Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.179

Verš

koṭi-kāmadhenu-patira chāgī yaiche mare
ṣaḍ-aiśvarya-pati kṛṣṇera māyā kibā kare?

Synonyma

koṭi — miliónů; kāma-dhenu — krav plnících přání; patira — majitele; chāgī — jedna koza; yaiche — když; mare — zemře; ṣaṭ-aiśvarya-pati — pán šesti vznešených atributů; kṛṣṇera — Kṛṣṇy; māyā — vnější energie; kibā — co; kare — může dělat.

Překlad

„Pokud člověk vlastní milióny krav plnících všechna přání a ztratí jednu kozu, nic to pro něho neznamená. Kṛṣṇa vlastní všech šest druhů bohatství v plné míře. Pokud by byla zničena veškerá hmotná energie, o co by přišel?“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura při svém objasňování významu veršů 171–179 říká, že jsou velmi jednoduché, ale jejich význam je poněkud obtížné pochopit. Podmíněné duše obvykle zapomínají na Kṛṣṇu, když je zláká hmotná, vnější energie. Říká se jim proto kṛṣṇa-bahirmukha neboli ti, kdo ztratili svůj vztah s Kṛṣṇou. Když se taková živá bytost dostane pod vliv hmotné energie, je poslána do jednoho z nesčetných hmotných vesmírů stvořených hmotnou energií proto, aby tak podmíněné duše dostaly možnost splnit si touhy v hmotném světě. Podmíněné duše velmi dychtí užívat si plodů svých činností, a tak se zaplétají do akcí a reakcí hmotného života a pak si užívají nebo trpí podle výsledků své karmy. Pokud si však podmíněná duše začne být vědoma Kṛṣṇy, je karma za její zbožné a bezbožné činnosti zcela zničena. Jednoduše tím, že se stane oddaným, je člověk osvobozen od všech následků své karmy. Podmíněná duše může také dosáhnout osvobození a transcendovat výsledky své karmy prostě na základě touhy oddaného. Protože takto může být osvobozen každý, lze dojít k závěru, že záleží pouze na vůli oddaného, jestli hmotný svět existuje, nebo ne. V konečném smyslu to však není vůle oddaného, ale vůle Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, který, když chce, může hmotné stvoření zcela zničit. On sám tím nic neztratí. Vlastník miliónů krav si nic nedělá ze ztráty jedné kozy. Pán Kṛṣṇa je vlastníkem hmotných i duchovních vesmírů. Hmotný svět je pouhou čtvrtinou Jeho tvořivé energie. Pán je tak bohatý, že pokud na základě touhy oddaného úplně zničí stvoření, nijak Mu taková ztráta nevadí.