Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.202

Verš

ananta kṛṣṇera līlā nā yāya varṇana
āpane varṇena yadi ‘sahasra-vadana’

Synonyma

ananta — neomezené; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; līlā — zábavy; — ne; yāya — lze; varṇana — popis; āpane — osobně; varṇena — popisuje; yadi — když; sahasra-vadana — Śeṣa s tisícem úst.

Překlad

„Popsat neomezené zábavy Śrī Kṛṣṇy je zhola nemožné, i když On sám je popisuje ve své inkarnaci Sahasra-vadany, Śeśa-nāgy, který má tisíce úst.“