Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.10

Verš

kṛṣṇa-varṇaṁ tviṣākṛṣṇaṁ
sāṅgopāṅgāstra-pārṣadam
yajñaiḥ saṅkīrtana-prāyair
yajanti hi su-medhasaḥ

Synonyma

kṛṣṇa-varṇam — opakující slabiky kṛṣ-ṇa; tviṣā — s barvou pleti; akṛṣṇam — ne černou (zlatou); sa-aṅga — se společníky; upāṅga — služebníky; astra — zbraněmi; pārṣadam — důvěrnými druhy; yajñaiḥ — obětí; saṅkīrtana-prāyaiḥ — tvořenou hlavně společným zpíváním; yajanti — uctívají; hi — zajisté; su-medhasaḥ — inteligentní lidé.

Překlad

„  ,Ve věku Kali budou inteligentní lidé společným zpíváním uctívat inkarnaci Boha, která neustále zpívá Kṛṣṇovo jméno. Přestože nemá načernalou pleť, je to samotný Kṛṣṇa, kterého doprovázejí Jeho společníci, služebníci, zbraně a důvěrní přátelé.̀  “

Význam

Tento verš řekl světec Karabhājana ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.5.32). Více informací se nachází ve verši 52 třetí kapitoly Ādi-līly.