Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.31

Verš

sakala vaiṣṇava, śuna kari’ eka-mana
caitanya-kṛṣṇera śāstra-mata-nirūpaṇa

Synonyma

sakala — všichni; vaiṣṇava — ó oddaní Pána; śuna — prosím slyšte; kari' — činící; eka-mana — bedlivou pozornost; caitanya — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇera — Pána Śrī Kṛṣṇy; śāstra — odkaz na písma; mata — podle; nirūpaṇa — rozhodnutí.

Překlad

Žádám všechny vaiṣṇavské čtenáře, aby toto vyprávění o Śrī Kṛṣṇovi Caitanyovi četli a poslouchali s bedlivou pozorností, tak, jak nabádají zjevená písma.

Význam

Pán Caitanya je Absolutní Pravda, samotný Kṛṣṇa. To je podloženo důkazy z hodnověrných duchovních písem. Někdy lidé přijímají nějakého člověka jako Boha na základě svých náladových sentimentů a bez odkazu na zjevená písma, ale autor Caitanya-caritāmṛty dokazuje všechny své výroky citováním śāster. Tak ustanovuje fakt, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nejvyšší Osobnost Božství.