Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.175

Verš

vaibhava-prakāśa yaiche devakī-tanuja
dvibhuja-svarūpa kabhu, kabhu haya caturbhuja

Synonyma

vaibhava-prakāśa — rys vaibhava-prakāśa; yaiche — jako; devakī-tanuja — syn Devakī; dvi-bhuja — dvouruká; svarūpa — podoba; kabhu — někdy; kabhu — někdy; haya — je; catur-bhuja — čtyřruký.

Překlad

„Příkladem vaibhava-prakāśi je syn Devakī. Někdy má dvě ruce a někdy čtyři.“

Význam

Pán Kṛṣṇa se při svém narození objevil mimo lůno jako čtyřruký Viṣṇu. Devakī s Vasudevou se k Němu potom modlili a žádali Ho, aby přijal svou dvourukou podobu. Pán ji okamžitě přijal a nařídil, aby Ho přenesli do Gókuly na druhém břehu řeky Jamuny.