Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.100

Verš

yan martya-līlaupayikaṁ sva-yoga-
māyā-balaṁ darśayatā gṛhītam
vismāpanaṁ svasya ca saubhagardheḥ
paraṁ padaṁ bhūṣaṇa-bhūṣaṇāṅgam

Synonyma

yat — tu, která; martya-līlā — zábavy v tomto hmotném světě; aupayikam — vhodná pro; sva — své vlastní; yoga-māyā — duchovní energie; balam — silou; darśayatā — ukázal; gṛhītam — přijal; vismāpanam — úžasná; svasya — i pro Něho; ca — také; saubhaga-ṛdheḥ — nesmírného štěstí; param — svrchované; padam — sídlo; bhūṣaṇa — ozdob; bhūṣaṇa-aṅgam — její údy byly ozdoby.

Překlad

„  ,Jako ukázku moci své duchovní energie projevil Pán Kṛṣṇa podobu, která se přesně hodila pro Jeho zábavy v hmotném světě. Tato podoba okouzlovala i Jeho a byla svrchovaným sídlem bohatství štěstí. Jeho údy byly tak krásné, že zvyšovaly krásu ozdob na různých částech Jeho těla.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (3.2.12) pochází z rozhovoru mezi Vidurou a Uddhavou. Uddhava tak začíná popisovat zábavy Śrī Kṛṣṇy v Jeho podobě projevené yogamāyou.