Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.9

Verš

saṅkīrtana-yajñe kalau kṛṣṇa-ārādhana
sei ta’ sumedhā pāya kṛṣṇera caraṇa

Synonyma

saṅkīrtana-yajñe — provádění yajñi zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry; kalau — v tomto věku Kali; kṛṣṇa-ārādhana — způsob uctívání Kṛṣṇy; sei ta' — takové osoby; su-medhā — velmi inteligentní; pāya — získají; kṛṣṇera caraṇa — útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy.

Překlad

„Správný způsob, jak uctívat Kṛṣṇu v tomto věku Kali, je provádět oběť zpíváním svatého jména Pána. Ten, kdo to dělá, je zajisté velmi inteligentní a dosáhne útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou.“

Význam

Více informací je možné nalézt ve verších 77–78 třetí kapitoly Ādi-līly.