Skip to main content

Synonyma

aiśvarya kahite
při popisování majestátu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.99
ayogya kahite
nevhodné prozrazovat — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.159
kahite bhaya
strach promluvit — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.236
kahite cāha
chcete mluvit — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.17
eteka kahite
když to řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.67
kahite nā jāni
nedokáži vyjmenovat — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 10.33
kahite nāre
nemůže popsat — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.47
nedokáže popsat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.403, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.118
kahite
poukazování — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.87
říci — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.231, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.115, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.189, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.58, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.273, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.6, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.17, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.155, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.99
promluvit — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.88
říkat — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.125, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.77
mluvit — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.107, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.132, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.216, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.168, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.180, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.32, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.152, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.16, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.139, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.217, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.145, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.123
hovořící — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.240, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.167
mluvit. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.175
popsat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.216, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.31
hovořit — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.229, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.164, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.220
vyslovením — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.276
vyslovit — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.276
vykládat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.359
poté, co popsal — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.58
hovořit. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.155
ale mluvit — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.18
aby hovořil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.118
sdělit — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.24
když popisuje — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.126
aby popsal — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.111
informovat — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.59
když hovoří o — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.94
vyjmenovat — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.66
když popisoval — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 11.51
říkat. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.70
když říkal — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.110
kahite lāgila
promluvily. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.61
začal mluvit. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.54, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.31
začal říkat. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.60, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.104
začal hovořit. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.181
začali říkat. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.91
promluvila. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.247
začal popisovat. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.12

Filter by hierarchy