Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.52

Verš

nirantara rātri-dina viraha unmāde
hāse, kānde, nāce, gāya parama viṣāde

Synonyma

nirantara — bez ustání; rātri-dina — noc a den; viraha — odloučení; unmāde — v šílenství; hāse — směje se; kānde — pláče; nāce — tančí; gāya — zpívá; parama — velkém; viṣāde — ve smutku.

Překlad

V tomto stavu odloučení vypadal Pán Caitanya Mahāprabhu ve dne v noci jako šílený. Někdy se smál a někdy naříkal; někdy tančil a někdy s velkým zármutkem zpíval.