Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.80

Verš

cañcala-svabhāva kṛṣṇera, nā raya eka-sthāne
dekhā diyā mana hari’ kare antardhāne

Synonyma

cañcala — neposedný; svabhāva — vlastnost; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; — ne; raya — zůstává; eka-sthāne — na jednom místě; dekhā diyā — poté, co umožní spatřit; mana — mysl; hari' — poté, co okouzlí; kare — činí; antardhāne — zmizení.

Překlad

„Kṛṣṇa je svou povahou velmi neposedný; nezůstává na jednom místě. S někým se setká, okouzlí jeho mysl, a potom zmizí.“