Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.176

Verš

ye-kāle dvibhuja, nāma — vaibhava-prakāśa
caturbhuja haile, nāma — prābhava-prakāśa

Synonyma

ye-kāle dvi-bhuja — když se Pán objeví jako dvouruký; nāma — jménem; vaibhava-prakāśavaibhava-prakāśa; catur-bhuja haile — když přijme čtyřrukou podobu; nāma — jménem; prābhava-prakāśaprābhava-prakāśa.

Překlad

„Se dvěma rukama se Pán nazývá vaibhava-prakāśa a se čtyřma se nazývá prābhava-prakāśa.“