Skip to main content

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Transcendentální šílenství Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua

Následuje shrnutí patnácté kapitoly. Po zhlédnutí obřadu upala-bhoga Pána Jagannātha začal Śrī Caitanya Mahāprabhu opět pociťovat extatické emoce. U mořské pláže spatřil zahradu a opět si myslel, že je ve Vrindávanu. Myslel také na Kṛṣṇu uprostřed Jeho různých zábav, přičemž Ho znovu rozrušily transcendentální emoce. Když jednou Kṛṣṇa v noci tančil tanec rāsa, zmizel, a gopī Ho hledaly ve všech lesích. Śrī Caitanya Mahāprabhu měl ty samé transcendentální myšlenky, jaké tehdy měly gopī, což Ho naplnilo extatickými emocemi. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī recitoval jeden verš z Gīta-govindy, který se přesně hodil k Pánovým emocím. Caitanya Mahāprabhu poté projevil extatické proměny známé jako bhāvodaya, bhāva-sandhi, bhāva-śabalya a tak dále. Pán prožíval všech osm druhů extatických proměn a velmi si je vychutnával.

Verš

durgame kṛṣṇa-bhāvābdhau
nimagnonmagna-cetasā
gaureṇa hariṇā prema-
maryādā bhūri darśitā

Synonyma

durgame — nesmírně těžké pochopit; kṛṣṇa-bhāva-abdhau — v oceánu extatické lásky ke Kṛṣṇovi; nimagna — ponořené; unmagna-cetasā — když bylo Jeho srdce pohroužené; gaureṇa — Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; hariṇā — Nejvyšší Osobností Božství; prema-maryādā — vznešené postavení transcendentální lásky; bhūri — různými způsoby; darśitā — bylo projevené.

Překlad

Dokonce i pro polobohy, jako je Brahmā, je nesmírně těžké pochopit oceán extatické lásky ke Kṛṣṇovi. Śrī Caitanya Mahāprabhu se prováděním svých zábav do tohoto oceánu ponořil a Jeho srdce bylo v této lásce zcela pohroužené. Různými způsoby tak projevoval vznešené postavení transcendentální lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

jaya jaya śrī-kṛṣṇa-caitanya adhīśvara
jaya nityānanda pūrṇānanda-kalevara

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-kṛṣṇa-caitanya — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; adhīśvara — Nejvyšší Osobnosti Božství; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; pūrṇa-ānanda — naplněno transcendentální blažeností; kalevara — Jeho tělo.

Překlad

Sláva Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi, Nejvyšší Osobnosti Božství! Sláva Pánu Nityānandovi, jehož tělo je vždy plné transcendentální blaženosti!

Verš

jayādvaitācārya kṛṣṇa-caitanya-priyatama
jaya śrīvāsa-ādi prabhura bhakta-gaṇa

Synonyma

jaya — sláva; advaita-ācārya — Advaitovi Ācāryovi; kṛṣṇa-caitanya — Pánu Caitanyovi Mahāprabhuovi; priya-tama — nesmírně drahý; jaya — sláva; śrīvāsa-ādi — v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇa — oddaným.

Překlad

Sláva Śrī Advaitovi Ācāryovi, jenž je nesmírně drahý Pánu Caitanyovi! Sláva všem oddaným Pána, v čele se Śrīvāsem Ṭhākurem!

Verš

ei-mata mahāprabhu rātri-divase
ātma-sphūrti nāhi kṛṣṇa-bhāvāveśe

Synonyma

ei-mata — takto; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rātri-divase — dnem i nocí; ātma-sphūrti nāhi — zapomínal se; kṛṣṇa-bhāva-āveśe — pohroužený v extatické lásce ke Kṛṣṇovi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se tak dnem i nocí zapomínal, pohroužený v oceánu extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Verš

kabhu bhāve magna, kabhu ardha-bāhya-sphūrti
kabhu bāhya-sphūrti, — tina rīte prabhu-sthiti

Synonyma

kabhu — někdy; bhāve — v extatických emocích; magna — pohroužený; kabhu — někdy; ardha — napůl; bāhya-sphūrti — při vnějším vědomí; kabhu — někdy; bāhya-sphūrti — při plném vnějším vědomí; tina rīte — třemi způsoby; prabhu-sthiti — Pánův stav.

Překlad

Pán se udržoval ve třech stavech vědomí: někdy se zcela pohroužil do extatických emocí, někdy byl částečně při vnějším vědomí a někdy byl zcela při vnějším vědomí.

Verš

snāna, darśana, bhojana deha-svabhāve haya
kumārera cāka yena satata phiraya

Synonyma

snāna — koupání; darśana — navštěvování chrámu; bhojana — obědvání; deha-svabhāve — povahou těla; haya — jsou; kumārera cāka — hrnčířské kolo; yena — jako; satata — neustále; phiraya — otáčí se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu byl ve skutečnosti v extatických emocích pohroužený neustále, ale tak jako se hrnčířský kruh otáčí, aniž by se ho hrnčíř dotýkal, pokračovaly samy od sebe i Pánovy tělesné činnosti, jako koupání, navštěvování chrámu za účelem zhlédnutí Pána Jagannātha a obědvání.

Verš

eka-dina karena prabhu jagannātha daraśana
jagannāthe dekhe sākṣāt vrajendra-nandana

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; karena — činí; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; jagannātha — Pána Jagannātha; daraśana — návštěvu; jagannāthe — Pána Jagannātha; dekhe — vidí; sākṣāt — osobně; vrajendra-nandana — syn Nandy Mahārāje.

Překlad

Jednoho dne, když se Śrī Caitanya Mahāprabhu v chrámu díval na Pána Jagannātha, zjevil se Pán Jagannātha jako Śrī Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, osobně.

Verš

eka-bāre sphure prabhura kṛṣṇera pañca-guṇa
pañca-guṇe kare pañcendriya ākarṣaṇa

Synonyma

eka-bāre — současně; sphure — projevené; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; pañca-guṇa — pět vlastností; pañca-guṇe — pět vlastností; kare — činí; pañca-indriya — pěti smyslů; ākarṣaṇa — přitahování.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu vnímal, že Pán Jagannātha je samotný Kṛṣṇa, okamžitě bylo Jeho pět smyslů přitahováno pěti vlastnostmi Pána Kṛṣṇy.

Význam

Oči Pána Caitanyi Mahāprabhua přitahovala krása Śrī Kṛṣṇy, Jeho uši přitahoval Kṛṣṇův zpěv a tóny Jeho flétny, Jeho nosní dírky přitahovala transcendentální vůně Kṛṣṇových lotosových nohou, Kṛṣṇova transcendentální sladkost přitahovala Jeho jazyk a Kṛṣṇovo tělo přitahovalo Jeho hmat. Každý z pěti smyslů Śrī Caitanyi Mahāprabhua byl tak přitahován jednou z pěti vlastností Pána Kṛṣṇy.

Verš

eka-mana pañca-dike pañca-guṇa ṭāne
ṭānāṭāni prabhura mana haila ageyāne

Synonyma

eka-mana — jednu mysl; pañca-dike — do pěti směrů; pañca-guṇa — pět vlastností; ṭāne — přitahovalo; ṭānāṭāni — kvůli přetahování; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; haila — stala se; ageyāne — bezvědomá.

Překlad

Mysl Pána Caitanyi byla pěti transcendentálními vlastnostmi Pána Kṛṣṇy tažená do pěti směrů jako při přetahování, až z toho Pán upadl do bezvědomí.

Verš

hena-kāle īśvarera upala-bhoga sarila
bhakta-gaṇa mahāprabhure ghare lañā āila

Synonyma

hena-kāle — tehdy; īśvarera — Pána Jagannātha; upala-bhoga — obřad upala-bhoga; sarila — skončil; bhakta-gaṇa — oddaní; mahāprabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; ghare — domů; lañā āila — odvedli.

Překlad

Právě v tu chvíli skončil obřad upala-bhoga Pána Jagannātha a oddaní, kteří doprovázeli Pána Caitanyu do chrámu, Ho odvedli domů.

Verš

svarūpa, rāmānanda, — ei dui-jana lañā
vilāpa karena duṅhāra kaṇṭhete dhariyā

Synonyma

svarūpa — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; ei dui-jana — těmito dvěma; lañā — s; vilāpa karena — naříká; duṅhāra — obou; kaṇṭhete — krky; dhariyā — držící.

Překlad

Té noci se o Śrī Caitanyu Mahāprabhua starali Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a Rāmānanda Rāya. Pán je držel okolo krku a naříkal.

Verš

kṛṣṇera viyoge rādhāra utkaṇṭhita mana
viśākhāre kahe āpana utkaṇṭhā-kāraṇa

Synonyma

kṛṣṇera — od Pána Kṛṣṇy; viyoge — v odloučení; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; utkaṇṭhita — velmi rozrušená; mana — mysl; viśākhāre — Viśāce; kahe — řekla; āpana — vlastní; utkaṇṭhā-kāraṇa — příčina velké úzkosti a neklidu.

Překlad

Když byla Śrīmatī Rādhārāṇī velmi rozrušená z toho, jak pociťovala odloučení od Kṛṣṇy, řekla Viśāce verš vysvětlující příčinu Její velké úzkosti a neklidu.

Verš

sei śloka paḍi’ āpane kare manastāpa
ślokera artha śunāya duṅhāre kariyā vilāpa

Synonyma

sei śloka — tento verš; paḍi' — když recitoval; āpane — osobně; kare — činí; manaḥ-tāpa — oheň v mysli; ślokera — verše; artha — význam; śunāya — vede k tomu, aby vyslechli; duṅhāre — oba; kariyā vilāpa — naříkající.

Překlad

Recitováním tohoto verše Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vyjádřil své žhnoucí pocity. Potom s velkým nářkem vysvětlil Svarūpovi Dāmodarovi a Rāmānandovi Rāyovi jeho význam.

Verš

saundaryāmṛta-sindhu-bhaṅga-lalanā-cittādri-samplāvakaḥ
karṇānandi-sanarma-ramya-vacanaḥ koṭīndu-śītāṅgakaḥ
saurabhyāmṛta-samplavāvṛta-jagat pīyūṣa-ramyādharaḥ
śrī-gopendra-sutaḥ sa karṣati balāt pañcendriyāṇy āli me

Synonyma

saundarya — Jeho krása; amṛta-sindhu — oceánu nektaru; bhaṅga — vlnami; lalanā — žen; citta — srdcí; adri — hory; samplāvakaḥ — zaplavující; karṇa — skrze uši; ānandi — přinášející potěšení; sa-narma — radostný; ramya — překrásný; vacanaḥ — jehož hlas; koṭi-indu — než deset miliónů měsíců; śīta — chladivější; aṅgakaḥ — jehož tělo; saurabhya — Jeho vůně; amṛta — nektaru; samplava — záplavou; āvṛta — pokrytý; jagat — celý vesmír; pīyūṣa — nektar; ramya — překrásných; adharaḥ — jehož rtů; śrī-gopa-indra — Nandy Mahārāje; sutaḥ — syn; saḥ — On; karṣati — upoutává; balāt — silou; pañca-indriyāṇi — pět smyslů; āli — ó drahá přítelkyně; me — Mých.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „  ,Srdce gopī jsou jako vysoké kopce, a přesto jsou zaplavené vlnami nektarového oceánu Kṛṣṇovy krásy. Jeho sladký hlas vstupuje do jejich uší a přináší jim transcendentální blaženost. Dotek Jeho těla je chladivější než milióny měsíců dohromady a nektar Jeho tělesné vůně zaplavuje celý svět. Ó Má drahá přítelkyně, tento Kṛṣṇa, jenž je synem Nandy Mahārāje a má rty jako nektar, silou přitahuje Mých pět smyslů.̀  “

Význam

Tento verš pochází z Govinda-līlāmṛty (8.3) od Śrīly Kṛṣṇadāse Kavirāje.

Verš

kṛṣṇa-rūpa-śabda-sparśa,saurabhya-adhara-rasa,
yāra mādhurya kahana nā yāya
dekhi’ lobhe pañca-jana,
eka aśva — mora mana,
caḍi’ pañca pāṅca-dike dhāya

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; rūpa — krása; śabda — zvuk; sparśa — dotek; saurabhya — vůně; adhara — rtů; rasa — chuť; yāra — jehož; mādhurya — sladkost; kahana — popsat; yāya — není možné; dekhi' — při pohledu; lobhe — s chamtivostí; pañca-jana — pět osob; eka — jeden; aśva — kůň; mora — Moje; mana — mysl; caḍi' — jedoucí na; pañca — všech pět; pāṅca-dike — do pěti směrů; dhāya — utíká.

Překlad

„Krása Pána Śrī Kṛṣṇy, zvuk Jeho slov a melodie Jeho flétny, Jeho dotek, vůně a chuť Jeho rtů jsou plné nepopsatelné sladkosti. Když všechny tyto rysy přitahují Mých pět smyslů najednou, Mé smysly jedou všechny na jediném koni Mé mysli, ale každý chce jet na jinou stranu.“

Verš

sakhi he, śuna mora duḥkhera kāraṇa
mora pañcendriya-gaṇa,
mahā-lampaṭa dasyu-gaṇa,
sabe kahe, — hara’ para-dhana

Synonyma

sakhi — Má drahá přítelkyně; he — ó; śuna — prosím slyš; mora — Mého; duḥkhera kāraṇa — příčina neštěstí; mora — Mých; pañca-indriya-gaṇa — pět poznávacích smyslů; mahā — velmi; lampaṭa — nemravní; dasyu-gaṇa — lupiči; sabe kahe — všichni říkají; hara' — pleň; para-dhana — cizí majetek.

Překlad

„Ó Má drahá přítelkyně, poslechni si prosím, co je příčinou Mého utrpení. Mých pět smyslů jsou ve skutečnosti nemravní lupiči, protože chtějí plenit Kṛṣṇovo vlastnictví, i když dobře vědí, že Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství.“

Verš

eka aśva eka-kṣaṇe,pāṅca pāṅca dike ṭāne,
eka mana kon dike yāya?
eka-kāle sabe ṭāne,
gela ghoḍāra parāṇe,
ei duḥkha sahana nā yāya

Synonyma

eka — jednoho; aśva — koně; eka-kṣaṇe — najednou; pāṅca — pět lidí; pāṅca dike — do pěti směrů; ṭāne — tahá; eka — jedna; mana — mysl; kon dike — kterým směrem; yāya — půjde; eka-kāle — najednou; sabe — všechny; ṭāne — tahají; gela — půjde; ghoḍāra — koně; parāṇe — život; ei — toto; duḥkha — neštěstí; sahana — snášet; yāya — je nemožné.

Překlad

„Moje mysl je jako jediný kůň, na kterém jede pět poznávacích smyslů, vedených zrakem. Každý z nich chce toho koně řídit, a tak Mou mysl tahají do pěti směrů najednou. Jakým směrem půjde? Pokud budou tahat všechny najednou, kůň určitě přijde o život. Jak mohu takovou krutost snášet?“

Verš

indriye nā kari roṣa,iṅhā-sabāra kāhāṅ doṣa,
kṛṣṇa-rūpādira mahā ākarṣaṇa
rūpādi pāṅca pāṅce ṭāne,
gela ghoḍāra parāṇe,
mora dehe nā rahe jīvana

Synonyma

indriye — na smysly; — ne; kari roṣa — mohu se zlobit; iṅhā-sabāra — jich všech; kāhāṅ — kde; doṣa — chyba; kṛṣṇa-rūpa-ādira — krása, zvuk, dotek, vůně a chuť Pána Kṛṣṇy; mahā — nesmírně velká; ākarṣaṇa — přitažlivost; rūpa-ādi — krása a tak dále; pāṅca — pět; pāṅce — pět smyslů; ṭāne — tahají; gela — odejde; ghoḍāra — koně; parāṇe — život; mora — Mém; dehe — v těle; — ne; rahe — zůstane; jīvana — život.

Překlad

„Má drahá přítelkyně, pokud říkáš ,Jen se snaž ovládat své smyslỳ, co ti na to mám říct? Na své smysly se zlobit nemohu. Je to snad jejich chyba? Kṛṣṇova krása, zvuk, dotek, vůně a chuť jsou svojí povahou nesmírně přitažlivé. Těchto pět rysů přitahuje Mé smysly, a každý z nich chce potom táhnout mysl jiným směrem. Život Mé mysli je tak ohrožen jako život koně, který je tažený do pěti směrů zároveň. Proto i Mně hrozí smrt.“

Verš

kṛṣṇa-rūpāmṛta-sindhu,tāhāra taraṅga-bindu,
eka-bindu jagat ḍubāya
trijagate yata nārī,
tāra citta-ucca-giri,
tāhā ḍubāi āge uṭhi’ dhāya

Synonyma

kṛṣṇa-rūpa — Kṛṣṇovy transcendentální krásy; amṛta-sindhu — oceán nektaru; tāhāra — toho; taraṅga-bindu — kapka z vlny; eka-bindu — jedna kapka; jagat — celý svět; ḍubāya — dokáže zaplavit; tri-jagate — ve třech světech; yata nārī — všechny ženy; tāra citta — jejich vědomí; ucca-giri — vysoké hory; tāhā — to; ḍubāi — zaplavující; āge — vpřed; uṭhi' — zvedající se; dhāya — žene se.

Překlad

„Vědomí každé ženy ve třech světech je jako vysoká hora, ale sladkost Kṛṣṇovy krásy je jako oceán. Pouhá kapka z tohoto oceánu dokáže zaplavit celý svět, včetně všech vysokých hor vědomí.“

Verš

kṛṣṇera vacana-mādhurī,nānā-rasa-narma-dhārī,
tāra anyāya kathana nā yāya
jagatera nārīra kāṇe,
mādhurī-guṇe bāndhi’ ṭāne,
ṭānāṭāni kāṇera prāṇa yāya

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vacana-mādhurī — sladkost řeči; nānā — různých; rasa-narma-dhārī — plná žertovných slov; tāra — toho; anyāya — krutosti; kathana — popis; yāya — nelze učinit; jagatera — světa; nārīra — žen; kāṇe — v uchu; mādhurī-guṇe — ke sladkým vlastnostem; bāndhi' — poutající; ṭāne — tahá; ṭānāṭāni — přetahování; kāṇera — ucha; prāṇa yāya — odejde život.

Překlad

„Sladkost Kṛṣṇových žertovných slov vytváří nepopsatelný zmatek v srdcích všech žen. Jeho slova upoutají ucho ženy k jejich sladkosti. Tak dojde k přetahování a ucho přijde o život.“

Verš

kṛṣṇa-aṅga suśītala,ki kahimu tāra bala,
chaṭāya jine koṭīndu-candana
saśaila nārīra vakṣa,
tāhā ākarṣite dakṣa,
ākarṣaye nārī-gaṇa-mana

Synonyma

kṛṣṇa-aṅga — Kṛṣṇovo tělo; su-śītala — velmi chladivé; ki kahimu — co mám říci; tāra — jeho; bala — o síle; chaṭāya — paprsky; jine — překonává; koṭi-indu — miliónů a miliónů měsíců; candana — santálovou pastu; sa-śaila — jako vysoké hory; nārīra — ženy; vakṣa — ňadra; tāhā — to; ākarṣite — přitahovat; dakṣa — velmi dovedné; ākarṣaye — přitahuje; nārī-gaṇa-mana — mysl všech žen.

Překlad

„Kṛṣṇovo transcendentální tělo je tak chladivé, že ho nelze srovnávat ani se santálovou pastou či milióny a milióny měsíců. Dovedně přitahuje ňadra všech žen, jež připomínají vysoké hory. Transcendentální tělo Kṛṣṇy tedy přitahuje mysl všech žen ve třech světech.“

Verš

kṛṣṇāṅga — saurabhya-bhara,mṛga-mada-mada-hara,
nīlotpalera hare garva-dhana
jagat-nārīra nāsā,
tāra bhitara pāte vāsā,
nārī-gaṇe kare ākarṣaṇa

Synonyma

kṛṣṇa-aṅga — Kṛṣṇovo tělo; saurabhya-bhara — plné vůně; mṛga-mada — pižma; mada-hara — omamná síla; nīlotpalera — modrého lotosového květu; hare — odstraňuje; garva-dhana — pýchu na poklad; jagat-nārīra — žen v tomto světě; nāsā — nosní dírky; tāra bhitara — v nich; pāte vāsā — postaví si obydlí; nārī-gaṇe — ženy; kare ākarṣaṇa — přitahuje.

Překlad

„Vůně Kṛṣṇova těla dokáže pobláznit víc než vůně pižma a překonává i vůni modrého lotosu. Vstupuje do nosních dírek všech žen tohoto světa, usídluje se tam, a tak je přitahuje.“

Verš

kṛṣṇera adharāmṛta,tāte karpūra manda-smita,
sva-mādhurye hare nārīra mana
anyatra chāḍāya lobha,
nā pāile mane kṣobha,
vraja-nārī-gaṇera mūla-dhana”

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; adhara-amṛta — sladkost rtů; tāte — s tím; karpūra — kafr; manda-smita — laskavý úsměv; sva-mādhurye — svou sladkostí; hare — přitahuje; nārīra mana — mysl všech žen; anyatra — kdekoliv jinde; chāḍāya — odstraní; lobha — chtivost; pāile — aniž by získaly; mane — v mysli; kṣobha — velké zneklidnění; vraja-nārī-gaṇera — všech gopī z Vrindávanu; mūla-dhana — bohatství.

Překlad

„Pokud jsou Kṛṣṇovy rty spojené s kafrem Jeho laskavého úsměvu, jsou tak sladké, že přitahují mysl všech žen a donutí je vzdát se všech jiných pout. Když však sladkost Kṛṣṇova úsměvu není na dosah, vyústí to v silné mentální potíže a nářek. Tato sladkost je jediným bohatstvím gopī z Vrindávanu.“

Verš

eta kahi’ gaurahari,dui-janāra kaṇṭha dhari’,
kahe, — ‘śuna, svarūpa-rāmarāya
kāhāṅ karoṅ, kāhāṅ yāṅa,
kāhāṅ gele kṛṣṇa pāṅa,
duṅhe more kaha se upāya’

Synonyma

eta kahi' — po těchto slovech; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dui-janāra — těchto dvou osob; kaṇṭha dhari' — dal ruce kolem krku a; kahe — řekl; śuna — prosím poslouchejte; svarūpa-rāma-rāya — Svarūpo Dāmodare a Rāmānando Rāyi; kāhāṅ karoṅ — co mám dělat; kāhāṅ yāṅa — kam mám jít; kāhāṅ gele — kam když půjdu; kṛṣṇa pāṅa — mohu získat Kṛṣṇu; duṅhe — vy oba; more — Mně; kaha — prosím řekněte; se upāya — takový prostředek.

Překlad

Po těchto slovech Śrī Caitanya Mahāprabhu chytil Rāmānandu Rāye a Svarūpu Dāmodara okolo krku a řekl: „Moji drazí přátelé, prosím poslouchejte Mě. Co mám dělat? Kam mám jít? Kde získám Kṛṣṇu? Řekněte Mi prosím, jak Ho mohu najít.“

Verš

ei-mata gaura-prabhu prati dine-dine
vilāpa karena svarūpa-rāmānanda-sane

Synonyma

ei-mata — takto; gaura-prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prati dine-dine — den za dnem; vilāpa karena — naříká; svarūpa-rāmānanda-sane — ve společnosti Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho a Rāmānandy Rāye.

Překlad

Takto pohroužený v transcendentální bolesti Śrī Caitanya Mahāprabhu den za dnem naříkal ve společnosti Svarūpy Dāmodara a Rāmānandy Rāye.

Verš

sei dui-jana prabhure kare āśvāsana
svarūpa gāya, rāya kare śloka paṭhana

Synonyma

sei — tito; dui-jana — dva; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kare — činí; āśvāsana — uklidňování; svarūpa gāya — Svarūpa Dāmodara zpívá; rāya — Rāmānanda Rāya; kare — činí; śloka paṭhana — recitaci veršů.

Překlad

Pro obohacení Pánovy extatické nálady Svarūpa Dāmodara Gosvāmī zpíval patřičné písně a Rāmānanda Rāya recitoval vhodné verše. Takto Ho byli schopni uklidnit.

Verš

karṇāmṛta, vidyāpati, śrī-gīta-govinda
ihāra śloka-gīte prabhura karāya ānanda

Synonyma

karṇāmṛta — kniha Kṛṣṇa-karṇāmṛta; vidyāpati — autor Vidyāpati; śrī-gīta-govinda — kniha Śrī Gīta-govinda od Jayadevy Gosvāmīho; ihāra — z těchto; śloka-gīte — verše a písně; prabhura — u Śrī Caitanyi Mahāprabhua; karāya — vytvářejí; ānanda — štěstí.

Překlad

Pán zvláště rád naslouchal Kṛṣṇa-karṇāmṛtě od Bilvamaṅgala Ṭhākura, básním od Vidyāpatiho a Śrī Gīta-govindě od Jayadevy Gosvāmīho. Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi plesalo srdce, když Jeho společníci recitovali verše a zpívali písně z těchto knih.

Verš

eka-dina mahāprabhu samudra-tīre yāite
puṣpera udyāna tathā dekhena ācambite

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; mahāprabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; samudra-tīre — na břeh moře; yāite — když šel; puṣpera udyāna — květinovou zahradu; tathā — tam; dekhena — viděl; ācambite — najednou.

Překlad

Jednoho dne šel Śrī Caitanya Mahāprabhu k moři, a cestou najednou spatřil květinovou zahradu.

Verš

vṛndāvana-bhrame tāhāṅ paśilā dhāñā
premāveśe bule tāhāṅ kṛṣṇa anveṣiyā

Synonyma

vṛndāvana-bhrame — považující ji za Vrindávan; tāhāṅ — tam; paśilā — vstoupil; dhāñā — utíkající; prema-āveśe — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; bule — bloumá; tāhāṅ — tam; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; anveṣiyā — hledající.

Překlad

Pán Caitanya si tu zahradu spletl s Vrindávanem a rychle do ní vstoupil. Pohroužený v extázi lásky ke Kṛṣṇovi po ní bloumal a chtěl Ho najít.

Verš

rāse rādhā lañā kṛṣṇa antardhāna kailā
pāche sakhī-gaṇa yaiche cāhi’ beḍāilā

Synonyma

rāse — v tanci rāsa; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; lañā — beroucí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; antardhāna kailā — zmizel; pāche — potom; sakhī-gaṇa — všechny gopī; yaiche — jako; cāhi' — hledající; beḍāilā — chodil sem a tam.

Překlad

Poté, co Kṛṣṇa během tance rāsa zmizel s Rādhārāṇī, chodily gopī po lese a hledaly Ho. Stejně nyní chodil Śrī Caitanya Mahāprabhu po této zahradě u moře.

Verš

sei bhāvāveśe prabhu prati-taru-latā
śloka paḍi’ paḍi’ cāhi’ bule yathā tathā

Synonyma

sei — této; bhāva-āveśe — v extázi; prabhu — Pán Caitanya Mahāprabhu; prati-taru-latā — každého stromu a rostliny; śloka paḍi' paḍi' — recitující verše; cāhi' — ptající se; bule — bloumá; yathā tathā — sem a tam.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu chodil sem a tam, pohroužený v extatické náladě gopī. Začal se ptát na Kṛṣṇu tak, že každému stromu a rostlině recitoval jisté verše.

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu tehdy citoval následující verše ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.30.9, 7, 8).

Verš

cūta-priyāla-panasāsana-kovidāra-
jambv-arka-bilva-bakulāmra-kadamba-nīpāḥ
ye ’nye parārtha-bhavakā yamunopakūlāḥ
śaṁsantu kṛṣṇa-padavīṁ rahitātmanāṁ naḥ

Synonyma

cūta — ó strome cūta (druh mangovníku); priyāla — ó strome priyāla; panasa — ó chlebovníku; āsana — ó strome āsana; kovidāra — ó strome kovidāra; jambu — ó strome jambu; arka — ó strome arka; bilva — ó strome bilva; bakula — ó strome bakula; āmra — ó mangovníku; kadamba — ó strome kadamba; nīpāḥ — ó strome nīpa; ye — kteří; anye — další; para-artha-bhavakāḥ — velmi prospěšní druhým; yamunā-upakūlāḥ — na břehu Jamuny; śaṁsantu — řekněte prosím; kṛṣṇa-padavīm — kam šel Kṛṣṇa; rahita-ātmanām — které jsme ztratily svou mysl; naḥ — nám.

Překlad

„(Gopī řekly:) ,Ó strome cūta, priyāla, panasa, āsana a kovidāra! Ó strome jambu, arka, bilva, bakula a mangovníku! Ó strome kadamba, nīpa a všechny ostatní, které žijete na březích Jamuny ve prospěch druhých, prosím řekněte nám, kam šel Kṛṣṇa. Naše mysli jsou ztracené a jsme téměř mrtvé.̀  “

Verš

kaccit tulasi kalyāṇi
govinda-caraṇa-priye
saha tvāli-kulair bibhrad
dṛṣṭas te ’ti-priyo ’cyutaḥ

Synonyma

kaccit — zdali; tulasi — ó rostlinko tulasī; kalyāṇi — dokonale příznivá; govinda-caraṇa — lotosovým nohám Govindy; priye — nesmírně drahá; saha — s; tvā — ty; ali-kulaiḥ — čmeláky; bibhrat — nesl; dṛṣṭaḥ — viděla jsi; te — tvůj; ati-priyaḥ — nesmírně drahý; acyutaḥ — Pán Kṛṣṇa.

Překlad

„  ,Ó dokonale příznivá rostlinko tulasī, jsi velmi drahá lotosovým nohám Govindy a On je velmi drahý tobě. Neviděla jsi tu projít Kṛṣṇu, ozdobeného girlandou z tvých lístků a obklopeného rojem čmeláků?̀  “

Verš

mālaty adarśi vaḥ kaccin
mallike jāti yūthike
prītiṁ vo janayan yātaḥ
kara-sparśena mādhavaḥ

Synonyma

mālati — ó rostlinko mālatī; adarśi — byl spatřen; vaḥ — tebou; kaccit — zdali; mallike — ó rostlinko s květy mallikā; jāti — ó rostlinko s květy jātī; yūthike — ó rostlinko s květy yūthikā; prītim — radost; vaḥ — vaši; janayan — probouzející; yātaḥ — prošel tudy; kara-sparśena — dotykem své ruky; mādhavaḥ — Śrī Kṛṣṇa.

Překlad

„  ,Ó rostlinky s květy mālatī, mallikā, jātī a yūthikā, viděly jste okolo projít Kṛṣṇu, který se vás dotkl svou rukou, aby vás potěšil?̀  “

Verš

āmra, panasa, piyāla, jambu, kovidāra
tīrtha-vāsī sabe, kara para-upakāra

Synonyma

āmra — ó mangovníku; panasa — ó chlebovníku; piyāla — ó strome piyāla; jambu — ó strome jambu; kovidāra — ó strome kovidāra; tīrtha-vāsī — obyvatelé svatého místa; sabe — všichni; kara — prosím konejte; para-upakāra — prospěch druhým.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „  ,Ó mangovníku, ó chlebovníku, stromy piyāla, jambu a kovidāra, jste všichni obyvateli svatého místa. Jednejte proto laskavě ve prospěch druhých.̀  “

Verš

kṛṣṇa tomāra ihāṅ āilā, pāilā daraśana?
kṛṣṇera uddeśa kahi’ rākhaha jīvana

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tomāra — váš; ihāṅ — sem; āilā — přišel; pāilā daraśana — viděli jste; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; uddeśa — směr; kahi' — tím, že řeknete; rākhaha jīvana — zachraňte milostivě naše životy.

Překlad

„  ,Viděli jste tudy jít Kṛṣṇu? Řekněte nám prosím, kudy šel, a zachraňte tak naše životy.̀  “

Verš

uttara nā pāñā punaḥ kare anumāna
ei saba — puruṣa-jāti, kṛṣṇera sakhāra samāna

Synonyma

uttara — odpověď; — ne; pāñā — dostaly; punaḥ — znovu; kare — činí; anumāna — dohady; ei saba — všichni tito; puruṣa-jāti — mužského rodu; kṛṣṇera — Kṛṣṇovi; sakhāra samāna — jako přátelé.

Překlad

Když stromy neodpovídaly, gopī se dohadovaly: „  ,Všechny tyto stromy musí být Kṛṣṇovi přátelé, protože jsou mužského rodu.̀  “

Verš

e kene kahibe kṛṣṇera uddeśa āmāya?
e — strī-jāti latā, āmāra sakhī-prāya

Synonyma

e — tito; kene — proč; kahibe — říkali by; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; uddeśa — směr; āmāya — nám; e — tyto; strī-jāti — patřící k ženskému rodu; latā — rostlinky; āmāra — naše; sakhī-prāya — jako přítelkyně.

Překlad

„  ,Proč by nám měly stromy říkat, kam Kṛṣṇa šel? Zeptejme se raději rostlinek, ty jsou ženského rodu, a jsou proto jako naše přítelkyně.̀  “

Verš

avaśya kahibe, — pāñāche kṛṣṇera darśane
eta anumāni’ puche tulasy-ādi-gaṇe

Synonyma

avaśya — určitě; kahibe — řeknou; pāñāche — dostaly; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; darśane — audienci; eta — takto; anumāni' — hádající; puche — ptají se; tulasī-ādi-gaṇe — rostlin v čele s tulasī.

Překlad

„  ,Ty nám jistě prozradí, kam Kṛṣṇa šel, protože Ho osobně viděly.̀  “ S těmito myšlenkami se gopī dotazovaly rostlin v čele s tulasī.

Verš

“tulasi, mālati, yūthi, mādhavi, mallike
tomāra priya kṛṣṇa āilā tomāra antike?

Synonyma

tulasi — ó tulasī; mālati — ó mālatī; yūthi — ó yūthī; mādhavi — ó mādhavī; mallike — ó malliko; tomāra — váš; priya — velice drahý; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; āilā — přišel; tomāra antike — do vaší blízkosti.

Překlad

„  ,Ó tulasī! Ó mālatī! Ó yūthī, mādhavī a malliko! Kṛṣṇa je vám velice drahý, a proto k vám jistě přišel blíž.̀  “

Verš

tumi-saba — hao āmāra sakhīra samāna
kṛṣṇoddeśa kahi’ sabe rākhaha parāṇa”

Synonyma

tumi-saba — vy všechny; hao — jste; āmāra — naše; sakhīra — drahé přítelkyně; samāna — stejné jako; kṛṣṇa-uddeśa — směr, kterým Kṛṣṇa odešel; kahi' — řekněte a; sabe — všechny; rākhaha parāṇa — zachraňte naše životy.

Překlad

„  ,Všechny jste pro nás jako drahé přítelkyně. Řekněte nám prosím, kterým směrem Kṛṣṇa odešel, a zachraňte naše životy.̀  “

Verš

uttara nā pāñā punaḥ bhāvena antare
‘eha — kṛṣṇa-dāsī, bhaye nā kahe āmāre’

Synonyma

uttara — odpověď; — ne; pāñā — dostávající; punaḥ — znovu; bhāvena — přemýšlejí; antare — ve svých myslích; eha — tyto; kṛṣṇa-dāsī — Kṛṣṇovy služebné; bhaye — ze strachu; kahe — nemluví; āmāre — s námi.

Překlad

Když ani pak gopī nedostaly žádnou odpověď, pomyslely si: „  ,Všechny tyto rostliny jsou Kṛṣṇovy služebné, a proto s námi ze strachu nechtějí mluvit.̀  “

Verš

āge mṛgī-gaṇa dekhi’ kṛṣṇāṅga-gandha pāñā
tāra mukha dekhi’ puchena nirṇaya kariyā

Synonyma

āge — před sebou; mṛgī-gaṇa — laně; dekhi' — když uviděly; kṛṣṇa-aṅga-gandha — vůni Kṛṣṇova těla; pāñā — pociťující; tāra mukha — jejich tváře; dekhi' — když viděly; puchena — ptají se; nirṇaya kariyā — zjišťující.

Překlad

Poté gopī potkaly skupinku laní. Když ucítily vůni Kṛṣṇova těla a uviděly tváře laní, začaly se jich vyptávat, aby zjistily, zda je Kṛṣṇa nablízku.

Verš

apy eṇa-patny upagataḥ priyayeha gātrais
tanvan dṛśāṁ sakhi su-nirvṛtim acyuto vaḥ
kāntāṅga-saṅga-kuca-kuṅkuma-rañjitāyāḥ
kunda-srajaḥ kula-pater iha vāti gandhaḥ

Synonyma

api — zdali; eṇa-patni — ó lani; upagataḥ — přišel; priyayā — se svou nejdražší společnicí; iha — sem; gātraiḥ — tělesnými údy; tanvan — zvětšující; dṛśām — očí; sakhi — ó má drahá přítelkyně; su-nirvṛtim — štěstí; acyutaḥ — Kṛṣṇa; vaḥ — vás všech; kāntā-aṅga — s tělem milé; saṅga — ve společnosti; kuca-kuṅkumakuṅkumovým práškem z ňader; rañjitāyāḥ — zbarvené; kunda-srajaḥ — girlandy z květů kunda; kula-pateḥ — Kṛṣṇy; iha — zde; vāti — vane; gandhaḥ — vůně.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Ó lani, Pán Kṛṣṇa objímal svou milou a kuṅkumový prášek z Jejích zdvižených ňader pokryl Jeho girlandu z květů kunda. Line se zde vůně z této girlandy. Ó má drahá přítelkyně, neviděla jsi zde projít Kṛṣṇu v doprovodu Jeho nejdražší společnice, což by zvětšilo radost očí vás všech?̀  “

Význam

Verš

“kaha, mṛgi, rādhā-saha śrī-kṛṣṇa sarvathā
tomāya sukha dite āilā? nāhika anyathā

Synonyma

kaha — prosím řekni; mṛgi — ó lani; rādhā-saha — se Śrīmatī Rādhārāṇī; śrī-kṛṣṇa — Pán Śrī Kṛṣṇa; sarvathā — ve všech ohledech; tomāya — tobě; sukha dite — poskytnout potěšení; āilā — přišel; nāhika anyathā — je jisté.

Překlad

„  ,Ó drahá lani, pro Śrī Kṛṣṇu je vždy potěšením udělat ti radost. Řekni nám prosím, jestli tudy prošel v doprovodu Śrīmatī Rādhārāṇī. Myslíme si, že tudy zajisté museli projít.̀  “

Verš

rādhā-priya-sakhī āmarā, nahi bahiraṅga
dūra haite jāni tāra yaiche aṅga-gandha

Synonyma

rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; priya-sakhī — velmi drahé přítelkyně; āmarā — my; nahi bahiraṅga — nejsme nikdo cizí; dūra haite — z dálky; jāni — poznáme; tāra — Pána Kṛṣṇy; yaiche — jako; aṅga-gandha — tělesná vůně.

Překlad

„  ,Nejsme nikdo cizí. Jako velmi drahé přítelkyně Śrīmatī Rādhārāṇī dokážeme na dálku poznat vůni Kṛṣṇova těla.̀  “

Verš

rādhā-aṅga-saṅge kuca-kuṅkuma-bhūṣita
kṛṣṇa-kunda-mālā-gandhe vāyu — suvāsita

Synonyma

rādhā-aṅga — tělo Śrīmatī Rādhārāṇī; saṅge — z objímání; kuca-kuṅkuma — kuṅkumou z ňader; bhūṣita — ozdobená; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; kunda-mālā — girlanda z květů kunda; gandhe — díky vůni; vāyu — vzduch; su-vāsita — vonící.

Překlad

„  ,Kṛṣṇa objímal Śrīmatī Rādhārāṇī a kuṅkumový prášek z Jejích ňader se smísil s girlandou z květů kunda zdobící Jeho tělo. Vůně této girlandy provoněla celé ovzduší.̀  “

Verš

kṛṣṇa ihāṅ chāḍi’ gelā, ihoṅ — virahiṇī
kibā uttara dibe ei — nā śune kāhinī”

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; ihāṅ — toto místo; chāḍi' gelā — opustil; ihoṅ — laně; virahiṇī — cítí odloučení; kibā — jakou; uttara — odpověď; dibe — dají; ei — tyto; śune — neslyší; kāhinī — naše slova.

Překlad

„  ,Pán Kṛṣṇa odtud odešel, a laně proto cítí odloučení. Jak by tedy mohly odpovědět, když ani neslyší naše slova?̀  “

Verš

āge vṛkṣa-gaṇa dekhe puṣpa-phala-bhare
śākhā saba paḍiyāche pṛthivī-upare

Synonyma

āge — před sebou; vṛkṣa-gaṇa — stromy; dekhe — vidí; puṣpa-phala-bhare — přetížené květy a ovocem; śākhā saba — všechny větve; paḍiyāche — ohýbají se; pṛthivī-upare — k zemi.

Překlad

Gopī potom přišly ke stromům tak obtěžkaným plody a květy, že se jejich větve ohýbaly k zemi.

Verš

kṛṣṇe dekhi’ ei saba karena namaskāra
kṛṣṇa-gamana puche tāre kariyā nirdhāra

Synonyma

kṛṣṇe dekhi' — poté, co viděly Kṛṣṇu; ei — tyto; saba — všechny; karena namaskāra — s úctou se klaní; kṛṣṇa-gamana — zdali šel Kṛṣṇa okolo; puche — ptají se; tāre — jich; kariyā nirdhāra — ujišťující se.

Překlad

Gopī si pomyslely, že všechny tyto stromy viděly Kṛṣṇu projít, a tak se Mu s úctou klaní. Chtěly se o tom ujistit, a tak se stromů zeptaly.

Verš

bāhuṁ priyāṁsa upadhāya gṛhīta-padmo
rāmānujas tulasikāli-kulair madāndhaiḥ
anvīyamāna iha vas taravaḥ praṇāmaṁ
kiṁ vābhinandati caran praṇayāvalokaiḥ

Synonyma

bāhum — ruku; priyā-aṁse — na rameno své milé; upadhāya — když položil; gṛhīta — vzatý; padmaḥ — lotosový květ; rāma-anujaḥ — mladší bratr Pána Balarāmy (Kṛṣṇa); tulasikā — díky girlandě z květů tulasī; ali-kulaiḥ — čmeláky; mada-andhaiḥ — oslepenými vůní; anvīyamānaḥ — následovaný; iha — zde; vaḥ — vás; taravaḥ — ó stromy; praṇāmam — poklony; kim — zdali; abhinandati — vítá; caran — když procházel; praṇaya-avalokaiḥ — láskyplnými pohledy.

Překlad

Pán Caitanya pokračoval: „Ó stromy, řekněte nám prosím, zda Balarāmův mladší bratr Kṛṣṇa uvítal vaše poklony svými láskyplnými pohledy, když tudy procházel s jednou rukou na rameni Śrīmatī Rādhārāṇī a s lotosovým květem ve druhé, následován rojem čmeláků omámených vůní květů tulasī.̀  “

Význam

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.30.12).

Verš

priyā-mukhe bhṛṅga paḍe, tāhā nivārite
līlā-padma cālāite haila anya-citte

Synonyma

priyā-mukhe — na tvář Jeho milé; bhṛṅga — čmeláci; paḍe — padají; tāhā — tomu; nivārite — předejít; līlā — zábavy; padma — lotosovým květem; cālāite — mávající; haila — byl; anya-citte — rozptýlení v mysli.

Překlad

„  ,Aby předešel tomu, že budou čmeláci usedat na tvář Jeho milované, odháněl je lotosovým květem, který držel v ruce, a to způsobilo lehké rozptýlení Jeho mysli.̀  “

Verš

tomāra praṇāme ki kairāchena avadhāna?
kibā nāhi karena, kaha vacana-pramāṇa

Synonyma

tomāra — vašim; praṇāme — poklonám; ki — zdali; kairāchena — věnoval; avadhāna — pozornost; kibā — nebo; nāhi karena — nevěnoval; kaha — prosím řekněte; vacana — slova; pramāṇa — důkaz.

Překlad

„  ,Všímal si vás, nebo ne, když jste se Mu klaněly? A podložte prosím svoje slova důkazem.̀  “

Verš

kṛṣṇera viyoge ei sevaka duḥkhita
kibā uttara dibe? ihāra nāhika samvit”

Synonyma

kṛṣṇera viyoge — z odloučení od Kṛṣṇy; ei — tito; sevaka — služebníci; duḥkhita — velmi nešťastní; kibā — jakou; uttara — odpověď; dibe — dají; ihāra — těchto; nāhika — není; samvit — vědomí.

Překlad

„  ,Odloučení od Kṛṣṇy učinilo tyto služebníky velmi nešťastnými. Jak by nám mohli odpovědět, když ztratili vědomí?̀  “

Verš

eta bali’ āge cale yamunāra kūle
dekhe, — tāhāṅ kṛṣṇa haya kadambera tale

Synonyma

eta bali' — po těchto slovech; āge cale — jdou dál; yamunāra kūle — ke břehu Jamuny; dekhe — vidí; tāhāṅ — tam; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — je přítomný; kadambera tale — pod kadambovým stromem.

Překlad

Po těchto slovech vyšly gopī na pláž u řeky Jamuny a tam uviděly Pána Kṛṣṇu pod kadambovým stromem.

Verš

koṭi-manmatha-mohana muralī-vadana
apāra saundarye hare jagan-netra-mana

Synonyma

koṭi — deset miliónů; manmatha — Amorů; mohana — okouzlující; muralī-vadana — s flétnou na rtech; apāra — neomezenou; saundarye — krásou; hare — okouzluje; jagat — celého světa; netra-mana — oči a mysl.

Překlad

Kṛṣṇa, který okouzluje milióny a milióny Amorů, tam stál s flétnou na rtech a svou neomezenou krásou přitahoval oči a mysli celého světa.

Verš

saundarya dekhiyā bhūme paḍe mūrcchā pāñā
hena-kāle svarūpādi mililā āsiyā

Synonyma

saundarya — krásu; dekhiyā — když viděl; bhūme — na zem; paḍe — padl; mūrcchā pāñā — v bezvědomí; hena-kāle — tehdy; svarūpa-ādi — oddaní v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm; mililā āsiyā — přišli tam a setkali se.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu spatřil transcendentální krásu Kṛṣṇy, padl v bezvědomí na zem. Tehdy se k Němu v zahradě připojili všichni oddaní, v čele se Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm.

Verš

pūrvavat sarvāṅge sāttvika-bhāva-sakala
antare ānanda-āsvāda, bāhire vihvala

Synonyma

pūrva-vat — jako předtím; sarva-aṅge — po celém těle; sāttvika — transcendentální; bhāva-sakala — veškeré příznaky extatické lásky; antare — v nitru; ānanda-āsvāda — chuť transcendentální blaženosti; bāhire — navenek; vihvala — zmatený.

Překlad

Stejně jako i dřív mohli na těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua sledovat veškeré příznaky transcendentální extatické lásky. Navenek sice vypadal zmatený, ale v nitru si vychutnával transcendentální blaženost.

Verš

pūrvavat sabe mili’ karāilā cetana
uṭhiyā caudike prabhu karena darśana

Synonyma

pūrva-vat — jako předtím; sabe — všichni; mili' — poté, co se shromáždili; karāilā cetana — přivedli k vědomí; uṭhiyā — postavil se a; cau-dike — kolem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena darśana — rozhlížel se.

Překlad

Oddaní opět přivedli Śrī Caitanyu Mahāprabhua společnou snahou zpátky k vědomí. Pán vstal, chodil sem a tam a rozhlížel se kolem.

Verš

“kāhāṅ gelā kṛṣṇa? ekhani pāinu daraśana!
tāṅhāra saundarya mora harila netra-mana!

Synonyma

kāhāṅ — kam; gelā kṛṣṇa — Kṛṣṇa šel; ekhani — právě teď; pāinu daraśana — viděl jsem; tāṅhāra — Jeho; saundarya — krásu; mora — Moje; harila — unesla; netra-mana — oči a mysl.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu řekl: „Kam zmizel Můj Kṛṣṇa? Právě teď jsem Ho viděl a Jeho krása uchvátila Mé oči a mysl.“

Verš

punaḥ kene nā dekhiye muralī-vadana!
tāṅhāra darśana-lobhe bhramaya nayana”

Synonyma

punaḥ — znovu; kene — proč; dekhiye — nevidím; muralī-vadana — s flétnou na rtech; tāṅhāra — Jeho; darśana-lobhe — v naději, že uvidí; bhramaya — bloudí; nayana — Moje oči.

Překlad

„Proč už nemohu vidět Kṛṣṇu, jak drží flétnu u svých rtů? Moje oči bloudí sem a tam v naději, že Ho znovu spatří.“

Verš

viśākhāre rādhā yaiche śloka kahilā
sei śloka mahāprabhu paḍite lāgilā

Synonyma

viśākhāre — Viśāce; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; yaiche — jako; śloka kahilā — recitovala verš; sei — ten; śloka — verš; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; paḍite lāgilā — začal recitovat.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom recitoval následující verš, který pronesla Śrīmatī Rādhārāṇī ke své drahé přítelkyni Viśāce.

Verš

navāmbuda-lasad-dyutir nava-taḍin-manojñāmbaraḥ
sucitra-muralī-sphurac-charad-amanda-candrānanaḥ
mayūra-dala-bhūṣitaḥ subhaga-tāra-hāra-prabhaḥ
sa me madana-mohanaḥ sakhi tanoti netra-spṛhām

Synonyma

nava-ambuda — čerstvě vytvořený mrak; lasat — velmi jasný; dyutiḥ — jehož lesk; nava — nové; taḍit — blesky; manojña — přitažlivé; ambaraḥ — jehož oblečení; su-citra — velmi okouzlující; muralī — s flétnou; sphurat — vypadající krásně; śarat — podzim; amanda — jasný; candra — jako měsíc; ānanaḥ — jehož tvář; mayūra — pavím; dala — perem; bhūṣitaḥ — ozdobený; su-bhaga — roztomile; tāra — z perel; hāra — náhrdelníku; prabhaḥ — se září; saḥ — On; me — Moji; madana-mohanaḥ — Pán Kṛṣṇa, jenž okouzluje Amora; sakhi — ó Má drahá přítelkyně; tanoti — zvětšuje; netra-spṛhām — touhu očí.

Překlad

„  ,Moje drahá přítelkyně, Kṛṣṇovo tělo se leskne víc než čerstvý mrak a Jeho žlutý oděv je přitažlivější než první blesky. Hlavu má ozdobenou pavím perem a na krku Mu visí roztomilý perlový náhrdelník. Když drží svou okouzlující flétnu u svých rtů, Jeho tvář je krásná jako podzimní měsíc v úplňku. Madana-mohana neboli ten, který okouzluje Amora, touto krásou zvětšuje touhu Mých očí Jej spatřit.̀  “

Význam

Tento verš se také nachází v Govinda-līlāmṛtě (8.4).

Verš

nava-ghana-snigdha-varṇa,dalitāñjana-cikkaṇa,
indīvara-nindi sukomala
jini’ upamāna-gaṇa,
hare sabāra netra-mana,
kṛṣṇa-kānti parama prabala

Synonyma

nava-ghana — čerstvě vytvořený mrak; snigdha — přitažlivý; varṇa — barva pleti; dalita — rozmělněná na prášek; añjana — maskara; cikkaṇa — lesklá; indīvara — modrý lotosový květ; nindi — porážející; su-komala — hebký; jini' — překonává; upamāna-gaṇa — veškerá přirovnání; hare — přitahuje; sabāra — všech; netra-mana — oči a mysl; kṛṣṇa-kānti — barva Kṛṣṇovy pleti; parama prabala — nanejvýš mocná.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Pleť Śrī Kṛṣṇy se leskne jako jemný prášek maskary. Překonává krásu čerstvě vytvořeného mraku a je hebčí než modrý lotosový květ. Barva Jeho pleti je tak příjemná, že přitahuje oči a mysli všech, a je tak mocná, že se vymyká jakémukoliv přirovnání.“

Verš

kaha, sakhi, ki kari upāya?
kṛṣṇādbhuta balāhaka,
mora netra-cātaka,
nā dekhi’ piyāse mari’ yāya

Synonyma

kaha — prosím řekni; sakhi — Má drahá přítelkyně; ki kari upāya — co mám dělat; kṛṣṇa — Kṛṣṇa; adbhuta — úžasný; balāhaka — mrak; mora — Moje; netra — oči; cātaka — jako ptáci cātaka; dekhi' — když nevidí; piyāse — žízní; mari' yāya — umírají.

Překlad

„Má drahá přítelkyně, prosím řekni Mi, co mám dělat. Kṛṣṇa je přitažlivý jako úžasný mrak a Moje oči jsou jako ptáci cātaka, kteří umírají žízní, protože tento mrak nevidí.“

Verš

saudāminī pītāmbara,sthira nahe nirantara,
muktā-hāra baka-pāṅti bhāla
indra-dhanu śikhi-pākhā,
upare diyāche dekhā,
āra dhanu vaijayantī-māla

Synonyma

saudāminī — blesk; pīta-ambara — žlutý oděv; sthira — klidný; nahe — není; nirantara — neustále; muktā-hāra — perlový náhrdelník; baka-pāṅti bhāla — jako řada volavek; indra-dhanu — Indrův luk (duha); śikhi-pākhā — paví pero; upare — na hlavě; diyāche dekhā — je vidět; āra dhanu — další duha; vaijayantī-māla — girlanda vaijayantī.

Překlad

„Kṛṣṇův žlutý oděv vypadá jako neklidný blesk na obloze a perlový náhrdelník na Jeho krku jako řada volavek letících pod mrakem. Jak paví pero na Jeho hlavě, tak Jeho girlanda vaijayantī (z květů pěti barev) připomínají duhy.“

Verš

muralīra kala-dhvani,madhura garjana śuni’,
vṛndāvane nāce mayūra-caya
akalaṅka pūrṇa-kala,
lāvaṇya-jyotsnā jhalamala,
citra-candrera tāhāte udaya

Synonyma

muralīra — flétny; kala-dhvani — hluboké tóny; madhura — sladké; garjana — hřmění; śuni' — když slyší; vṛndāvane — ve Vrindávanu; nāce — tančí; mayūra-caya — pávi; akalaṅka — bez poskvrny; pūrṇa-kala — měsíc v úplňku; lāvaṇya — krásy; jyotsnā — světlo; jhalamala — třpytící se; citra-candrera — překrásného měsíce; tāhāte — v tom; udaya — východ.

Překlad

„Lesk Kṛṣṇova těla je krásný jako právě vyšlý měsíc v úplňku bez jediné skvrny a tóny Jeho flétny zní jako sladké hřmění čerstvého mraku. Všichni pávi ve Vrindávanu se roztančí, když slyší tento zvuk.“

Verš

līlāmṛta-variṣaṇe,siñce caudda bhuvane,
hena megha yabe dekhā dila
durdaiva-jhañjhā-pavane,
meghe nila anya-sthāne,
mare cātaka, pite nā pāila

Synonyma

līlā — Kṛṣṇových zábav; amṛta — nektaru; variṣaṇe — sprcha; siñce — smáčí; caudda bhuvane — čtrnáct světů; hena megha — takový mrak; yabe — když; dekhā dila — byl vidět; durdaiva — neštěstí; jhañjhā-pavane — velký vítr; meghe — mrak; nila — přinesl; anya-sthāne — na jiné místo; mare — umírá; cātaka — pták cātaka; pite pāila — nemohl pít.

Překlad

„Mrak Kṛṣṇových zábav smáčí čtrnáct světů sprchou nektaru. Poté, co se tento mrak objevil, se však naneštěstí zvedl prudký vítr a odfoukl ho pryč. Pták cātaka Mých očí téměř umírá žízní, když ten mrak nevidí.“

Verš

punaḥ kahe, — ‘hāya hāya,paḍa paḍa rāma-raya’,
kahe prabhu gadgada ākhyāne
rāmānanda paḍe śloka,
śuni’ prabhura harṣa-śoka,
āpane prabhu karena vyākhyāne

Synonyma

punaḥ — znovu; kahe — říká; hāya hāya — běda, běda; paḍa paḍa — pokračuj v recitování; rāma-rāya — Rāmānando Rāyi; kahe — říká; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gadgada ākhyāne — zalykajícím se hlasem; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; paḍe — recituje; śloka — verš; śuni' — když slyší; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; harṣa-śoka — radost a nářek; āpane — osobně; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena vyākhyāne — vysvětluje.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu znovu řekl zalykajícím se hlasem: „Běda, Rāmo Rāyi, pokračuj v recitování.“ Rāmānanda Rāya tedy začal recitovat jeden verš. Při poslechu tohoto verše byl Śrī Caitanya Mahāprabhu chvílemi veselý a chvílemi přemožený nářkem. Poté Pán ten verš osobně vysvětlil.

Verš

vīkṣyālakāvṛta-mukhaṁ tava kuṇḍala-śrī-
gaṇḍa-sthalādhara-sudhaṁ hasitāvalokam
dattābhayaṁ ca bhuja-daṇḍa-yugaṁ vilokya
vakṣaḥ śriyaika-ramaṇaṁ ca bhavāma dāsyaḥ

Synonyma

vīkṣya — když jsme viděly; alaka-āvṛta — ozdobený loknami vlasů; mukham — obličej; tava — Tvůj; kuṇḍala-śrī — krásu náušnic; gaṇḍa-sthala — dotýkajících se Tvých tváří; adhara-sudham — a nektar Tvých rtů; hasita-avalokam — Tvůj usměvavý pohled; datta-abhayam — jenž zaručuje nebojácnost; ca — a; bhuja-daṇḍa-yugam — dvě paže; vilokya — díky spatření; vakṣaḥ — hruď; śriyā — krásou; eka-ramaṇam — hlavně vyvolávající milostnou náklonnost; ca — a; bhavāma — staly jsme se; dāsyaḥ — Tvými služebnicemi.

Překlad

„  ,Drahý Kṛṣṇo, díky pohledu na Tvůj překrásný obličej ozdobený loknami vlasů, na krásu Tvých náušnic dotýkajících se Tvých tváří, na nektar Tvých rtů, na krásu Tvých usměvavých pohledů, na Tvé dvě paže, které zajišťují naprostou nebojácnost, a na Tvoji širokou hruď, jejíž krása probouzí milostnou náklonnost, jsme se jednoduše odevzdaly touze být Tvé služebné.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.39) vyslovily gopī, když přišly za Kṛṣṇou, aby s Ním tančily tanec rāsa.

Verš

kṛṣṇa jini’ padma-cānda,pātiyāche mukha phānda,
tāte adhara-madhu-smita cāra
vraja-nārī āsi’ āsi’,
phānde paḍi’ haya dāsī,
chāḍi’ lāja-pati-ghara-dvāra

Synonyma

kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; jini' — když porazil; padma-cānda — lotosový květ a měsíc; pātiyāche — šířil; mukha — tvář; phānda — smyčku; tāte — v tom; adhara — rty; madhu-smita — sladký úsměv; cāra — nástrahu; vraja-nārī — dívky z Vradži; āsi' āsi' — když přišly; phānde — do sítě; paḍi' — když padly; haya dāsī — staly se služkami; chāḍi' — vzdávající se; lāja — váženého postavení; pati — manželů; ghara — domova; dvāra — rodiny.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Poté, co porazil měsíc a lotosový květ, chtěl Kṛṣṇa polapit laním podobné gopī. Nastražil proto smyčku své překrásné tváře a do ní umístil nástrahu svého sladkého úsměvu, aby gopī svedl. Gopī se do té léčky chytily a staly se Kṛṣṇovými služkami, přičemž se vzdaly svých domovů, rodin, manželů a váženého postavení.“

Verš

bāndhava kṛṣṇa kare vyādhera ācāra
nāhi māne dharmādharma,
hare nārī-mṛgī-marma,
kare nānā upāya tāhāra

Synonyma

bāndhava — ó příteli; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — činí; vyādhera ācāra — chování lovce; nāhi — ne; māne — stará se o; dharma-adharma — zbožnost a bezbožnost; hare — přitahuje; nārī — ženy; mṛgī — laně; marma — nitro srdce; kare — vytváří; nānā — různé; upāya — prostředky; tāhāra — za tím účelem.

Překlad

„Můj drahý příteli, Kṛṣṇa se chová jako lovec. Tento lovec se nestará o zbožnost či bezbožnost; pouze vytváří mnoho prostředků, kterými by přemohl nitra srdcí laním podobných gopī.“

Verš

gaṇḍa-sthala jhalamala,nāce makara-kuṇḍala,
sei nṛtye hare nārī-caya
sasmita kaṭākṣa-bāṇe,
tā-sabāra hṛdaye hāne,
nārī-vadhe nāhi kichu bhaya

Synonyma

gaṇḍa-sthala — na tvářích; jhalamala — třpytící se; nāce — tančí; makara-kuṇḍala — náušnice ve tvaru žraloků; sei — tento; nṛtye — tanec; hare — přitahuje; nārī-caya — všechny ženy; sa-smita — s úsměvy; kaṭākṣa — pohledů; bāṇe — šípy; -sabāra — jich všech; hṛdaye — srdce; hāne — probodává; nārī-vadhe — ze zabití žen; nāhi — není; kichu — žádný; bhaya — strach.

Překlad

„Náušnice tančící na Kṛṣṇových tvářích mají tvar žraloků a jasně se třpytí. Tyto tančící náušnice přitahují mysli všech žen. Kṛṣṇa navíc probodává srdce žen šípy svých sladce usměvavých pohledů. Vůbec nemá strach takto zabíjet ženy.“

Verš

ati ucca suvistāra,lakṣmī-śrīvatsa-alaṅkāra,
kṛṣṇera ye ḍākātiyā vakṣa
vraja-devī lakṣa lakṣa,
tā-sabāra mano-vakṣa,
hari-dāsī karibāre dakṣa

Synonyma

ati — velmi; ucca — vysoké; su-vistāra — široké; lakṣmī — znamení zlatých čar na levé straně hrudi Śrī Kṛṣṇy, označující sídlo bohyně štěstí; śrīvatsa — znamení ze stříbrných chlupů na pravé straně Pánovy hrudi; alaṅkāra — ozdoby; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ye — toto; ḍākātiyā — jako lupič; vakṣa — hruď; vraja-devī — dívek z Vradži; lakṣa lakṣa — tisíce a tisíce; -sabāra — jich všech; manaḥ-vakṣa — mysli a ňadra; hari-dāsī — služebnice Nejvyššího Pána; karibāre — učinit; dakṣa — šikovný.

Překlad

„Na Kṛṣṇově hrudi jsou ozdoby Śrīvatsa a znak poukazující na sídlo bohyně štěstí. Jeho hruď, jež je široká jako hruď lupiče, přitahuje tisíce a tisíce dívek z Vradži a násilím pokořuje jejich mysli i ňadra. Všechny se tak stávají služebnicemi Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Verš

sulalita dīrghārgala,kṛṣṇera bhuja-yugala,
bhuja nahe, — kṛṣṇa-sarpa-kāya
dui śaila-chidre paiśe,
nārīra hṛdaye daṁśe,
mare nārī se viṣa-jvālāya

Synonyma

su-lalita — překrásné; dīrgha-argala — dlouhé petlice; kṛṣṇera — Kṛṣṇy; bhuja-yugala — dvě paže; bhuja — paže; nahe — ne; kṛṣṇa — černých; sarpa — hadů; kāya — těla; dui — dvě; śaila-chidre — do prostoru mezi dvě hory; paiśe — vstoupí; nārīra — žen; hṛdaye — srdce; daṁśe — uštknou; mare — zemřou; nārī — ženy; se — toto; viṣa-jvālāya — na pálení jedu.

Překlad

„Kṛṣṇovy dvě překrásné paže jsou jako dlouhé petlice. Připomínají také těla černých hadů, kteří vstupují do prostoru mezi dvě horám podobná ňadra žen a uštknou jejich srdce. Ty ženy potom umírají na otravu spalujícím jedem.“

Význam

Gopī byly jinými slovy velmi vzrušené chtivou touhou; jsou v jednom ohni kvůli jedovatému uštknutí od černých hadů v podobě Kṛṣṇových překrásných paží.

Verš

kṛṣṇa-kara-pada-tala,koṭi-candra-suśītala,
jini’ karpūra-veṇā-mūla-candana
eka-bāra yāra sparśe,
smara-jvālā-viṣa nāśe,
yāra sparśe lubdha nārī-mana

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; kara-pada-tala — dlaně a chodidla; koṭi-candra — milióny a milióny měsíců; su-śītala — chladivé a příjemné; jini' — překonávající; karpūra — kafr; veṇā-mūla — kořeny khasakhasa; candana — santálovou pastu; eka-bāra — jednou; yāra — které; sparśe — dotekem; smara-jvālā — spalující účinek chtivé touhy; viṣa — jedu; nāśe — je odstraněn; yāra — jehož; sparśe — dotekem; lubdha — okouzlené; nārī-mana — mysli žen.

Překlad

„Chladivý účinek kafru, kořínků khasakhasa a santálového dřeva společně je překonán chladem Kṛṣṇových dlaní a chodidel, která jsou chladnější a příjemnější než milióny a milióny měsíců. Pokud se žen byť jen jednou dotknou, jsou jejich mysli okouzleny a spalující účinek jedu chtivých tužeb po Kṛṣṇovi je okamžitě odstraněn.“

Verš

eteka vilāpa kari’premāveśe gaurahari,
ei arthe paḍe eka śloka
yei śloka paḍi’ rādhā,
viśākhāre kahe bādhā,
ughāḍiyā hṛdayera śoka

Synonyma

eteka — tak; vilāpa kari' — naříkající; prema-āveśe — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; gaurahari — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ei arthe — s pochopením významu; paḍe — recituje; eka śloka — jeden verš; sei śloka — tento verš; paḍi' — recitující; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; viśākhāre — Viśāce; kahe — říká; bādhā — překážku; ughāḍiyā — odhalující; hṛdayera — srdce; śoka — nářek.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu naříkal v extázi lásky a recitoval přitom následující verš, který vyslovila Śrīmatī Rādhārāṇī, když své přítelkyni Śrīmatī Viśāce odhalovala nářek svého srdce.

Verš

hariṇ-maṇi-kavāṭikā-pratata-hāri-vakṣaḥ-sthalaḥ
smarārta-taruṇī-manaḥ-kaluṣa-hāri-dor-argalaḥ
sudhāṁśu-hari-candanotpala-sitābhra-śītāṅgakaḥ
sa me madana-mohanaḥ sakhi tanoti vakṣaḥ-spṛhām

Synonyma

hariṭ-maṇi — drahokamů indranīla; kavāṭikā — jako dveře; pratata — široká; hāri — přitažlivá; vakṣaḥ-sthalaḥ — jehož hruď; smara-ārta — soužených chtivými touhami; taruṇī — mladých žen; manaḥ — mysli; kaluṣa — bolest; hāri — odstraňující; doḥ — jehož dvě paže; argalaḥ — jako petlice; sudhāṁśu — měsíc; hari-candana — santálová pasta; utpala — lotosový květ; sitābhra — kafr; śīta — chladivé; aṅgakaḥ — jehož tělo; saḥ — toto; me — Mých; madana-mohanaḥ — Kṛṣṇa, jenž je přitažlivější než Amor; sakhi — Má přítelkyně; tanoti — zvětšuje; vakṣaḥ-spṛhām — touhu ňader.

Překlad

„  ,Má drahá přítelkyně, Kṛṣṇova hruď je široká a přitažlivá jako dveře z drahokamů indranīla a Jeho dvě jako petlice silné paže dokáží odstranit mentální úzkost mladých dívek soužených chtivými touhami po Něm. Jeho tělo je chladnější než měsíc, santálové dřevo, lotosový květ a kafr. Takto Madana-mohana, jenž přitahuje Amora, zvětšuje touhu Mých ňader.̀  “

Význam

Také tento verš se nachází v Govinda-līlāmṛtě (8.7).

Verš

prabhu kahe, — “kṛṣṇa muñi ekhana-i pāinu
āpanāra durdaive punaḥ hārāinu

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; muñi — Já; ekhana-i — právě teď; pāinu — měl jsem; āpanāra — svému; durdaive — kvůli neštěstí; punaḥ — znovu; hārāinu — ztratil jsem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu poté řekl: „Právě teď jsem Kṛṣṇu měl, ale naneštěstí jsem Ho zase ztratil.“

Verš

cañcala-svabhāva kṛṣṇera, nā raya eka-sthāne
dekhā diyā mana hari’ kare antardhāne

Synonyma

cañcala — neposedný; svabhāva — vlastnost; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; — ne; raya — zůstává; eka-sthāne — na jednom místě; dekhā diyā — poté, co umožní spatřit; mana — mysl; hari' — poté, co okouzlí; kare — činí; antardhāne — zmizení.

Překlad

„Kṛṣṇa je svou povahou velmi neposedný; nezůstává na jednom místě. S někým se setká, okouzlí jeho mysl, a potom zmizí.“

Verš

tāsāṁ tat-saubhaga-madaṁ
vīkṣya mānaṁ ca keśavaḥ
praśamāya prasādāya
tatraivāntaradhīyata”

Synonyma

tāsāmgopī; tat — jejich; saubhaga-madam — pýcha způsobená velkým štěstím; vīkṣya — když viděl; mānam — pocit nadřazenosti; ca — a; keśavaḥ — Kṛṣṇa, který pokořuje dokonce i Pána Brahmu (zvaného Ka) a Pána Śivu (zvaného Īśa); praśamāya — aby pokořil; prasādāya — aby projevil milost; tatra — tam; eva — zajisté; antaradhīyata — zmizel.

Překlad

„  ,Gopī začaly být pyšné na své štěstí, a tak Keśava, který je pokořitelem i Pána Brahmy a Pána Śivy, zmizel z tance rāsa, aby pokořil jejich pocit nadřazenosti a prokázal jim zvláštní přízeň.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.48) přednesl Śukadeva Gosvāmī Mahārājovi Parīkṣitovi.

Verš

svarūpa-gosāñire kahena, — “gāo eka gīta
yāte āmāra hṛdayera haye ta’ ‘samvit’ ”

Synonyma

svarūpa-gosāñire — Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; kahena — řekl; gāo — zpívej; eka — jednu; gīta — píseň; yāte — díky které; āmāra — Mého; hṛdayera — srdce; haye — je; ta' — zajisté; samvit — vědomí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu: „Zazpívej prosím nějakou píseň, která do Mého srdce vnese vědomí.“

Verš

svarūpa-gosāñi tabe madhura kariyā
gīta-govindera pada gāya prabhure śunāñā

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; tabe — poté; madhura kariyā — velmi sladce; gīta-govindera — z knihy Gīta-govinda; pada — jeden verš; gāya — zpívá; prabhure — Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; śunāñā — umožňující slyšet.

Překlad

Svarūpa Dāmodara Gosvāmī tedy začal pro potěšení Śrī Caitanyi Mahāprabhua velmi sladce zpívat následující verš z Gīta-govindy.

Verš

rāse harim iha vihita-vilāsam
smarati mano mama kṛta-parihāsam

Synonyma

rāse — v tanci rāsa; harim — Śrī Kṛṣṇa; iha — zde; vihita-vilāsam — provádějící zábavy; smarati — vzpomíná; manaḥ — mysl; mama — Moje; kṛta-parihāsam — který rád žertuje.

Překlad

„  ,Zde na místě, kde se tančí tanec rāsa, vzpomínám na Kṛṣṇu, který vždy rád laškuje a oddává se radovánkám.̀  “

Význam

Tento verš (Gīta-govinda 2.3) zpívá Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

svarūpa-gosāñi yabe ei pada gāhilā
uṭhi’ premāveśe prabhu nācite lāgilā

Synonyma

svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; yabe — když; ei — tento; pada — verš; gāhilā — zpíval; uṭhi' — postavil se a; prema-āveśe — v extázi lásky ke Kṛṣṇovi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; nācite lāgilā — začal tančit.

Překlad

Když Svarūpa Dāmodara Gosvāmī zpíval tuto výjimečnou píseň, Śrī Caitanya Mahāprabhu okamžitě vstal a začal v extázi lásky tančit.

Verš

‘aṣṭa-sāttvika’ bhāva aṅge prakaṭa ha-ila
harṣādi ‘vyabhicārī’ saba uthalila

Synonyma

aṣṭa-sāttvika — osm duchovních; bhāva — emocí; aṅge — na těle; prakaṭa ha-ila — projevilo se; harṣa-ādi — počínaje jásáním; vyabhicārī — třicet tři proměn vyabhicāri-bhāvy; saba — všech; uthalila — bylo projeveno.

Překlad

V tu chvíli se na těle Pána Caitanyi projevilo všech osm druhů duchovních proměn. Vidět bylo také třicet tři příznaků vyabhicāri-bhāvy, počínaje nářkem a jásáním.

Verš

bhāvodaya, bhāva-sandhi, bhāva-śābalya
bhāve-bhāve mahā-yuddhe sabāra prābalya

Synonyma

bhāva-udaya — probuzení všech extatických příznaků; bhāva-sandhi — setkání extatických příznaků; bhāva-śābalya — smíšení extatických příznaků; bhāve-bhāve — mezi dvěma extázemi; mahā-yuddhe — velký boj; sabāra — jich všech; prābalya — výraznost.

Překlad

V těle Śrī Caitanyi Mahāprabhua se probudily všechny extatické příznaky, jako jsou bhāvodaya, bhāva-sandhi a bhāva-śābalya. Mezi různými emocemi docházelo ke střetům a každá z nich začala být výrazná.

Verš

sei pada punaḥ punaḥ karāya gāyana
punaḥ punaḥ āsvādaye, karena nartana

Synonyma

sei pada — tento verš; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; karāya gāyana — žádal ho, aby zpíval; punaḥ punaḥ — znovu a znovu; āsvādaye — vychutnával; karena nartana — tančil.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu žádal Svarūpu Dāmodara, aby tento verš zpíval znovu a znovu. Pokaždé, když ho zazpíval, si ho Pán vychutnával nějak jinak a znovu a znovu přitom tančil.

Verš

ei-mata nṛtya yadi ha-ila bahu-kṣaṇa
svarūpa-gosāñi pada kailā samāpana

Synonyma

ei-mata — takto; nṛtya — tanec; yadi — když; ha-ila — byl; bahu-kṣaṇa — po dlouhou dobu; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; pada — verš; kailā samāpana — přestal.

Překlad

Poté, co Pán již tančil dlouhou dobu, Svarūpa Dāmodara Gosvāmī přestal ten verš zpívat.

Verš

‘bal’ ‘bal’ bali’ prabhu kahena bāra-bāra
nā gāya svarūpa-gosāñi śrama dekhi’ tāṅra

Synonyma

bal — zpívej; bal — zpívej; bali' — pronášející; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kahena — říká; bāra-bāra — znovu a znovu; — ne; gāya — zpívá; svarūpa-gosāñi — Svarūpa Dāmodara Gosvāmī; śrama — únavu; dekhi' — když vidí; tāṅra — Pána Caitanyi.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu znovu a znovu říkal: „Pokračuj! Zpívej! Zpívej!“ Svarūpa Dāmodara však viděl, jak je Pán unavený, a proto již nepokračoval.

Verš

‘bal’ ‘bal’ prabhu balena, bhakta-gaṇa śuni’
caudikete sabe meli’ kare hari-dhvani

Synonyma

bal bal — zpívej dál, zpívej dál; prabhu balena — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; bhakta-gaṇa — oddaní; śuni' — když to slyší; cau-dikete — všude okolo; sabe — všichni; meli' — spojili se a; kare hari-dhvani — zpívají svaté jméno Hariho.

Překlad

Když oddaní slyšeli, že Śrī Caitanya Mahāprabhu říká, „Zpívej dál!“, všichni se shromáždili okolo Něho a začali jednohlasně zpívat svaté jméno Hariho.

Verš

rāmānanda-rāya tabe prabhure vasāilā
vījanādi kari’ prabhura śrama ghucāilā

Synonyma

rāmānanda-rāya — Rāmānanda Rāya; tabe — tehdy; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; vasāilā — přiměl posadit se; vījana-ādi kari' — ovívající a tak dále; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śrama — únavu; ghucāilā — zahnal.

Překlad

Rāmānanda Rāya tehdy Pána usadil a ovíváním zahnal Jeho únavu.

Verš

prabhure lañā gelā sabe samudrera tīre
snāna karāñā punaḥ tāṅre lañā āilā ghare

Synonyma

prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; lañā — vzali a; gelā — šli; sabe — všichni; samudrera tīre — na pláž u moře; snāna karāñā — poté, co Ho vykoupali; punaḥ — opět; tāṅre — Jeho; lañā āilā — přivedli zpátky; ghare — do Jeho sídla.

Překlad

Všichni oddaní poté vzali Śrī Caitanyu Mahāprabhua na pláž a vykoupali Ho. Nakonec Ho odvedli domů.

Verš

bhojana karāñā prabhure karāilā śayana
rāmānanda-ādi sabe gelā nija-sthāna

Synonyma

bhojana karāñā — poté, co Mu dali najíst; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; karāilā śayana — uložili; rāmānanda-ādi — v čele s Rāmānandou Rāyem; sabe — všichni; gelā — šli; nija-sthāna — do svých domovů.

Překlad

Dali Mu oběd a uložili Ho k odpočinku. Všichni oddaní v čele s Rāmānandou Rāyem se potom odebrali do svých domovů.

Verš

ei ta’ kahiluṅ prabhura udyāna-vihāra
vṛndāvana-bhrame yāhāṅ praveśa tāṅhāra

Synonyma

ei ta' — takto; kahiluṅ — popsal jsem; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; udyāna-vihāra — zábavy v zahradě; vṛndāvana-bhrame — když si spletl s Vrindávanem; yāhāṅ — kam; praveśa — vstup; tāṅhāra — Jeho.

Překlad

Takto jsem popsal zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua v zahradě, do které vstoupil, když si ji spletl s Vrindávanem.

Verš

pralāpa sahita ei unmāda-varṇana
śrī-rūpa-gosāñi ihā kariyāchena varṇana

Synonyma

pralāpa — extatickým blouzněním; sahita — s; ei — tohoto; unmāda — šílenství; varṇana — popis; śrī-rūpa-gosāñi — Śrī Rūpa Gosvāmī; ihā — toto; kariyāchena varṇana — popsal.

Překlad

V ní projevil transcendentální šílenství a extatické blouznění, které Śrī Rūpa Gosvāmī velmi pěkně popsal ve své Stava-māle následovně.

Verš

payo-rāśes tīre sphurad-upavanālī-kalanayā
muhur vṛndāraṇya-smaraṇa-janita-prema-vivaśaḥ
kvacit kṛṣṇāvṛtti-pracala-rasano bhakti-rasikaḥ
sa caitanyaḥ kiṁ me punar api dṛśor yāsyati padam

Synonyma

payaḥ-rāśeḥ — u moře; tīre — na pláži; sphurat — krásné; upavana-ālī — zahrady; kalanayā — díky spatření; muhuḥ — neustále; vṛndāraṇya — vrindávanský les; smaraṇa-janita — díky vzpomínání; prema-vivaśaḥ — dojatý z extatické lásky ke Kṛṣṇovi; kvacit — někdy; kṛṣṇa — svatého jména Kṛṣṇy; āvṛtti — opakováním; pracala — plně zaměstnaný; rasanaḥ — jehož jazyk; bhakti-rasikaḥ — odborník na oddanou službu; saḥ — tento; caitanyaḥ — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kim — zdali; me — mých; punaḥ api — znovu; dṛśoḥ — očí; yāsyati — půjde; padam — po cestě.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu je největší ze všech oddaných. Někdy se stávalo, že při procházce po pláži spatřil v blízkosti překrásnou zahradu a spletl si ji s vrindávanským lesem. To způsobilo, že Ho úplně zaplavila extáze lásky ke Kṛṣṇovi a začal zpívat svaté jméno a tančit. Jeho jazyk se nezastavil, jak jen opakoval ,Kṛṣṇa! Kṛṣṇa!̀ Ukáže se zase někdy na cestě mých očí?“

Význam

Tento citát je šestý verš z první Caitanyāṣṭaky ze Stava-māly od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

ananta caitanya-līlā nā yāya likhana
diṅ-mātra dekhāñā tāhā kariye sūcana

Synonyma

ananta — nekonečné; caitanya-līlā — zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua; yāya likhana — není možné sepsat; dik-mātra — pouze směr; dekhāñā — ukazující; tāhā — je; kariye sūcana — představuji.

Překlad

Zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou nekonečné a není možné je správně popsat. Já mohu uvést jen náznak, když se je snažím představit.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — vypráví; kṛṣṇadāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k patnácté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující zábavy Śrī Caitanyi Mahāprabhua v zahradě u moře.