Skip to main content

Synonyma

asatya-vacana
nepravdivé výroky. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.64
neplatným prohlášením — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.70
nepravdivá slova. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.84
ayogya vacana
nevhodnou žádost. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.6
balena vacana
hovořil. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.88
balilā vacana
začal hovořit. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.288
řekl tato slova. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.176
śrī-kṛṣṇa-caitanya-vacana
slova a vysvětlení předložená Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.44
vacana-cāturī
hraní se slovy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.72
dainya-vacana
pokornou žádost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.272
duṣṭera vacana
slova zlomyslných lidí. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.183
e-satya-vacana
tento pravdivý výrok — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.149
e-satya vacana
toto pravdivé prohlášení. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.72
gadgada-vacana
zalykajícím se hlasem. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.52
vacana-gocarāṇi
možné vyslovit — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.12
gopīra vacana
slova vyřčená gopīmi.Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.139
kahena vacana
řekl nějaká slova — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.155
kahila vacana
řekl tato slova — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.176
kahilā vacana
řekl několik slov. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.303
sa-krodha vacana
rozhněvanými slovy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.116
rozhněvaná slova — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.112
śrī-kṛṣṇa-vacana
slova Pána Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.82
madhura-vacana
sladká slova — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 8.55
madhura vacana
transcendentálně sladký hlas — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.97
sladká slova. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.45, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.235, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.66
sladká slova — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.130
mithyā-vacana
lež — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.44
vacana-mādhurī
sladkost řeči — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.20
nirveda-vacana
vyčítavá slova. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.313
výrok plný nespokojenosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.113
niṣṭhura vacana
ostrá slova. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.22
prabhura vacana
požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.93
sa-prema vacana
slova s velkou láskou a náklonností. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.128
purāṇa-vacana
citovat z PurāṇŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.343
svasti-vācana-pūrvakam
pronášením védských hymnů, které tvoří očistný obřad. — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.10
sa-roṣa vacana
hněvivá slova — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.193
rādhikā-vacana
výrok Śrīmatī Rādhiky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.132
rādhāra vacana
výroky Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.61
vacana sabāra
výroky všech. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.130
satya-vacana
pravdivá slova. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.31