Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.82

Verš

svarūpa-gosāñire kahena, — “gāo eka gīta
yāte āmāra hṛdayera haye ta’ ‘samvit’ ”

Synonyma

svarūpa-gosāñire — Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu; kahena — řekl; gāo — zpívej; eka — jednu; gīta — píseň; yāte — díky které; āmāra — Mého; hṛdayera — srdce; haye — je; ta' — zajisté; samvit — vědomí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu: „Zazpívej prosím nějakou píseň, která do Mého srdce vnese vědomí.“