Skip to main content

Synonyma

bheda-abheda
totožný i odlišný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.108-109
aṣṭa bheda
celkem osm druhů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.288
bheda-mohaḥ-iluze duality
bheda-mohaḥ-iluze duality. — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.42
vākya-bheda
rozdílné názory — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.18
bheda
rozlišení — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.14
odlišné — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.31
rozdíl — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.69-70, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.96, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.10, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.156, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.162, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.153, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.154, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.174, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.208, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.221
rozlišující — Śrīmad-bhāgavatam 10.72.6
rozdíly (mezi sebou samým a jinými živými bytostmi) — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.12
rozdíl. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.100, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.97
rozdíly — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.11, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.195, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.221, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.243
oddíly — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.18
oddíly. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 13.18
rozdílu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 14.28
jiné. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.77
odlišnou — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.163
druhů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.141
druhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.149
druhů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.183-184
skupina — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.192
různě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.239
rozdělení — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.244
různé druhy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.155
jiný — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.294
bheda-mataye
kdo vytvořil různé sklony — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.39
bheda-buddhiḥ
pojem rozlišování — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.61
bheda-dṛṣṭyā
vzhledem k nezávislému pohledu — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.12-15
rūpa-bheda
rozdíly mezi podobami — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.30
změny podob — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.37
bheda-buddhyā
pokládají za odlišné — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.10
bheda-mohaiḥ
projevením zmatenosti dané rozlišováním — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.23
kula-bheda-kara
který způsobuješ rozvrat v rodině — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.5
hanu-bheda-bhīṣaṇam
vyvolávající strach rozevřenými čelistmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.19-22
bheda-ātma
v tom, co je oddĕlené podstaty — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.3
nāma-bheda
různá jména — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.191
deha-bheda
tělesný rozdíl — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.134
mūrti-bheda
různých podob — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.124
rozdíl v podobě — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.172
prakāśa-bheda
oddělená expanze — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.92
bheda-mohaḥ
jehož mylná představa duality. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.21