Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.81

Verš

tāsāṁ tat-saubhaga-madaṁ
vīkṣya mānaṁ ca keśavaḥ
praśamāya prasādāya
tatraivāntaradhīyata”

Synonyma

tāsāmgopī; tat — jejich; saubhaga-madam — pýcha způsobená velkým štěstím; vīkṣya — když viděl; mānam — pocit nadřazenosti; ca — a; keśavaḥ — Kṛṣṇa, který pokořuje dokonce i Pána Brahmu (zvaného Ka) a Pána Śivu (zvaného Īśa); praśamāya — aby pokořil; prasādāya — aby projevil milost; tatra — tam; eva — zajisté; antaradhīyata — zmizel.

Překlad

„  ,Gopī začaly být pyšné na své štěstí, a tak Keśava, který je pokořitelem i Pána Brahmy a Pána Śivy, zmizel z tance rāsa, aby pokořil jejich pocit nadřazenosti a prokázal jim zvláštní přízeň.̀  “

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.48) přednesl Śukadeva Gosvāmī Mahārājovi Parīkṣitovi.