Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.101

Verš

kṛṣṇera yateka khelā,sarvottama nara-līlā,
nara-vapu tāhāra svarūpa
gopa-veśa, veṇu-kara,
nava-kiśora, naṭa-vara,
nara-līlāra haya anurūpa

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; yateka — všechny; khelā — zábavy; sarva-uttama — nejpřitažlivější; nara-līlā — zábavy v lidské podobě; nara-vapu — tělo přesně jako lidská bytost; tāhāra — tohoto; svarūpa — skutečná podoba; gopa-veśa — oblečení pasáčka; veṇu-kara — s flétnou v ruce; nava-kiśora — svěže mladý; naṭa-vara — výborný tanečník; nara-līlāra — aby projevil zábavy jako lidská bytost; haya — je; anurūpa — vhodné.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa má mnoho zábav, z nichž nejlepší jsou ty v lidské podobě. Jeho podoba lidské bytosti je svrchovaná transcendentální podoba, ve které je pasáčkem, v ruce drží flétnu a je ve věku svěžího mládí. Je také mistrným tanečníkem. To vše se přesně hodí k Jeho zábavám v podobě lidské bytosti.“