Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.32

Verš

śuni’ prabhu gopī-bhāve āviṣṭa ha-ilā
bhāgavatera ślokera artha karite lāgilā

Synonyma

śuni' — když slyšel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gopī-bhāve — v rozpoložení gopī; āviṣṭa ha-ilā — byl přemožen; bhāgavatera — ze Śrīmad-Bhāgavatamu; ślokera — tohoto verše; artha — význam; karite lāgilā — začal vysvětlovat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl po vyslechnutí tohoto verše přemožen extází gopī a začal ho vysvětlovat.