Skip to main content

Synonyma

vaibhava-amṛta-sindhu
oceán nektaru Tvého majestátu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.26
prābhava-vaibhava-bhede
podle rozdílů mezi druhy prābhava a vaibhavaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.185
bhāvera vaibhava
vznešenost oddanosti. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.104
dvārakā-vaibhava
majestát Dváraky — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.79
vaibhava-gaṇa
tyto expanze — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.77
vaibhava-prakāśa
vaibhava-prakāśiŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.78
projev rysu vaibhavaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.174
rys vaibhava-prakāśaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.175
vaibhava-prakāśaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.176
vaibhava-prakāśe
vaibhava-prakāśa.Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.171
v projevu vaibhavaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.188
prābhava-vaibhava-rūpe
v kategoriích prābhava a vaibhavaŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.97
vaibhava-sattā
přítomnost bohatství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.120
vaibhava
projevy — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.101, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.102
majestát — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.115, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.193, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.149, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.25
vaibhavaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.167
vaibhava-vilāsa
jako vaibhava- vilāsaŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.78
vaibhava, expanze pro zábavy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.191
vilāsa-vaibhava
vaibhava-vilāsyŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.208

Filter by hierarchy