Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 2.73

Verš

mūrcchāya haila sākṣātkāra,uṭhi’ kare huhuṅkāra,
kahe — ei āilā mahāśaya
kṛṣṇera mādhurī-guṇe,
nānā bhrama haya mane,
śloka paḍi’ karaye niścaya

Synonyma

mūrcchāya — v mdlobách; haila — bylo; sākṣātkāra — přímé setkání; uṭhi' — poté, co vstal; kare — vydává; hu-huṅ-kāra — hlasitý zvuk; kahe — říká; ei — tak; āilā — přišla; mahā-āśaya — vznešená osobnost; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; mādhurī — sladkost; guṇe — vlastnostmi; nānā — různé; bhrama — chyby; haya — jsou; mane — v mysli; śloka — verš; paḍi' — recitující; karaye — činí; niścaya — ujištění.

Překlad

V takovém stavu bezvědomí Śrī Caitanya Mahāprabhu potkal Nejvyšší Osobnost Božství. Potom vstal a okamžitě mohutně zařval a hlasitě prohlásil: „Teď je tady Kṛṣṇa, velká osobnost.“ Caitanya Mahāprabhu se takto kvůli Kṛṣṇovým sladkým vlastnostem dopustil v mysli několika chyb. Recitováním následujícího verše se ujistil o Kṛṣṇově přítomnosti.