Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.367

Verš

śaktyāveśāvatāra kṛṣṇera asaṅkhya gaṇana
dig-daraśana kari mukhya mukhya jana

Synonyma

śakti-āveśa-avatāra — inkarnace zvláště zmocněné Pánem; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; asaṅkhya gaṇana — neomezené a nespočetné; dik-daraśana kari — popíši některé z nich; mukhya mukhya jana — které jsou počítány mezi hlavní.

Překlad

„Śaktyāveśa-avatārů Pána Kṛṣṇy je neomezeně mnoho. Popíši hlavní z nich.“