Skip to main content

Synonyma

martya-asat-dhīḥ
považuje duchovního mistra za obyčejnou lidskou bytost a trvale zaujímá takový nepříznivý postoj — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.26
svarga-martya bhari'
ohromující celý vesmír. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.65
martya-buddhyā
s představou, že je to obyčejný človĕk — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.27
s představou, že je to obyčejný člověk — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.46
martya-dharmaiḥ
zákony smrtelnosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.54
martya-dharmiṇaḥ
podřízeni zákonům zrození a smrti — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.9-13
martya-jana
člověk z tohoto světa — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.79
martya-liṅgam
vypadající jako lidská bytost — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.13-14
projeveného jako smrtelník — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.205
martya-liṅgena
narozením jako lidské dítě — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.44
martya-lokam
na Zemi, do světa smrti — Bg. 9.21
svět smrti — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.26
martya-loke
v lidské společnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.17.3-4
martya-līlā
zábavy v tomto hmotném světě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.100
martya-ādibhiḥ
lidmi atd. — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.13
martya
v tomto světě smrti — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.42
svět smrti — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.12
jako lidská bytost — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.5
lidská bytost — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.22-24
lidí — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.33
lidské — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.32-33
lidské bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.29
smrtelné tĕlo — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.47
a lidí — Śrīmad-bhāgavatam 10.54.8
jako to, co umírá (hmotné tĕlo) — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.19
vždy vedoucím ke smrti — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.27-29
lidskými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.14
svĕta smrtelníků — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.42-43
martya-ādiṣu
skrze obyčejné lidi a jiné živé bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 7.14.18
martya-ādayaḥ
lidské bytosti a další — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.10
martya-ātmānaḥ
mylnĕ se ztotožňující s hmotným tĕlem — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.10-11
martya-padavīm
jednání smrtelníků — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.23
martya-śikṣaṇam
pro poučení všech živých bytostí, zvláště lidí — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.5
martya-ādīnām
obyčejných smrtelných lidí a dalších bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 11.24.12
svarga-martya
nebesa, oblohu i zemi — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.159
vyšší a nižší planetární soustavy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.198
martyā
smrtelná — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.42