Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.368

Verš

śaktyāveśa dui-rūpa — ‘mukhya’, ‘gauṇa’ dekhi
sākṣāt-śaktye ‘avatāra’, ābhāse ‘vibhūti’ likhi

Synonyma

śakti-āveśa — zmocněné inkarnace; dui-rūpa — dvě skupiny; mukhya — prvotní; gauṇa — druhotné; dekhi — vidím; sākṣāt-śaktye — kde je přímá moc; avatāra — nazývají se inkarnace; ābhāse — kde je náznak; vibhūti likhi — nazývají se vibhūti neboli příjemci zvláštní přízně.

Překlad

„Zmocněné inkarnace jsou dvou druhů – prvotní a druhotné. Ty prvotní jsou přímo zmocněné Nejvyšší Osobností Božství a říká se jim inkarnace. Ty druhotné jsou Nejvyšší Osobností Božství zmocněné nepřímo a říká se jim vibhūti.“