Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.99

Verš

aiśvarya kahite prabhura kṛṣṇa-sphūrti haila
mādhurye majila mana, eka śloka paḍila

Synonyma

aiśvarya kahite — při popisování majestátu; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-sphūrti — probuzení lásky ke Kṛṣṇovi; haila — bylo; mādhurye — do sladkosti milostné lásky; majila mana — mysl se pohroužila; eka — jeden; śloka — verš; paḍila — přednesl.

Překlad

Při tomto popisování Kṛṣṇova majestátu a duchovní energie se ve Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi probudila láska ke Kṛṣṇovi. Jeho mysl se ponořila do sladkosti milostné lásky a citoval následující verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu.