Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.33

Verš

haila gopī-bhāvāveśa,kaila rāse paraveśa,
kṛṣṇera śuni’ upekṣā-vacana
kṛṣṇera mukha-hāsya-vāṇī,
tyāge tāhā satya māni’,
roṣe kṛṣṇe dena olāhana

Synonyma

haila — byla; gopīgopī; bhāva-āveśa — extatická emoce; kaila — učinily; rāse — do tance rāsa; paraveśa — vstoupení; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śuni' — když slyšely; upekṣā-vacana — slova nezájmu; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mukha — tvář; hāsya — usmívající se; vāṇī — hovoření; tyāge — zříkání se; tāhā — to; satya māni' — beroucí jako skutečnost; roṣe — s hněvem; kṛṣṇe — Pánu Kṛṣṇovi; dena — dávají; olāhana — pokárání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Gopī přišly v extázi na místo tance rāsa, ale když slyšely Kṛṣṇova slova plná nezájmu a odpoutanosti, pochopily, že se jich chce zříct. Začaly Ho proto rozzlobeně kárat.“