Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.144

Verš

nārāyaṇa haite kṛṣṇera asādhāraṇa guṇa
ataeva lakṣmīra kṛṣṇe tṛṣṇā anukṣaṇa

Synonyma

nārāyaṇa haite — výše než Nārāyaṇa; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; asādhāraṇa guṇa — neobyčejné vlastnosti; ataeva — z toho důvodu; lakṣmīra — bohyně štěstí; kṛṣṇe — po Kṛṣṇovi; tṛṣṇā — touha; anukṣaṇa — neustále.

Překlad

„Protože Kṛṣṇa má čtyři neobyčejné vlastnosti, které Pán Nārāyaṇa postrádá, bohyně štěstí Lakṣmī neustále touží po Jeho společnosti.“

Význam

Pán Nārāyaṇa má šedesát transcendentálních vlastností. Kṛṣṇa má však ještě čtyři další neobyčejné transcendentální vlastnosti, které Pánu Nārāyaṇovi chybí. Jsou to (1) Jeho úžasné zábavy, přirovnávané k oceánu, (2) Jeho společenský život v kruhu nejbližších oddaných v náladě milostné lásky (gopī), (3) Jeho hra na flétnu, která uchvacuje tři světy, a (4) Jeho neobyčejná krása, která překonává krásu tří světů. Kṛṣṇova krása je nesrovnatelná a nepřekonatelná.