Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.153

Verš

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetrajñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate

Synonyma

viṣṇu-śaktiḥ — energie Pána Viṣṇua; parā — duchovní; proktā — je řečeno; kṣetrajña-ākhyā — energie zvaná kṣetra-jña; tathā — a také; parā — duchovní; avidyā — nevědomost; karma — plodonosné činnosti; saṁjña — známá jako; anyā — další; tṛtīyā — třetí; śaktiḥ — energie; iṣyate — takto známá.

Překlad

„,Původní energie Pána Viṣṇua je vyšší neboli duchovní a živé bytosti ve skutečnosti patří k této vyšší energii. Je zde však ještě jiná energie, které se říká hmotná, a ta je plná nevědomosti.̀“

Význam

Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (6.7.61).