Skip to main content

Synonyma

uttama-adhikārī
nejvyšší oddaný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.65
su-amara-uttama
nejlepší mezi bohy (Kṛṣṇa) — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.27
uttama anna
kvalitní rýže — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.110
uttama-anna
prvotřídní rýži — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.102
uttama-śloka-guṇa-anuvādaḥ
rozhovor o zábavách a slávě Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.13
uttama-śloka-pada-aravindayoḥ
lotosovým nohám Nejvyššího Pána, jenž je uctíván transcendentálními modlitbami — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.42
asura-uttama
ó nejlepší oddaný v rodině asurů (ateistů) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.52
uttama-aṅgaiḥ
hlavami. — Bg. 11.26-27
bhakta-uttama
velký oddaný. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.9
bhaktiḥ uttamā
prvotřídní oddaná služba. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.167
uttama-bhoga
prvotřídní jídlo — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.197
uttama bhoga
prvotřídní jídla — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.114
uttama-bhrātā
bratr Uttamy — Śrīmad-bhāgavatam 8.1.27
bhāgavata-uttama-uttama
ó velký světče, největší ze všech oddaných (Śaunako). — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.44
bhāgavata-uttama
ó nejlepší z oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.1
nejlepší z oddaných. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.228, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.21
mahā-bhāgavata-uttama
nejlepší z největších oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.44
bhārata-uttama
ó nejlepší z potomků Bharaty — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.31
uttama brāhmaṇa
vznešený brāhmaṇaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.11
uttama-dhanam
velký poklad — Śrīmad-bhāgavatam 5.3.3
dvija-uttama
ó nejlepší z brāhmaṇů — Bg. 1.7
ó nejlepší z brāhmaṇůŚrīmad-bhāgavatam 3.7.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.4
dvipa-uttama
v nejlepších ze silných slonů — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.27
eho uttama
to je velmi dobré — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.79
uttama-gāya
Pána Viṣṇua (proslulého) — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.21
uttama hañā
i když velmi vážený — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.17
jsoucí v každém ohledu vznešenější — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.263-264
i když může být velmi vznešený — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.22
i když je velmi vznešený — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.25
uttama-śloka-janeṣu
mezi oddanými, kteří jsou připoutaní k Nejvyšší Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.27
jīva-uttama
nejlepší z živých bytostí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.302
uttama-kalpakaiḥ
s velice honosným obětním vybavením — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.1
uttama kariyā
tak dobře. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.132
uttama-kulam
nejvyšší třídy — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.23
uttama-śloka-lālasaḥ
který tak rád sloužil Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, Jenž je známý jako Uttamaśloka. — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.43
uchvácený transcendentálními vlastnostmi, zábavami a společností Nejvyšší Osobnosti Božství. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.137
uttama-michari
pastilky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.179
parama uttama
„výborně, výborně“ — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.94
parama puruṣa-uttama
Nejvyšší Osobnost Božství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.220
uttama-śloka-parāyaṇāḥ
oddán zájmu Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.12