Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.369

Verš

‘sanakādi’, ‘nārada’, ‘pṛthu’ ‘paraśurāma’
jīva-rūpa ‘brahmāra’ āveśāvatāra-nāma

Synonyma

sanaka-ādi — čtyři Kumārové; nārada — Nārada; pṛthu — Mahārāja Pṛthu; paraśurāma — Paraśurāma; jīva-rūpa — jako živá bytost; brahmāra — Pána Brahmy; āveśa-avatāra-nāma — ti všichni jsou nazýváni zmocněné inkarnace.

Překlad

„Některými ze śaktyāveśa-avatārů jsou například čtyři Kumārové, Nārada, Mahārāja Pṛthu nebo Paraśurāma. Živá bytost zmocněná jednat jako Pán Brahmā je také považována za śaktyāveśa-avatāra.“