Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.154

Verš

sac-cid-ānanda-maya kṛṣṇera svarūpa
ataeva svarūpa-śakti haya tina rūpa

Synonyma

sat-cit-ānanda-maya — věčná blaženost a poznání; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa — skutečná transcendentální podoba; ataeva — proto; svarūpa-śakti — Jeho duchovní osobní energie; haya — je; tina rūpa — tři podoby.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa je původně sac-cid-ānanda-vigraha, transcendentální podoba věčnosti, blaženosti a poznání, a Jeho osobní, vnitřní energie proto má tři různé podoby.“