Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.174

Verš

vaibhava-prakāśa kṛṣṇera — śrī-balarāma
varṇa-mātra-bheda, saba — kṛṣṇera samāna

Synonyma

vaibhava-prakāśa — projev rysu vaibhava; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; śrī-balarāma — Śrī Balarāma; varṇa-mātra — pouze barva; bheda — rozdíl; saba — vše; kṛṣṇera samāna — stejné jako u Kṛṣṇy.

Překlad

„Prvním projevem Kṛṣṇova rysu vaibhava je Śrī Balarāmajī. Śrī Balarāma a Kṛṣṇa mají rozdílnou barvu pleti, ale jinak se Śrī Balarāma Kṛṣṇovi ve všech ohledech vyrovná.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura předkládá pro vysvětlení rozdílu mezi podobami svayaṁ-rūpa, tad-ekātma-rūpa, āveśa, prābhava a vaibhava následující popis. Kṛṣṇa má na počátku tři tělesné rysy: (1) svayaṁ-rūpa, jako pasáček ve Vrindávanu; (2) tad-ekātma-rūpa, který se dělí na svāṁśaka a vilāsa a (3) āveśa-rūpa. Expanze osobní energie, svāṁśaka, jsou (1) Kāraṇodakaśāyī, Garbhodakaśāyī, Kṣīrodakaśāyī a (2) inkarnace jako například ryba, želva, kanec a Nṛsiṁha. Vilāsa-rūpa má kategorii prābhava, kam patří Vāsudeva, Saṅkarṣaṇa, Pradyumna a Aniruddha. Existuje také kategorie vaibhava, která zahrnuje dvacet čtyři podob včetně druhého Vāsudevy, Saṅkarṣaṇa, Pradyumny a Aniruddhy. Každý z Nich má tři podoby, proto je jich dohromady dvanáct. Těchto dvanáct podob má jména odpovídající dvanácti měsícům v roce a dvanácti tilakovým značkám na těle. Každá z těchto čtyř Osobností Božství se expanduje do dvou dalších podob, takže je jich celkem osm, jako například Puruṣottama, Acyuta atd. Čtyři podoby (Vāsudeva atd.), dvanáct podob (Keśava atd.) a osm podob (Puruṣottama atd.) čítají dohromady dvacet čtyři podob. Tyto podoby mají různá jména podle toho, ve kterých rukách drží jaké zbraně.