Skip to main content

Synonyma

bhāratī kahena
Keśava Bhāratī odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.271
gosāñi kahena
Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.45
kahena gosāñi
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.245-246
haridāsa kahena
Haridāsa Ṭhākura odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.178
Haridāsa Ṭhākura začal vysvětlovat — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.183
Haridāsa Ṭhākura řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.195, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.199
prabhu kahena
Pán odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.53, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.104, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.7
Pán řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 16.51, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.191
Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.183, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.63
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.99, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.144, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.14, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.25
Pán Caitanya Mahāprabhu řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.195
Śrī Caitanya Mahāprabhu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.106
kahena
říká — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.34, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.47, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 12.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.95, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.239, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.278, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.281, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.128, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.76, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.83, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.68, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.133, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.178, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.102, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.123, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 5.73, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.246, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.292, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.139, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.90, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.55, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.22, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.29, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.8, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.87
promluvil — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.84, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 19.18
Nityānanda Prabhu vypráví — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.9
řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.229, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.294, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.159, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.134, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.249, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.112, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.160, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.52, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.121, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.145, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.82
pronáší — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.67
mluví — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.79
říkali — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 18.74
teṅho kahena
On odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 3.25
Bhaṭṭācārya řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.77
śrī-rūpa kahena
Śrīla Rūpa Gosvāmī říká — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.187
Śrīla Rūpa Gosvāmī odpovídá — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.211
kahena āpani
řekne sám — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.24-25
prabhure kahena
promluvil k Pánu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.202
kahena prabhu
Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.131, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.73
Śrī Caitanya Mahāprabhu říká — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.94
svarūpa kahena
Svarūpa Dāmodara řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.157
kichu kahena uttara
začal kritizovat. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.48
ācārya kahena
Advaita Ācārya řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.221
teṅha kahena
ten řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.24
kahena tāṅhāre
promluvil k Němu. — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.73
kahena vacana
řekl nějaká slova — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.155
paṇḍita kahena
Gadādhara Paṇḍita řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.157
Jagadānanda řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 12.128
svarūpere kahena
řekl Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 6.201
kṛṣṇa kahena
Kṛṣṇa řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.60
rūpa kahena
Rūpa Gosvāmī řekl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.56
āmāre kahena
řekl Mi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.144
śrīvāsa kahena
Śrīvāsa Ṭhākura odpověděl — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.145

Filter by hierarchy