Skip to main content

KAPITOLA OSMÁ

Rozhovory mezi Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Rāmānandou Rāyem

Shrnutí osmé kapitoly podává Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své knize Amṛta-pravāha-bhāṣya. Po návštěvě chrámu Jiyaḍa-nṛsiṁhy putoval Śrī Caitanya Mahāprabhu k břehům řeky Gódávarí, na místo známé jako Vidjánagar. Tam se setkal se Śrīlou Rāmānandou Rāyem, který se tam přišel vykoupat. Śrī Rāmānanda Rāya se představil a požádal Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby se v této vesnici několik dní zdržel. Caitanya Mahāprabhu jeho žádosti vyhověl a zůstal v domě jistých védských brāhmaṇů. Śrīla Rāmānanda Rāya Ho chodil večer navštěvovat. Byl oblečený v obyčejných šatech a s úctou se Pánu poklonil. Śrī Caitanya Mahāprabhu se ho zeptal na objekt a způsob uctívání a také ho požádal, aby recitoval verše z védské literatury.

Śrīla Rāmānanda Rāya nejdříve uvedl varṇāśramskou instituci. Přednesl různé verše týkající se systému karmārpaṇa, ve kterých je řečeno, že by se vše mělo věnovat Pánu. Potom hovořil o jednání s odpoutaností, poznání smíšeném s oddanou službou a nakonec o spontánní láskyplné službě Pánu. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl několik veršů přednesených Śrīlou Rāmānandou Rāyem a pak přijal zásadu čisté oddané služby, oproštěné od spekulace všeho druhu. Potom Śrī Caitanya Mahāprabhu Rāmānandu Rāye požádal, aby vysvětlil vyšší úroveň oddané služby. Śrīla Rāmānanda Rāya tedy vysvětlil ryzí oddanou službu, lásku k Bohu a službu Pánu v náladách čistého služebnictví, přátelství a rodičovské lásky. Nakonec hovořil o tom, jak se různými způsoby rozvíjí milostná láska. Ta nachází svoji nejvyšší dokonalost v lásce, kterou ke Kṛṣṇovi chová Śrīmatī Rādhārāṇī. Dále Śrīla Rāmānanda Rāya popsal postavení Śrīmatī Rādhārāṇī a transcendentální nálady lásky k Bohu. Poté recitoval svůj vlastní verš týkající se extáze odborně zvané prema-vilāsa-vivarta. Śrīla Rāmānanda Rāya také vysvětlil, že všech úrovní milostné lásky lze dosáhnout milostí obyvatel Vrindávanu, zvláště milostí gopī. Všechna tato témata byla tímto způsobem obšírně popsána. Rāmānanda Rāya tak postupně pochopil postavení Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a když později spatřil Jeho skutečnou podobu, upadl do bezvědomí. Po několika dnech Śrī Caitanya Mahāprabhu Rāmānandu Rāye požádal, aby zanechal vládní služby a přišel do Džagannáth Purí. Tyto popisy setkání mezi Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem pocházejí ze zápisníku Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho.

Verš

sañcārya rāmābhidha-bhakta-meghe
sva-bhakti-siddhānta-cayāmṛtāni
gaurābdhir etair amunā vitīrṇais
taj-jñatva-ratnālayatāṁ prayāti

Synonyma

sañcārya — zmocněním; rāma-abhidha — jménem Rāma; bhakta-meghe — v oddaném, který byl jako mrak; sva-bhakti — své vlastní oddané služby; siddhānta — závěrů; caya — všech shrnutí; amṛtāni — nektar; gaura-abdhiḥ — oceán známý jako Śrī Caitanya Mahāprabhu; etaiḥ — těmito; amunā — mrakem jménem Rāmānanda Rāya; vitīrṇaiḥ — rozdávanými; tat-jñatva — poznání o oddané službě; ratna-ālayatām — té vlastnosti, že byl jako oceán obsahující drahokamy; prayāti — nabyl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu, známý jako Gaurāṅga, je oceánem veškerých závěrů poznání o oddané službě. Zmocnil Śrī Rāmānandu Rāye, jehož lze přirovnat k mraku oddané služby. Tento mrak byl naplněn vodou výkladů veškerých závěrů o oddané službě a byl oceánem zmocněn šířit tuto vodu nad mořem samotného Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Oceán Caitanyi Mahāprabhua se tak naplnil drahokamy poznání o čisté oddané službě.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Pánu Nityānandovi; jaya advaita-candra — sláva Advaitovi Ācāryovi; jaya gaura-bhakta-vṛnda — sláva oddaným Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

pūrva-rīte prabhu āge gamana karilā
‘jiyaḍa-nṛsiṁha’-kṣetre kata-dine gelā

Synonyma

pūrva-rīte — podle svého původního plánu; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; āge — vpřed; gamana — cestu; karilā — učinil; jiyaḍa-nṛsiṁha — jménem Džijada-nrsimha; kṣetre — na poutní místo; kata-dine — po několika dnech; gelā — přišel.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval ve svém putování podle původního plánu a po několika dnech přišel na poutní místo známé jako Džijada-nrsimha.

Význam

Chrám Jiyaḍa-nṛsiṁhy stojí na vrcholku hory asi osm kilometrů od Višákhapatnam. Poblíž se nachází stanice jihoindické dráhy zvaná Simháčala. Chrám Simháčala je nejlepším chrámem v okolí Višákhapatnam. Je velmi bohatý a je klasickým příkladem architektury tohoto kraje. Na jedné kamenné desce je zde napsáno, že jedna královna nechala Božstvo kdysi pozlatit. To uvádí Visakhapatnam Gazetteer. Okolo chrámu jsou ubytovací prostory pro kněží a oddané. V současnosti je tam mnoho možností k ubytování oddaných, kteří přijedou chrám navštívit. Původní Božstvo je umístěné hluboko v útrobách chrámu, ale sídlí tam i další Božstvo, kopie, kterému se říká vijaya-mūrti. Toto menší Božstvo se může vynášet z chrámu a brát do veřejných průvodů. O uctívání Božstva se starají kněží patřící většinou k Rāmānuja-sampradāyi.

Verš

nṛsiṁha dekhiyā kaila daṇḍavat-praṇati
premāveśe kaila bahu nṛtya-gīta-stuti

Synonyma

nṛsiṁha dekhiyā — když v chrámu uviděl Pána Nṛsiṁhu; kaila — učinil; daṇḍavat-praṇati — poklony padnutím před Božstvem na zem; premāveśe — v extázi lásky; kaila — činil; bahu — různé druhy; nṛtya — tančení; gīta — zpívání; stuti — a pronášení modliteb.

Překlad

Jakmile Śrī Caitanya Mahāprabhu v chrámu uviděl Božstvo Pána Nṛsiṁhy, padl na zem, aby se Mu poklonil. Potom v extázi lásky různými způsoby tančil, zpíval a pronášel modlitby.

Verš

“śrī-nṛsiṁha, jaya nṛsiṁha, jaya jaya nṛsiṁha
prahlādeśa jaya padmā-mukha-padma-bhṛṅga”

Synonyma

śrī-nṛsiṁha — Pán Nṛsiṁha s Lakṣmī; jaya nṛsiṁha — sláva Pánu Nṛsiṁhovi; jaya jaya — sláva, sláva; nṛsiṁha — Nṛsiṁhadevovi; prahlāda-īśa — Pánovi Prahlāda Mahārāje; jaya — sláva; padmā — bohyně štěstí; mukha-padma — lotosu podobné tváře; bhṛṅga — včela.

Překlad

„,Sláva Nṛsiṁhadevovi! Sláva Nṛsiṁhadevovi, který je Pánem Prahlāda Mahārāje a jako včela neustále hledí do lotosu podobné tváře bohyně štěstí.̀“

Význam

Pán Nṛsiṁhadeva neustále objímá bohyni štěstí. O tom je zmínka v komentářích ke Śrīmad-Bhāgavatamu, které napsal velký komentátor Śrīla Śrīdhara Svāmī. Následující verš složil Śrīdhara Svāmī ve svém komentáři k desátému zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu (10.87.1):

vāg-īśā yasya vadane
lakṣmīr yasya ca vakṣasi
yasyāste hṛdaye samvit
taṁ nṛsiṁham ahaṁ bhaje

„Pán Nṛsiṁhadeva přijímá službu Sarasvatī, bohyně učenosti, a ke své hrudi neustále tiskne bohyni štěstí. Tento Pán má vždy úplné poznání. Složme Pánu Nṛsiṁhadevovi své poklony.“

Ve svém komentáři k prvnímu zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.1) popisuje Śrīdhara Svāmī Pána Nṛsiṁhadevu takto:

prahlāda-hṛdayāhlādaṁ
bhaktāvidyā-vidāraṇam
śarad-indu-ruciṁ vande
pārīndra-vadanaṁ harim

„Klaním se Pánu Nṛsiṁhadevovi, který vždy ze srdce osvětluje Prahlāda Mahārāje a zabíjí nevědomost, jež napadá oddané. Jeho milost se šíří jako měsíční svit a Jeho tvář je tváří lva. Znovu a znovu se Mu klaním.“

Verš

ugro ’py anugra evāyaṁ
sva-bhaktānāṁ nṛ-keśarī
keśarīva sva-potānām
anyeṣām ugra-vikramaḥ

Synonyma

ugraḥ — hrozivý; api — i když; anugraḥ — není hrozivý; eva — jistě; ayam — tento; sva-bhaktānām — ke svým čistým oddaným; nṛ-keśarī — s tělem člověka a lva; keśarī iva — jako lvice; sva-potānām — ke svým lvíčatům; anyeṣām — vůči ostatním; ugra — hrozivá; vikramaḥ — jejíž síla.

Překlad

„,I když je lvice hrozivá, ke svým lvíčatům je velmi laskavá. Podobně je i Pán Nṛsiṁhadeva hrozivý vůči neoddaným, jako je Hiraṇyakaśipu, ale velice jemný a laskavý k oddaným, jako je Prahlāda Mahārāja.̀“

Význam

Tento verš složil Śrīdhara Svāmī ve svém komentáři k sedmému zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu (7.9.1).

Verš

ei-mata nānā śloka paḍi’ stuti kaila
nṛsiṁha-sevaka mālā-prasāda āni’ dila

Synonyma

ei-mata — takto; nānā — různé; śloka — verše; paḍi' — přednášející; stuti — modlitby; kaila — skládal; nṛsiṁha-sevaka — kněz Pána Nṛsiṁhadevy v chrámu; mālā — girlandy; prasāda — a zbytky jídla Pána Nṛsiṁhadevy; āni' — poté, co přinesl; dila — nabídl.

Překlad

Takto Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přednášel různé verše ze śāster. Kněz Pána Nṛsiṁhadevy potom přinesl girlandy a zbytky Pánova jídla a dal je Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

pūrvavat kona vipre kaila nimantraṇa
sei rātri tāhāṅ rahi’ karilā gamana

Synonyma

pūrva-vat — jako dříve; kona — nějaký; viprebrāhmaṇa; kaila — učinil; nimantraṇa — pozvání; sei rātri — té noci; tāhāṅ — tam; rahi' — poté, co zůstal; karilā — učinil; gamana — cestu.

Překlad

Jako obvykle pozval nějaký brāhmaṇa Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua do svého domu. Noc strávil Pán v chrámu a potom se znovu vydal na cestu.

Verš

prabhāte uṭhiyā prabhu calilā premāveśe
dig-vidik nāhi jñāna rātri-divase

Synonyma

prabhāte — ráno; uṭhiyā — když vstal; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; calilā — šel; prema-āveśe — ve velké extázi lásky; dik-vidik — správným, či špatným směrem; nāhi — nebylo; jñāna — poznání; rātri-divase — den a noc.

Překlad

Další den ráno se Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu ve velké extázi lásky vydal na svou pouť, aniž by věděl, jestli jde správným směrem, a tak pokračoval celý den a noc.

Verš

pūrvavat ‘vaiṣṇava’ kari’ sarva loka-gaṇe
godāvarī-tīre prabhu āilā kata-dine

Synonyma

pūrva-vat — jako předtím; vaiṣṇava — oddanými; kari' — činící; sarva — všechny; loka-gaṇe — lidi; godāvarī-tīre — na břeh řeky Gódávarí; prabhu — Pán; āilā — přišel; kata-dine — po několika dnech.

Překlad

Stejně jako dříve udělal Śrī Caitanya Mahāprabhu z mnoha lidí, které na cestě potkal, oddané. Po několika dnech došel ke břehu řeky Gódávarí.

Verš

godāvarī dekhi’ ha-ila ‘yamunā’-smaraṇa
tīre vana dekhi’ smṛti haila vṛndāvana

Synonyma

godāvarī — řeku jménem Gódávarí; dekhi' — když spatřil; ha-ila — byla; yamunā-smaraṇa — vzpomínka na řeku Jamunu; tīre — na březích; vana — lesy; dekhi' — když uviděl; smṛti — vzpomínka; haila — byla; vṛndāvana — na Šrí Vrindávan.

Překlad

Když Pán uviděl řeku Gódávarí, vzpomněl si na Jamunu, a když viděl les na jejích březích, připomnělo Mu to Šrí Vrindávan-dhám.

Verš

sei vane kata-kṣaṇa kari’ nṛtya-gāna
godāvarī pāra hañā tāhāṅ kaila snāna

Synonyma

sei vane — v tomto lese; kata-kṣaṇa — nějakou dobu; kari' — poté, co prováděl; nṛtya-gāna — tanec a zpěv; godāvarī — řeku; pāra hañā — poté, co překročil; tāhāṅ — tam; kaila — vykonal; snāna — koupel.

Překlad

Poté, co Pán v tomto lese nějakou dobu obvyklým způsobem tančil a zpíval, překročil řeku a na druhém břehu se vykoupal.

Verš

ghāṭa chāḍi’ kata-dūre jala-sannidhāne
vasi’ prabhu kare kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtane

Synonyma

ghāṭa chāḍi' — když odešel z místa, kde se vykoupal; kata-dūre — nedaleko; jala-sannidhāne — u vody; vasi' — sedící; prabhu — Pán; kare — provádí; kṛṣṇa-nāma-saṅkīrtane — zpívání svatého jména Pána Kṛṣṇy.

Překlad

Po koupeli Pán trochu poodešel od místa, kde se koupal, a pohroužil se do zpívání Kṛṣṇova svatého jména.

Verš

hena-kāle dolāya caḍi’ rāmānanda rāya
snāna karibāre āilā, bājanā bājāya

Synonyma

hena-kāle — tehdy; dolāya caḍi' — na krytých nosítkách; rāmānanda rāya — Śrīla Rāmānanda Rāya; snāna — koupel; karibāre — vykonat; āilā — dospěl tam; bājanā bājāya — doprovázený skupinou hudebníků.

Překlad

Tehdy tam na krytých nosítkách a za zvuků hudby dorazil Rāmānanda Rāya, aby provedl svou koupel.

Verš

tāṅra saṅge bahu āilā vaidika brāhmaṇa
vidhi-mate kaila teṅho snānādi-tarpaṇa

Synonyma

tāṅra saṅge — s ním; bahu — mnoho; āilā — přišlo; vaidika — následujících védské zásady; brāhmaṇabrāhmaṇů; vidhi-mate — podle rituálních obřadů; kaila — vykonal; teṅho — on, Śrīla Rāmānanda Rāya; snāna-ādi-tarpaṇa — koupel, obětování atd.

Překlad

Rāmānandu Rāye doprovázelo mnoho brāhmaṇů přísně následujících védské zásady. V souladu s védskými obřady se vykoupal a vykonal oběť pro své předky.

Verš

prabhu tāṅre dekhi’ jānila — ei rāma-rāya
tāṅhāre milite prabhura mana uṭhi’ dhāya

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; dekhi' — když viděl; jānila — pochopil; ei — toto; rāma-rāya — Śrīla Rāmānanda Rāya; tāṅhāre — s ním; milite — setkat se; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; uṭhi' — poté, co vstala; dhāya — utíkala za.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že tato osoba, která se přišla k řece vykoupat, je Rāmānanda Rāya. Pánova touha se s ním setkat byla tak silná, že Jeho mysl se ihned rozběhla za ním.

Verš

tathāpi dhairya dhari’ prabhu rahilā vasiyā
rāmānanda āilā apūrva sannyāsī dekhiyā

Synonyma

tathāpi — přesto; dhariya dhari' — zachovávající trpělivost; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; rahilā — zůstal; vasiyā — sedící; rāmānanda — Śrīla Rāmānanda Rāya; āilā — přišel; apūrva — úžasného; sannyāsī — odříkavého mnicha; dekhiyā — když viděl.

Překlad

I když mentálně se za ním Śrī Caitanya Mahāprabhu rozběhl, zůstal trpělivě sedět. Jakmile Rāmānanda Rāya spatřil tohoto úžasného sannyāsīho, přišel za Ním sám.

Verš

sūrya-śata-sama kānti, aruṇa vasana
subalita prakāṇḍa deha, kamala-locana

Synonyma

sūrya-śata — stovky sluncí; sama — jako; kānti — záře; aruṇa — šafránové; vasana — oblečení; subalita — silně stavěné; prakāṇḍa — statné; deha — tělo; kamala-locana — oči jako okvětní lístky lotosu.

Překlad

Śrīla Rāmānanda Rāya pak viděl Śrī Caitanyu Mahāprabhua zářit jako stovky sluncí. Pán byl oblečený v šafránových šatech, měl velké a silně stavěné tělo a oči jako okvětní lístky lotosu.

Verš

dekhiyā tāṅhāra mane haila camatkāra
āsiyā karila daṇḍavat namaskāra

Synonyma

dekhiyā — když viděl; tāṅhāra — jeho; mane — v mysli; haila — byl; camatkāra — údiv; āsiyā — poté, co přišel; karila — učinil; daṇḍa-vat — jako tyč; namaskāra — poklony.

Překlad

Rāmānanda Rāya při pohledu na tohoto úžasného sannyāsīho nevycházel z údivu. Přišel k Němu a okamžitě padl na zem jako tyč, aby Mu složil uctivé poklony.

Verš

uṭhi’ prabhu kahe, — ūṭha, kaha ‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’
tāre āliṅgite prabhura hṛdaya satṛṣṇa

Synonyma

uṭhi' — když vstal; prabhu — Pán; kahe — řekl; uṭha — vstaň; kaha — zpívej; kṛṣṇa kṛṣṇa — svaté jméno Śrī Kṛṣṇy; tāre — jeho; āliṅgite — obejmout; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; hṛdaya — srdce; sa-tṛṣṇa — velice dychtivé.

Překlad

Pán se zvedl a požádal Rāmānandu Rāye, aby vstal a zpíval Kṛṣṇovo svaté jméno. Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti velice dychtil ho obejmout.

Verš

tathāpi puchila, — tumi rāya rāmānanda?
teṅho kahe, — sei haṅa dāsa śūdra manda

Synonyma

tathāpi — i přesto; puchila — zeptal se; tumi — ty; rāya rāmānanda — Rāmānanda Rāya; teṅho kahe — on odpověděl; sei haṅa — jsem ten; dāsa — služebník; śūdra — náležející k śūdrům; manda — nízký.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se ho zeptal, zda je Rāmānanda Rāya, a on odpověděl: „Ano, jsem Tvůj nízký služebník ze společenství śūdrů.“

Verš

tabe tāre kaila prabhu dṛḍha āliṅgana
premāveśe prabhu-bhṛtya doṅhe acetana

Synonyma

tabe — pak; tāre — jej; kaila — učinil; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; dṛḍha — pevné; āliṅgana — objetí; prema-āveśe — v extázi lásky; prabhu-bhṛtya — pán a služebník; doṅhe — oba; acetana — v bezvědomí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Śrī Rāmānandu Rāye pevně objal a oba dva, Pán i služebník, díky extázi lásky téměř ztratili vědomí.

Verš

svābhāvika prema doṅhāra udaya karilā
duṅhā āliṅgiyā duṅhe bhūmite paḍilā

Synonyma

svābhāvika — přirozená; prema — láska; doṅhāra — u obou; udaya — probuzení; karilā — bylo; duṅhā — oba; āliṅgiyā — objali se; duṅhe — oba; bhūmite — na zem; paḍilā — upadli.

Překlad

U obou se probudila vzájemná láska, objali se a oba upadli na zem.

Význam

Śrīla Rāmānanda Rāya byl inkarnace gopī Viśākhy. A protože Śrī Caitanya Mahāprabhu byl samotný Pán Kṛṣṇa, přirozeně došlo mezi Viśākhou a Kṛṣṇou k probuzení lásky. Śrī Kṛṣṇa Caitanya Mahāprabhu je spojením Śrīmatī Rādhārāṇī a Kṛṣṇy, a gopī Viśākhā je hlavní asistentkou Śrīmatī Rādhārāṇī. Mezi Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem se tedy probudila přirozená láska a objali se.

Verš

stambha, sveda, aśru, kampa, pulaka, vaivarṇya
duṅhāra mukhete śuni’ gadgada ‘kṛṣṇa’ varṇa

Synonyma

stambha — znehybnění; sveda — zalití potem; aśru — slzy; kampa — třesení; pulaka — ježení chlupů; vaivarṇya — zblednutí; duṅhāra — obou; mukhete — v ústech; śuni' — slyšící; gadgada — zajíkavé; kṛṣṇa varṇa — Kṛṣṇovo jméno.

Překlad

Když jeden druhého objímali, projevily se u nich příznaky extáze, jako je znehybnění, pocení, ronění slz, třesení, bledost a husí kůže. Z úst jim zajíkavě vycházelo slovo „Kṛṣṇa“.

Verš

dekhiyā brāhmaṇa-gaṇera haila camatkāra
vaidika brāhmaṇa saba karena vicāra

Synonyma

dekhiyā — když to viděli; brāhmaṇa-gaṇera — obřadních brāhmaṇů; haila — byl; camatkāra — údiv; vaidika — následovníci védských rituálů; brāhmaṇabrāhmaṇové; saba — všichni; karena — činili; vicāra — úvahu.

Překlad

Zkostnatělí obřadní brāhmaṇové byli následovníky védských zásad a byli ohromeni, když viděli tyto extatické projevy lásky. Začali uvažovat následujícím způsobem:

Verš

ei ta’ sannyāsīra teja dekhi brahma-sama
śūdre āliṅgiyā kene karena krandana

Synonyma

ei ta' — ve skutečnosti; sannyāsīra — tohoto sannyāsīho, Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; teja — tělesnou záři; dekhi — vidíme; brahma-sama — přesně jako Brahman; śūdreśūdru neboli dělníka; āliṅgiyā — objímající; kene — proč; karena — činí; krandana — pláč.

Překlad

Brāhmaṇové si mysleli: „Vidíme, že tento sannyāsī září jako Brahman. Jak je tedy možné, že pláče, když objímá śūdru ze čtvrté společenské třídy?“

Verš

ei mahārāja — mahā-paṇḍita, gambhīra
sannyāsīra sparśe matta ha-ilā asthira

Synonyma

ei mahārāja — tento vládce, Rāmānanda Rāya; mahā-paṇḍita — významný učenec; gambhīra — vážný; sannyāsīra sparśe — dotekem sannyāsīho; matta — šílený; ha-ilā — se stal; asthira — neklidný.

Překlad

Říkali si: „Rāmānanda Rāya je vládce Madrásu, velice učená a vážná osoba, mahā-paṇḍita, ale po doteku tohoto sannyāsīho úplně zešílel.“

Verš

ei-mata vipra-gaṇa bhāve mane mana
vijātīya loka dekhi, prabhu kaila samvaraṇa

Synonyma

ei-mata — takto; vipra-gaṇa — všichni brāhmaṇové; bhāve — přemýšlejí; mane mana — ve svých myslích; vijātīya loka — cizí lidé; dekhi — když viděl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila — učinil; samvaraṇa — ovládnutí.

Překlad

Když takto brāhmaṇové uvažovali o počínání Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Rāmānandy Rāye, Śrī Caitanya Mahāprabhu si těchto nezasvěcenců všiml a své transcendentální pocity ovládl.

Význam

Rāmānanda Rāya měl se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem důvěrný vztah, a proto může být brán jako sajātīya, Pánův důvěrný společník. Brāhmaṇové však byli následovníky védských obřadů a nemohli mít s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem důvěrný vztah. Proto jsou zde označeni jako vijātīya-loka. Jinými slovy, nebyli to čistí oddaní. Někdo může být vysoce vzdělaný brāhmaṇa, ale pokud není čistý oddaný, je vijātīya, nezasvěcenec, člověk, který není zapojený v oddané službě, neboli neoddaný. I když se Śrī Caitanya Mahāprabhu a Rāmānanda Rāya v extázi objímali, jakmile Pán uviděl brāhmaṇské nezasvěcence, okamžitě svoje transcendentální emoce ovládl.

Verš

sustha hañā duṅhe sei sthānete vasilā
tabe hāsi’ mahāprabhu kahite lāgilā

Synonyma

su-stha hañā — poté, co se uklidnili; duṅhe — oba; sei sthānete — na tom místě; vasilā — usedli; tabe — potom; hāsi' — s úsměvem; mahāprabhu — Caitanya Mahāprabhu; kahite — hovořit; lāgilā — začal.

Překlad

Poté, co se uklidnili a usedli, Śrī Caitanya Mahāprabhu se usmál a promluvil.

Verš

‘sārvabhauma bhaṭṭācārya kahila tomāra guṇe
tomāre milite more karila yatane

Synonyma

sārvabhauma bhaṭṭācārya — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahila — hovořil; tomāra — o tvých; guṇe — dobrých vlastnostech; tomāre — s tebou; milite — setkat se; more — Mně; karila — vynaložil; yatane — úsilí.

Překlad

„Sārvabhauma Bhaṭṭācārya hovořil o tvých dobrých vlastnostech a vynaložil velké úsilí, aby Mě přesvědčil, že se s tebou mám setkat.“

Verš

tomā milibāre mora ethā āgamana
bhāla haila, anāyāse pāiluṅ daraśana’

Synonyma

tomā — tebe; milibāre — potkat; mora — Můj; ethā — sem; āgamana — příchod; bhāla haila — bylo to dobře; anāyāse — bez potíží; pāiluṅ — získal jsem; daraśana — rozhovor.

Překlad

„Ve skutečnosti jsem přišel sem pouze proto, abych se s tebou setkal. Je výborné, že se Mi to povedlo, aniž bych se o to musel snažit.“

Verš

rāya kahe, — sārvabhauma kare bhṛtya-jñāna
parokṣeha mora hite haya sāvadhāna

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kare bhṛtya-jñāna — na mne myslí jako na svého služebníka; parokṣeha — v mé nepřítomnosti; mora — můj; hite — ve prospěch; haya — je; sāvadhāna — vždy pozorný.

Překlad

Rāmānanda Rāya na to odpověděl: „Sārvabhauma Bhaṭṭācārya na mne myslí jako na svého služebníka, a dokonce i v mé nepřítomnosti se pozorně stará o můj prospěch.“

Verš

tāṅra kṛpāya pāinu tomāra daraśana
āji saphala haila mora manuṣya-janama

Synonyma

tāṅra kṛpāya — jeho milostí; pāinu — získal jsem; tomāra — s Tebou; daraśana — setkání; āji — dnes; sa-phala — úspěšné; haila — se stalo; mora — moje; manuṣya-janama — zrození v lidském těle.

Překlad

„Jeho milostí jsem se tu s Tebou mohl setkat, a proto si myslím, že dnes jsem se stal úspěšnou lidskou bytostí.“

Verš

sārvabhaume tomāra kṛpā, — tāra ei cihna
aspṛśya sparśile hañā tāṅra premādhīna

Synonyma

sārvabhaume — vůči Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi; tomāra — Tvoje; kṛpā — milost; tāra — takové milosti; ei — toto; cihna — příznak; aspṛśya — nedotknutelného; sparśile — dotkl ses; hañā — poté, co ses stal; tāṅra — jeho; prema-adhīna — ovlivněný láskou.

Překlad

„Vidím, že jsi Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi udělil zvláštní milost. Proto ses mne dotkl, i když jsem nedotknutelný. To je pouze díky jeho lásce k Tobě.“

Verš

kāhāṅ tumi — sākṣāt īśvara nārāyaṇa
kāhāṅ muñi — rāja-sevī viṣayī śūdrādhama

Synonyma

kāhāṅ — zatímco; tumi — Ty; sākṣāt — přímo; īśvara nārāyaṇa — Nejvyšší Osobnost Božství; kāhāṅ — kdežto; muñi — já; rāja-sevī — vládní služebník; viṣayī — materialista; śūdra-adhama — horší než śūdra, člověk čtvrté třídy.

Překlad

„Ty jsi Nejvyšší Osobnost Božství, samotný Nārāyaṇa, a já jsem pouze vládní služebník pohroužený v materialistických činnostech. Ve skutečnosti jsem nejhorší ze všech lidí čtvrté třídy.“

Verš

mora sparśe nā karile ghṛṇā, veda-bhaya
mora darśana tomā vede niṣedhaya

Synonyma

mora — mě; sparśe — dotekem; — ne; karile — projevil jsi; ghṛṇā — nenávist; veda-bhaya — strach z nařízení Véd; mora — na mě; darśana — pohled; tomā — Tobě; vede — védská nařízení; niṣedhaya — zakazují.

Překlad

„Nebojíš se védských pokynů, které hlásají, že by ses neměl sdružovat se śūdrou. Neopovrhuješ mým dotekem, i když Ti Védy styky se śūdry zakazují.“

Význam

V Bhagavad-gītě (9.32) Pán říká:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim

„Ó synu Pṛthy, nejvyššího cíle mohou dosáhnout všichni, kdo se ke Mně uchýlí, i kdyby byli nižšího rodu, jako jsou ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci).“

Slovo pāpa-yonayaḥ znamená „narozený v nižší třídě“. Podle védského dělení patří ženy, vaiśyové a śūdrové do nižší společenské skupiny. Nízký život znamená život bez vědomí Kṛṣṇy. Nižší a vyšší postavení ve společnosti jsou určována podle míry vědomí Kṛṣṇy. Brāhmaṇa je považován za nejvýše postaveného, protože zná Brahman, Absolutní Pravdu. Druhá třída, kṣatriyové, také znají Brahman, ale ne tak dobře jako brāhmaṇové. Vaiśyové a śūdrové vědomí Boha moc nerozumějí, ale pokud milostí Kṛṣṇy a duchovního mistra začnou rozvíjet vědomí Kṛṣṇy, pak nižší třídou (pāpa-yonayaḥ) nezůstanou. Je jasně řečeno: te 'pi yānti parāṁ gatim.

Nikdo se nemůže vrátit domů, zpátky k Bohu, aniž by dosáhl nejvyšší úrovně života. Člověk může být śūdrou, vaiśyou nebo ženou, ale pokud slouží Pánu s vědomím Kṛṣṇy, nemělo by se na něho pohlížet jako na strī, śūdru, vaiśyu nebo někoho nižšího, než je śūdra. Pokud někdo slouží Pánovi, nikdy by neměl být považován za člena nízké rodiny, i kdyby z ní pocházel. Padma Purāṇa to zakazuje: vīkṣate jāti-sāmānyāt sa yāti narakaṁ-dhruvam. Pokud někdo hodnotí oddaného Pána podle zrození, ocitne se brzy v pekle. Śrī Rāmānanda Rāya se sice narodil v rodině śūdrů, ale nelze ho za śūdru považovat, protože byl velkým, pokročilým oddaným. Ve skutečnosti byl na transcendentální úrovni, a Śrī Caitanya Mahāprabhu ho proto obejmul. Śrī Rāmānanda Rāya se z duchovní pokory představil jako śūdra (rāja-sevī viṣayī śūdrādhama). I když někdo může pracovat ve vládní službě nebo se věnovat jiné dobře placené činnosti, jinými slovy žít materialistickým životem, musí pouze přijmout vědomí Kṛṣṇy. Proces rozvoje vědomí Kṛṣṇy je jednoduchý. Je třeba jen zpívat Pánova svatá jména a přísně dodržovat zásady zakazující hříšné jednání. Potom takový člověk už nemůže být považován za nedotknutelného, viṣayīho či śūdru. Ten, kdo je pokročilý v duchovním životě, by se neměl stýkat s neoddanými, jako jsou vládní úředníci a lidé pohroužení v materialistických činnostech určených k uspokojování smyslů nebo ve službě druhým. Ti jsou považováni za viṣayī, materialisty. V této souvislosti je řečeno:

niṣkiñcanasya bhagavad-bhajanonmukhasya
pāraṁ paraṁ jigamiṣor bhava-sāgarasya
sandarśanaṁ viṣayiṇām atha yoṣitāṁ ca
hā hanta hanta viṣa-bhakṣaṇato 'py asādhu

„Člověk, který se vší vážností rozvíjí oddanou službu s cílem překročit oceán nevědomosti a který zcela zanechal všech hmotných činností, by nikdy neměl pohlédnout na śūdru, vaiśyu nebo ženu.“ (Śrī Caitanya-candrodaya-nāṭaka 8.23)

Verš

tomāra kṛpāya tomāya karāya nindya-karma
sākṣāt īśvara tumi, ke jāne tomāra marma

Synonyma

tomāra kṛpāya — Tvoje milost; tomāya — Tebe; karāya — nutí; nindya-karma — zakázané činnosti; sākṣāt īśvara — přímo Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; ke jāne — kdo může znát; tomāra — Tvůj; marma — záměr.

Překlad

„Jsi samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, a proto nikdo nezná Tvé úmysly. Je to jen Tvoje milost, že ses mne dotkl, přestože to Védy nedovolují.“

Význam

Sannyāsīmu je přísně zakázáno pohlížet na viṣayī neboli materialisty. Śrī Caitanya Mahāprabhu však mohl díky své nezměrné a bezpříčinné milosti prokázat přízeň každému, bez ohledu na původ a postavení.

Verš

āmā nistārite tomāra ihāṅ āgamana
parama-dayālu tumi patita-pāvana

Synonyma

āmā nistārite — abys mě osvobodil; tomāra — Tvůj; ihāṅ — sem; āgamana — příchod; parama-dayālu — velice milostivý; tumi — Ty; patita-pāvana — zachránce všech pokleslých duší.

Překlad

„Přišel jsi sem hlavně proto, abys mě osvobodil. Jsi tak milostivý, že můžeš sám vysvobodit všechny pokleslé duše.“

Význam

Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura ve své Prārthaně (39) zpívá:

śrī-kṛṣṇa-caitanya-prabhu dayā kara more,
tomā vinā ke dayālu jagat-saṁsāre
patita-pāvana-hetu tava avatāra,
mo sama patita prabhu nā pāibe āra

„Můj drahý Pane, prosím buď ke mně milostivý. Kdo v těchto třech světech může být milostivější než Ty? Zjevuješ se jako inkarnace jen proto, abys napravil podmíněné pokleslé duše, ale já Tě ujišťuji, že nenajdeš pokleslejší duši, než jsem já.“

Zvláštní misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua je vysvobozovat pokleslé duše. V tomto věku Kali je samozřejmě těžké najít někoho, kdo by podle védských měřítek chování pokleslý nebyl. Ve svých pokynech Rūpovi Gosvāmīmu popsal Śrī Caitanya Mahāprabhu takzvané následovníky védského náboženství takto (Caitanya-caritāmṛta Madhya 19.146):

veda-niṣṭha-madhye ardheka veda`mukhe' māne
veda-niṣiddha pāpa kare, dharma nāhi gaṇe

Takzvaní následovníci védských zásad přijímají Védy pouze formálně, ale jednají v rozporu s védskými zásadami. To je jedním z rysů věku Kali. Lidé o sobě tvrdí, že následují určité náboženství – „jsem hinduista“, „jsem muslim“, „jsem křesťan“, „jsem to či ono“ –, ale přitom nenásledují náboženské zásady předložené písmy. To je nemoc současného věku. Milostivý Śrī Caitanya Mahāprabhu nás proto jednoduše vybízí, abychom zpívali Hare Kṛṣṇa mahā-mantru: harer nāma harer nāma harer nāmaiva kevalam. Pán může osvobodit každého, i toho, kdo poklesl z úrovně následování zjevených písem. To je zvláštní milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Proto je známý jako patita-pāvana, zachránce všech pokleslých duší.

Verš

mahānta-svabhāva ei tārite pāmara
nija kārya nāhi tabu yāna tāra ghara

Synonyma

mahānta-svabhāva — povaha svatých osob; ei — tato; tārite — osvobodit; pāmara — pokleslé duše; nija — vlastní; kārya — povinnost; nāhi — není; tabu — přesto; yāna — jde; tāra — jeho; ghara — do domu.

Překlad

„Obvyklou činností všech svatých osob je osvobozovat pokleslé. To je důvod, proč navštěvují lidské domovy, i když tam sami nic nepotřebují.“

Význam

Sannyāsī by měl žebrat od domu k domu. Nežebrá jen proto, že má hlad. Jeho skutečným záměrem je osvítit obyvatele každého domu kázáním vědomí Kṛṣṇy. Sannyāsī se nikdy nesníží k tomu, aby žebral pouze pro samotné žebrání. Člověk žijící jako hospodář může být velice důležitý, ale i on může dobrovolně přijmout život žebravého mnicha. Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī byli ministry, ale dobrovolně přijali život žebravých mnichů, aby pokorně kázali poselství Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Říká se o nich: tyaktvā tūrṇam aśeṣa-maṇḍala-pati-śreṅīṁ sadā tuccha-vat bhūtvā dīna-gaṇeśakau karuṇayā kaupīna-kanthāśritau. Gosvāmī byli sice aristokraté, ale na pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua se stali žebravými mnichy, aby osvobozovali pokleslé duše. Je třeba si také uvědomit, že ti, kdo se věnují misionářským činnostem hnutí pro vědomí Kṛṣṇy, jednají pod vedením Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ve skutečnosti to nejsou žebráci, protože jejich jediným záměrem je osvobozovat pokleslé duše. Z toho důvodu někdy chodí od domu k domu a představují knihy o vědomí Kṛṣṇy, aby je lidé mohli číst a získat tak osvícení. Dříve brahmacārī a sannyāsī žebrali od domu k domu. V současnosti však může být zvláště v západních zemích člověk za takové žebrání zatčen. V západních zemích se to považuje za zločin. Členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy nemají žebrání zapotřebí. Snaží se s vynaložením velkého úsilí představovat literaturu o vědomí Kṛṣṇy, aby ji lidé mohli číst a mít z toho prospěch. Když však ten, kdo si je vědom Kṛṣṇy, dostává od někoho příspěvek, nikdy ho neodmítne.

Verš

mahad-vicalanaṁ nṝṇāṁ
gṛhiṇāṁ dīna-cetasām
niḥśreyasāya bhagavan
nānyathā kalpate kvacit

Synonyma

mahat-vicalanam — putování svatých osob; nṝṇām — lidských bytostí; gṛhiṇām — hospodářů; dīna-cetasām — nízce uvažujících; niḥśreyasāya — pro konečný prospěch; bhagavan — ó můj Pane; na anyathā — žádný jiný záměr; kalpate — představí si; kvacit — kdykoliv.

Překlad

„,Můj drahý Pane, velcí světci někdy chodí do domů hospodářů, i když tito hospodáři obyčejně tíhnou k nízkým cílům. Pokud svatý člověk navštíví jejich domov, rozumí se, že je to pouze proto, aby těmto hospodářům přinesl prospěch.̀“

Význam

Tento verš je převzatý ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.4).

Verš

āmāra saṅge brāhmaṇādi sahasreka jana
tomāra darśane sabāra dravī-bhūta mana

Synonyma

āmāra saṅge — se mnou; brāhmaṇa-ādibrāhmaṇové a další; sahasreka — víc než tisíc; jana — lidí; tomāra — Tebe; darśane — při pohledu na; sabāra — všech; dravī-bhūta — změkla; mana — srdce.

Překlad

„Se mnou je tady asi tisíc lidí včetně brāhmaṇů a zdá se, že jim všem z pohledu na Tebe změkla srdce.“

Verš

‘kṛṣṇa’ ‘kṛṣṇa’ nāma śuni sabāra vadane
sabāra aṅga — pulakita, aśru — nayane

Synonyma

kṛṣṇa kṛṣṇa — „Kṛṣṇa“, „Kṛṣṇa“; nāma — svaté jméno; śuni — slyším; sabāra — každého; vadane — v ústech; sabāra — všech; aṅga — těla; pulakita — rozechvělá radostí; aśru — slzy; nayane — v očích.

Překlad

„Slyším, jak všichni zpívají svaté jméno Kṛṣṇy. Jejich těla se chvějí extází a v očích mají slzy.“

Verš

ākṛtye-prakṛtye tomāra īśvara-lakṣaṇa
jīve nā sambhave ei aprākṛta guṇa

Synonyma

ākṛtye — v tělesných rysech; prakṛtye — v chování; tomāra — Tvém; īśvara — Nejvyšší Osobnosti Božství; lakṣaṇa — znaky; jīve — v obyčejné živé bytosti; — ne; sambhave — možné; ei — tyto; aprākṛta — transcendentální; guṇa — vlastnosti.

Překlad

„Můj drahý Pane, podle chování a tělesných rysů jsi Nejvyšší Osobnost Božství. Obyčejná živá bytost takové transcendentální vlastnosti mít nemůže.“

Význam

Tělesné rysy Śrī Caitanyi Mahāprabhua byly neobvyklé. Jeho tělo bylo výjimečné už svými rozměry. Jeho hruď byla široká jako délka Jeho předloktí. Tomu se říká znak nyagrodha-parimaṇḍala. Co se týče Jeho povahy, byl ke každému milý. Nikdo jiný než Nejvyšší Osobnost Božství nemůže být milý ke každému. Pán se proto jmenuje Kṛṣṇa neboli „nejpřitažlivější“. V Bhagavad-gītě (14.4) je řečeno, že Kṛṣṇa je milostivým otcem všech. Je původním otcem dávajícím sémě (bīja-pradaḥ pitā) každého životního druhu (sarva-yoniṣu). Jak by tedy mohl být k někomu nemilosrdný? Ať jde o člověka, zvíře, nebo dokonce i strom, Pán je milosrdný ke všem. To je vlastnost Boha. V Bhagavad-gītě (9.29) také říká: samo 'ham sarva-bhūteṣu: „Jsem stejně laskavý ke všem.“ A dále radí: sarva-dharmān parityajya mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja: „Zanech všech jiných činností a jenom se Mi odevzdej.“ Tento pokyn není určen pouze Arjunovi, ale všem živým bytostem. Každý, kdo této nabídky využije, se stává okamžitě odolným vůči všem hříšným činnostem a vrací se domů, zpátky k Bohu. Když byl Śrī Caitanya Mahāprabhu přítomný na této planetě, nabídl nám to samé.

Verš

prabhu kahe, — tumi mahā-bhāgavatottama
tomāra darśane sabāra drava haila mana

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; tumi — ty; mahā-bhāgavata-uttama — nejlepší z největších oddaných; tomāra darśane — při pohledu na tebe; sabāra — každého; drava — měkké; haila — stalo se; mana — srdce.

Překlad

Pán Rāmānandovi Rāyovi odpověděl: „Jsi nejlepší z největších oddaných, a proto všem změklo srdce pouhým pohledem na tebe.“

Význam

Dokud někdo není prvotřídní oddaný, nemůže být kazatelem. Kazatel je obvykle oddaný nejvyššího stupně, ale aby se mohl přiblížit lidem, musí rozlišovat mezi oddanými a neoddanými. Pokročilý oddaný jinak takové rozdíly nedělá. Naopak, neustále vidí, že každý slouží Pánu. Pokud se však zapojí do kázání, musí mezi lidmi rozlišovat a chápat, že někteří lidé se oddané službě Pánu nevěnují. S těmi nevinnými, kteří nevědí, jak Pána uctívat, pak musí mít soucit. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.45) jsou znaky nejpokročilejšího oddaného popsány takto:

sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed
bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany
eṣa bhāgavatottamaḥ

„Pokročilý oddaný vidí všechny živé bytosti jako nedílné části Nejvyšší Osobnosti Božství. Všichni jsou v Kṛṣṇovi a Kṛṣṇa je zároveň ve všech. Takový pohled může mít pouze ten, kdo je velice pokročilý v oddané službě.“

Verš

anyera ki kathā, āmi — ‘māyāvādī sannyāsī’
āmiha tomāra sparśe kṛṣṇa-preme bhāsi

Synonyma

anyera — o jiných; ki kathā — co lze říci; āmi — Já; māyāvādī sannyāsīsannyāsī māyāvādské školy; āmiha — Já; tomāra — tebe; sparśe — dotekem; kṛṣṇa — ke Kṛṣṇovi; preme — v lásce; bhāsi — plavu.

Překlad

„I když jsem māyāvādský sannyāsī, neoddaný, také plavu v oceánu lásky ke Kṛṣṇovi jen proto, že jsem se tě dotkl. Co potom říci o jiných?“

Verš

ei jāni’ kaṭhina mora hṛdaya śodhite
sārvabhauma kahilena tomāre milite

Synonyma

ei jāni' — toto vědoucí; kaṭhina — velmi tvrdé; mora — Moje; hṛdaya — srdce; śodhite — napravit; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahilena — požádal; tomāre — tebe; milite — potkat.

Překlad

„Sārvabhauma Bhaṭṭācārya věděl, že se to stane, a protože chtěl napravit Moje tvrdé srdce, požádal Mne, abych se s tebou setkal.“

Verš

ei-mata duṅhe stuti kare duṅhāra guṇa
duṅhe duṅhāra daraśane ānandita mana

Synonyma

ei-mata — takto; duṅhe — oba dva; stuti — chválu; kare — vzdávají; duṅhāra — obou; guṇa — vlastnosti; duṅhe — oba; duṅhāra — obou; daraśane — zhlédnutím; ānandita — potěšené; mana — mysli.

Překlad

Takto vychvalovali vlastnosti jeden druhého a oba byli rádi, že se mohou vidět.

Verš

hena-kāle vaidika eka vaiṣṇava brāhmaṇa
daṇḍavat kari’ kaila prabhure nimantraṇa

Synonyma

hena-kāle — tehdy; vaidika — následovník védských obřadů; eka — jeden; vaiṣṇava brāhmaṇabrāhmaṇa následující vaiṣṇavské zásady; daṇḍavat — poklony padnutím na zem; kari' — poté, co složil; kaila — předložil; prabhure — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

Tehdy přišel jeden vaiṣṇavský brāhmaṇa, který byl následovníkem védských zásad, a poklonil se. Padl před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem celým tělem na zem a pozval Ho na oběd.

Verš

nimantraṇa mānila tāṅre vaiṣṇava jāniyā
rāmānande kahe prabhu īṣat hāsiyā

Synonyma

nimantraṇa — pozvání; mānila — přijal; tāṅre — on (brāhmaṇa); vaiṣṇava — oddaný Pána; jāniyā — jelikož věděl; rāmānande — Rāmānandovi; kahe — řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; īṣat — lehce; hāsiyā — usmívající se.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že tento brāhmaṇa je oddaný, a tak pozvání přijal. S lehkým úsměvem potom řekl Rāmānandovi Rāyovi následující:

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal pozvání od vaiṣṇavského brāhmaṇy. I když je někdo brāhmaṇou přísně následujícím všechny zásady brāhmaṇské kultury, ale není oddaným, následovníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua, neměli bychom jeho pozvání přijmout. Lidé jsou dnes tak pokleslí, že nenásledují ani védské zásady, natož pak vaiṣṇavské. Jedí vše, co je napadne, a proto by měli členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přijímat pozvání velice opatrně.

Verš

tomāra mukhe kṛṣṇa-kathā śunite haya mana
punarapi pāi yena tomāra daraśana

Synonyma

tomāra mukhe — ze tvých úst; kṛṣṇa-kathā — hovory o Kṛṣṇovi; śunite — slyšet; haya — je; mana — Moje mysl; punar-api — znovu; pāi — mohu dostat; yena — bude-li to možné; tomāra — s tebou; daraśana — setkání.

Překlad

„Chtěl bych od tebe naslouchat o Pánu Kṛṣṇovi. Moje mysl po tom touží, a proto bych se s tebou chtěl znovu setkat.“

Verš

rāya kahe, āilā yadi pāmara śodhite
darśana-mātre śuddha nahe mora duṣṭa citte
dina pāṅca-sāta rahi’ karaha mārjana
tabe śuddha haya mora ei duṣṭa mana

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; āilā — přišel jsi; yadi — i když; pāmara — pokleslou duši; śodhite — napravit; darśana-mātre — pouhým pohledem na Tebe; śuddha nahe — neočištěné; mora — moje; duṣṭa — znečištěné; citte — vědomí; dina — dnů; pāṅca-sāta — pět až sedm; rahi' — zůstávající; karaha — prosím učiň; mārjana — očištění; tabe — potom; śuddha — čistá; haya — je; mora — moje; ei — tato; duṣṭa — znečištěná; mana — mysl.

Překlad

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Můj Pane, i když jsi přišel, abys mě napravil, moje znečištěná mysl se pouhým pohledem na Tebe dosud neočistila. Zůstaň zde prosím pět až sedm dní a očisti ji. Po takové době bude má mysl jistě čistá.“

Verš

yadyapi viccheda doṅhāra sahana nā yāya
tathāpi daṇḍavat kari’ calilā rāma-rāya

Synonyma

yadyapi — i když; viccheda — odloučení; doṅhāra — obou; sahana — snášení; — ne; yāya — možné; tathāpi — přesto; daṇḍavat — poklony; kari' — poté, co složil; calilā — odešel; rāma-rāya — Rāmānanda Rāya.

Překlad

I když ani jeden z nich nemohl snášet odloučení od druhého, Rāmānanda Rāya se přesto Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi poklonil a odešel.

Verš

prabhu yāi’ sei vipra-ghare bhikṣā kaila
dui janāra utkanṭḥāya āsi’ sandhyā haila

Synonyma

prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; yāi' — jdoucí; sei — toho; vipra-ghare — do domu brāhmaṇy; bhikṣā — oběd; kaila — přijal; dui — dvou; janāra — osob; utkaṇṭhāya — nedočkavost; āsi' — s příchodem; sandhyā — večer; haila — nastal.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se potom odebral do domu brāhmaṇy, který Ho pozval, a přijal u něho oběd. Když nastal večer, Rāmānanda Rāya i Pán dychtili po dalším setkání.

Verš

prabhu snāna-kṛtya kari’ āchena vasiyā
eka-bhṛtya-saṅge rāya mililā āsiyā

Synonyma

prabhu — Pán; snāna-kṛtya — každodenní povinnost se vykoupat; kari' — poté, co dokončil; āchena — byl; vasiyā — sedící; eka — jedním; bhṛtya — služebníkem; saṅge — s; rāya — Rāmānanda Rāya; mililā — setkal se; āsiyā — když přišel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se po dokončení své večerní koupele posadil a čekal na Rāmānandu Rāye. Rāmānanda Rāya potom přišel Pána navštívit v doprovodu jednoho služebníka.

Význam

Vaiṣṇava, od něhož se očekává, že je pokročilý v duchovním chápání, se musí třikrát denně – ráno, v poledne a večer – vykoupat, ať je hospodář, nebo sannyāsī. Zvláště ten, kdo slouží Božstvu, musí následovat zásady Padma Purāṇy a pravidelně se koupat. Po koupeli by měl také označit své tělo dvanácti tilaky.

Verš

namaskāra kaila rāya, prabhu kaila āliṅgane
dui jane kṛṣṇa-kathā kaya rahaḥ-sthāne

Synonyma

namaskāra — poklony; kaila — složil; rāya — Rāmānanda Rāya; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kaila — učinil; āliṅgane — objetí; dui — dvě; jane — osoby; kṛṣṇa-kathā — rozhovory o Kṛṣṇovi; kaya — probírali; rahaḥ-sthāne — v ústraní.

Překlad

Rāmānanda Rāya přišel k Pánu Śrī Caitanyovi, s úctou se Mu poklonil a Pán ho objal. Potom začali v ústraní hovořit o Kṛṣṇovi.

Význam

Slova rahaḥ-sthāne, „v ústraní“, jsou velmi důležitá. Hovory o Kṛṣṇovi a Jeho zábavách – zvláště o zábavách ve Vrindávanu a o Jeho jednání s gopīmi – jsou velmi důvěrné. Nejsou to témata, která by se měla probírat na veřejnosti, protože ti, kdo nerozumějí transcendentální povaze Kṛṣṇových zábav, se vždy dopouštějí velkých přestupků, když považují Kṛṣṇu za obyčejného člověka a gopī za obyčejné dívky. Po vzoru Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua, jenž nikdy nehovořil o jednání mezi Kṛṣṇou a gopīmi veřejně, mají oddaní v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přikázáno nehovořit o vrindávanských zábavách Pána Kṛṣṇy na veřejnosti. Pro širokou veřejnost je saṅkīrtan nejúčinnější metodou, jak probudit vědomí Kṛṣṇy. Měli bychom pokud možno probírat témata, o kterých pojednává Bhagavad-gītā. Śrī Caitanya Mahāprabhu tuto zásadu velmi přísně následoval a s učenci, jako byli Sārvabhauma Bhaṭṭācārya nebo Prakāśānanda Sarasvatī, hovořil o filosofii Bhagavad-gīty. Žáky, jako byli Sanātana Gosvāmī a Rūpa Gosvāmī, však učil zásady bhakti a se Śrī Rāmānandou Rāyem rozebíral nejvyšší oddané vztahy mezi Kṛṣṇou a gopīmi. Pro veřejnost prováděl mohutný saṅkīrtan. My se musíme při kázání vědomí Kṛṣṇy po celém světě řídit stejnými zásadami.

Verš

prabhu kahe, — “paḍa śloka sādhyera nirṇaya”
rāya kahe, — “sva-dharmācaraṇe viṣṇu-bhakti haya”

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; paḍa — přednes; śloka — verš ze zjevených písem; sādhyera — cíle života; nirṇaya — určení; rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; sva-dharma-ācaraṇe — plněním své vlastní předepsané povinnosti; viṣṇu-bhakti — oddaná služba Pánu Viṣṇuovi; haya — je.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Rāmānandovi Rāyovi nakázal: „Přednes nějaký verš ze zjevených písem pojednávající o konečném cíli života.“

Význam

Rāmānanda odpověděl: „Pokud člověk koná předepsané povinnosti odpovídající jeho společenskému postavení, probudí své původní vědomí Kṛṣṇy.“

V této souvislosti uvádí Śrī Rāmānujācārya v knize Vedārtha-saṅgraha, že oddaná služba je živé bytosti přirozeně velmi drahá. A nejen to, je cílem života. Tato oddaná služba je nejvyšším poznáním neboli vědomím Kṛṣṇy a přináší odpoutanost od všech hmotných činností. Ve svém transcendentálním postavení je živá bytost schopná dokonale uznat svrchovanost služby Nejvyššímu Pánu. Oddaní dosáhnou Nejvyššího Pána jedině oddanou službou. S tímto poznáním se člověk zaměstná plněním své předepsané povinnosti, a tomu se říká bhakti-yoga. Pomocí bhakti-yogy je možné se povznést na úroveň čisté oddané služby.

Velký světec Parāśara Muni, otec Śrīly Vyāsadevy, zvláště zdůrazňoval, že oddaná služba Pánu může být v lidské společnosti probuzena konáním povinností v souladu s řádem varṇāśramy. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, zavedl varṇāśrama-dharmu, aby dal lidským bytostem možnost vrátit se domů, zpátky k Bohu. Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Śrī Kṛṣṇa, který je v Bhagavad-gītě nazván Puruṣottamou, největší ze všech osobností, osobně přišel a prohlásil, že řád varṇāśrama-dharmy zavedl On. V Bhagavad-gītě (4.13) je řečeno:

cātur-varṇyaṁ mayā sṛṣṭaṁ
guṇa-karma-vibhāgaśaḥ
tasya kartāram api māṁ
viddhy akartāram avyayam

Jinde v Bhagavad-gītě (18.45–46) Pán říká:

sve sve karmaṇy abhirataḥ
saṁsiddhiṁ labhate naraḥ
sva-karma-nirataḥ siddhiṁ
yathā vindati tac chṛṇu
yataḥ pravṛttir bhūtānāṁyena sarvam idaṁ tatam
sva-karmaṇā tam abhyarcya
siddhiṁ vindati mānavaḥ

Lidská společnost by měla být rozdělena do čtyř skupin – brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya a śūdra – a každý by měl vždy konat povinnosti náležející jeho postavení. Pán říká, že ti, kdo plní své příslušné povinnosti, mohou dosáhnout dokonalosti jednoduše tím, že budou při jejich konání s láskou oddaně sloužit Pánu. Novodobý ideál beztřídní společnosti může skutečně zavést jedině hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Nechť se lidé věnují svým předepsaným povinnostem a své zisky věnují na službu Pánu. Stručně řečeno, člověk může dosáhnout dokonalosti života tím, že bude konat své povinnosti, co se týče zaměstnání, a výsledky bude využívat ke službě Pánu. To potvrzují velké osobnosti, jako je Bodhāyana, Taṅka, Dramiḍa, Guhadeva, Kapardi a Bhāruci, a totéž potvrzuje Vedānta-sūtra.

Verš

varṇāśramācāra-vatā
puruṣeṇa paraḥ pumān
viṣṇur ārādhyate panthā
nānyat tat-toṣa-kāraṇam

Synonyma

varṇa-āśrama-ācāra-vatā — který jedná v rámci čtyř společenských skupin a čtyř stádií duchovního života; puruṣeṇa — člověkem; paraḥ — nejvyšší; pumān — osoba; viṣṇuḥ — Pán Viṣṇu; ārādhyate — je uctíván; panthā — způsob; na — ne; anyat — jiný; tat-toṣa-kāraṇam — jak uspokojit Pána.

Překlad

„,Nejvyšší Osobnost Božství, Pán Viṣṇu, je uctíván správným konáním předepsaných povinností v systému varṇy a āśramu. Jiný způsob, jak uspokojit Nejvyšší Osobnost Božství, neexistuje. Člověk musí být zapojený v instituci čtyř vareṇ a āśramů.̀“

Význam

Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (3.8.9). Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi píše: „Sdělením tohoto verše je, že člověk může dosáhnout dokonalosti života jednoduše tím, že uspokojí Nejvyšší Osobnost Božství.“ To potvrzuje i Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.13).

ataḥ pumbhir dvija-śreṣṭhā
varṇāśrama-vibhāgaśaḥ
sv-anuṣṭhitasya dharmasya
saṁsiddhir hari-toṣaṇam

„Ó nejlepší z dvojzrozených, závěr je tedy takový, že nejvyšší dokonalostí, které může člověk dosáhnout konáním povinností předepsaných pro jeho povolání podle kastovního rozdělení a životních stavů, je potěšit Osobnost Božství.“

Každý člověk by se měl zaměstnávat s ohledem na své individuální sklony. Měl by přijmout postavení v instituci varṇāśramy odpovídající jeho schopnostem. Rozdělení na brāhmaṇy, kṣatriyi, vaiśyi a śūdry je přirozeným rozdělením společnosti. Každý má nějakou předepsanou povinnost v rámci varṇāśrama-dharmy. Ti, kdo své předepsané povinnosti konají správně, žijí v klidu a nejsou rozrušováni hmotnými okolnostmi. Duchovní stavy – brahmacarya, gṛhastha, vānaprastha a sannyās – se nazývají āśramy. Pokud člověk plní předepsané povinnosti svého společenského i duchovního stavu, Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, je spokojený. Pokud však někdo své povinnosti zanedbává, stane se provinilcem a uchazečem o pobyt v pekle. Vidíme, že různí lidé jsou zaměstnáni různě, a proto musí existovat rozdělení podle práce. Aby mohl člověk dosáhnout dokonalosti, musí oddanou službu učinit středem svého života. Tak může prací, společností a vzděláním probudit své přirozené sklony. Zapojit se do varṇāśramy je třeba na základě schopností, nikoliv původu. Dokud není zaveden tento řád, nelze systematicky konat lidské činnosti.

Brāhmaṇové jsou intelektuálové, kteří rozumějí Nejvyšší Osobnosti Božství. Jsou neustále zaměstnáni kultivací poznání. Není důležité, jestli se člověk narodil v Indii nebo někde jinde. Ti, kdo jsou přirozeně hrdinští a mají sklon vládnout druhým, jsou kṣatriyové. Ti, kdo tíhnou k pěstování potravin, ochraně krav a ostatních zvířat a zabývají se obchodem, se nazývají vaiśyové neboli obchodníci. Ti, kdo nejsou dostatečně inteligentní, aby se stali brāhmaṇy, kṣatriyi či vaiśyi, musí sloužit nějakému pánovi a nazývají se śūdrové. Každý se tak může zapojit do služby Pánu a probudit své přirozené vědomí Kṛṣṇy. Pokud společnost nefunguje podle tohoto přirozeného rozdělení, společenské stavy zdegradují. Závěrem je, že společnost by měla přijmout tuto vědeckou metodu varṇāśrama-dharmy.

Verš

prabhu kahe, — “eho bāhya, āge kaha āra”
rāya kahe, “kṛṣṇe karmārpaṇa — sarva-sādhya-sāra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; eho — toto; bāhya — vnější; āge — dále; kaha — řekni; āra — více; rāya kahe — Śrī Rāmānanda Rāya řekl; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; karma-arpaṇa — obětování výsledků činností; sarva-sādhya-sāra — podstata všech prostředků k dosažení dokonalosti.

Překlad

Pán odpověděl: „To je pouze vnější. Raději Mi řekni o nějakém jiném způsobu.“

Význam

Rāmānanda řekl: „Podstatou veškeré dokonalosti je obětovat výsledky svých činností Kṛṣṇovi.“

Verš

yat karoṣi yad aśnāsi
yaj juhoṣi dadāsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruṣva mad-arpaṇam

Synonyma

yat — cokoliv; karoṣi — děláš; yat — cokoliv; aśnāsi — jíš; yat — cokoliv; juhoṣi — obětuješ; dadāsi — dáváš jako milodar; yat — cokoliv; yat — jakékoliv; tapasyasi — podstupuješ odříkání; kaunteya — ó synu Kuntī; tat — to; kuruṣva — dělej; mat — Mně; arpaṇam — obětování.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „,Můj drahý synu Kuntī, cokoliv děláš, cokoliv jíš, jakoukoliv oběť provádíš, vše, co daruješ, a každé odříkání, které podstoupíš, – všechny výsledky těchto činností bys měl obětovat Mně, Kṛṣṇovi, Nejvyšší Osobnosti Božství.̀“

Význam

Pán řekl, že varṇāśrama-dharmu v tomto věku Kali nelze správně následovat, a proto Rāmānandovi Rāyovi nařídil, aby šel do tématu hlouběji. Rāmānanda odpověděl tímto veršem z Bhagavad-gīty (9.27), který říká, že člověk může v rámci systému varṇāśrama-dharmy obětovat výsledky svých činností Pánu Śrī Kṛṣṇovi v láskyplné službě. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu se Rāmānandy Rāye přirozeně ptal na oddanou službu. Rāmānanda Rāya nejdříve představil varṇāśrama-dharmu ve vztahu k materialistickým lidem. Toto pojetí však není transcendentální. Dokud je člověk v hmotném světě, musí následovat zásady varṇāśrama-dharmy, ale oddaná služba je transcendentální. Systém varṇāśrama-dharmy se vztahuje ke třem kvalitám hmotné přírody, ale transcendentální oddaná služba je na absolutní úrovni.

Śrī Caitanya Mahāprabhu patří do duchovního světa a způsoby, jakými šíří saṅkīrtanové hnutí, také pocházejí z duchovního světa. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura zpíval: golokera prema-dhana, hari-nāma-saṅkīrtana, rati na janmila kene tāya. Tím je řečeno, že saṅkīrtanové hnutí nemá s tímto hmotným světem nic společného. Přichází z duchovního světa, Goloky Vṛndāvanu. Narottama dāsa Ṭhākura naříká, že světští lidé neberou toto saṅkīrtanové hnutí vážně. Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy s ohledem na postavení oddané služby a saṅkīrtanového hnutí považoval systém varṇāśrama-dharmy za hmotný, i když je cílem tohoto systému povznesení na duchovní úroveň. Saṅkīrtanové hnutí však může povznést člověka na duchovní úroveň okamžitě. Z toho důvodu je řečeno, že varṇāśrama-dharma je vnější, a Caitanya Mahāprabhu požádal Rāmānandu Rāye, aby se do tématu pustil hlouběji a odhalil duchovní úroveň.

Materialisté někdy považují Pána Viṣṇua za nějakou hmotnou představu. Impersonalisté si myslí, že nad Pánem Viṣṇuem je neosobní Brahman, a uctívání Pána Viṣṇua si vykládají špatně. Uctívají Pána Viṣṇua proto, aby splynuli s Jeho tělem. Aby nebyla viṣṇu-ārādhana špatně pochopena, požádal Śrī Caitanya Mahāprabhu Śrī Rāmānandu Rāye, aby pokračoval dále a celou věc vyjasnil. Rāmānanda Rāya citoval verš z Bhagavad-gīty, ve kterém se doporučuje obětovat výsledky svých předepsaných povinností Pánu Viṣṇuovi neboli Kṛṣṇovi. Také Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.8) říká:

dharmaḥ sv-anuṣṭhitaḥ puṁsāṁ
viṣvaksena-kathāsu yaḥ
notpādayed yadi ratiṁ
śrama eva hi kevalam

„Pokud někdo koná předepsané povinnosti varṇāśrama-dharmy, ale nerozvíjí své dřímající vědomí Kṛṣṇy, jeho činnosti jsou k ničemu. Stávají se pouze zbytečnou námahou pro nic.“

Verš

prabhu kahe, — “eho bāhya, āge kaha āra”
rāya kahe, — “svadharma-tyāga, ei sādhya-sāra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán odvětil; eho — toto; bāhya — vnější; āge — dál; kaha — mluv; āra — víc; rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; sva-dharma-tyāga — vzdát se svých předepsaných povinností; ei — to; sādhya-sāra — podstata veškeré dokonalosti.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „To je také vnější, pokračuj prosím dál a ještě toto téma rozeber.“

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Podstatou dokonalosti je vzdát se svých předepsaných povinností v systému varṇāśramy.“

Význam

Brāhmaṇa se může zříci své rodiny a přijmout sannyās. Jiní – kṣatriyové a vaiśyové – se také mohou vzdát svých rodin a přijmout vědomí Kṛṣṇy. Takovému odříkání se říká karma-tyāga a je to způsob, jak potěšit Nejvyšší Osobnost Božství.

Zříkání se výsledků svých činností obětováním těchto výsledků Kṛṣṇovi oproti tomu není metodou, kterou by bylo možné považovat za zcela neznečištěnou; uznává sice Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobu, ale zahrnuje stále ještě jednání na hmotné úrovni. Jelikož se tyto činnosti odehrávají v hmotném vesmíru, Śrī Caitanya Mahāprabhu je považoval za vnější. Aby to Rāmānanda Rāya napravil, doporučil pro transcendování hmotných činností přijmout stav odříkání. To podporuje následující verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.11.32).

Verš

ājñāyaivaṁ guṇān doṣān
mayādiṣṭān api svakān
dharmān santyajya yaḥ sarvān
māṁ bhajet sa ca sattamaḥ

Synonyma

ājñāya — dokonale obeznámený; evam — tak; guṇān — vlastnosti; doṣān — chyby; mayā — Mnou; ādiṣṭān — poučený; api — i když; svakān — vlastní; dharmān — předepsané povinnosti; santyajya — když zanechal; yaḥ — každý, kdo; sarvān — všechny; mām — Mně; bhajet — může sloužit; saḥ — on; ca — a; sat-tamaḥ — prvotřídní člověk.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „,Předepsané povinnosti jsou uvedené v náboženských písmech. Ten, kdo je prozkoumá, může plně pochopit jejich přednosti a chyby a pak se jich zcela vzdát ve prospěch služby Nejvyšší Osobnosti Božství. Takový člověk je považován za prvotřídního.̀“

Verš

sarva-dharmān parityajya
mām ekaṁ śaraṇaṁ vraja
ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo
mokṣayiṣyāmi mā śucaḥ

Synonyma

sarva-dharmān — veškerých předepsaných povinností; parityajya — zříkající se; mām ekam — pouze Mě; śaraṇam — jako útočiště; vraja — jdi; aham — Já; tvām — tebe; sarva-pāpebhyaḥ — od všech následků hříšného života; mokṣayiṣyāmi — osvobodím; — ne; śucaḥ — měj strach.

Překlad

„Jak je řečeno v písmech (Gītā 18.66): ,Pokud se zřekneš všech druhů náboženských a předepsaných povinností a vyhledáš útočiště u Mne, Nejvyšší Osobnosti Božství, ochráním tě od veškerých následků hříšného života. Neboj se.̀“

Význam

Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī v této souvislosti učí ve své knize Manaḥ-śikṣā (2):

na dharmaṁ nādharmaṁ śruti-gaṇa-niruktaṁ kila kuru
vraje rādhā-kṛṣṇa-pracura-paricaryām iha tanu

Zakazuje nám vykonávat zbožné či bezbožné činnosti zmíněné ve Védách. Nejlepším jednáním je být neustále zaměstnaný službou Pánu Kṛṣṇovi a Rādhārāṇī. To je dokonalost všeho v tomto životě. Podobně ve Śrīmad-Bhāgavatamu (4.29.46) Nārada Muni říká:

yadā yasyānugṛhṇāti
bhagavān ātma-bhāvitaḥ
sa jahāti matiṁ loke
vede ca pariniṣṭhitām

„Pokud někdo opravdu začne s láskou sloužit Nejvyšší Osobnosti Božství, vzdá se všech povinností v hmotném světě i všech povinností předepsaných védskou literaturou. Tak se člověk upevní ve službě Pánu.“

Verš

prabhu kahe, — “eho bāhya, āge kaha āra”
rāya kahe, “jñāna-miśrā bhakti — sādhya-sāra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; eho — toto; bāhya — vnější; āge — dál; kaha — řekni; āra — víc; rāya kahe — Rāya odpověděl; jñāna-miśrā bhakti — oddaná služba smíšená s empirickým poznáním; sādhya-sāra — je podstatou dokonalosti.

Překlad

Poté, co Rāmānanda Rāya promluvil tímto způsobem, Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu jeho výrok znovu zavrhl a řekl: „Pokračuj a řekni něco víc.“

Význam

Rāmānanda Rāya na to odpověděl: „Podstatou dokonalosti je oddaná služba smíšená s empirickým poznáním.“

Oddaná služba s příměsí nevédského spekulativního poznání jistě není čistou oddanou službou. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī proto ve své Anubhāṣyi učí, že seberealizace, která následuje po konání obřadů, je na neutrálním stádiu mezi osvobozeným a podmíněným životem. Je to místo nad tímto hmotným světem, v řece Virajā, kde jsou tři kvality hmotné přírody potlačené či neutralizované v neprojeveném stavu. Duchovní svět je však projevem duchovní energie a je známý jako Vaikuṇṭhaloka neboli „místo, kde neexistuje úzkost“. Hmotný svět známý jako brahmāṇḍa je výtvorem vnější energie. Mezi těmito dvěma stvořeními – hmotným a duchovním – se nachází řeka jménem Virajā a místo známé jako Brahmaloka. Virajā-nadī a Brahmaloka jsou útočiště pro živé bytosti znechucené hmotným životem, se sklonem k neosobní existenci, jíž se dosahuje zavrhováním hmotné různorodosti. Jelikož se tato místa nenacházejí na Vaikuṇṭhalokách neboli v duchovním světě, Śrī Caitanya Mahāprabhu prohlašuje, že jsou vnější. V Brahmaloce či Virajā-nadī nelze vnímat Vaikuṇṭhaloky. Brahmaloky a Virajā-nadī lze dosáhnout po náročné askezi, ale v těchto oblastech neexistuje pochopení Nejvyšší Osobnosti Božství a transcendentální oddané služby Pánu. Bez tohoto duchovního poznání je odpoutanost od hmotných podmínek pouze obrácenou stranou hmotné existence. Z duchovního hlediska je to vše vnější. Śrī Caitanya Mahāprabhu tento návrh zamítl, a tak Rāmānanda Rāya navrhl, že oddaná služba založená na filosofii a logice je vyšší. Citoval proto následující verš z Bhagavad-gīty (18.54).

Verš

brahma-bhūtaḥ prasannātmā
na śocati na kāṅkṣati
samaḥ sarveṣu bhūteṣu
mad-bhaktiṁ labhate parām

Synonyma

brahma-bhūtaḥ — osvobozený od hmotného pojetí života, ale připoutaný k neosobní situaci; prasanna-ātmā — zcela blažený; na śocati — nenaříká; na kāṅkṣati — nedychtí; samaḥ — stejný; sarveṣu — všem; bhūteṣu — k živým bytostem; mat-bhaktim — oddané služby Mně; labhate — dosáhne; parām — transcendentální.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „Bhagavad-gītā říká: ,Ten, kdo je takto transcendentálně umístěný, okamžitě realizuje Nejvyšší Brahman a je dokonale blažený. Nikdy nenaříká ani po ničem netouží a staví se ke všem živým bytostem stejně. V tomto stavu dosáhne čisté oddané služby Mně.̀“

Význam

V tomto verši z Bhagavad-gīty je řečeno, že člověk, který přijme teorii monismu a neustále se věnuje empirickým filosofickým rozhovorům o duchovním životě, získá štěstí a úlevu od hmotného nářku a dychtění. Na této úrovni je vyrovnaný. Všechny živé tvory vidí jako duchovní bytosti. Po dosažení tohoto vznešeného postavení může dosáhnout čisté oddané služby. Závěr je takový, že oddaná služba s příměsí obřadních plodonosných činností je nižší než duchovní služba založená na empirické filosofické diskusi.

Verš

prabhu kahe, “eho bāhya, āge kaha āra”
rāya kahe, — “jñāna-śūnyā bhakti — sādhya-sāra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; eho — toto; bāhya — vnější; āge — dále; kaha — hovoř; āra — ještě; rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; jñāna-śūnyā bhakti — oddaná služba nezávislá na logice a empirické filosofii; sādhya-sāra — podstata životní dokonalosti.

Překlad

Když Pán vyslechl jeho slova, zavrhl i toto, protože to považoval za vnější oddanou službu. Znovu Rāmānandu Rāye požádal, aby hovořil dále, a Rāmānanda Rāya odpověděl: „Podstatou dokonalosti je čistá oddaná služba nedotčená spekulativním poznáním.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura ve své Anubhāṣyi říká, že tato úroveň – oddaná služba s příměsí spekulativního poznání – je také vnější a nepatří do sféry čisté oddané služby, která probíhá na Vaikuṇṭhalokách. Jakmile se ve službě objevuje nějaké pojetí, které je výsledkem materialistického uvažování, ať pozitivní, či negativní, taková služba není duchovní. Může být sice prostá hmotného znečištění, ale kvůli mentální spekulaci není taková oddaná služba čistá a zbavená nečistot hmotného života. Živá bytost, která chce být naprosto čistá, musí být nad tímto hmotným pojetím. Negace hmotné existence ještě neznamená duchovní život. I po negování hmotné existence může duchovní existence neboli sac-cid-ānanda zůstat stále ještě neprojevená. Dokud člověk nepřijde na úroveň opravdového pochopení svého věčného vztahu s Nejvyšším Pánem, nemůže vstoupit do sféry duchovního života. Duchovní život znamená odpoutat se od hmotného života a pohroužit se do láskyplné oddané služby Pánu. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto Rāmānandu Rāye požádal, aby vysvětlil něco, co oddanou službu smíšenou se spekulativním poznáním transcenduje. Čistý oddaný je plně odevzdaný lotosovým nohám Pána a pouze svou láskou pokoří Kṛṣṇu, kterého nikdo pokořit nemůže. Kṛṣṇa vždy vítězí nad vším. Nikdo Ho neporazí. Úrovně čisté oddané služby lze dosáhnout jednoduše naprostým odevzdáním se. To dále potvrzuje Śrīmad-Bhāgavatam (10.14.3), kde se Pán Brahmā zcela odevzdal Śrī Kṛṣṇovi, poražen Jeho silou.

Verš

jñāne prayāsam udapāsya namanta eva
jīvanti san-mukharitāṁ bhavadīya-vārtām
sthāne sthitāḥ śruti-gatāṁ tanu-vāṅ-manobhir
ye prāyaśo ’jita jito ’py asi tais tri-lokyām

Synonyma

jñāne — v rámci získávání poznání; prayāsam — zbytečná snaha; udapāsya — ponechávající zcela stranou; namantaḥ — zcela se odevzdávající; eva — jistě; jīvanti — žijí; sat-mukharitām — co prohlašují velcí seberealizovaní oddaní; bhavadīya-vārtām — rozhovory o Tobě, Nejvyšší Osobnosti Božství; sthāne sthitāḥ — zůstávající ve svých postaveních; śruti-gatām — přijaté sluchem; tanu-vāk-manobhiḥ — tělem, slovy a myslí; ye — ti, kdo; prāyaśaḥ — téměř vždy; ajita — ó můj nepřemožitelný Pane (mimo dosah našeho vnímání a neomezeně nezávislý); jitaḥ — přemožený; api — ve skutečnosti; asi — jsi; taiḥ — takovými čistými oddanými; tri-lokyām — ve třech světech.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya pokračoval: „(Pán Brahmā řekl:) ,Můj drahý Pane, oddaní, kteří zavrhli neosobní pojetí Absolutní Pravdy, a proto zanechali rozhovorů o empirických filosofických pravdách, by měli naslouchat o Tvém svatém jménu, podobě, zábavách a vlastnostech od seberealizovaných oddaných. Měli by důsledně dodržovat zásady oddané služby a stranit se nedovoleného sexu, hazardování, omamných látek a zabíjení zvířat. Když se plně odevzdávají svým tělem, slovy i myslí, mohou žít v jakémkoliv āśramu nebo společenském postavení. Takovými osobami jsi přemožen, i když jsi věčně nepřemožitelný.̀“

Verš

prabhu kahe, “eho haya, āge kaha āra”
rāya kahe, “prema-bhakti — sarva-sādhya-sāra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; eho haya — to je v pořádku; āge kaha āra — řekni něco víc; rāya kahe — Rāya odpověděl; prema-bhakti — extatická láska v oddané službě Pánu; sarva-sādhya-sāra — podstata veškeré dokonalosti.

Překlad

Na to Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „To je v pořádku, ale přesto můžeš o tomto tématu říci ještě něco víc.“

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Podstatou veškeré dokonalosti je extatická láska k Nejvyšší Osobnosti Božství.“

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi shrnuje celý rozhovor až k tomuto bodu, kde Pán Caitanya Mahāprabhu říká Rāmānandovi Rāyovi: eho haya, āge kaha āra – „To je postup přijatý v oddané službě, ale existuje tu ještě něco víc. Vysvětli prosím, co to je.“ Pouhé plnění povinností všech vareṇ a āśramů není tak dobré jako obětování výsledků všech svých činností Pánu. Když člověk zanechá všech ploduchtivých činností a plně se odevzdá Pánu, dosáhne sva-dharma-tyāgy, kdy se vzdá svého společenského postavení a přijme stav odříkání. To je zajisté lepší. Ještě lepší než stav odříkání je však rozvoj poznání smíšený s oddanou službou. V porovnání s činnostmi duchovního světa jsou přesto všechny tyto činnosti vnější. Není v nich ani náznak čisté oddané služby. K čisté oddané službě nelze dospět pomocí empirické filosofie a dokonalosti nelze dosáhnout ani díky pouhé dobré společnosti. Oddaná služba dosažená seberealizací je jiné téma. Ta je nedotčená plodonosným jednáním, protože člověk odevzdává výsledky svých činností Pánu, zanechává předepsaných povinností a přijímá stav odříkání. Tato oddaná služba je na vyšší úrovni než empirická filosofická spekulace s příměsí bhakti. To potvrzuje Śrīla Rūpa Gosvāmī ve svém Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.1.11):

anyābhilāṣitā-śūnyaṁ
jñāna-karmādy-anāvṛtam
ānukūlyena kṛṣṇānu-
śīlanaṁ bhaktir uttamā

„Oddaný má prokazovat Nejvyššímu Pánu Kṛṣṇovi transcendentální láskyplnou službu s příznivým postojem a bez touhy po hmotném prospěchu či zisku z plodonosných činností nebo filosofické spekulace. To se nazývá čistá oddaná služba.“

Někdy se oddané činnosti na začátečnické úrovni zdají být nečisté, ale na zralé úrovni jsou naprosto čisté neboli oproštěné od hmotného jednání. Rāmānanda Rāya proto po vyslechnutí posledního výroku Śrī Caitanyi Mahāprabhua odpověděl: prema-bhakti — sarva-sādhya-sāra. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu ve skutečnosti přijal tento verš (jñāne prayāsam) jako základní princip dokonalosti. Tento princip musí člověk následovat, chce-li udělat další pokrok. Pokud potom pokrok opravdu udělá, dospěje na úroveň extatické láskyplné služby Pánu. Této první úrovni se odborně říká sādhana-bhakti neboli oddaná služba v praxi. Výsledkem sādhana-bhakti musí být extatická láska, připoutanost k Nejvyšší Osobnosti Božství, zvaná také prema-bhakti. Sādhana-bhakti se na začátku skládá z víry, sdružování se s oddanými a praktické oddané služby. Tak se člověk zbaví všech nežádoucích věcí. Potom se upevní v oddané službě a zvětšuje svoji touhu oddaně sloužit. Tak vyvine připoutanost k Pánu a k oddané službě Jemu.

Verš

nānopacāra-kṛta-pūjanam ārta-bandhoḥ
premṇaiva bhakta-hṛdayaṁ sukha-vidrutaṁ syāt
yāvat kṣud asti jaṭhare jaraṭhā pipāsā
tāvat sukhāya bhavato nanu bhakṣya-peye

Synonyma

nānā-upacāra — různými obětovanými předměty; kṛta — konané; pūjanam — uctívání; ārta-bandhoḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství, přítele všech soužených; premṇā — extatickou láskou; eva — vskutku; bhakta-hṛdayam — srdce oddaného; sukha-vidrutam — rozteklé v transcendentální blaženosti; syāt — stává se; yāvat — dokud; kṣut — chuť; asti — je; jaṭhare — v žaludku; jaraṭhā — silná; pipāsā — žízeň; tāvat — do té doby; sukhāya — pro štěstí; bhavataḥ — jsou; nanu — opravdu; bhakṣya — jídla; peye — a nápoje.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „,Dokud žaludek cítí hlad a žízeň, přinášejí různá jídla a nápoje potěšení. Stejně tak, je-li Pán uctíván s čistou láskou, pak různé činnosti konané při tomto uctívání probouzejí v srdci oddaného transcendentální blaženost.̀“

Verš

kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā matiḥ
krīyatāṁ yadi kuto ’pi labhyate
tatra laulyam api mūlyam ekalaṁ
janma-koṭi-sukṛtair na labhyate

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti-rasa-bhāvitā — pohroužená v náladách oddané služby Śrī Kṛṣṇovi; matiḥ — inteligence; krīyatām — nechť je koupena; yadi — jestliže; kutaḥ api — někde; labhyate — je dostupná; tatra — tam; laulyam — chamtivost; api — ve skutečnosti; mūlyam — cena; ekalam — jediná; janma-koṭi — miliónů zrození; sukṛtaiḥ — zbožnými činnostmi; na — ne; labhyate — je získána.

Překlad

„,Čisté oddané služby s vědomím Kṛṣṇy nelze dosáhnout ani stovkami a tisíci životů naplněných zbožným jednáním. Lze ji získat pouze za jedinou cenu, a tou je silná touha ji mít. Je-li někde dostupná, je třeba ji neprodleně koupit.̀“

Význam

Předchozí dvě sloky jsou obsažené v Padyāvalī (13, 14), sbírce veršů, kterou sestavil Śrīla Rūpa Gosvāmī. Verš 69 se vztahuje na oddanou službu s vírou a verš 70 na oddanou službu vykonávanou na základě silné touhy. První je oddaná služba konaná v souladu s usměrňujícími zásadami a druhý poukazuje na spontánní láskyplnou službu Pánu prováděnou bez zvláštního úsilí. Od této chvíle bude základním principem prolínajícím se dalšími rozhovory mezi Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Rāmānandou Rāyem spontánní láskyplná služba Pánu. Usměrňující zásady podle nařízení písem jsou třeba pouze do té doby, než se spontánně probudí naše původní dřímající vědomí Kṛṣṇy. Příklad spontánního jednání dávají řeky tekoucí do oceánu. Nic je nemůže zastavit. Podobně když se spící vědomí Kṛṣṇy probudí, pak také spontánně a nezadržitelně proudí k lotosovým nohám Kṛṣṇy. Vše, co od teď Rāmānanda Rāya řekne, bude založené na spontánní lásce. Śrī Caitanya Mahāprabhu s tím bude souhlasit a bude se ho na toto téma více a více dotazovat.

Verš

prabhu kahe, “eho haya, āge kaha āra”
rāya kahe, “dāsya-prema — sarva-sādhya-sāra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; eho haya — to je v pořádku; āge kaha āra — prosím mluv dál; rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; dāsya-prema — spontánní láska v náladě služebníka; sarva-sādhya-sāra — podstata veškeré dokonalosti.

Překlad

Pán poslouchal až do bodu spontánní lásky a potom řekl: „To je v pořádku, ale jestli víš něco víc, řekni Mi to prosím.“

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Nejvyšší dokonalostí je spontánní láskyplná služba ve služebnické náladě, jak probíhá mezi pánem a služebníkem.“

Spontánní oddaná služba Pánu se nazývá oddaná služba s důvěrnou připoutaností mezi služebníkem a obsluhovaným. Této důvěrnosti se říká mamatā. Služebník i obsluhovaný při ní prožívají jednotu. Mamatā začíná dāsya-premou, službou poskytovanou služebníkem pánovi. Bez tohoto vztahu není láskyplný poměr mezi Pánem a Jeho oddaným pevně ustanoven. Když oddaný cítí, „Pán je mým vládcem,“ a slouží Mu, probudí se vědomí Kṛṣṇy. Toto upevněné vědomí je na vyšší úrovni než pouhé uvědomění si lásky k Bohu.

Verš

yan-nāma-śruti-mātreṇa
pumān bhavati nirmalaḥ
tasya tīrtha-padaḥ kiṁ vā
dāsānām avaśiṣyate

Synonyma

yat — jehož; nāma — jména; śruti-mātreṇa — pouhým zaslechnutím; pumān — osoba; bhavati — stává se; nirmalaḥ — čistou; tasya — Jeho; tīrtha-padaḥ — Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, u jehož lotosových nohou leží všechna svatá poutní místa; kim — co; — více; dāsānām — služebníků; avaśiṣyate — zbývá.

Překlad

„,Člověk se očistí pouhým zaslechnutím svatého jména Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jehož lotosové nohy vytvářejí svatá poutní místa. Čeho víc by tedy ještě mohli dosáhnout ti, kdo se stali Jeho služebníky?̀“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (9.5.16). Je doznáním velkého mudrce Durvāsy Muniho, kastovního brāhmaṇy a velkého yogīho, který nenáviděl Mahārāje Ambarīṣe. Když se rozhodl, že Mahārāje Ambarīṣe potrestá svými jógovými silami, pronásledovala ho Sudarśana cakra Nejvyšší Osobnosti Božství. Poté, co se vše urovnalo, řekl: „Každý, kdo slyší svaté jméno Nejvyšší Osobnosti Božství, je okamžitě posvěcen. Nejvyšší Pán je vládcem oddaných a oddaní, kteří jsou pod Jeho ochranou, přirozeně vlastní Jeho majestát.“

Verš

bhavantam evānucaran nirantaraḥ
praśānta-niḥśeṣa-mano-rathāntaraḥ
kadāham aikāntika-nitya-kiṅkaraḥ
praharṣayiṣyāmi sa-nātha-jīvitam

Synonyma

bhavantam — Tobě; eva — jistě; anucaran — službou; nirantaraḥ — neustále; praśānta — utišené; niḥśeṣa — všechny; manaḥ-ratha — touhy; antaraḥ — jiné; kadā — kdy; aham — já; aikāntika — výhradně; nitya — věčný; kiṅkaraḥ — služebník; praharṣayiṣyāmi — budu šťastný; sa-nātha — s dobrým pánem; jīvitam — žijící.

Překlad

„,Ten, kdo Ti neustále slouží, se zbaví všech hmotných tužeb a je zcela klidný. Kdy budu neustále zaměstnaný jako Tvůj věčný služebník a budu bez přestání zažívat štěstí z toho, že mám tak dokonalého pána?̀“

Význam

Toto je výrok velkého svatého oddaného Yamunācāryi v jeho Stotra-ratně (43).

Verš

prabhu kahe, “eho haya, kichu āge āra”
rāya kahe, “sakhya-prema — sarva-sādhya-sāra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán pravil; eho haya — to je také v pořádku; kichu — něco; āge — dále; āra — více; rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; sakhya-prema — transcendentální láskyplná služba v přátelství; sarva-sādhya-sāra — nejvyšší úroveň dokonalosti.

Překlad

Poté, co si Pán vyslechl od Rāmānandy Rāye toto, znovu ho požádal, aby šel ještě o krok dál. Rāmānanda Rāya reagoval těmito slovy: „Nejvyšší dokonalostí je láskyplná oddaná služba Kṛṣṇovi v náladě přátelství.“

Význam

Dokud láskyplná služba Pánu zůstává na úrovni vztahu pán-služebník, pojí se s ní určité obavy, protože služebník má vždy z pána strach, bez ohledu na důvěrnost svého osobního zájmu. Na této úrovni se služebník pána neustále bojí a je k němu uctivý. Když však oddaný dále pokročí, nemá z čeho mít strach. Cítí se být s Pánem na stejné úrovni. Tehdy je zcela přesvědčený, že Pán Kṛṣṇa je jeho přítelem a že Mu nevadí, když s Ním oddaný žije na stejné úrovni. Toto pochopení se nazývá viśrambha neboli zbavené uctivého postoje. Pokud je zvolen tento postoj, přichází sakhya-prema neboli láska k Bohu na úrovni přátelství. V tomto stádiu se mezi Pánem a oddaným rozvíjí vědomí rovnocennosti.

Verš

itthaṁ satāṁ brahma-sukhānubhūtyā
dāsyaṁ gatānāṁ para-daivatena
māyāśritānāṁ nara-dārakeṇa
sārdhaṁ vijahruḥ kṛta-puṇya-puñjāḥ

Synonyma

ittham — takto; satām — lidí, kteří upřednostňují neosobní rys Pána; brahma — neosobní záře; sukha — štěstím; anubhūtyā — jenž je realizován; dāsyam — nálada služby; gatānām — těch, kdo přijali; para-daivatena — jenž je nejvyšším uctívaným Božstvem; māyā-āśritānām — pro obyčejné lidi ve spárech vnější energie; nara-dārakeṇa — s Ním, který je jako chlapec z tohoto hmotného světa; sārdham — ve vztahu přátelství; vijahruḥ — hráli si; kṛta-puṇya-puñjāḥ — ti, kteří nashromáždili množství zbožných činností.

Překlad

„,Ti, kdo usilují o seberealizaci oceňováním Pánovy záře Brahmanu, ani ti, kdo oddaně slouží Nejvyšší Osobnosti Božství jako svému pánu, ani ti, kdo se nacházejí ve spárech māyi a považují Pána za obyčejnou osobu, nepochopí, že jisté vznešené osobnosti si poté, co nashromáždily velké množství zbožných činností, nyní hrají s Pánem v přátelském vztahu jako pasáčci krav.̀“

Význam

Toto je výrok Śukadevy Gosvāmīho (Śrīmad-Bhāgavatam 10.12.11). Oceňoval tak štěstí pasáčků, kteří si s Kṛṣṇou hráli a jedli s Ním na březích Jamuny.

Verš

prabhu kahe, — “eho uttama, āge kaha āra”
rāya kahe, “vātsalya-prema — sarva-sādhya-sāra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; eho uttama — to je velmi dobré; āge — přesto dál; kaha — hovoř; āra — víc; rāya kahe — Rāya odpověděl; vātsalya-prema — láskyplná služba Pánu na úrovni rodičovské lásky; sarva-sādhya-sāra — úroveň nejvyšší dokonalosti.

Překlad

Pán řekl: „To je velmi pěkný výrok, ale jdi prosím tě ještě dál.“

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Nejvyšší úrovní dokonalosti je láskyplná služba Pánu v rodičovském vztahu.“

Úroveň láskyplné služby Pánu s rodičovskou náklonností je pokročilým stupněm lásky spojené s přátelstvím. V přátelském vztahu existuje pojetí rovnosti, ale když je toto pojetí dále obohaceno náklonností, oddaný dosáhne úrovně rodičovské lásky. V této souvislosti je citován následující verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.8.46), kde Mahārāja Parīkṣit oceňuje silnou lásku, kterou ke Kṛṣṇovi chová Nanda Mahārāja a matka Yaśodā.

Verš

nandaḥ kim akarod brahman
śreya evaṁ mahodayam
yaśodā vā mahā-bhāgā
papau yasyāḥ stanaṁ hariḥ

Synonyma

nandaḥ — Nanda Mahārāja; kim — jaké; akarot — vykonal; brahman — ó brāhmaṇo; śreyaḥ — příznivé činnosti; evam — tak; mahā-udayam — dosahující vznešeného postavení Kṛṣṇova otce; yaśodā — matka Yaśodā; — nebo; mahā-bhāgā — velice požehnaná; papau — pil; yasyāḥ — jíž; stanam — z prsů; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „,Ó brāhmaṇo, jaké zbožné činnosti vykonal Nanda Mahārāja, že dostal Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇu za svého syna? A jaké zbožné skutky vykonala matka Yaśodā, že jí Absolutní Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇa začal říkat „maminko“ a pil z jejích prsů?̀“

Verš

nemaṁ viriñco na bhavo
na śrīr apy aṅga-saṁśrayā
prasādaṁ lebhire gopī
yat tat prāpa vimukti-dāt

Synonyma

na — ne; imam — tuto (lásku k Bohu); viriñcaḥ — Pán Brahmā; na — ne; bhavaḥ — Pán Śiva; na — ani; śrīḥ — bohyně štěstí; api — dokonce; aṅga — na hrudi Viṣṇua; saṁśrayā — která má útočiště; prasādam — přízeň; lebhire — obdržela; gopī — matka Yaśodā; yat — která; tat — toto; prāpa — obdržela; vimukti-dāt — od osoby, která dává osvobození.

Překlad

„,Takovou přízeň, jakou od Śrī Kṛṣṇy, dárce osvobození, získala matka Yaśodā, nikdy nedostal Pán Brahmā, Pán Śiva, a dokonce ani bohyně štěstí, která vždy spočívá na hrudi Nejvyšší Osobnosti Božství Viṣṇua.̀“

Význam

Toto je výrok ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.9.20). Kṛṣṇa se nechal matkou Yaśodou svázat poté, co se vzdala snahy Ho spoutat provazy. To je další ocenění vyslovené Śukadevou Gosvāmīm při vyprávění Kṛṣṇových zábav Mahārājovi Parīkṣitovi.

Verš

prabhu kahe, “eho uttama, āge kaha āra”
rāya kahe, “kāntā-prema sarva-sādhya-sāra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; eho uttama — to je velmi dobré; āge — dál; kaha — mluv; āra — víc; rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; kāntā-prema — láskyplná služba mezi manželi; sarva-sādhya-sāra — nejvyšší úroveň dokonalosti.

Překlad

Pán řekl: „Tvoje výroky jsou čím dál tím lepší, ale všechny je překonává ještě další transcendentální nálada, a o té můžeš mluvit jako o nejvznešenější.“

Význam

Rāmānanda Rāya pak odpověděl: „Milostná náklonnost ke Kṛṣṇovi je nejvyšší úrovní lásky k Bohu.“

S láskou k Bohu se obvykle nepojí důvěrnost vlastnických pocitů. V případě služebnické lásky panuje nedostatek vzájemné důvěry. V přátelském vztahu je nedostatek silnější náklonnosti. Ta sice v rodičovském vztahu zesílí, ale tam zase schází naprostá svoboda. Stane-li se však někdo milovníkem Kṛṣṇy na úrovni milostné lásky, pak se vše, co schází v ostatních vztazích, plně projeví. Na úrovni milostné lásky k Bohu neschází nic. Shrnutím tohoto verše tedy je, že rodičovská láska k Bohu stojí určitě výše než přátelská, ale milostná láska stojí ještě výš. Žádost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, aby pokračoval dále, přiměla Rāmānandu Rāye, aby došel až k bodu milostného vztahu, nejvyšší úrovně dokonalosti transcendentální lásky.

Verš

nāyaṁ śriyo ’ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto ’nyāḥ
rāsotsave ’sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
labdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-sundarīṇām

Synonyma

na — ne; ayam — to; śriyaḥ — bohyně štěstí; aṅge — na hrudi; u — běda; nitānta-rateḥ — kdo má velice důvěrný vztah; prasādaḥ — přízeň; svaḥ — nebeských planet; yoṣitām — žen; nalina — lotosového květu; gandha — majících vůni; rucām — a tělesný lesk; kutaḥ — mnohem méně; anyāḥ — jiné; rāsa-utsave — při slavnosti tance rāsa; asya — Pána Śrī Kṛṣṇy; bhuja-daṇḍa — pažemi; gṛhīta — obejmuté; kaṇṭha — jejich krky; labdha-āśiṣām — jimž se dostalo takového požehnání; yaḥ — které; udagāt — se projevilo; vraja-sundarīṇām — překrásných gopī, transcendentálních dívek z Vradžabhúmi.

Překlad

„,Když Pán Śrī Kṛṣṇa tančil s gopīmi během rāsa-līly, objímal je svými pažemi okolo krku. Takové transcendentální přízně se nikdy nedostalo bohyni štěstí ani jiným společnicím v duchovním světě. O něčem takovém se nikdy nesnilo ani těm nejkrásnějším dívkám z nebeských planet, jejichž tělesný lesk a vůně připomínají krásu a vůni lotosových květů. Co potom říci o pozemšťankách, které mohou být překrásné podle světských měřítek?̀“

Význam

Tento verš (Śrīmad-Bhāgavatam 10.47.60) vyslovil Uddhava, když navštívil Šrí Vrindávan, aby gopīm předal Kṛṣṇovo poselství. Uddhava zůstal ve Vrindávanu, aby sledoval jednání gopī. Když viděl extatickou lásku ke Kṛṣṇovi v odloučení, kterou gopī projevovaly, ocenil jejich svrchovanou lásku a své pocity vyjádřil v tomto verši. Přiznal, že štěstí gopī se nedá srovnat dokonce ani s tím, které prožívá bohyně štěstí, nemluvě o překrásných dívkách z nebeských planet.

Verš

tāsām āvirabhūc chauriḥ
smayamāna-mukhāmbujaḥ
pītāmbara-dharaḥ sragvī
sākṣān manmatha-manmathaḥ

Synonyma

tāsām — mezi nimi; āvirabhūt — objevil se; śauriḥ — Pán Kṛṣṇa; smayamāna — s úsměvem; mukha-ambujaḥ — s tváří podobající se lotosovému květu; pīta-ambara-dharaḥ — ve žlutých šatech; sragvī — ověnčený květy; sākṣāt — přímo; manmatha — Amora; manmathaḥ — ten, kdo mate.

Překlad

„,Gopī cítily takové odloučení, že se mezi nimi Pán Kṛṣṇa najednou objevil, ve žlutých šatech a ozdobený květinovou girlandou. Jeho lotosová tvář se usmívala a přímo přitahoval mysl Amora.̀“

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.32.2). Během tance rāsa Kṛṣṇa najednou zmizel, ale gopī byly z odloučení od Něho a své silné lásky k Němu tak nešťastné, že se musel znovu objevit.

Verš

kṛṣṇa-prāptira upāya bahu-vidha haya
kṛṣṇa-prāpti-tāratamya bahuta āchaya

Synonyma

kṛṣṇa-prāptira — dosažení lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy; upāya — způsoby; bahu-vidha — různé; haya — jsou; kṛṣṇa-prāpti — dosažení přízně Pána Śrī Kṛṣṇy; tāratamya — srovnávání; bahuta — různá; āchaya — jsou.

Překlad

„Existují různé způsoby a postupy, jak získat přízeň Pána Kṛṣṇy. Všechny tyto transcendentální postupy budou prostudovány z hlediska porovnávání jejich důležitosti.“

Verš

kintu yāṅra yei rasa, sei sarvottama
taṭa-stha hañā vicārile, āche tara-tama

Synonyma

kintu — nicméně; yāṅra — některých oddaných; yei rasa — jakákoliv nálada výměn lásky; sei — ta; sarva-uttama — nejlepší; taṭa-stha — neutrální; hañā — jsoucí; vicārile — berou-li se v úvahu; āche — jsou; tara-tama — nižší a vyšší úrovně.

Překlad

„Je pravda, že pro každého oddaného je nejlepší právě ten vztah, který s Pánem má, ale když prostudujeme různé vztahy z neutrálního stanoviska, pochopíme, že existují vyšší a nižší úrovně lásky.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje, že tento verš neobhajuje náladové vymýšlení nějakých projevů lásky k Bohu. Takové výmysly nelze přijmout jako svrchované a nejsou v těchto verších ani doporučovány. Śrīla Rūpa Gosvāmī ve svém Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.101) píše:

śruti-smṛti-purāṇādi-
pañcarātra-vidhiṁ vinā
aikāntikī harer bhaktir
utpātāyaiva kalpate

V tomto verši jasně zmiňuje, že je třeba se řídit védskou literaturou i jejími doplňky a následovat závěry Véd. Vymyšlený postoj oddanosti pouze vytváří zmatek na transcendentálním poli. Pokud je někdo příliš připoutaný k rodinnému životu a přijímá Śrīmad-Bhāgavatam a vědomí Kṛṣṇy jen proto, aby si vydělal na živobytí, je takové jednání zcela jistě přestupkem. Člověk by se neměl stát kastovním guruem a prodávat mantry s tím, že přinesou prospěch světským zákazníkům, nebo zasvěcovat žáky pro zaopatření svého živobytí. To vše jsou přestupky. Nikdo by se neměl živit tak, že sestaví profesionální skupinu, se kterou bude provádět saṅkīrtan, ani by neměl vykonávat oddanou službu, pokud je připoutaný ke světské společnosti, přátelství a lásce. Neměl by také záviset na takzvané společenské etiketě. To vše je mentální spekulace. Žádná z těchto věcí se nedá srovnávat s ryzí oddanou službou. Nikdo nemůže přirovnávat ryzí oddanou službu neboli vědomí Kṛṣṇy ke světským činnostem. Existuje mnoho neautorizovaných skupin, které předstírají, že následují učení Śrī Caitanyi, a některé z nich jsou známé jako āula, bāula, kartābhajā, neḍā, daraveśa, sāṅi, sahajiyā, sakhībhekī, smārta, jāta-gosāñi, ativāḍī, cūḍādhārī a gaurāṅga-nāgarī.

Navíc jsou tu tací, kteří uznávají názory kastovních gosvāmīch z těchto skupin za pravé a srovnávají je s názory šesti Gosvāmīch v čele se Śrī Rūpou a Śrī Sanātanou. To je pouze další podvod. Existují také neoddaní, kteří skládají neautorizované písně, zakládají chrámy jen pro peníze, uctívají Božstva jako placení kněží, považují kastovní brāhmaṇství za jedinou dokonalost a neznají hodnotu čistého vaiṣṇavy. Kastovní brāhmaṇové ze společenství smārtů se ve skutečnosti stavějí proti zásadám Sātvata-pañcarātry. Navíc je mnoho māyāvādīch a těch, kdo jsou příliš propadlí hmotnému smyslovému požitku. Nikoho z nich nelze srovnávat s tím, kdo čistě káže nauku o vědomí Kṛṣṇy. Každý, kdo si je vědom Kṛṣṇy, se neustále snaží používat různé transcendentální věci ve službě Pánu. Takový oddaný se zříká veškerého hmotného požitku a zcela se odevzdává službě svému duchovnímu mistrovi a Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, ať už žije v naprostém celibátu, jako sebeovládnutý hospodář, usměrněný vānaprastha nebo tridaṇḍi-sannyāsī ve stavu odříkání. Na tom nezáleží. Pseudotranscendentalisté se s čistými oddanými nemohou srovnávat, ani nelze namítat, že si každý může zavést vlastní způsob uctívání.

Význam tohoto verše si vynucuje vysvětlit poměrné úrovně transcendentálních nálad zvané śānta, dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya. Všechny tyto rasy neboli nálady jsou na transcendentální úrovni. Čistí oddaní se k jedné z nich uchýlí, a tak dělají pokrok v duchovním životě. Ve skutečnosti se však k těmto duchovním náladám může uchýlit pouze ten, kdo není ani v nejmenším znečištěný hmotnou připoutaností. Když je oddaný zcela prostý hmotné připoutanosti, transcendentální nálady se probudí v jeho srdci. To je svarūpa-siddhi neboli dokonalost našeho věčného vztahu s Nejvyšším Pánem. Svarūpa-siddhi, věčný vztah s Nejvyšším Pánem, může spadat do kterékoliv z transcendentálních nálad. Každá z nich je stejně dokonalá jako ty ostatní. Srovnávací studií však může nezaujatý člověk zjistit, že služebnická nálada je lepší než neutrální, přátelská nálada je lepší než služebnická, rodičovská je lepší než přátelská a že nade všemi těmito náladami stojí nálada milostné lásky. Všechny tyto nálady jsou nicméně z duchovního hlediska na stejné úrovni, protože všechny tyto vztahy dokonalé lásky jsou založené na ústředním bodu – Kṛṣṇovi.

Tyto nálady se nedají srovnávat s pocity pocházejícími z uctívání polobohů. Kṛṣṇa je jeden, ale polobozi se od Něho liší; jsou hmotní. Láska ke Kṛṣṇovi se s hmotnou láskou k různým polobohům nedá srovnávat. Māyāvādī jsou na hmotné úrovni, a proto doporučují uctívání Śivy nebo Durgy a říkají, že uctívat Kālī nebo Kṛṣṇu je stejné. Na duchovní úrovni však uctívání polobohů neexistuje. Jediným uctívaným objektem je Kṛṣṇa. I když tedy mezi oddanými na úrovni śānta-rasa, dāsya-rasa, vātsalya-rasa nebo mādhurya-rasa není rozdíl, přesto lze provést srovnávací studii intenzity lásky v těchto různých transcendentálních postaveních. Můžeme například říci, že dāsya-rasa je lepší než śānta-rasa, ale transcendentální láska k Bohu je obsažená v obou náladách. Podobně můžeme usoudit, že přátelská láska k Bohu je lepší než láska k Bohu na úrovni neutrality a služebnictví a že rodičovská láska k Bohu je lepší než přátelská. A jak již bylo řečeno dříve, láska k Bohu v milostné rase stojí výše než rodičovská rasa.

Tyto rozbory různých druhů lásky k Bohu provedli zkušení ācāryové, kteří vědí vše o oddané službě na transcendentální úrovni. V hmotném světě se bohužel nezkušení a nepovolaní lidé, neznalí transcendentálního postavení čisté lásky, snaží najít v tomto transcendentálním procesu nějaké hmotné nedostatky. To je však pouhá nestydatost duchovně nezkušených lidí. Takové vyhledávání chyb je příznačné pro nešťastné světské spekulanty.

Verš

yathottaram asau svāda-
viśeṣollāsa-mayy api
ratir vāsanayā svādvī
bhāsate kāpi kasyacit

Synonyma

yathā uttaram — jedné po druhé; asau — těchto; svāda-viśeṣa — rozličných chutí; ullāsa — příjemností; mayī — zmocněné; api — přestože; ratiḥ — láska; vāsanayā — podle touhy; svādvī — sladká; bhāsate — jeví se; api — některá; kasyacit — jedna z nich.

Překlad

„,Zvětšující se láska je zakoušena s různými chutěmi, jednou lepší než druhou. Avšak láska, která má v pořadí tužeb nejvyšší chuť, se projevuje v podobě milostné lásky.̀“

Význam

Tento verš pochází z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.5.38) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho a objevuje se také jako 45. verš ve čtvrté kapitole Ādi-līly.

Verš

pūrva-pūrva-rasera guṇa — pare pare haya
dui-tina gaṇane pañca paryanta bāḍaya

Synonyma

pūrva-pūrva — každé předešlé; rasera — nálady; guṇa — vlastnosti; pare pare — v každé následující; haya — jsou; dui-tina — dvě a potom tři; gaṇane — v počtu; pañca — pět; paryanta — až po; bāḍaya — narůstá.

Překlad

„V transcendentálních náladách dochází od prvotních k pozdějším k postupnému zlepšování. V každé následující náladě jsou projevené vlastnosti té předešlé, od dvou, přes tři až po pět úplných vlastností.“

Verš

guṇādhikye svādādhikya bāḍe prati-rase
śānta-dāsya-sakhya-vātsalyera guṇa madhurete vaise

Synonyma

guṇa-ādhikye — nárůstem transcendentálních vlastností; svāda-ādhikya — narůstání chuti; bāḍe — roste; prati-rase — v každé náladě; śānta — neutrální; dāsya — služebnické; sakhya — přátelské; vātsalyera — a rodičovské náklonnosti; guṇa — vlastnosti; madhurete — v milostné náladě; vaise — objevují se.

Překlad

„Spolu s přibýváním vlastností se u každé nálady zvětšuje také chuť. Všechny vlastnosti, které nacházíme v śānta-rase, dāsya-rase, sakhya-rase a vātsalya-rase, jsou tedy projevené v milostné lásce (mādhurya-rase).“

Verš

ākāśādira guṇa yena para-para bhūte
dui-tina krame bāḍe pañca pṛthivīte

Synonyma

ākāśa-ādira — prostoru, vzduchu atd.; guṇa — vlastnosti; yena — jako; para-para — jedna po druhé; bhūte — v hmotných prvcích; dui-tina — dvě a potom tři; krame — nárůstem; bāḍe — přibývají; pañca — všech pět; pṛthivīte — v zemi.

Překlad

„Vlastnosti všech hmotných prvků – prostoru, vzduchu, ohně, vody a země – postupně přibývají tak, že z jedné jsou dvě, potom tři, až nakonec v zemi jich je v úplnosti vidět všech pět.“

Verš

paripūrṇa-kṛṣṇa-prāpti ei ‘premā’ haite
ei premāra vaśa kṛṣṇa — kahe bhāgavate

Synonyma

paripūrṇa — naprosté; kṛṣṇa-prāpti — dosažení lotosových nohou Pána Kṛṣṇy; ei — tato; premā — láska k Bohu; haite — z; ei premāra — tohoto druhu lásky k Bohu; vaśa — pod dohledem; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kahe — je řečeno; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Překlad

„Naprosté dosažení lotosových nohou Pána Kṛṣṇy je možné skrze lásku k Bohu, a to zvláště skrze mādhurya-rasu neboli milostnou lásku. Pán Kṛṣṇa je touto láskou doslova unesen. To je výrok Śrīmad-Bhāgavatamu.“

Význam

Pro vysvětlení nejvyšší kvality milostné lásky uvádí Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī příklad hmotných prvků: prostoru, vzduchu, ohně, vody a země. V prostoru se nachází zvuk. Ve vzduchu zvuk a dotek. V ohni jsou tři vlastnosti: zvuk, dotek a podoba. Ve vodě jsou čtyři: zvuk, dotek, podoba a chuť, a v zemi se nachází všech pět vlastností, a to znamená zvuk, dotek, podoba, chuť a vůně. Lze vidět, že vlastnost prostoru je obsažená i ve všech ostatních prvcích, neboli ve vzduchu, ohni, vodě i zemi. V zemi nacházíme všechny vlastnosti hmotné přírody. To samé lze říci ve vztahu k mādhurya-rase neboli milostné lásce. V ní jsou zahrnuté vlastnosti neutrality, služebnictví, přátelství, rodičovství i samotné milostné lásky. Závěr je, že milostná láska Pána zcela uspokojuje.

Milostná láska (mādhurya-rasa) je také známá jako śṛṅgāra-rasa. Závěr Śrīmad-Bhāgavatamu je takový, že ve vztahu milostné lásky, který je úplnou kombinací láskyplné služby Pánu, se Nejvyšší Pán nechá oddaným ovládat. Nejvyšší podobu milostné lásky představuje Śrīmatī Rādhārāṇī; proto v zábavách Rādhy a Kṛṣṇy vidíme, že Kṛṣṇa vždy podléhá vlivu Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

mayi bhaktir hi bhūtānām
amṛtatvāya kalpate
diṣṭyā yad āsīn mat-sneho
bhavatīnāṁ mad-āpanaḥ

Synonyma

mayi — Mně; bhaktiḥ — oddaná služba; hi — zajisté; bhūtānām — všech živých bytostí; amṛtatvāya — aby se staly věčnými; kalpate — je určena; diṣṭyā — naštěstí; yat — co; āsīt — je; mat-snehaḥ — náklonnost ke Mně; bhavatīnām — vás všech; mat-āpanaḥ — způsob, jak získat Mou přízeň.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa řekl gopīm: ,Prostředkem pro získání Mé přízně je s láskou Mi sloužit a vy všechny to naštěstí děláte. Ty živé bytosti, které Mi slouží, mohou být přemístěny do duchovního světa a dosáhnout věčného života plného poznání a blaženosti.̀“

Význam

V tomto verši ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.82.44) je shrnuté naplnění lidského života. Vyskytují se tady dvě důležitá slova: bhakti (oddaná služba) a amṛtatva (věčný život). Cílem lidského života je dosáhnout přirozeného postavení na úrovni věčného života. K tomuto věčnému životu lze dospět jedině oddanou službou.

Verš

kṛṣṇera pratijñā dṛḍha sarva-kāle āche
ye yaiche bhaje, kṛṣṇa tāre bhaje taiche

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; pratijñā — slib; dṛḍha — pevný; sarva-kāle — vždy; āche — je; ye — každý, kdo; yaiche — jak; bhaje — slouží; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāre — jemu; bhaje — oplácí; taiche — tak navždy.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa jednou provždy slíbil, že pokud Mu někdo slouží, Kṛṣṇa mu dá odpovídající množství úspěchu v oddané službě Pánu.“

Význam

Myšlenka, že lze Kṛṣṇu uctívat v jakékoliv podobě nebo jakýmkoliv způsobem, a že člověk přesto dosáhne konečného výsledku a obdrží Pánovu přízeň, je zcela mylná. K takovýmto závěrům docházejí naprostí materialisté. Takoví lidé obvykle říkají, že si lze vytvořit svůj vlastní způsob uctívání Nejvyššího Pána a že jakékoliv uctívání stačí k tomu, aby člověk dospěl k Nejvyšší Osobnosti Božství. Jistěže existují různé způsoby, jak dosáhnout různých výsledků plodonosného jednání, spekulativního poznání, mystické yogy a askeze. Omezení jedinci proto tvrdí, že každý, kdo přijme kterýkoliv z těchto postupů, získá přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Prohlašují, že je jedno, jaký způsob člověk přijme. Uvádí se obecný příklad: pokud se chce někdo dostat na určité místo, k němuž vedou různé cesty, může tam dospět po kterékoliv z nich. Tito materialisté tedy říkají, že existují různé způsoby, jak získat přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství. Prohlašují, že si člověk může představovat Nejvyšší Osobnost Božství jako bohyni Durgu, bohyni Kālī, Pána Śivu, poloboha Gaṇeśe, Pána Rāmacandru, Kṛṣṇu, neosobní Brahman nebo jako cokoliv jiného a že může zpívat Pánovo jméno jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv podobě. Tito materialisté tvrdí, že výsledek je stejný, protože všechna tato jména a podoby jsou v konečném smyslu také stejné. Uvádějí také příklad, že člověk, který má různá jména, odpoví, ať už se na něj volá kterýmkoliv z nich. Proto tvrdí, že není třeba zpívat Hare Kṛṣṇa mantru. I když se zpívá jméno Kālī, Durgy, Śivy, Gaṇeśe nebo kohokoliv jiného, výsledek bude vždy stejný.

Tyto výroky mentálních spekulantů bezpochyby těší mentální spekulanty, ale ti, kdo mají opravdové poznání, tyto závěry neuznávají, neboť jsou v rozporu s autoritou śāster. Žádný pravý ācārya je zcela jistě nepřijme. V Bhagavad-gītě (9.25) Kṛṣṇa jasně prohlašuje:

yānti deva-vratā devān
pitṝn yānti pitṛ-vratāḥ
bhūtāni yānti bhūtejyā
yānti mad-yājino 'pi mām

„Ti, kdo uctívají polobohy, se narodí mezi polobohy, ti, kdo uctívají předky, půjdou k předkům, ti, kdo uctívají duchy, se narodí mezi takovými bytostmi a ti, kdo uctívají Mne, budou žít se Mnou.“

Do Pánova království je dovoleno vstoupit jedině oddaným – ne uctívačům polobohů, karmīm, yogīm nebo komukoliv jinému. Člověk, který se chce povýšit na nebeské planety, uctívá různé polobohy a hmotná příroda může takovým oddaným laskavě poskytnout jejich vytoužená postavení. Hmotná příroda dá člověku jeho určitou povahu, se kterou se bude zvětšovat jeho náklonnost k různým druhům polobohů. Bhagavad-gītā (7.20) nicméně říká, že uctívání polobohů je určené těm, kdo pozbyli inteligenci:

kāmais tais tair hṛta-jñānāḥ
prapadyante 'nya-devatāḥ
taṁ taṁ niyamam āsthāya
prakṛtyā niyatāḥ svayā

„Ti, jež hmotné touhy připravily o inteligenci, se odevzdávají polobohům a uctívají je podle pravidel, která odpovídají jejich povahám.“

I když může být člověk povýšen na nebeské planety, výsledky takového požehnání jsou omezené.

anta-vat tu phalaṁ teṣāṁ
tad bhavaty alpa-medhasām
devān deva-yajo yānti
mad-bhaktā yānti mām api

„Lidé s chabou inteligencí uctívají polobohy a výsledky, které tím získávají, jsou omezené a dočasné. Ti, kdo uctívají polobohy, jdou na planety polobohů, ale Moji oddaní nakonec dospějí na Mou svrchovanou planetu.“ (Gītā 7.23)

Být povýšen na nebeské nebo jiné hmotné planety neznamená dosáhnout věčného života plného poznání a blaženosti. S koncem hmotného světa skončí také veškeré výhody hmotného povznesení. Vstoupit do duchovního světa a vrátit se k Bohu je podle Kṛṣṇy v Bhagavad-gītě (18.55) dovoleno pouze těm, kdo Mu s láskou oddaně slouží, nikomu jinému:

bhaktyā mām abhijānāti
yāvān yaś cāsmi tattvataḥ
tato māṁ tattvato jñātvā
viśate tad-anantaram

„Poznat Mě takového, jaký jsem, jako Nejvyšší Osobnost Božství, lze jedině oddanou službou. A ten, kdo si Mě je díky takové oddanosti plně vědom, může vstoupit do Božího království.“

Impersonalisté nemohou Nejvyšší Osobnost Božství poznat, a proto není možné, aby vstoupili do duchovního království a vrátili se zpátky k Bohu. Skutečnost je taková, že různými prostředky dosáhneme různých výsledků. Není pravda, že všechny výsledky budou stejné. Lidé, kteří se zajímají o čtyři principy: dharmu, arthu, kāmu a mokṣu, se nedají srovnávat s těmi, kdo se zajímají o ryzí oddanou službu Pánu. Śrīmad-Bhāgavatam (1.1.2) proto říká:

dharmaḥ projjhita-kaitavo 'tra paramo nirmatsarāṇāṁ satāṁ
vedyaṁ vāstavam atra vastu śiva-daṁ tāpa-trayonmūlanam
śrīmad-bhāgavate mahā-muni-kṛte kiṁ vā parair īśvaraḥ
sadyo hṛdy avarudhyate 'tra kṛtibhiḥ śuśrūṣubhis tat-kṣaṇāt

„Tato Bhāgavata Purāṇa zcela zavrhuje veškeré hmotně motivované náboženské činnosti a předkládá nejvyšší pravdu, kterou mohou pochopit oddaní čistého srdce. Tato nejvyšší pravda je realitou odlišenou od iluze pro dobro všech. Tato pravda vykořeňuje trojí utrpení. Tento překrásný Bhāgavatam, sestavený velkým mudrcem Śrī Vyāsadevou, sám o sobě stačí k realizaci Boha. Jakmile člověk pozorně a pokorně naslouchá poselství Bhāgavatamu, připoutá se k Nejvyššímu Pánu.“

Ti, kdo touží po osvobození, se snaží splynout s neosobním Brahmanem. Za tím účelem vykonávají náboženské obřady, ale Śrīmad-Bhāgavatam to považuje za podvodný proces. Takovým lidem se o návratu domů, zpátky k Bohu, nemůže ani zdát. Mezi cílem dharmy, arthy, kāmy a mokṣi a cílem oddané služby je nebetyčný rozdíl.

Bohyně Durgā je vládnoucí božstvo tohoto hmotného světa, stvořeného z hmotných prvků. Polobozi jsou pouze různí vedoucí, kteří řídí jednotlivá oddělení hmotných činností, a jsou pod vlivem té samé hmotné energie. Kṛṣṇovy vnitřní energie však se stvořením tohoto hmotného světa nemají nic společného. Duchovní svět společně se všemi duchovními činnostmi podléhá řízení vnitřní, duchovní energie, a tyto činnosti vykonává duchovní energie Yogamāyā. Yogamāyā je duchovní neboli vnitřní energie Nejvyšší Osobnosti Božství. Ti, kdo mají zájem o povýšení do duchovního světa a o službu Pánu, dosahují duchovní dokonalosti pod vedením Yogamāyi. Ti, kdo mají zájem o hmotné povýšení, se zaměstnávají náboženskými obřady a ekonomickým rozvojem pro vylepšené uspokojování smyslů. Nakonec se snaží splynout s Pánovou neosobní existencí. Takoví lidé se obyčejně stanou impersonalisty. Zajímají se o uctívání Pána Śivy či bohyně Durgy, ale to, co získají, je stoprocentně hmotné.

Oddaní někdy následují příklad gopī a uctívají bohyni Kātyāyanī, ale s pochopením, že Kātyāyanī je inkarnací Yogāmāyi. Gopī uctívaly Kātyāyanī neboli Yogamāyu proto, aby dostaly Kṛṣṇu za manžela. V písmu Sapta-śatī je ale na druhou stranu řečeno, že kṣatriyský král Suratha a bohatý vaiśya jménem Samādhi uctívali hmotnou přírodu v podobě bohyně Durgy, aby dosáhli hmotné dokonalosti. Pokud se někdo snaží směšovat uctívání Yogamāyi s uctíváním Mahāmāyi a považuje je za jednu a tu samou, pak nevykazuje příliš vysokou inteligenci. Pojetí, že je všechno jedno, je druhem hlouposti, a opájejí se jím lidé, kteří mají méně mozkové hmoty. Hlupáci a darebáci říkají, že uctívání Yogamāyi a Mahāmāyi je stejné. Takový závěr je pouhým výsledkem mentální spekulace a nemá žádný praktický dopad. V hmotném světě lidé někdy dávají vznešené názvy zcela bezvýznamným věcem. V Bengálsku se tomu říká dát slepému dítěti jméno Padmalocana, znamenající „ten, který má lotosové oči“. Někdo může pošetile nazvat slepé dítě Padmalocanem, ale takové pojmenování nemá žádný význam.

V duchovním světě je Absolutní Pán vždy totožný se svým jménem, slávou, podobou, vlastnostmi a zábavami. V hmotném světě taková totožnost není možná, protože tam se od sebe jméno a samotná osoba liší. Nejvyšší Pán má mnoho svatých jmen jako Paramātmā, Brahman nebo „stvořitel“, ale ten, kdo Pána uctívá jako stvořitele, nemůže pochopit vztah mezi oddaným a Pánem v pěti transcendentálních náladách, ani nemůže porozumět tomu, co znamená Kṛṣṇa. Šest transcendentálních vznešených atributů Pána nelze pochopit pouhým chápáním Nejvyšší Osobnosti Božství jako neosobního Brahmanu.

Neosobní realizace Absolutní Pravdy je zajisté transcendentální, ale to neznamená, že ten, kdo této realizace dosáhl, může znát Pánovu podobu sac-cid-ānanda. Podobně je realizace Paramātmy, úplné expanze Absolutní Pravdy v srdcích všech, také neúplným pochopením Absolutní Pravdy. Dokonce ani oddaný Osobnosti Božství Nārāyaṇa nemůže skutečně chápat Kṛṣṇovy transcendentálně přitažlivé rysy. Oddaný Kṛṣṇy, připoutaný k Pánovým úžasným přitažlivým rysům, nepovažuje Nārāyaṇa za příliš důležitého. Když gopī někdy viděly Kṛṣṇu v podobě Nārāyaṇa, nijak zvlášť je nepřitahoval. Gopī Kṛṣṇu nikdy neoslovují jako Rukmiṇī-ramaṇu. Kṛṣṇovi oddaní ve Vrindávanu Ho oslovují jako Rādhāramaṇu, Nandanandanu a Yaśodānandanu, ale nikdy jako Vasudeva-nandanu nebo Devakī-nandanu. I když jsou podle hmotných měřítek Nārāyaṇa, Rukmiṇī-ramaṇa a Kṛṣṇa stejní, v duchovním světě nelze použít jména Rukmiṇī-ramaṇa nebo Nārāyaṇa místo jména Kṛṣṇa. Pokud to někdo kvůli nedostatku poznání udělá, jeho nálada vůči Pánu je duchovně chybná a nazývá se rasābhāsa neboli nevhodné směšování transcendentálních nálad. Pokročilý oddaný, který opravdu poznal Pánovy transcendentální rysy, se nedopustí této chyby, že by vytvářel rasābhāsu záměnou jednoho jména za jiné. Vlivem Kali-yugy se však ve jménu výstřednosti a volnomyšlenkářství objevují spousty rasābhāsy. Takový fanatismus se čistým oddaným příliš nezamlouvá.

Verš

ye yathā māṁ prapadyante
tāṁs tathaiva bhajāmy aham
mama vartmānuvartante
manuṣyāḥ pārtha sarvaśaḥ

Synonyma

ye — oni; yathā — jak; mām — Mně; prapadyante — odevzdávají se; tān — jim; tathā eva — úměrně; bhajāmi — udílím přízeň; aham — Já; mama — Moji; vartma — cestu; anuvartante — následují; manuṣyāḥ — lidé; pārtha — Můj milý Arjuno; sarvaśaḥ — ve všech ohledech.

Překlad

„V Bhagavad-gītě (4.11) Pán Kṛṣṇa říká: ,Každého odměňuji podle toho, jak se Mi odevzdává. Všichni kráčejí Mou cestou ve všech ohledech, ó synu Pṛthy.̀“

Verš

ei ‘preme’ra anurūpa nā pāre bhajite
ataeva ‘ṛṇī’ haya — kahe bhāgavate

Synonyma

ei — této; premera — lásky k Bohu; anurūpa — přesně stejně; — ne; pāre — je schopen; bhajite — oplatit; ataeva — proto; ṛṇī — dlužník; haya — stává se; kahe — je řečeno; bhāgavate — ve Śrīmad-Bhāgavatamu.

Překlad

„Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.32.22) je řečeno, že Pán Kṛṣṇa nedokáže úměrně oplácet oddanou službu v mādhurya-rase, a proto zůstává navždy dlužníkem takových oddaných.“

Verš

na pāraye ’haṁ niravadya-saṁyujāṁ
sva-sādhu-kṛtyaṁ vibudhāyuṣāpi vaḥ
yā mābhajan durjara-geha-śṛṅkhalāḥ
saṁvṛścya tad vaḥ pratiyātu sādhunā

Synonyma

na — ne; pāraye — jsem schopen; aham — Já; niravadya — bez falše; saṁyujām — setkání; sva-sādhu-kṛtyam — vaše šlechetné skutky; vibudha-āyuṣā api — dokonce i s délkou života polobohů; vaḥ — vás; — které; — Mě; abhajan — jste uctívaly; durjara — těžké překonat; geha — života hospodáře; śṛṅkhalāḥ — řetězy; saṁvṛścya — přesekávající; tat — to; vaḥ — vaší; pratiyātu — nechť je odplatou; sādhunā — zbožnými činnostmi.

Překlad

„Když byly gopī zoufalé z toho, že Pán Kṛṣṇa odešel z rāsa-līly, Kṛṣṇa se k nim vrátil a řekl jim: ,Mé drahé gopī, naše setkání je jistě prosté veškerých hmotných nečistot. Musím přiznat, že ani po mnoha životech nebudu schopen splatit svůj dluh vůči vám za to, že jste přesekly svá rodinná pouta, jen abyste hledaly Mě. Z toho důvodu se vám nedokáži odměnit, a proto prosím buďte spokojené s vašimi šlechetnými skutky.̀“

Verš

yadyapi kṛṣṇa-saundarya — mādhuryera dhurya
vraja-devīra saṅge tāṅra bāḍaye mādhurya

Synonyma

yadyapi — i když; kṛṣṇa-saundarya — krása Pána Śrī Kṛṣṇy; mādhuryera — sladkosti; dhurya — nejvyšší; vraja-devīragopī; saṅge — ve společnosti; tāṅra — Jeho; bāḍaye — zvětšuje se; mādhurya — sladkost.

Překlad

„I když je Kṛṣṇova nesrovnatelná krása tou nejvyšší sladkostí lásky k Bohu, ve společnosti gopī se Jeho sladkost neomezeně zvětšuje. Kṛṣṇova výměna lásky s gopīmi je tedy tou nejvyšší dokonalostí lásky k Bohu.“

Význam

Kṛṣṇa má se svými oddanými dokonale důvěrný vztah v milostné lásce k Bohu. V jiných náladách si Pán se svými oddanými nevychutnává transcendentální blaženost tak dokonale. Tuto skutečnost ilustruje následující verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.33.6).

Verš

tatrātiśuśubhe tābhir
bhagavān devakī-sutaḥ
madhye maṇīnāṁ haimānāṁ
mahā-marakato yathā

Synonyma

tatra — tam; ati-śuśubhe — byl překrásný; tābhiḥ — díky nim; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; devakī-sutaḥ — syn Devakī; madhye — uprostřed; maṇīnām — drahých kamenů; haimānām — lemovaný zlatem; mahā-marakataḥ — drahokam jménem marakata; yathā — jako.

Překlad

„,Nejvyšší Osobnost Božství, syn Devakī, je zdrojem veškeré krásy, ale mezi gopīmi ještě zkrásní, protože připomíná drahokam marakata lemovaný zlatem a dalšími drahokamy.̀“

Verš

prabhu kahe, — ei ‘sādhyāvadhi’ suniścaya
kṛpā kari’ kaha, yadi āge kichu haya

Synonyma

prabhu kahe — Pán Caitanya Mahāprabhu odpověděl; ei — toto; sādhya-avadhi — nejvyšší úroveň dokonalosti; su-niścaya — jistě; kṛpā kari' — buď ke Mně milostivý a; kaha — prosím mluv; yadi — jestli; āge — dál; kichu haya — je něco.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „To je zajisté vrchol dokonalosti, ale buď ke Mně prosím milostivý a mluv dál, je-li o čem.“

Verš

rāya kahe, — ihāra āge puche hena jane
eta-dina nāhi jāni, āchaye bhuvane

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; ihāra āge — nad tento bod; puche — ptá se; hena — taková; jane — osoba; eta-dina — dodnes; nāhi jāni — nepoznal jsem; āchaye — je; bhuvane — v tomto hmotném světě.

Překlad

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Dodnes jsem v hmotném světě nepoznal nikoho, kdo by se byl schopen dotazovat nad tuto úroveň dokonalosti v oddané službě.“

Verš

iṅhāra madhye rādhāra prema — ‘sādhya-śiromaṇi’
yāṅhāra mahimā sarva-śāstrete vākhāni

Synonyma

iṅhāra madhye — mezi milostnými vztahy gopī; rādhāra prema — láska k Bohu Śrīmatī Rādhārāṇī; sādhya-śiromaṇi — nejvyšší dokonalost; yāṅhāra — jejíž; mahimā — sláva; sarva-śāstrete — v každém písmu; vākhāni — popis.

Překlad

„Mezi milostnými vztahy gopī,“ pokračoval Rāmānanda Rāya, „zaujímá láska Śrīmatī Rādhārāṇī ke Śrī Kṛṣṇovi nejvyšší postavení. Všechna zjevená písma vysoce oceňují slávu Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

yathā rādhā priyā viṣṇos
tasyāḥ kuṇḍaṁ priyaṁ tathā
sarva-gopīṣu saivaikā
viṣṇor atyanta-vallabhā

Synonyma

yathā — jako; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; priyā — velmi drahá; viṣṇoḥ — Pánu Śrī Kṛṣṇovi; tasyāḥ — Její; kuṇḍam — místo, kde se koupe; priyam — velmi drahé; tathā — tak také; sarva-gopīṣu — mezi všemi gopīmi; — Ona; eva — zajisté; ekā — sama; viṣṇoḥ — Pána Kṛṣṇy; atyanta-vallabhā — velmi drahá.

Překlad

„Stejně jako je Śrī Kṛṣṇovi nanejvýš drahá Śrīmatī Rādhārāṇī, je Mu drahé i Její jezírko (Rádhá-kund). Śrīmatī Rādhārāṇī je ze všech gopī nejpřednější a je Pánu Kṛṣṇovi velice drahá.“

Význam

Tento verš je z Padma Purāṇy a je obsažen také v knize Laghu-bhāgavatāmṛtě (2.1.45) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho. Objevuje se rovněž ve čtvrté kapitole Ādi-līly jako sloka 215 a znovu v osmnácté kapitole Madhya-līly jako sloka 8.

Verš

anayārādhito nūnaṁ
bhagavān harir īśvaraḥ
yan no vihāya govindaḥ
prīto yām anayad rahaḥ

Synonyma

anayā — Jí; ārādhitaḥ — uctívaný; nūnam — opravdu; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; hariḥ — Kṛṣṇa; īśvaraḥ — Pán; yat — jelikož; naḥ — nás; vihāya — poté, co zavrhl; govindaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; prītaḥ — uspokojený; yām — kterou; anayat — odvedl; rahaḥ — odlehlé místo.

Překlad

„(Gopī si mezi sebou povídaly:) ,Milé přítelkyně, ta gopī, kterou si Kṛṣṇa odvedl na odlehlé místo, musela Pána uctívat víc než kdokoliv jiný.̀“

Význam

Jméno Rādhā je odvozené z tohoto verše (Śrīmad-Bhāgavatam 10.30.28), ze slov anayārādhitaḥ, která znamenají „Jí je Pán uctíván“. Někdy mají kritici Śrīmad-Bhāgavatamu problémy najít v této knize svaté jméno Rādhārāṇī, ale tajemství je odhaleno zde ve slově ārādhita, ze kterého jméno Rādhā pochází. Jméno Rādhārāṇī je samozřejmě přímo zmíněné v jiných Purāṇāch. Způsob, jakým tato gopī Kṛṣṇu uctívá, je nejvyšší, a proto je Její jméno Rādhā neboli „ta, jejíž uctívání je nejlepší“.

Verš

prabhu kahe — āge kaha, śunite pāi sukhe
apūrvāmṛta-nadī vahe tomāra mukhe

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; āge — dále; kaha — prosím mluv; śunite — naslouchat; pāi — získávám; sukhe — štěstí; apūrva-amṛta — dosud neochutnaného nektaru; nadī — řeka; vahe — plyne; tomāra mukhe — ze tvých úst.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Prosím mluv dál. Mám velikou radost, že ti mohu naslouchat, protože z tvých úst plyne řeka dosud neochutnaného nektaru.“

Verš

curi kari’ rādhāke nila gopī-gaṇera ḍare
anyāpekṣā haile premera gāḍhatā nā sphure

Synonyma

curi kari' — poté, co ukradl; rādhāke — Śrīmatī Rādhārāṇī; nila — unesl; gopī-gaṇera — z gopī; ḍare — ze strachu; anya-apekṣā — závislost na ostatních; haile — je-li; premera — lásky; gāḍhatā — síla; — ne; sphure — projevuje se.

Překlad

„Śrī Kṛṣṇa si během tance rāsa nemohl v přítomnosti ostatních gopī užívat milostných hrátek se Śrīmatī Rādhārāṇī. Kvůli závislosti na ostatních se síla lásky mezi Rādhou a Kṛṣṇou neprojevila, a proto Rādhārāṇī unesl.“

Význam

Kvůli strachu z ostatních gopī si Pán Śrī Kṛṣṇa odvedl Śrīmatī Rādhārāṇī na odlehlé místo. V tomto ohledu bude (jako 106. sloka této kapitoly) citován verš kaṁsārir api z Gīta-govindy od Jayadevy Gosvāmīho.

Verš

rādhā lāgi’ gopīre yadi sākṣāt kare tyāga
tabe jāni, — rādhāya kṛṣṇera gāḍha-anurāga

Synonyma

rādhā lāgi' — kvůli Śrīmatī Rādhārāṇī; gopīregopī; yadi — jestliže; sākṣāt — přímo; kare — činí; tyāga — zavržení; tabe — pak; jāni — chápeme; rādhāya — ke Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; gāḍha — silná; anurāga — náklonnost.

Překlad

„Jestli Pán Kṛṣṇa kvůli Śrīmatī Rādhārāṇī zavrhl společnost ostatních gopī, může nám být jasné, jak silnou náklonnost k Ní chová.“

Verš

rāya kahe, — tabe śuna premera mahimā
tri-jagate rādhā-premera nāhika upamā

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; tabe — potom; śuna — prosím vyslechni si; premera — této lásky; mahimā — slávu; tri-jagate — ve třech světech; rādhā-premera — láskyplného vztahu Śrīmatī Rādhārāṇī; nāhika — není; upamā — srovnání.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „Proto ode mne prosím poslouchej o slávě láskyplného vztahu Śrīmatī Rādhārāṇī, který se v těchto třech světech nedá s ničím srovnat.“

Verš

gopī-gaṇera rāsa-nṛtya-maṇḍalī chāḍiyā
rādhā cāhi’ vane phire vilāpa kariyā

Synonyma

gopī-gaṇeragopī; rāsa-nṛtya — tance rāsa; maṇḍalī — kruh; chāḍiyā — poté, co opustila; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; cāhi' — toužící; vane — v lese; phire — toulal se; vilāpa — nářek; kariyā — činící.

Překlad

„Když Śrīmatī Rādhārāṇī zjistila, že se Jí dostává stejného zacházení jako ostatním gopīm, předvedla svoje lstivé chování a opustila kruh tance rāsa. Kṛṣṇa začal být v Její nepřítomnosti velice nešťastný a s nářkem se Ji vydal hledat po celém lese.“

Verš

kaṁsārir api saṁsāra-
vāsanā-baddha-śṛṅkhalām
rādhām ādhāya hṛdaye
tatyāja vraja-sundarīḥ

Synonyma

kaṁsa-ariḥ — nepřítel Kaṁsy; api — navíc; saṁsāra-vāsanā — dychtící po esenci požitku (rāsa-līle); baddha-śṛṅkhalām — zcela přitahovaný takovými činnostmi; rādhām — Śrīmatī Rādhārāṇī; ādhāya — poté, co vzal; hṛdaye — do srdce; tatyāja — nechal stranou; vraja-sundarīḥ — ostatní překrásné gopī.

Překlad

„,Pán Kṛṣṇa, nepřítel Kaṁsy, přijal Śrīmatī Rādhārāṇī do svého srdce, protože s Ní chtěl tančit, a tak opustil místo tance rāsa i společnost všech ostatních krásných dívek z Vradži.̀“

Verš

itas tatas tām anusṛtya rādhikām
anaṅga-bāṇa-vraṇa-khinna-mānasaḥ
kṛtānutāpaḥ sa kalinda-nandinī
taṭānta-kuñje viṣasāda mādhavaḥ

Synonyma

itaḥ tataḥ — sem a tam; tām — Ji; anusṛtya — hledající; rādhikām — Śrīmatī Rādhārāṇī; anaṅga — Amora; bāṇa-vraṇa — zasažený šípem; khinna-mānasaḥ — jehož srdce je zraněné; kṛta-anutāpaḥ — litující svého špatného chování; saḥ — On (Pán Kṛṣṇa); kalinda-nandinī — řeky Jamuny; taṭa-anta — na břehu; kuñje — v křovinách; viṣasāda — naříkal; mādhavaḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa.

Překlad

„,Mādhava, Pán Kṛṣṇa, zasažený šípem Amora, smutně litoval svého špatného zacházení se Śrīmatī Rādhārāṇī, a tak Ji hledal na březích řeky Jamuny. Protože Ji však nenašel, vstoupil do vrindávanských křovin a začal naříkat.̀“

Význam

Tyto dva verše jsou z knihy Gīta-govinda (3.1–2) Jayadevy Gosvāmīho.

Verš

ei dui-ślokera artha vicārile jāni
vicārite uṭhe yena amṛtera khani

Synonyma

ei — těchto; dui — dvou; ślokera — veršů; artha — významy; vicārile — když zvážím; jāni — chápu; vicārite — když vezmu v úvahu; uṭhe — vyvěrá; yena — jako; amṛtera — nektaru; khani — pramen.

Překlad

„Pokud se zamyslíme nad významem těchto dvou veršů, můžeme pochopit, jaký nektar tyto vztahy obsahují. Je to jako odkrýt pramen nektaru.“

Verš

śata-koṭi gopī-saṅge rāsa-vilāsa
tāra madhye eka-mūrtye rahe rādhā-pāśa

Synonyma

śata-koṭi — stovky tisíců; gopī-saṅge — spolu s gopīmi; rāsa-vilāsa — tančení v tanci rāsa; tāra madhye — mezi nimi; eka-mūrtye — v jedné ze svých transcendentálních podob; rahe — zůstává; rādhā-pāśa — po boku Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„I když byl Kṛṣṇa během tance rāsa uprostřed stovek tisíců gopī, přesto se v jedné ze svých transcendentálních podob neustále držel po boku Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

sādhāraṇa-preme dekhi sarvatra ‘samatā’
rādhāra kuṭila-preme ha-ila ‘vāmatā’

Synonyma

sādhāraṇa-preme — v obvyklé lásce k Bohu; dekhi — vidíme; sarvatra — všude; samatā — rovnost; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṭila-preme — ve vychytralé lásce k Bohu; ha-ila — byl; vāmatā — vzdorovitost.

Překlad

„Pán Śrī Kṛṣṇa při svém běžném jednání nikomu nestraní, ale díky rozporuplné extatické lásce Śrīmatī Rādhārāṇī se zde objevily prvky vzdoru.“

Verš

aher iva gatiḥ premṇaḥ
svabhāva-kuṭilā bhavet
ato hetor ahetoś ca
yūnor māna udañcati

Synonyma

aheḥ — hada; iva — jako; gatiḥ — pohyb; premṇaḥ — milostných vztahů; svabhāva — svou povahou; kuṭilā — prohnané; bhavet — je; ataḥ — proto; hetoḥ — z nějaké příčiny; ahetoḥ — bez příčiny; ca — a; yūnoḥ — mladého páru; mānaḥ — hněv; udañcati — objevuje se.

Překlad

„,Vývoj milostného vztahu mezi mladým chlapcem a mladou dívkou připomíná pohyb hada, a proto mezi nimi vznikají dva druhy hněvu – hněv s příčinou a hněv bez příčiny.̀“

Význam

Během tance rāsa byla jedna podoba Kṛṣṇy mezi každými dvěma gopīmi. Po boku Śrīmatī Rādhārāṇī však byl pouze jeden Kṛṣṇa. Śrīmatī Rādhārāṇī ale přesto dala Kṛṣṇovi najevo svůj vzdor. Tento verš je z Ujjvala-nīlamaṇi (Śṛṅgāra-bheda-kathana 102), kterou napsal Śrīla Rūpa Gosvāmī.

Verš

krodha kari’ rāsa chāḍi’ gelā māna kari’
tāṅre nā dekhiyā vyākula haila śrī-hari

Synonyma

krodha kari' — hněvající se; rāsa chāḍi' — poté, co opustila tanec rāsa; gelā — šla; māna kari' — rozmrzelá; tāṅre — Śrīmatī Rādhārāṇī; dekhiyā — když neviděl; vyākula — nesmírně zneklidněný; haila — stal se; śrī-hari — Pán Śrī Kṛṣṇa.

Překlad

„Když rozzlobená a podrážděná Rādhārāṇī opustila tanec rāsa, Pána Śrī Kṛṣṇu naplnila úzkost, jelikož Ji neviděl.“

Verš

samyak-sāra vāsanā kṛṣṇera rāsa-līlā
rāsa-līlā-vāsanāte rādhikā śṛṅkhalā

Synonyma

samyak-sāra — úplná a podstatná; vāsanā — touha; kṛṣṇera — Pána Śrī Kṛṣṇy; rāsa-līlā — tančení v rāsa-līle; rāsa-līlā-vāsanāte — v touze tančit tanec rāsa; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; śṛṅkhalā — pouto.

Překlad

„Touha Pána Kṛṣṇy v kruhu rāsa-līly je dokonale úplná, ale jejím poutem je Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

tāṅhā vinu rāsa-līlā nāhi bhāya citte
maṇḍalī chāḍiyā gelā rādhā anveṣite

Synonyma

tāṅhā vinu — bez Ní; rāsa-līlā — tanec rāsa; nāhi — ne; bhāya — září; citte — v srdci; maṇḍalī chāḍiyā — poté, co opustil kruh tance rāsa; gelā — odešel; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; anveṣite — hledat.

Překlad

„Bez Śrīmatī Rādhārāṇī tanec rāsa nezáří v Kṛṣṇově srdci. Proto z kruhu tance rāsa také odešel a vydal se Ji hledat.“

Verš

itas-tataḥ bhrami’ kāhāṅ rādhā nā pāñā
viṣāda karena kāma-bāṇe khinna hañā

Synonyma

itaḥ-tataḥ — sem a tam; bhrami' — chodící; kāhāṅ — kdekoliv; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; — ne; pāñā — nacházející; viṣāda — nářek; karena — činí; kāma-bāṇe — šípem Amora; khinna — zraněný; hañā — poté, co se stal.

Překlad

„Kṛṣṇa chodil sem a tam a snažil se nalézt Śrīmatī Rādhārāṇī. Když Ji nenacházel, rozbolel Ho zásah Amorovým šípem a začal naříkat.“

Verš

śata-koṭi-gopīte nahe kāma-nirvāpaṇa
tāhātei anumāni śrī-rādhikāra guṇa

Synonyma

śata-koṭi — stovkami tisíců; gopīte — mezi gopīmi; nahe — není; kāma-nirvāpaṇa — uspokojení chtíče; tāhātei — tímto způsobem; anumāni — můžeme si představit; śrī-rādhikāra guṇa — transcendentální kvalifikaci Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„Kṛṣṇovy chtivé touhy nebyly uspokojené ani uprostřed stovek tisíců gopī, a tak šel hledat Śrīmatī Rādhārāṇī. Snadno si tedy můžeme představit, jak je transcendentálně kvalifikovaná.“

Verš

prabhu kahe — ye lāgi’ āilāma tomā-sthāne
sei saba tattva-vastu haila mora jñāne

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; ye lāgi' — důvod proč; āilāma — jsem přišel; tomā-sthāne — do tvého sídla; sei saba — všechny tyto; tattva-vastu — předměty pravdy; haila — byly; mora — Mém; jñāne — v poznání.

Překlad

Když to Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu uslyšel, řekl Rāmānandovi Rāyovi: „To, pro co jsem přišel do tvého sídla, se teď stalo předmětem pravdy v Mém poznání.“

Verš

ebe se jāniluṅ sādhya-sādhana-nirṇaya
āge āra āche kichu, śunite mana haya

Synonyma

ebe — nyní; se — to; jāniluṅ — pochopil jsem; sādhya — konečného cíle; sādhana — a způsobu; nirṇaya — zjištění; āge — dál; āra — víc; āche — je; kichu — něco; śunite — slyšet; mana — mysl; haya — je.

Překlad

„Nyní jsem pochopil vznešený cíl života a způsob, jak ho dosáhnout. Myslím si však, že existuje ještě něco víc, a Moje mysl po tom touží.“

Verš

‘kṛṣṇera svarūpa’ kaha ‘rādhāra svarūpa’
‘rasa’ kon tattva, ‘prema’ — kon tattva-rūpa

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa — transcendentální rysy; kaha — hovoř; rādhāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; svarūpa — transcendentální rysy; rasa — nálady; kon — jaké; tattva — tuto pravdu; prema — lásky k Bohu; kon — jaká; tattva-rūpa — opravdová podoba.

Překlad

„Vysvětli prosím transcendentální rysy Kṛṣṇy a Śrīmatī Rādhārāṇī. Vysvětli také pravdu o transcendentálních náladách a transcendentální podobu lásky k Bohu.“

Verš

kṛpā kari’ ei tattva kaha ta’ āmāre
tomā-vinā keha ihā nirūpite nāre

Synonyma

kṛpā kari' — projevující svou milost; ei tattva — všechny tyto pravdy; kaha — vysvětli; ta' — jistě; āmāre — Mně; tomā-vinā — než ty; keha — někdo; ihā — toto; nirūpite — zjistit; nāre — není schopný.

Překlad

„Prosím vysvětli Mi všechny tyto pravdy. Nikdo jiný než ty to nedokáže.“

Verš

rāya kahe, — ihā āmi kichui nā jāni
tumi yei kahāo, sei kahi āmi vāṇī

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya řekl; ihā — toto; āmi — já; kichui — něco; — ne; jāni — vím; tumi — Ty; yei — cokoliv; kahāo — necháváš mě říci; sei — tato; kahi — mluvím; āmi — já; vāṇī — slova.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya odpověděl: „Já o těchto věcech nic nevím. Říkám jen to, co mě Ty necháš říct.“

Verš

tomāra śikṣāya paḍi yena śuka-pāṭha
sākṣāt īśvara tumi, ke bujhe tomāra nāṭa

Synonyma

tomāra śikṣāya — na Tvůj pokyn; paḍi — přednáším; yena — jako; śuka-pāṭha — papouškování; sākṣāt — přímo; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; tumi — Ty; ke — kdo; bujhe — může pochopit; tomāra — Tvoje; nāṭa — divadelní představení.

Překlad

„Já jenom jako papoušek opakuji poznání, které mi dáváš Ty. Ty jsi samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Kdo může pochopit Tvá divadelní představení?“

Verš

hṛdaye preraṇa kara, jihvāya kahāo vāṇī
ki kahiye bhāla-manda, kichui nā jāni

Synonyma

hṛdaye — v srdci; preraṇa — vedení; kara — Ty dáváš; jihvāya — na jazyku; kahāo — necháváš mě říci; vāṇī — slova; ki — která; kahiye — říkám; bhāla-manda — dobré, či špatné; kichui — něco; — ne; jāni — vím.

Překlad

„Ty mě inspiruješ ze srdce a rozezníváš můj jazyk. Já ani nevím, zda mluvím dobře, nebo špatně.“

Verš

prabhu kahe, — māyāvādī āmi ta’ sannyāsī
bhakti-tattva nāhi jāni, māyāvāde bhāsi

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; māyāvādī — následovník māyāvādské filosofie; āmi — Já; ta' — jistě; sannyāsī — osoba ve stavu odříkání; bhakti-tattva — pravdy o transcendentální láskyplné službě; nāhi — ne; jāni — znám; māyāvāde — v neosobní filosofii; bhāsi — plavu.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu řekl: „Já jsem māyāvādī ve stavu odříkání a nemám ani ponětí o tom, co je transcendentální láskyplná služba Pánu. Sám jen plavu v oceánu māyāvādské filosofie.“

Verš

sārvabhauma-saṅge mora mana nirmala ha-ila
‘kṛṣṇa-bhakti-tattva kaha,’ tāṅhāre puchila

Synonyma

sārvabhauma-saṅge — ve společnosti Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi; mora — Moje; mana — mysl; nirmala — očištěná; ha-ila — stala se; kṛṣṇa-bhakti-tattva — pravdy o transcendentální láskyplné službě Kṛṣṇovi; kaha — prosím vysvětli; tāṅhāre — jeho; puchila — ptal jsem se.

Překlad

„Ve společnosti Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi byla Moje mysl osvícena, a tak jsem se ho ptal na pravdy týkající se transcendentální láskyplné služby Kṛṣṇovi.“

Verš

teṅho kahe — āmi nāhi jāni kṛṣṇa-kathā
sabe rāmānanda jāne, teṅho nāhi ethā

Synonyma

teṅho kahe — on odpověděl; āmi — já; nāhi — ne; jāni — znám; kṛṣṇa-kathā — témata o Pánu Śrī Kṛṣṇovi; sabe — vše; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; jāne — zná; teṅho — on; nāhi — ne; ethā — tady.

Překlad

„Sārvabhauma Bhaṭṭācārya Mi řekl: ,Já ve skutečnosti o Pánu Śrī Kṛṣṇovi nic nevím. Všechna tato témata zná pouze Rāmānanda Rāya, ale ten není tady.̀“

Verš

tomāra ṭhāñi āilāṅa tomāra mahimā śuniyā
tumi more stuti kara ‘sannyāsī’ jāniyā

Synonyma

tomāra-ṭhāñi — do tvé přítomnosti; āilāṅa — přišel jsem; tomāra — tvůj; mahimā — věhlas; śuniyā — poté, co jsem slyšel; tumi — ty; more — Mě; stuti — chválu; kara — činíš; sannyāsī — osobu ve stavu odříkání; jāniyā — znající jako.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Když jsem slyšel o tvé slávě, přišel jsem za tebou. Ty Mě tu ale z úcty k sannyāsīmu jen vychvaluješ.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje, že materialista vlastnící světské bohatství si musí být vždy vědom toho, že transcendentální bohatství pokročilých oddaných je mnohem důležitější než světské bohatství lidí, jako je on. Bohatý materialista by před transcendentálním oddaným neměl být příliš pyšný. Pokud někdo přijde za transcendentálním oddaným a na základě svého světského dědictví, bohatství, vzdělání a krásy neprokáže pokročilému oddanému Pána úctu, oddaný vaiṣṇava mu navenek může projevit úctu, ale nesdělí mu transcendentální poznání. Ve skutečnosti na něho bude pohlížet jako na ne-brāhmaṇu, jako na śūdru. Takový nafoukaný člověk nemůže vědu o Kṛṣṇovi pochopit. Pyšný člověk je v transcendentálním životě oklamaný, a přestože dostal lidskou podobu, poklesne znovu do pekelných podmínek. Śrī Caitanya Mahāprabhu svým osobním příkladem ukazuje, jak pokorný by měl člověk být před vaiṣṇavou, i když může mít sám vysoké postavení. To je učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua jako ācāryi celého světa, nejvyššího duchovního mistra a učitele.

Verš

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei ‘guru’ haya

Synonyma

kibā — ať už; viprabrāhmaṇa; kibā — ať už; nyāsīsannyāsī; śūdraśūdra; kene — proč; naya — ne; yei — každý, kdo; kṛṣṇa-tattva-vettā — znalec vědy o Kṛṣṇovi; sei — ten; guru — duchovní mistr; haya — je.

Překlad

„Duchovním mistrem se může stát každý, kdo zná vědu o Kṛṣṇovi, bez ohledu na to, zda se jedná o brāhmaṇu, sannyāsīho, nebo śūdru.“

Význam

Tento verš je v hnutí pro vědomí Kṛṣṇy velice důležitý. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi vysvětluje, že by nikdo neměl považovat za nesprávné, když se Śrī Caitanya Mahāprabhu, narozený ve třídě brāhmaṇů a člen nejvyššího duchovního stavu jako sannyāsī, nechal poučovat Śrīlou Rāmānandou Rāyem, jenž náležel k třídě śūdrů. Na vyjasnění této záležitosti Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Rāmānandovi Rāyovi, že poznání o vědomí Kṛṣṇy je důležitější než kasta. V systému varṇāśrama-dharmy mají brāhmaṇové, kṣatriyové, vaiśyové a śūdrové různé povinnosti. Brāhmaṇa by měl být ve skutečnosti učitelem všech ostatních vareṇ neboli tříd, ale z hlediska vědomí Kṛṣṇy se může stát duchovním mistrem každý, protože poznání spojené s vědomím Kṛṣṇy existuje na úrovni duše. Aby člověk mohl šířit vědomí Kṛṣṇy, je pouze třeba, aby byl obeznámený s vědou o duši. Není důležité, zda je brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra, sannyāsī, gṛhastha nebo cokoliv jiného. Pokud jednoduše zná tuto vědu, může se stát duchovním mistrem.

Hari-bhakti-vilāsa doporučuje nepřijímat zasvěcení od někoho, kdo není brāhmaṇa, je-li možnost přijmout zasvěcení od brāhmaṇy. Tento pokyn je určen pro ty, kdo příliš závisejí na světském společenském rozdělení, a hodí se pro ty, kdo chtějí pokračovat v materialistickém životě. Pokud však někdo rozumí pravdě o vědomí Kṛṣṇy a vážně touží po dosažení transcendentálního poznání, aby jeho život mohl být dokonalý, může přijmout duchovního mistra z jakékoliv společenské skupiny za předpokladu, že tento duchovní mistr je plně obeznámený s vědou o Kṛṣṇovi. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura také říká, že se člověk může stát duchovním mistrem jako vartma-pradarśaka-guru, dīkṣā-guru nebo śikṣā-guru, i když je brāhmaṇa, kṣatriya, vaiśya, śūdra, brahmacārī, vānaprastha, gṛhastha nebo sannyāsī. Duchovní mistr, který nás jako první poučí o duchovním životě, se nazývá vartma-pradarśaka-guru, duchovní mistr, který zasvěcuje podle pravidel śāster, se nazývá dīkṣā-guru a duchovní mistr, který nás poučuje, abychom dělali pokrok, se nazývá śikṣā-guru. Kvalifikace duchovního mistra ve skutečnosti závisejí na jeho poznání vědy o Kṛṣṇovi a není rozhodující, zda je brāhmaṇa, kṣatriya, sannyāsī nebo śūdra. Tento pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua není v žádném případě v rozporu s pokyny śāster. V Padma Purāṇě je řečeno:

na śūdrā bhagavad-bhaktās
te 'pi bhāgavatottamāḥ
sarva-varṇeṣu te śūdrā
ye na bhaktā janārdane

Ten, kdo je opravdu pokročilý v duchovním poznání o Kṛṣṇovi, není nikdy śūdra, i kdyby se v rodině śūdrů narodil. Naopak ani vipra neboli brāhmaṇa zběhlý v šesti brāhmaṇských činnostech (paṭhana, pāṭhana, yajana, yājana, dāna, pratigraha) a znající védské mantry, se nemůže stát duchovním mistrem, není-li vaiṣṇavou. Když se však někdo narodí v rodině caṇḍālů, ale zná dobře vědu o Kṛṣṇovi, pak se může stát guruem. To jsou příkazy śāster, a v přísném souladu s nimi přijal Śrī Caitanya Mahāprabhu jako gṛhastha jménem Śrī Viśvambhara zasvěcení od sannyāsī-gurua Īśvary Purīho. Také Śrī Nityānanda Prabhu byl zasvěcen sannyāsīm Mādhavendrou Purīm. Podle jiných Ho ale zasvětil Lakṣmīpati Tīrtha. I když byl Advaita Ācārya gṛhastha, zasvětil Ho Mādhavendra Purī a Śrī Rasikānanda narozený v brāhmaṇské rodině dostal zasvěcení od Śrī Śyāmānandy Prabhua, který se jako kastovní brāhmaṇa nenarodil. Je mnoho případů, kdy rozený brāhmaṇa přijal zasvěcení od někoho, kdo nepocházel z brāhmaṇské rodiny. Příznaky brāhmaṇy jsou vysvětlené ve Śrīmad-Bhāgavatamu (7.11.35), kde je řečeno:

yasya yal-lakṣaṇaṁ proktaṁ
puṁso varṇābhivyañjakam
yad anyatrāpi dṛśyeta
tat tenaiva vinirdiśet

Pokud se člověk narodí v rodině śūdry, ale má všechny vlastnosti duchovního mistra, měl by být přijat nejen jako brāhmaṇa, ale i jako kvalifikovaný duchovní mistr. To je také pokyn Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura proto v souladu s usměrňujícími zásadami zavedl pro všechny vaiṣṇavy obřad udílení posvátné šňůry.

Vaiṣṇavský bhajanānandī někdy sāvitra-saṁskāru (zasvěcení posvátnou šňůrou) nepodstupuje, ale to neznamená, že by se tento postup měl používat i při kázání. Vaiṣṇavové se dělí na dva druhy: bhajanānandī a goṣṭhy-ānandī. Bhajanānandī se o kazatelskou činnost nijak nezajímá, ale goṣṭhy-ānandī chce šířit vědomí Kṛṣṇy, aby lidem přinášel prospěch a zvětšoval počet vaiṣṇavů. Vaiṣṇava stojí výše než brāhmaṇa. Jako kazatel by však měl být uznáván za brāhmaṇu, protože jinak může být jeho postavení vaiṣṇavy mylně chápáno. Vaiṣṇavský brāhmaṇa se však neurčuje na základě zrození, ale podle jeho vlastností. Ti, kterým schází inteligence, bohužel rozdíl mezi brāhmaṇou a vaiṣṇavou nechápou. Žijí v domnění, že dokud člověk není brāhmaṇa, nemůže být duchovním mistrem. Pouze z toho důvodu Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslovil tento verš:

kibā vipra, kibā nyāsī, śūdra kene naya
yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei`guru' haya

Pokud se někdo stane guruem, je automaticky brāhmaṇou. Kastovní guruové někdy vykládají slova yei kṛṣṇa-tattva-vettā, sei guru haya tak, že ten, kdo není brāhmaṇa, se může stát śikṣā-guruem nebo vartma-pradarśaka-guruem, ale ne zasvěcujícím guruem. Podle takových kastovních guruů jsou původ a rodinné svazky to nejdůležitější. Vaiṣṇavové však dědické ohledy neuznávají. Slovo guru se může stejně dobře vztahovat jak na vartma-pradarśaka-gurua, tak na śikṣā-gurua i na dīkṣā-gurua. Dokud nepřijmeme tuto zásadu zavedenou Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, nemůže se hnutí pro vědomí Kṛṣṇy šířit po celém světě tak, jak si to Śrī Caitanya Mahāprabhu přál: pṛthivīte āche yata nagarādi-grāma sarvatra pracāra haibe mora nāma. Učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua se musí kázat po celém světě. To neznamená, že by lidé měli přijmout Jeho učení a zůstat i nadále śūdry a caṇḍāly. Jakmile je někdo vytrénován jako čistý vaiṣṇava, je nutné ho uznat za pravého brāhmaṇu. To je podstata pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua v tomto verši.

Verš

‘sannyāsī’ baliyā more nā kariha vañcana
kṛṣṇa-rādhā-tattva kahi’ pūrṇa kara mana

Synonyma

sannyāsī — člověka ve stavu odříkání; baliyā — považující za; more — Mě; kariha — nedopouštěj se; vañcana — podvádění; kṛṣṇa-rādhā-tattva — pravdu o Rādě a Kṛṣṇovi; kahi' — popisující; pūrṇa — úplnou; kara — učiň; mana — Moji mysl.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Nesnaž se Mě podvést tím, že Mě považuješ za učeného sannyāsīho. Uspokoj prosím Mou mysl popisováním pravdy o Rādě a Kṛṣṇovi.“

Verš

yadyapi rāya — premī, mahā-bhāgavate
tāṅra mana kṛṣṇa-māyā nāre ācchādite
tathāpi prabhura icchā — parama prabala
jānileha rāyera mana haila ṭalamala

Synonyma

yadyapi — třebaže; rāya — Rāmānanda Rāya; premī — velký milovník Śrī Kṛṣṇy; mahā-bhāgavate — největší z oddaných; tāṅra — jeho; mana — mysl; kṛṣṇa-māyā — Kṛṣṇova matoucí energie; nāre — neschopná; ācchādite — zahalit; tathāpi — přesto; prabhura icchā — Pánova touha; parama prabala — velmi silná; jānileha — i když to bylo známo; rāyera mana — mysl Rāmānandy Rāye; haila — bylo; ṭalamala — zneklidnění.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya byl velký oddaný Pána a milovník Boha. Přestože jeho mysl nemohla zahalit Kṛṣṇova matoucí energie a přestože věděl, na co Pán tak silně a intenzivně myslí, byla jeho mysl trochu zneklidněná.

Význam

Dokonalý oddaný jedná vždy podle touhy Nejvyšší Osobnosti Božství, ale materialista je unášen vlnami hmotné energie. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura řekl: māyāra vaśe, yāccha bhese, khāccha hābuḍubu, bhāi. Člověk pevně sevřený hmotnou energií je unášen jejími vlnami. Jinými slovy, člověk v hmotném světě je služebník māyi, ale ten, kdo je v poli působnosti duchovní energie, je služebníkem Nejvyšší Osobnosti Božství. I když Rāmānanda Rāya věděl, že Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi není nic neznámé, začal na toto téma mluvit dále, protože si to Pán přál.

Verš

rāya kahe, — “āmi — naṭa, tumi — sūtra-dhāra
yei mata nācāo, taiche cāhi nācibāra

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odvětil; āmi — já; naṭa — tanečník; tumi — Ty; sūtra-dhāra — loutkář; yei — jakýmkoliv; mata — způsobem; nācāo — roztančíš mě; taiche — tak; cāhi — chci; nācibāra — tančit.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya řekl: „Já jsem jen tančící loutka a Ty taháš za provázky. Budu tančit, jak si budeš přát.“

Verš

mora jihvā — vīṇā-yantra, tumi — vīṇā-dhārī
tomāra mane yei uṭhe, tāhāi uccāri

Synonyma

mora jihvā — můj jazyk; vīṇā-yantra — strunný nástroj; tumi — Ty; vīṇā-dhārī — hráč na tento strunný nástroj; tomāra mane — ve Tvé mysli; yei uṭhe — cokoliv vyvstane; tāhāi — to; uccāri — hraji.

Překlad

„Můj drahý Pane, můj jazyk je jako strunný nástroj a Ty jsi hudebník, který na něj hraje. Vyluzuji jen to, co vyvstává ve Tvé mysli.“

Verš

parama īśvara kṛṣṇa — svayaṁ bhagavān
sarva-avatārī, sarva-kāraṇa-pradhāna

Synonyma

parama — nejvyšší; īśvara — vládce; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; svayam — osobně; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; sarva-avatārī — zdroj všech inkarnací; sarva-kāraṇa-pradhāna — nejvyšší příčina všech příčin.

Překlad

Rāmānanda Rāya potom začal popisovat kṛṣṇa-tattvu: „Kṛṣṇa je Nejvyšší Osobnost Božství. On samotný je původní Bůh, zdroj všech inkarnací a příčina všech příčin.“

Verš

ananta vaikuṇṭha, āra ananta avatāra
ananta brahmāṇḍa ihāṅ, — sabāra ādhāra

Synonyma

ananta vaikuṇṭha — nesčetné Vaikuṇṭhy; āra — a; ananta avatāra — nesčetné inkarnace; ananta brahmāṇḍa — nesčetné vesmíry; ihāṅ — v tomto hmotném světě; sabāra — jich všech; ādhāra — místo spočinutí.

Překlad

„Existují nesčetné Vaikuṇṭhy a také nespočet inkarnací. V hmotném světě se nachází nespočet vesmírů a Kṛṣṇa je svrchovaným sídlem jich všech.“

Verš

sac-cid-ānanda-tanu, vrajendra-nandana
sarvaiśvarya-sarvaśakti-sarvarasa-pūrṇa

Synonyma

sat-cit-ānanda-tanu — Kṛṣṇovo tělo je transcendentální, plné poznání, blaženosti a věčnosti; vrajendra-nandana — syn Mahārāje Nandy; sarva-aiśvarya — veškerého majestátu; sarva-śakti — všech sil; sarva-rasa-pūrṇa — studnice všech transcendentálních nálad.

Překlad

„Śrī Kṛṣṇa je synem Nandy Mahārāje a Jeho transcendentální tělo je věčné, plné blaženosti a poznání. Je plný veškerého majestátu a všech sil i duchovních nálad.“

Verš

īśvaraḥ paramaḥ kṛṣṇaḥ
sac-cid-ānanda-vigrahaḥ
anādir ādir govindaḥ
sarva-kāraṇa-kāraṇam

Synonyma

īśvaraḥ — vládce; paramaḥ — nejvyšší; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; sat — věčné existence; cit — absolutního poznání; ānanda — absolutní blaženosti; vigrahaḥ — jehož podoba; anādiḥ — bez počátku; ādiḥ — původ všeho; govindaḥ — jméno Pána Kṛṣṇy; sarva — všech; kāraṇa — příčin; kāraṇam — je původní příčinou.

Překlad

„,Kṛṣṇa, známý také jako Govinda, je nejvyšší vládce. Má věčné a blažené duchovní tělo. Je původem všeho. Sám nemá jiný původ, protože je prvotní příčinou všech příčin.̀“

Význam

Toto je verš z Brahma-saṁhity (5.1).

Verš

vṛndāvane ‘aprākṛta navīna madana’
kāma-gāyatrī kāma-bīje yāṅra upāsana

Synonyma

vṛndāvane — ve Vṛndāvanu; aprākṛta — duchovní; navīna — nový; madana — Amor; kāma-gāyatrī — hymny tužeb; kāma-bīje — duchovním semínkem touhy zvaným klīm; yāṅra — jehož; upāsana — uctívání.

Překlad

„V duchovní oblasti Vṛndāvanu je Kṛṣṇa duchovním, věčně svěžím Amorem a je uctíván pronášením Kāma-gāyatrī mantry s duchovním semínkem klīm.“

Význam

Vṛndāvan je v Brahma-saṁhitě (5.56) popsán takto:

śriyaḥ kāntāḥ kāntaḥ parama-puruṣaḥ kalpa-taravo
drumā bhūmiś cintāmaṇi-gaṇa-mayī toyam amṛtam
kathā gānaṁ nāṭyaṁ gamanam api vaṁśī priya-sakhī
cid-ānandaṁ jyotiḥ param api tad āsvādyam api ca
sa yatra kṣīrābdhiḥ sravati surabhībhyaś ca su-mahān
nimeṣārdhākhyo vā vrajati na hi yatrāpi samayaḥ
bhaje śvetadvīpaṁ tam aham iha golokam iti yaṁ
vidantas te santaḥ kṣiti-virala-cārāḥ katipaye

Duchovní oblast Vṛndāvanu je vždy duchovní. Jsou tam neustále přítomné bohyně štěstí a gopī. Ty jsou Kṛṣṇovi velmi drahé a jsou stejně duchovní jako Kṛṣṇa. Kṛṣṇa je ve Vṛndāvanu Nejvyšší Osobou a manželem všech gopī i bohyně štěstí. Stromy ve Vṛndāvanu plní všechna přání. Země je ze zázračného kamene a voda je nektar. Slova jsou hudební tóny a všechny pohyby jsou tancem. Flétna je Pánovou neustálou společnicí. Planeta Goloka Vṛndāvan září jako slunce a je plná duchovní blaženosti. Dokonalostí života je vychutnávat tuto duchovní existenci, a proto by měl každý rozvíjet poznání o ní. Duchovní krávy ve Vṛndāvanu neustále dávají duchovní mléko. Ani okamžik tam není ztracen, což znamená, že tam neexistuje minulost, současnost ani budoucnost. Nepromarní se tam ani zlomek sekundy. Oddaní v hmotném vesmíru uctívají toto transcendentální sídlo jako Goloku Vṛndāvan. Samotný Pán Brahmā řekl: „Uctívám duchovní zemi, ve které je přítomný Kṛṣṇa.“ Ti, kdo nejsou oddaní nebo seberealizované duše, tento transcendentální Vṛndāvan nevnímají, protože tento Vṛndāvan-dhām je zcela duchovní, stejně jako Pánovy zábavy, které se tam odehrávají. Žádná z nich není hmotná. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura se modlí (Prārthanā 1):

āra kabe nitāi-cāṅdera karuṇā karibe
saṁsāra-vāsanā mora kabe tuccha ha'be

„Kdy mi dá Pán Nityānanda svou milost, abych si mohl uvědomit bezvýznamnost světského štěstí?“

viṣaya chāḍiyā kabe śuddha ha'be mana
kabe hāma heraba śrī-vṛndāvana

„Kdy bude má mysl zbavená veškeré hmotné špíny, a já tak budu schopný vnímat přítomnost duchovního Vṛndāvanu?“

rūpa-raghunātha-pade haibe ākuti
kabe hāma bujhaba se yugala-pirīti

„Kdy mě budou přitahovat pokyny Gosvāmīch, abych mohl pochopit Rādhu, Kṛṣṇu a Vṛndāvan?“

Tyto verše naznačují, že člověk, který chce poznat Vṛndāvan, musí být nejdříve prostý všech hmotných tužeb a veškeré náklonnosti k plodonosným činnostem a spekulativnímu poznání.

Co se týče slov aprākṛta navīna madana, slovo aprākṛta se vztahuje na to, co je pravým opakem hmotného pojetí. Māyāvādī to považují za něco prázdného nebo neosobního, ale tak tomu není. Vše v hmotném světě je strnulé, kdežto v duchovním světě je vše živé. Touha po požitku je jak v Kṛṣṇovi, tak v Jeho nedílných částech, živých bytostech. V duchovním světě jsou takové touhy také duchovní, a nikdo by je neměl mylně považovat za hmotné. Má-li někdo v hmotném světě sklony k sexu a užívá si ho, užívá si něco dočasného. Jeho požitek za pár minut skončí. V duchovním světě může existovat stejný požitek, ale ten nikdy neskončí. Je možné si ho užívat neustále. V duchovním světě připadá tomu, kdo si užívá, že taková sexuální blaženost skýtá s každou svou novou podobou stále více požitku. V hmotném světě však sexuální požitek ztrácí již po několika minutách chuť a nikdy netrvá věčně. Protože Kṛṣṇa se jeví tak, že má velkou náklonnost k sexu, je v duchovním světě nazýván novým Amorem. Tato touha však neobsahuje žádnou hmotnou nedokonalost.

Gāyantaṁ trāyate yasmād gāyatrī tvaṁ tataḥ smṛtā – ten, kdo zpívá mantru Gāyatrī, je postupně vysvobozen ze spárů hmoty. Jinými slovy to, co nás vysvobodí z hmotného zapletení, se nazývá Gāyatrī. Vysvětlení mantry Gāyatrī se nachází ve verši 125 dvacáté první kapitoly Madhya-līly:

kāma-gāyatrī-mantra-rūpa,

haya kṛṣṇera svarūpa,
sārdha-cabbiśa akṣara tāra haya
se akṣara`candra' haya,

kṛṣṇe kari' udaya,
trijagat kailā kāmamaya

Kāma-gāyatrī mantra je jako védská mantra, ale je to samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství. Mezi Kāma-gāyatrī a Kṛṣṇou není rozdíl. Oba obsahují dvacet čtyři a půl transcendentálních slabik (viz Madhya 21.125–129). Mantra zobrazená pomocí písmen je také Kṛṣṇa a vychází jako měsíc. Díky tomu existuje v lidské společnosti a mezi všemi druhy živých bytostí zvrácený odraz touhy. V mantře klīṁ kāma-devāya vidmahe puṣpa-bāṇāya dhīmahi tan no 'naṅgaḥ pracodayāt je Kṛṣṇa označen jako Kāma-deva, Puṣpa-bāṇa a Anaṅga. Kāma-deva je Madana-mohana, Božstvo ustanovující náš vztah s Kṛṣṇou; Puṣpa-bāṇa („ten, kdo nosí květinový šíp“) je Govinda, Osobnost Božství přijímající naši oddanou službu; a Anaṇga je Gopījana-vallabha, jenž přináší uspokojení všem gopīm a je konečným cílem života. Tato Kāma-gāyatrī (klīṁ kāma-devāya vidmahe puṣpa-bāṇāya dhīmahi tan no 'naṅgaḥ pracodayāt) zkrátka nepatří do tohoto hmotného světa. Ten, kdo pokročí v duchovním chápání, může svými duchovně očištěnými smysly uctívat Nejvyšší Osobnost Božství a plnit tak Pánovy touhy.

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo 'si me

„Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, uctívej Mě a klaň se Mi. Tak ke Mně bezpochyby dospěješ. Slibuji ti to, protože jsi Můj velice drahý přítel.“ (Gītā 18.65)

V Brahma-saṁhitě (5.27–28) je řečeno:

atha veṇu-ninādasya
trayī-mūrti-mayī gatiḥ
sphurantī praviveśāśu
mukhābjāni svayambhuvaḥ
gāyatrīṁ gāyatas tasmādadhigatya saroja-jaḥ
saṁskṛtaś cādi-guruṇā
dvijatām agamat tataḥ
trayyā prabuddho ’tha vidhirvijñāta-tattva-sāgaraḥ
tuṣṭāva veda-sāreṇa
stotreṇānena keśavam

„Potom byla Gāyatrī, matka Véd, projevena božským tónem Kṛṣṇovy flétny a vstoupila do lotosových úst samozrozeného Brahmy skrze jeho osm ušních dírek. Takto z lotosu zrozený Brahmā obdržel mantru Gāyatrī, která vychází z Kṛṣṇovy flétny, a stal se dvojzrozeným, který byl zasvěcený nejvyšším, původním učitelem, Bohem samotným. Brahmā byl osvícen soustředěním na tuto Gāyatrī, která je ztělesněním tří Véd, a tak se seznámil s rozsáhlým oceánem pravdy. Potom touto mantrou uctíval Śrī Kṛṣṇu, podstatu všech Véd.“

Tón Kṛṣṇovy flétny je původem védských manter. Pán Brahmā, jenž sedí na lotosovém květu, tento tón Kṛṣṇovy flétny slyšel, a tak byl zasvěcen mantrou Gāyatrī.

Verš

puruṣa, yoṣit, kibā sthāvara-jaṅgama
sarva-cittākarṣaka, sākṣāt manmatha-madana

Synonyma

puruṣa — mužského pohlaví; yoṣit — ženského pohlaví; kibā — všechny; sthāvara-jaṅgama — nehybné i pohyblivé živé bytosti; sarva — všech; citta-ākarṣaka — ten, který přitahuje mysl; sākṣāt — přímo; manmatha-madana — ten, který uchvacuje samotného Amora.

Překlad

„Už samotné jméno Kṛṣṇa znamená, že přitahuje i Amora. Je tedy přitažlivý pro všechny – živé bytosti mužského i ženského pohlaví, pohyblivé i nehybné. Kṛṣṇa je ve skutečnosti známý jako nejpřitažlivější.“

Význam

Stejně jako v hmotném světě existuje mnoho nebeských těles zvaných hvězdy nebo planety, je v duchovním světě mnoho duchovních planet zvaných Vaikuṇṭhaloky. Duchovní vesmír se však nachází daleko od shluku hmotných vesmírů. Materialističtí vědci nejsou schopni odhadnout ani množství planet a hvězd v tomto vesmíru a nedokáží rovněž vesmírnými loděmi cestovat k jiným hvězdám. Podle Bhagavad-gīty (8.20) existuje také duchovní svět:

paras tasmāt tu bhāvo 'nyo
'vyakto 'vyaktāt sanātanaḥ
yaḥ sa sarveṣu bhūteṣu
naśyatsu na vinaśyati

„Existuje ještě jiná, neprojevená příroda, která je věčná a transcendentální vůči této projevené a neprojevené hmotě. Je svrchovaná a není nikdy zničena. Když je vše v tomto světě zničeno, tato oblast zůstává beze změny.“

Existuje tedy ještě jiná příroda, která je nadřazená hmotné přírodě. Slovo bhāva či svabhāva znamená příroda. Duchovní příroda je věčná, a dokonce i když jsou všechny hmotné vesmíry zničeny, planety v duchovním světě zůstávají. Přetrvávají stejně, jako duše přetrvá zánik hmotného těla. Tento duchovní svět se nazývá aprākṛta (nehmotný). Nejvyšší planetární soustavou v tomto transcendentálním duchovním světě je Goloka Vṛndāvan. Je to sídlo samotného Pána Kṛṣṇy, který je také zcela duchovní. Kṛṣṇa je tam známý jako Aprākṛta-madana. Jméno Madana označuje Amora, ale Kṛṣṇa je duchovní Madana. Jeho tělo není hmotné jako tělo Amora v tomto hmotném vesmíru. Kṛṣṇovo tělo je zcela duchovní – sac-cid-ānanda-vigraha. Proto se nazývá Aprākṛta-madana. Je také známý jako Manmatha-madana, což znamená, že přitahuje dokonce i Amora. Zapřisáhlí materialisté někdy Kṛṣṇovy činnosti a přitažlivé rysy vykládají scestně a obviňují Ho jako nemorálního za to, že tančil s gopīmi, ale takové nařčení má původ v neznalosti Kṛṣṇova postavení mimo tento hmotný svět. Jeho tělo je sac-cid-ānanda-vigraha, zcela duchovní. V Jeho těle tedy není žádné znečištění hmotou a nikdo by ho neměl považovat za kus masa a kostí. Māyāvādští filosofové považují Kṛṣṇovo tělo za hmotné, což je odporné materialistické pojetí. Stejně jako je Kṛṣṇa zcela duchovní, jsou duchovní i gopī, což potvrzuje Brahma-saṁhitā (5.37):

ānanda-cin-maya-rasa-pratibhāvitābhis
tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

„Uctívám Govindu, původního Pána, jenž sídlí ve své vlastní říši, Goloce, s Rādhou, která se podobá Jeho vlastní duchovní postavě a je vtělením extatické energie (hlādinī). Společnost Jim dělají Její důvěrné přítelkyně, ztělesněné expanze Její podoby, které jsou prostoupené věčně blaženou duchovní rasou.

Gopī jsou také stejné duchovní kvality (nija-rūpatayā), protože jsou expanzemi Kṛṣṇovy energie blaženosti. Kṛṣṇa ani gopī nemají nic společného s kusy hmoty nebo s hmotným pojetím. Živá bytost v hmotném světě je uvězněná v hmotném těle a z nevědomosti se s tímto tělem ztotožňuje. Zdejší požitek z naplňování chtivých tužeb mezi mužem a ženou je tedy zcela hmotný. Chtivé touhy materialisty se s transcendentálními chtivými touhami Kṛṣṇy nedají srovnávat. Dokud člověk nepokročí v duchovní vědě, nemůže chtivé touhy mezi Kṛṣṇou a gopīmi pochopit. V Caitanya-caritāmṛtě jsou chtivé touhy gopī přirovnány ke zlatu, zatímco chtivé touhy materialisty jsou přirovnány k železu. Železo a zlato nelze za žádných okolností brát jako rovnocenné. Pohyblivé i nehybné živé bytosti jsou nedílnými částmi Kṛṣṇy, a proto mají původně stejný druh chtivé touhy jako On. Je-li však tato chtivá touha vyjádřena prostřednictvím hmoty, je odporná. Když je živá bytost duchovně pokročilá a vysvobozená z hmotného otroctví, může pochopit Kṛṣṇu takového, jaký je. V Bhagavad-gītě (4.9) je řečeno:

janma karma ca me divyam
evaṁ yo vetti tattvataḥ
tyaktvā dehaṁ punar janma
naiti mām eti so 'rjuna

„Ten, kdo zná transcendentální povahu Mého zjevení a Mých činností, se po opuštění těla již znovu nenarodí v tomto hmotném světě, ale dosáhne Mého věčného sídla, ó Arjuno.“

Ten, kdo porozumí Kṛṣṇovu tělu a Jeho chtivým touhám, je okamžitě osvobozený. Jak je řečeno v Bhagavad-gītě (7.3), podmíněná duše, uvězněná v hmotném těle, Kṛṣṇu pochopit nemůže:

manuṣyāṇāṁ sahasreṣu
kaścid yatati siddhaye
yatatām api siddhānāṁ
kaścin māṁ vetti tattvataḥ

„Z mnoha tisíců lidí možná jeden usiluje o dokonalost a z těch, kteří dokonalosti dosáhli, Mě stěží jeden zná v pravdě.“

Slovo siddhaye vyjadřuje osvobození. Kṛṣṇu lze poznat jedině po vysvobození z hmotného podmínění. Ten, kdo Kṛṣṇu zná takového, jaký je (tattvataḥ), žije ve skutečnosti v duchovním světě, i když zdánlivě žije v hmotném těle. Této odborné vědě lze porozumět tehdy, když je člověk skutečně duchovně pokročilý.

Ve svém Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.187) Śrīla Rūpa Gosvāmī říká:

īhā yasya harer dāsye
karmaṇā manasā girā
nikhilāsv apy avasthāsu
jīvan-muktaḥ sa ucyate

Když si někdo v tomto hmotném světě přeje pouze s láskou a oddaností sloužit Kṛṣṇovi, je osvobozený, i když jedná v hmotném světě. Jak potvrzuje Bhagavad-gītā (14.26):

māṁ ca yo 'vyabhicāreṇa
bhakti-yogena sevate
sa gunān samatītyaitān
brahma-bhūyāya kalpate

„Ten, kdo se plně zaměstná oddanou službou a za žádných okolností se neodchýlí, okamžitě překoná kvality hmotné přírody a tak dosáhne úrovně Brahmanu.“

Osvobození je možné dosáhnout samotnou láskyplnou službou Pánu. V Bhagavad-gītě (18.54) je řečeno: brahma-bhūtaḥ prasannātmā na śocati na kāṅkṣati. Člověk, který udělal velký pokrok v duchovním poznání a dosáhl úrovně brahma-bhūta, nenaříká ani netouží po něčem hmotném. To je úroveň duchovní realizace.

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura chápe úroveň brahma-bhūta ve dvou rovinách – svarūpa-gata a vastu-gata. Ten, kdo opravdu poznal Kṛṣṇu, ale ještě udržuje nějaké spojení s hmotou, došel ke své svarūpě, původnímu vědomí. Když je toto vědomí zcela duchovní, nazývá se vědomí Kṛṣṇy. Ten, kdo žije s takovým vědomím, žije ve skutečnosti ve Vrindávanu. Může žít kdekoliv, hmotné místo nehraje roli. Jakmile Kṛṣṇovou milostí takto pokročí, je zcela neznečištěný hmotným tělem a myslí, a tehdy skutečně žije ve Vrindávanu. Této úrovni se říká vastu-gata.

Své duchovní činnosti by měl člověk vykonávat ve stavu vědomí zvaném svarūpa-gata. Měl by také zpívat duchovní mantry, jako je oṁ namo bhagavate vāsudevāya a cin-mayī Gāyatrī: klīṁ kṛṣṇāya govindāya gopījana-vallabhāya svāhā a klīṁ kāma-devāya vidmahe puṣpa-bāṇāya dhīmahi tan no 'naṅgaḥ pracodayāt. To jsou Kāma-gāyatrī neboli kāma-bīja mantry. Je třeba přijmout zasvěcení od pravého duchovního mistra a uctívat Kṛṣṇu těmito transcendentálními mantrami.

Jak vysvětlil Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī v tomto a předešlém verši:

vṛndāvane`aprākṛta navīna madana'
kāma-gāyatrī kāma-bīje yāṅra upāsana
puruṣa, yoṣit, kibā sthāvara-jaṅgama
sarva-cittākarṣaka, sākṣāt manmatha-madana

Člověk, který je náležitě očištěný a zasvěcený duchovním mistrem, uctívá Nejvyšší Osobnost Božství Kṛṣṇu pronášením této Kāma-gāyatrī mantry s kāma-bījou. Bhagavad-gītā (18.65) potvrzuje, že bychom se měli věnovat transcendentálnímu uctívání, aby nás Kṛṣṇa, který přitahuje všechny bytosti, mohl přitahovat:

man-manā bhava mad-bhakto
mad-yājī māṁ namaskuru
mām evaiṣyasi satyaṁ te
pratijāne priyo 'si me

„Vždy na Mě mysli, staň se Mým oddaným, uctívej Mě a klaň se Mi. Tak ke Mně bezpochyby přijdeš. Slibuji ti to, protože jsi Můj velice drahý přítel.“

Jelikož je každá živá bytost nedílnou částí Kṛṣṇy, je Kṛṣṇa přirozeně přitažlivý. Naše náklonnost ke Kṛṣṇovi je však oslabena tím, že jsme pokryti hmotou. V hmotném světě živá bytost obyčejně ke Kṛṣṇovi přitahována není, ale jakmile se zbaví hmotného podmínění, je přirozeně přitahována. Proto je v tomto verši řečeno sarva-cittākarṣaka: „Kṛṣṇa přirozeně přitahuje každého.“ Tato náklonnost existuje v srdci každého, a když je srdce očištěné, náklonnost se projeví (ceto-darpaṇa-mārjanaṁ bhava-mahā-dāvāgni-nirvāpaṇam).

Verš

tāsām āvirabhūc chauriḥ
smayamāna-mukhāmbujaḥ
pītāmbara-dharaḥ sragvī
sākṣān manmatha-manmathaḥ

Synonyma

tāsām — mezi nimi; āvirabhūt — objevil se; śauriḥ — Pán Śrī Kṛṣṇa; smayamāna — usmívající se; mukha-ambujaḥ — lotosová tvář; pīta-ambara-dharaḥ — oblečený ve žlutých šatech; sragvī — ozdobený květinovou girlandou; sākṣāt — přímo; manmatha — Amora; manmathaḥ — Amor.

Překlad

„,Poté, co Kṛṣṇa opustil tanec rāsa-līlā, byly gopī velmi nešťastné, a jak tak naříkaly, Kṛṣṇa se znovu objevil, oblečený ve žlutých šatech. Měl na sobě květinovou girlandu a svým úsměvem přitahoval dokonce i Amora. Tak se Kṛṣṇa objevil mezi gopīmi.̀“

Význam

Verš

nānā-bhaktera rasāmṛta nānā-vidha haya
sei saba rasāmṛtera ‘viṣaya’ ‘āśraya’

Synonyma

nānā-bhaktera — různých druhů oddaných; rasa-amṛta — nektar oddanosti nebo transcendentálních nálad; nānā-vidha — různých druhů; haya — jsou; sei saba — všechny tyto; rasa-amṛtera — nektaru oddanosti; viṣaya — subjekt; āśraya — objekt.

Překlad

„Každý oddaný má vůči Kṛṣṇovi jistý druh transcendentální nálady. Ve všech transcendentálních vztazích je však oddaný uctívajícím (āśraya) a Kṛṣṇa je předmětem uctívání (viṣaya).“

Verš

akhila-rasāmṛta-mūrtiḥ prasṛmara-ruci-ruddha-tārakā-pāliḥ
kalita-śyāmā-lalito rādhā-preyān vidhur jayati

Synonyma

akhila-rasa-amṛta-mūrtiḥ — studnice veškeré blaženosti, ve které existují všechny nálady oddané služby, jmenovitě śānta, dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya; prasṛmara — šířící; ruci — svou tělesnou září; ruddha — kdo si podmanil; tārakāgopī jménem Tārakā; pāliḥgopī jménem Pāli; kalita — do něhož pohroužily svou mysl; śyāmāgopī jménem Śyāmā; lalitaḥgopī jménem Lalitā; rādhā-preyān — nejdražší pro Śrīmatī Rādhārāṇī; vidhuḥ — Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnosti Božství; jayati — sláva Mu.

Překlad

„,Sláva Śrī Kṛṣṇovi, Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství! Svými neustále se expandujícími přitažlivými rysy si podmanil gopī Tāraku a Pāli a upoutal na sebe pozornost Śyāmy a Lality. Je nejpřitažlivějším milencem Śrīmatī Rādhārāṇī a zdrojem blaženosti oddaných ve všech transcendentálních náladách.̀“

Význam

Každý má určitou transcendentální náladu, v níž miluje Kṛṣṇu a slouží Mu. Kṛṣṇa je pro všechny druhy oddaných tou nejpřitažlivější podobou, a proto se nazývá akhila-rasāmṛta-mūrti, transcendentální podoba přitahující všechny druhy oddaných, ať už mají vztah śānta-rasy, dāsya-rasy, sakhya-rasy, vātsalya-rasy nebo mādhurya-rasy.

Toto je úvodní verš Bhakti-rasāmṛta-sindhu Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

śṛṅgāra-rasarāja-maya-mūrti-dhara
ataeva ātma-paryanta-sarva-citta-hara

Synonyma

śṛṅgāra-rasa-rāja-maya — tvořený náladou milostné lásky, která je králem všech nálad; mūrti-dhara — Kṛṣṇa, zosobněná studnice veškeré blaženosti; ataeva — proto; ātma-paryanta — dokonce až po sebe samotného; sarva — všechna; citta — srdce; hara — ten, kdo přitahuje.

Překlad

„Kṛṣṇa přitahuje oddané ve všech druzích nálad, protože je zosobněním milostné nálady. Přitahuje nejen všechny oddané, ale dokonce i sám sebe.“

Verš

viśveṣām anurañjanena janayann ānandam indīvara-
śreṇī-śyāmala-komalair upanayann aṅgair anaṅgotsavam
svacchandaṁ vraja-sundarībhir abhitaḥ praty-aṅgam āliṅgitaḥ
śṛṅgāraḥ sakhi mūrtimān iva madhau mugdho hariḥ krīḍati

Synonyma

viśveṣām — veškerých gopī; anurañjanena — potěšením; janayan — vyvolávající; ānandam — blaženost; indīvara-śreṇī — jako řada modrých lotosů; śyāmala — modročernými; komalaiḥ — a jemnými; upanayan — přinášející; aṅgaiḥ — svými údy; anaṅga-utsavam — slavnost pro Amora; svacchandam — bez omezení; vraja-sundarībhiḥ — mladými dívkami z Vradži; abhitaḥ — po obou bocích; prati-aṅgam — každou část těla; āliṅgitaḥ — objímaný; śṛṅgāraḥ — milostná láska; sakhi — ó přítelkyně; mūrti-mān — zosobněná; iva — jako; madhau — na jaře; mugdhaḥ — zmatený; hariḥ — Pán Hari; krīḍati — hraje si.

Překlad

„,Mé drahé přítelkyně, jen se podívejte, jak si Śrī Kṛṣṇa užívá jara! Uprostřed gopī, které objímají každou část Jeho těla, vypadá jako zosobnění milostné lásky. Svými transcendentálními zábavami dává život všem gopīm i celému stvoření. Svými jemnými modročernými pažemi a nohama, jež připomínají modré květy lotosů, vytváří slavnost pro Amora.̀“

Význam

Tento verš je z Gīta-govindy (1.11).

Verš

lakṣmī-kāntādi avatārera hare mana
lakṣmī-ādi nārī-gaṇera kare ākarṣaṇa

Synonyma

lakṣmī-kānta-ādi — manžela bohyně štěstí (Śrī Nārāyaṇa); avatārera — inkarnace; hare — okouzluje; mana — mysl; lakṣmī — bohyní štěstí; ādi — v čele s; nārī-gaṇera — všech žen; kare — činí; ākarṣaṇa — přitahování.

Překlad

„Přitahuje i Nārāyaṇa, který je inkarnací Saṅkarṣaṇa a manželem bohyně štěstí. Přitahuje nejen Nārāyaṇa, ale také všechny ženy v čele s bohyní štěstí, chotí Nārāyaṇa.“

Verš

dvijātmajā me yuvayor didṛkṣuṇā
mayopanītā bhuvi dharma-guptaye
kalāvatīrṇāv avaner bharāsurān
hatveha bhūyas tvarayetam anti me

Synonyma

dvija-ātma-jāḥbrāhmaṇovy syny; me — Mnou; yuvayoḥ — vás obou; didṛkṣuṇā — toužícím vidět; mayā — Mnou; upanītāḥ — přivedené; bhuvi — do světa; dharma-guptaye — pro ochranu náboženských zásad; kalā — se všemi energiemi; avatīrṇau — kteří jste sestoupili; avaneḥ — světa; bhara-asurān — těžké břímě v podobě démonů; hatvā — až zabijete; iha — sem do duchovního světa; bhūyaḥ — znovu; tvarayā — brzy; itam — prosím vraťte se; anti — blízko; me — Mě.

Překlad

„Pán Mahā-Viṣṇu (Mahāpuruṣa) oslovil Kṛṣṇu a Arjunu: ,Chtěl jsem vás oba vidět, a proto jsem vzal brāhmaṇovy syny sem. Oba jste se v hmotném světě zjevili kvůli opětovnému ustanovení náboženských zásad a přišli jste s veškerými svými energiemi. Až zabijete všechny démony, vraťte se prosím rychle do duchovního světa.̀“

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.89.58) o Kṛṣṇově snaze vzít Arjunu při hledání synů brāhmaṇy za hranice hmotného vesmíru.

Pána Mahā-Viṣṇua, který pobývá za hranicemi hmotného světa, také přitahovaly tělesné rysy Kṛṣṇy. Mahā-Viṣṇu ve skutečnosti ukradl syny jednoho brāhmaṇy z Dváraky proto, aby Ho Kṛṣṇa s Arjunou přišli navštívit. Tento verš je citován proto, aby ukázal, že Kṛṣṇa je tak přitažlivý, že přitahuje i Mahā-Viṣṇua.

Verš

kasyānubhāvo ’sya na deva vidmahe
tavāṅghri-reṇu-sparaśādhikāraḥ
yad-vāñchayā śrīr lalanācarat tapo
vihāya kāmān su-ciraṁ dhṛta-vratā

Synonyma

kasya — čeho; anubhāvaḥ — výsledek; asya — tohoto hada (Kāliyi); na — ne; deva — můj Pane; vidmahe — víme; tava aṅghri — Tvých lotosových nohou; reṇu — prachu; sparaśa — pro dotek; adhikāraḥ — kvalifikace; yat — co; vāñchayā — kvůli tomu, že si přála; śrīḥ — bohyně štěstí; lalanā — nejpřednější mezi ženami; acarat — prováděla; tapaḥ — askezi; vihāya — přičemž se vzdala; kāmān — všech tužeb; su-ciram — po dlouhou dobu; dhṛta — dodržovaný zákon; vratā — jako slib.

Překlad

„,Ó Pane, nevíme, jak je možné, že se hadu Kāliyovi dostalo takové příležitosti, že se ho dotkl prach z Tvých lotosových nohou. Bohyně štěstí kvůli tomu stovky let podstupovala askezi, při které se vzdala všech ostatních tužeb a dodržovala přísné sliby. Opravdu nechápeme, jak mohl tento had Kāliya dostat takovou příležitost.̀“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.16.36) vyslovily manželky hada Kāliyi.

Verš

āpana-mādhurye hare āpanāra mana
āpanā āpani cāhe karite āliṅgana

Synonyma

āpana — svou vlastní; mādhurye — sladkostí; hare — krade; āpanāra — svou vlastní; mana — mysl; āpanā — sebe; āpani — On; cāhe — chce; karite — činit; āliṅgana — objetí.

Překlad

„Sladkost Pána Kṛṣṇy je tak přitažlivá, že i Jeho samotného připravuje o rozum, a tak chce obejmout sám sebe.“

Verš

aparikalita-pūrvaḥ kaś camatkāra-kārī
sphurati mama garīyān eṣa mādhurya-pūraḥ
ayam aham api hanta prekṣya yaṁ lubdha-cetāḥ
sa-rabhasam upabhoktuṁ kāmaye rādhikeva

Synonyma

aparikalita-pūrvaḥ — nikdy předtím nespatřený; kaḥ — kdo; camatkāra-kārī — uvádějící v údiv; sphurati — projevuje; mama — Moje; garīyān — větší; eṣaḥ — toto; mādhurya-pūraḥ — množství sladkosti; ayam — to; aham — Já; api — dokonce i; hanta — běda; prekṣya — vidící; yam — jíž; lubdha-cetāḥ — Moje mysl je zmatená; sa-rabhasam — silně; upabhoktum — užívat si; kāmaye — touží; rādhikā iva — jako Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„,Když v pilíři svého paláce ve Dvárace posázeném drahokamy Kṛṣṇa uviděl svůj odraz, zatoužil ho obejmout a řekl: „Běda, nikdy předtím jsem nikoho takového neviděl! Kdo to je? Sotva jsem Ho spatřil, chci Ho obejmout, úplně stejně jako Śrīmatī Rādhārāṇī.̀“

Význam

Tento verš je z Lalita-mādhavy (8.34) Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

ei ta’ saṅkṣepe kahila kṛṣṇera svarūpa
ebe saṅkṣepe kahi śuna rādhā-tattva-rūpa

Synonyma

ei ta' — tak; saṅkṣepe — v krátkosti; kahila — řekl jsem; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa — původní podoba; ebe — nyní; saṅkṣepe — v krátkosti; kahi — vylíčím; śuna — prosím slyš; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; tattva-rūpa — skutečné postavení.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya potom řekl: „V krátkosti jsem tedy vysvětlil původní podobu Nejvyšší Osobnosti Božství, a nyní popíši postavení Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

kṛṣṇera ananta-śakti, tāte tina — pradhāna
‘cic-chakti’, ‘māyā-śakti’, ‘jīva-śakti’-nāma

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ananta-śakti — neomezené energie; tāte — z toho; tina — tři; pradhāna — hlavní; cit-śakti — duchovní energie; māyā-śakti — hmotná energie; jīva-śakti — okrajová energie neboli živé bytosti; nāma — se nazývá.

Překlad

„Kṛṣṇa má neomezené energie, které se dají rozdělit na tři hlavní části, a to duchovní energii, hmotnou energii a okrajovou energii, známou jako živé bytosti.“

Verš

‘antaraṅgā’, ‘bahiraṅgā’, ‘taṭasthā’ kahi yāre
antaraṅgā ‘svarūpa-śakti’ — sabāra upare

Synonyma

antaraṅgā — vnitřní; bahiraṅgā — vnější; taṭa-sthā — okrajová; kahi — říkáme; yāre — komu; antaraṅgā — vnitřní energie; svarūpa-śakti — osobní energie; sabāra upare — nade všemi.

Překlad

„Toto jsou jinými slovy energie Boha: vnitřní, vnější a okrajová. Vnitřní energie je ale Pánovou osobní energií a stojí nad oběma zbývajícími.“

Verš

viṣṇu-śaktiḥ parā proktā
kṣetrajñākhyā tathā parā
avidyā-karma-saṁjñānyā
tṛtīyā śaktir iṣyate

Synonyma

viṣṇu-śaktiḥ — energie Pána Viṣṇua; parā — duchovní; proktā — je řečeno; kṣetrajña-ākhyā — energie zvaná kṣetra-jña; tathā — a také; parā — duchovní; avidyā — nevědomost; karma — plodonosné činnosti; saṁjña — známá jako; anyā — další; tṛtīyā — třetí; śaktiḥ — energie; iṣyate — takto známá.

Překlad

„,Původní energie Pána Viṣṇua je vyšší neboli duchovní a živé bytosti ve skutečnosti patří k této vyšší energii. Je zde však ještě jiná energie, které se říká hmotná, a ta je plná nevědomosti.̀“

Význam

Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (6.7.61).

Verš

sac-cid-ānanda-maya kṛṣṇera svarūpa
ataeva svarūpa-śakti haya tina rūpa

Synonyma

sat-cit-ānanda-maya — věčná blaženost a poznání; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; svarūpa — skutečná transcendentální podoba; ataeva — proto; svarūpa-śakti — Jeho duchovní osobní energie; haya — je; tina rūpa — tři podoby.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa je původně sac-cid-ānanda-vigraha, transcendentální podoba věčnosti, blaženosti a poznání, a Jeho osobní, vnitřní energie proto má tři různé podoby.“

Verš

ānandāṁśe ‘hlādinī’, sad-aṁśe ‘sandhinī’
cid-aṁśe ‘samvit’, yāre jñāna kari’ māni

Synonyma

ānanda-aṁśe — v blaženosti; hlādinī — energie přinášející potěšení; sat-aṁśe — ve věčnosti; sandhinī — tvořivá energie; cit-aṁśe — v poznání; samvit — energie poznání; yāre — jež; jñāna — poznání; kari' — považující za; māni — přijímám.

Překlad

„Hlādinī je Jeho aspekt blaženosti, sandhinī je aspekt věčné existence a samvit je aspekt vědomí, které je také chápáno jako poznání.“

Verš

hlādinī sandhinī samvit
tvayy ekā sarva-saṁśraye
hlāda-tāpa-karī miśrā
tvayi no guṇa-varjite

Synonyma

hlādinī — pramen radosti; sandhinī — energie bytí; samvit — energie poznání; tvayi — v Tobě; ekā — hlavní vnitřní energie; sarva-saṁśraye — Ty jsi schránka všech energií; hlāda — radost; tāpa-karī — vytvářející bolest; miśrā — směs; tvayi — v Tobě; na u — nikdy; guṇa-varjite — Ty, transcendence, Nejvyšší Osobnost Božství.

Překlad

„,Můj drahý Pane, Ty jsi transcendentální studnice všech transcendentálních vlastností. Tvoje energie blaženosti, bytí a poznání jsou ve skutečnosti jednou vnitřní duchovní energií. I když je podmíněná duše ve skutečnosti duchovní, zakouší někdy radost, někdy bolest a někdy směs bolesti a radosti, což je způsobeno dotekem hmoty. Ty jsi však nad veškerými hmotnými vlastnostmi, a proto se v Tobě nenacházejí. Tvoje vyšší duchovní energie je zcela transcendentální a takové věci, jako je relativní radost, radost smíšená s bolestí a bolest samotná, pro Tebe neexistují.̀“

Význam

Tento citát je z Viṣṇu Purāṇy (1.12.69).

Verš

kṛṣṇake āhlāde, tā’te nāma — ‘hlādinī’
sei śakti-dvāre sukha āsvāde āpani

Synonyma

kṛṣṇake — Śrī Kṛṣṇovi; āhlāde — přináší potěšení; tā'te — proto; nāma — jméno; hlādinī — energie blaženosti; sei śakti — tuto energii; dvāre — skrze; sukha — štěstí; āsvāde — vychutnává; āpani — Pán Kṛṣṇa osobně.

Překlad

„Energie zvaná hlādinī přináší Kṛṣṇovi transcendentální potěšení. Skrze tuto energii blaženosti Kṛṣṇa osobně vychutnává veškerou duchovní radost.“

Verš

sukha-rūpa kṛṣṇa kare sukha āsvādana
bhakta-gaṇe sukha dite ‘hlādinī’ — kāraṇa

Synonyma

sukha-rūpa — ztělesnění blaženosti; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kare — činí; sukha — štěstí; āsvādana — vychutnávání; bhakta-gaṇe — oddaným; sukha — štěstí; dite — dát; hlādinī — energie blaženosti; kāraṇa — příčina.

Překlad

Pán Kṛṣṇa vychutnává všechny druhy transcendentální blaženosti, přestože je sám zosobněným štěstím. Štěstí, které prožívají Jeho čistí oddaní, je také projevem Jeho energie blaženosti.“

Verš

hlādinīra sāra aṁśa, tāra ‘prema’ nāma
ānanda-cinmaya-rasa premera ākhyāna

Synonyma

hlādinīra — této energie blaženosti; sāra — podstatná; aṁśa — část; tāra — její; prema — láska k Bohu; nāma — jméno; ānanda — plná blaženosti; cit-maya-rasa — úroveň duchovních nálad; premera — lásky k Bohu; ākhyāna — vysvětlení.

Překlad

„Nejpodstatnější částí energie blaženosti je láska k Bohu (prema). Láska k Bohu se tedy dá také vysvětlit jako transcendentální nálada prodchnutá blažeností.“

Verš

premera parama-sāra ‘mahābhāva’ jāni
sei mahābhāva-rūpā rādhā-ṭhākurāṇī

Synonyma

premera — lásky k Bohu; parama-sāra — podstatná část; mahā-bhāva — transcendentální extáze s názvem mahābhāva; jāni — známe; sei — této; mahā-bhāva-rūpā — zosobnění transcendentální extáze mahābhāvy; rādhā-ṭhākurāṇī — Śrīmatī Rādhārāṇī.

Překlad

„Podstatná část lásky k Bohu se nazývá mahābhāva neboli transcendentální extáze, a tu představuje Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

tayor apy ubhayor madhye
rādhikā sarvathādhikā
mahābhāva-svarūpeyaṁ
guṇair ativarīyasī

Synonyma

tayoḥ — jich; api — dokonce; ubhayoḥ — obou (Candrāvalī a Rādhārāṇī); madhye — uprostřed; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; sarvathā — v každém ohledu; adhikā — lepší; mahā-bhāva-svarūpā — podoba mahābhāvy; iyam — tato; guṇaiḥ — s dobrými vlastnostmi; ativarīyasī — nejlepší ze všech.

Překlad

„,Śrīmatī Rādhārāṇī ještě s jednou další gopī jsou mezi všemi gopīmi ve Vrindávanu považovány za nejpřednější. Pokud však gopī srovnáme, je zřejmé, že Śrīmatī Rādhārāṇī je výjimečně důležitá, protože Její skutečný hlavní rys vyjadřuje tu nejvyšší extázi lásky k Bohu. Extáze lásky zakoušené ostatními gopīmi se s extází lásky Śrīmatī Rādhārāṇī nedá srovnávat.̀“

Význam

Toto je citát z Ujjvala-nīlamaṇi (Rādhā-prakaraṇa 3) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

premera ‘svarūpa-deha’ — prema-vibhāvita
kṛṣṇera preyasī-śreṣṭhā jagate vidita

Synonyma

premera — láska k Bohu; svarūpa-deha — skutečné tělo; prema — lásky k Bohu; vibhāvita — vliv; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; preyasī — drahých přítelkyň; śreṣṭhā — nejvyšší; jagate — po celém světě; vidita — známé.

Překlad

„Tělo Śrīmatī Rādhārāṇī je opravdovou přeměnou lásky k Bohu. Po celém světě je známé, že je Kṛṣṇovou nejdražší přítelkyní.“

Verš

ānanda-cinmaya-rasa-pratibhāvitābhis
tābhir ya eva nija-rūpatayā kalābhiḥ
goloka eva nivasaty akhilātma-bhūto
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

Synonyma

ānanda — blažeností; cit — poznáním; maya — vytvářené; rasa — nálady; prati — v každém okamžiku; bhāvitābhiḥ — kdo jsou pohrouženi; tābhiḥ — s těmi; yaḥ — kdo; eva — jistě; nija-rūpatayā — s Jeho vlastní podobou; kalābhiḥ — kdo jsou části částí Jeho energie blaženosti; goloke — v Goloce Vṛndāvanu; eva — jistě; nivasati — sídlí; akhila-ātma — jako duše všech; bhūtaḥ — kdo existuje; govindam — Pána Govindu; ādi-puruṣam — původní osobu; tam — Jeho; aham — já; bhajāmi — uctívám.

Překlad

„,Uctívám Govindu, původního Pána, jenž spolu s Rādhou, která je odrazem Jeho vlastní duchovní postavy a je zosobněním extatické energie (hlādinī), sídlí ve svém vlastním sídle, Goloce. Jejich společnicemi jsou Její důvěrné přítelkyně, ztělesněné expanze Její tělesné podoby, prostoupené věčně blaženou duchovní rasou.̀“

Význam

Toto je citát z Brahma-saṁhity (5.37).

Verš

sei mahābhāva haya ‘cintāmaṇi-sāra’
kṛṣṇa-vāñchā pūrṇa kare ei kārya tāṅra

Synonyma

sei — tato; mahā-bhāva — nejvyšší extáze; haya — je; cintāmaṇi-sāra — podstata duchovního života; kṛṣṇa-vāñchā — všechny touhy Pána Kṛṣṇy; pūrṇa kare — plní; ei — to; kārya — zaměstnání; tāṅra — Její.

Překlad

„Tato svrchovaná extáze Śrīmatī Rādhārāṇī je podstatou duchovního života. Její jedinou starostí je plnit všechny Kṛṣṇovy touhy.“

Verš

‘mahābhāva-cintāmaṇi’ rādhāra svarūpa
lalitādi sakhī — tāṅra kāya-vyūha-rūpa

Synonyma

mahā-bhāva — nejvyšší duchovní extáze; cintā-maṇi — zázračný kámen; rādhāra svarūpa — transcendentální podoba Śrīmatī Rādhārāṇī; lalitā-ādi sakhīgopī, společnice Śrīmatī Rādhārāṇī, v čele s Lalitou; tāṅra kāya-vyūha-rūpa — expanze Jejího duchovního těla.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī je nejlepší duchovní drahokam a ostatní gopī, jako Lalitā, Viśākhā a tak dále, jsou expanze Jejího duchovního těla.“

Verš

rādhā-prati kṛṣṇa-sneha — sugandhi udvartana
tā’te ati sugandhi deha — ujjvala-varaṇa

Synonyma

rādhā-prati — ke Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa-sneha — náklonnost Pána Śrī Kṛṣṇy; su-gandhi udvartana — masáž vonným olejem; tā'te — v tom; ati — velmi; su-gandhi — voňavé; deha — tělo; ujjvala — třpytivý; varaṇa — jas.

Překlad

„Transcendentální tělo Śrīmatī Rādhārāṇī se třpytí a voní transcendentálními vůněmi. Náklonnost, kterou k Ní chová Pán Kṛṣṇa, je jako masáž vonným olejem.“

Význam

Sugandhi udvartana je pasta vyrobená z několika druhů parfémů a vonných olejů, kterou se masíruje celé tělo, čímž se z jeho povrchu odstraní nečistoty a pot. Tělo Śrīmatī Rādhārāṇī voní samo o sobě, ale když je masírováno vonnou pastou Kṛṣṇovy náklonnosti, je dvakrát tak voňavé a začne se lesknout. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī tak začíná popis transcendentálního těla Śrīmatī Rādhārāṇī. Tento popis (verše 165–181) se zakládá na knize Premāmbhoja-maranda Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura překládá původní sanskrtský text takto:

„Láska gopī ke Kṛṣṇovi je plná transcendentální extáze. Vypadá jako zářící klenot, a když je tělo Rādhārāṇī ozářené tímto transcendentálním klenotem, je ještě voňavější a navíc ozdobené kuṅkumou. Ráno je Její tělo vykoupáno v nektaru soucitu, odpoledne v nektaru mládí a večer v nektaru samotného lesku. Tak probíhá koupání a Její tělo se začíná lesknout jako drahokam cintāmaṇi. Je oblečená v různých druzích hedvábných šatů; jedním z nich je Její přirozený stud.

Její krása se zvětšuje, když se ozdobí červenou kuṅkumou krásy samotné a černým pižmem milostné lásky. Její tělo je tak ozdobené různými barvami. Její ozdoby jsou ztělesnění přirozených znaků extáze – třesení, ronění slz, jásotu, ztuhnutí, pocení, zalykání se, červenání kůže, šílenství a lhostejnosti. Celé Její tělo je tak ozdobené těmito devíti klenoty. Kromě toho všeho je krása Jejího těla obohacená Jejími transcendentálními vlastnostmi, které vytvářejí květinovou girlandu visící na Jejím těle. Extáze lásky ke Kṛṣṇovi je známá jako dhīrā a adhīrā neboli klidná a neklidná. Tato extáze je pokryvem těla Śrīmatī Rādhārāṇī a je provoněná kafrem. Její transcendentální hněv vůči Kṛṣṇovi tvoří Její účes a na krásném čele Jí září tilak velkého štěstí. Náušnicemi Śrīmatī Rādhārāṇī jsou Kṛṣṇova svatá jména a také naslouchání Jeho jménu a slávě. Její rty jsou vždy načervenalé ze žvýkání betelového oříšku extatické náklonnosti ke Kṛṣṇovi. Černou maskarou okolo Jejích očí je Její vychytralé jednání s Kṛṣṇou způsobené láskou k Němu. Její žertování s Kṛṣṇou a jemný úsměv představují kafr, kterým je navoněná. Spí v místnosti provoněné pýchou, a když ulehne na své lůžko, Její rozmanité transcendentální extáze lásky se stávají drahokamy posázeným medailonkem uprostřed Jejího náhrdelníku odloučení. Její transcendentální ňadra jsou zakrytá sárím v podobě náklonnosti a hněvu vůči Kṛṣṇovi. Má strunný nástroj zvaný kacchapī-vīṇā, kterým je sláva a štěstí, jež vysouší tváře a ňadra ostatních gopī. Ruce má neustále na ramenou jedné ze svých spřátelených gopī, jež zastupuje Její mladistvou krásu, a přestože je vysoce kvalifikovaná díky tolika svým duchovním kladům, je ovlivněna Amorem jménem Kṛṣṇa, a tak je poražena. Śrīla Raghunātha dāsa Gosvāmī si bere trávu do úst a s úctou se Śrīmatī Rādhārāṇī klaní. Zároveň se modlí: ,Ó Gāndharviko, Śrīmatī Rādhārāṇī, tak jako Pán Kṛṣṇa nikdy nezavrhne odevzdanou duši, prosím nezavrhni mne ani Ty.̀“ To je shrnutí překladu Premāmbhoja-marandy, ze které cituje Kavirāja Gosvāmī.

Verš

kāruṇyāmṛta-dhārāya snāna prathama
tāruṇyāmṛta-dhārāya snāna madhyama

Synonyma

kāruṇya-amṛta — nektaru milosti; dhārāya — ve spršce; snāna — koupel; prathama — první; tāruṇya-amṛta — nektaru mládí; dhārāya — ve spršce; snāna — koupel; madhyama — uprostřed.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī se nejprve koupe ve spršce nektaru soucitu a druhou koupel provádí v nektaru mládí.“

Význam

Śrīmatī Rādhārāṇī si tělo nejdříve potře pastou Kṛṣṇovy náklonnosti k Ní. Potom se vykoupe ve vodě milosti. Když Śrīmatī Rādhārāṇī projde věkem paugaṇḍa (od pěti do deseti let), zjeví se nejpve jako milost. Druhá, polední koupel probíhá ve vodě tāruṇyāmṛty neboli v nektaru mládí. To je skutečný výraz Její svěží mladosti.

Verš

lāvaṇyāmṛta-dhārāya tad-upari snāna
nija-lajjā-śyāma-paṭṭasāṭi-paridhāna

Synonyma

lāvaṇya-amṛta-dhārāya — ve sprše nektaru tělesného lesku; tat-upari — navíc; snāna — koupel; nija — vlastní; lajjā — stydlivost; śyāma — načernalé; paṭṭa — hedvábné; sāṭi — šaty; paridhāna — nosící.

Překlad

„Po své polední koupeli se Rādhārāṇī koupe znovu, a to v nektaru tělesného lesku. Potom se oblékne do šatů studu, což je Její černé hedvábné sárí.“

Význam

Vyvrcholením všech koupelí je odpolední koupel v nektaru plné krásy. Tento nektar představuje osobní vlastnosti: krásu a lesk. Provádí tedy tři koupele v různých vodách. Potom si Rādhārāṇī oblékne dvoje oblečení – na dolní a horní část těla. Horní oblečení je narůžovělé a je to Její náklonnost ke Kṛṣṇovi. Dolní oděv, černé hedvábné sárí, je Její stud.

Verš

kṛṣṇa-anurāga dvitīya aruṇa-vasana
praṇaya-māna-kañculikāya vakṣa ācchādana

Synonyma

kṛṣṇa-anurāga — náklonnost ke Kṛṣṇovi; dvitīya — druhé; aruṇa-vasana — růžové oblečení; praṇaya — lásky; māna — a hněvu; kañculikāya — krátkou blůzkou; vakṣa — ňadra; ācchādana — zakrytí.

Překlad

„Náklonnost Śrīmatī Rādhārāṇī ke Kṛṣṇovi je Její růžové horní oblečení. Svá ňadra si pak halí ještě jiným oděvem, tvořeným náklonností a hněvem vůči Kṛṣṇovi.“

Verš

saundarya — kuṅkuma, sakhī-praṇaya — candana
smita-kānti — karpūra, tine — aṅge vilepana

Synonyma

saundarya — Její osobní krása; kuṅkuma — červený prášek zvaný kuṅkuma; sakhī-praṇaya — Její láska k Jejím společnicím; candana — santálová pasta; smita-kānti — sladkost Jejího úsměvu; karpūra — kafr; tine — těmito třemi věcmi; aṅge — tělo; vilepana — potírá.

Překlad

„Osobní krása Śrīmatī Rādhārāṇī je červený kuṅkumový prášek, láska k Jejím společnicím je santálová pasta a sladkost Jejího úsměvu je kafr. Směsí toho všeho je potřené Její tělo.“

Verš

kṛṣṇera ujjvala-rasa — mṛgamada-bhara
sei mṛgamade vicitrita kalevara

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; ujjvala-rasa — milostná nálada; mṛga-mada — pižma; bhara — množství; sei — tímto; mṛga-made — vůní pižma; vicitrita — ozdobené; kalevara — celé Její tělo.

Překlad

„Milostná láska ke Kṛṣṇovi je hojnost pižma, kterým je celé Její tělo ozdobené.“

Verš

pracchanna-māna vāmya — dhammilla-vinyāsa
‘dhīrādhīrātmaka’ guṇa — aṅge paṭa-vāsa

Synonyma

pracchanna — skrývaný; māna — hněv; vāmya — úskočnost; dhammilla — uzlů vlasů; vinyāsa — úprava; dhīra-adhīra-ātmaka — skládající se ze žárlivého hněvu, který je někdy zjevný a někdy potlačený; guṇa — vlastnost; aṅge — na těle; paṭa-vāsa — hedvábný pokryv.

Překlad

„Úskočnost a skrývaný hněv jsou Jejím účesem a hněv ze žárlivosti jsou hedvábné šaty halící Její tělo.“

Verš

rāga-tāmbūla-rāge adhara ujjvala
prema-kauṭilya — netra-yugale kajjala

Synonyma

rāga — připoutanosti; tāmbūla — betelového oříšku; rāge — červenou barvou; adhara — rty; ujjvala — třpytící se; prema-kauṭilya — falešné jednání v milostném vztahu; netra-yugale — na obou očích; kajjala — líčidlo.

Překlad

„Její připoutanost ke Kṛṣṇovi je červená barva betelových oříšků na Jejích třpytících se rtech. Její falešné jednání v milostném vztahu je černá maskara okolo Jejích očí.“

Verš

‘sūddīpta-sāttvika’ bhāva, harṣādi ‘sañcārī’
ei saba bhāva-bhūṣaṇa saba-aṅge bhari’

Synonyma

su-uddīpta-sāttvika bhāva — planoucí extáze dobra; harṣa-ādi — jako jásot; sañcārī — nepřetržité extáze; ei saba — všechny tyto; bhāva — extáze; bhūṣaṇa — ozdoby; saba — celé; aṅge — tělo; bhari' — naplňující.

Překlad

„Ozdoby na Jejím těle jsou planoucí extáze dobra a nepřetržité extáze v čele s jásotem. Všechny tyto extáze zdobí celé Její tělo.“

Verš

‘kila-kiñcitādi’-bhāva-viṁśati-bhūṣita
guṇa-śreṇī-puṣpamālā sarvāṅge pūrita

Synonyma

kila-kiñcita-ādi — v čele s extází kila-kiñcita; bhāva — s extázemi; viṁśati — dvaceti; bhūṣita — ozdobeno; guṇa-śreṇī — Jejích přitažlivých vlastností; puṣpa-mālā — jako girlanda z květů; sarva-aṅge — po celém těle; pūrita — naplněné.

Překlad

„Její tělo zdobí také dvacet druhů extatických příznaků, počínaje extází kila-kiñcita. Její transcendentální vlastnosti tvoří úplnou květinovou girlandu, která visí na Jejím těle.“

Význam

Dvacet různých nálad v čele s extází kila-kiñcita je popsáno takto: K tělu se vztahuje bhāva (extáze), hāva (gesta) a helā (nevšímavost). K vlastnímu já se vztahuje śobhā (krása), kānti (lesk), dīpti (třpyt), mādhurya (sladkost), pragalbhatā (nestoudnost), audārya (vznešenost) a dhairya (trpělivost). S povahou souvisí līlā (zábavy), vilāsa (požitek), vichitti (odloučení) a vibhrama (rozpaky). Pro slova kila-kiñcita, moṭṭāyita a kuṭṭamita neexistují v angličtině ekvivalenty.

Květinová girlanda Śrīmatī Rādhārāṇī se skládá z Jejích vlastností a je rozdělená na mentální, verbální a tělesnou část. Její schopnost odpouštět a projevovat milost je mentální. Její řeč, která je velmi příjemná na poslech, je verbální a tělesnými vlastnostmi jsou věk, krása, lesk a elegance.

Verš

saubhāgya-tilaka cāru-lalāṭe ujjvala
prema-vaicittya — ratna, hṛdaya — tarala

Synonyma

saubhāgya-tilakatilak štěstí; cāru — překrásný; lalāṭe — na čele; ujjvala — třpytivý; prema — lásky k Bohu; vaicittya — různorodost; ratna — drahokam; hṛdaya — srdce; tarala — medailonek.

Překlad

„Na Jejím překrásném širokém čele září tilak štěstí, Její různé milostné hry jsou drahokam a Její srdce je medailonek.“

Verš

madhya-vayasa, sakhī-skandhe kara-nyāsa
kṛṣṇalīlā-manovṛtti-sakhī āśa-pāśa

Synonyma

madhya-vayasa — věk dospívání; sakhī — přítelkyně; skandhe — na rameni; kara — ruku; nyāsa — ponechávající; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; līlā — zábavy; manaḥ — mysli; vṛtti — činnosti; sakhīgopī; āśa-pāśa — tu a tam.

Překlad

„Rādhārāṇiny přítelkyně gopī jsou Její mentální činnosti soustředěné na zábavy Śrī Kṛṣṇy. Ruku má položenou na rameni své družky, jež představuje mládí.“

Význam

Osm společnic (aṣṭa-sakhī) Rādhārāṇī jsou různé druhy blaženosti spojené s Kṛṣṇovými zábavami. Po těchto zábavách Śrī Kṛṣṇy následují další činnosti, které představují pomocnice gopī.

Verš

nijāṅga-saurabhālaye garva-paryaṅka
tā’te vasi’ āche, sadā cinte kṛṣṇa-saṅga

Synonyma

nija-aṅga — Její tělo; saurabha-ālaye — v sídle vůně; garva — pýcha; paryaṅka — lůžko; tā'te — na něm; vasi' — ležící; āche — je; sadā — vždy; cinte — myslí; kṛṣṇa-saṅga — Kṛṣṇova společnost.

Překlad

„Lůžkem Śrīmatī Rādhārāṇī je samotná pýcha a nachází se v sídle Její tělesné vůně. Neustále na něm sedí a myslí na společnost Kṛṣṇy.“

Verš

kṛṣṇa-nāma-guṇa-yaśa — avataṁsa kāṇe
kṛṣṇa-nāma-guṇa-yaśa-pravāha-vacane

Synonyma

kṛṣṇa — Śrī Kṛṣṇy; nāma — svaté jméno; guṇa — vlastnosti; yaśa — sláva; avataṁsa — ozdoby; kāṇe — na uchu; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; nāma — svatého jména; guṇa — vlastností; yaśa — slávy; pravāha — vlny; vacane — v Její řeči.

Překlad

„Náušnicemi Śrīmatī Rādhārāṇī jsou jméno, sláva a vlastnosti Pána Kṛṣṇy. Opěvování Kṛṣṇova jména, slávy a vlastností neustále zaplavuje Její řeč.“

Verš

kṛṣṇake karāya śyāma-rasa-madhu pāna
nirantara pūrṇa kare kṛṣṇera sarva-kāma

Synonyma

kṛṣṇake — Kṛṣṇu; karāya — přiměje; śyāma-rasa — nálad milostné lásky; madhu — med; pāna — pití; nirantara — neustále; pūrṇa — úplné; kare — činí; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; sarva-kāma — všechny chtivé touhy.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī dává Kṛṣṇovi pít med milostného vztahu, a tak je zaměstnaná uspokojováním všech Jeho chtivých tužeb.“

Verš

kṛṣṇera viśuddha-prema-ratnera ākara
anupama-guṇagaṇa-pūrṇa kalevara

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Śrī Kṛṣṇy; viśuddha-prema — čisté transcendentální lásky; ratnera — vzácných drahých kamenů; ākara — naleziště; anupama — jedinečných; guṇa-gaṇa — skupin vlastností; pūrṇa — plné; kalevara — transcendentální tělo.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī je nalezištěm vzácných drahokamů lásky ke Kṛṣṇovi. Její transcendentální tělo je plné jedinečných duchovních vlastností.“

Verš

kā kṛṣṇasya praṇaya-jani-bhūḥ śrīmatī rādhikaikā
kāsya preyasy anupama-guṇā rādhikaikā na cānyā
jaihmyaṁ keśe dṛśi taralatā niṣṭhuratvaṁ kuce ’syā
vāñchā-pūrtyai prabhavati hare rādhikaikā na cānyā

Synonyma

— kdo; kṛṣṇasya — Pána Kṛṣṇy; praṇaya-jani-bhūḥ — rodiště lásky ke Kṛṣṇovi; śrīmatī — dokonale krásná; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; ekā — jediná; — kdo; asya — Jeho; preyasī — nejdražší přítelkyně; anupama-guṇā — s nepřekonatelnými vlastnostmi; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; ekā — jediná; na — ne; ca — také; anyā — kdokoliv jiný; jaihmyam — zkroucenost; keśe — ve vlasech; dṛśi — v očích; taralatā — nestálost; niṣṭhuratvam — pevnost; kuce — v ňadrech; asyāḥ — Její; vāñchā — tužeb; pūrtyai — vyplnit; prabhavati — projevuje se; hareḥ — Pána Kṛṣṇy; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; ekā — jediná; na — ne; ca anyā — kdokoliv jiný.

Překlad

„,Pokud se někdo zeptá, kde má láska ke Kṛṣṇovi svůj původ, odpověď zní – jedině u Śrīmatī Rādhārāṇī. Kdo je Kṛṣṇova nejdražší přítelkyně? Odpovědí je znovu – jedině Śrīmatī Rādhārāṇī, a nikdo jiný. Śrīmatī Rādhārāṇī má vlnité vlasy, Její oči neustále přelétají sem a tam a má pevná ňadra. A protože jsou ve Śrīmatī Rādhārāṇī projevené všechny transcendentální vlastnosti, je to jedině Ona, kdo je schopný vyplnit všechny Kṛṣṇovy touhy, a nikdo jiný.̀“

Význam

Toto je citát ze Śrī Govinda-līlāmṛty (11.122) Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho. Je to verš složený z otázek a odpovědí popisujících slávu Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

yāṅra saubhāgya-guṇa vāñche satyabhāmā
yāṅra ṭhāñi kalā-vilāsa śikhe vraja-rāmā
yāṅra saundaryādi-guṇa vāñche lakṣmī-pārvatī
yāṅra pativratā-dharma vāñche arundhatī

Synonyma

yāṅra — jejíž; saubhāgya — štěstí; guṇa — vlastnosti; vāñche — touží; satyabhāmā — Satyabhāmā, jedna z Kṛṣṇových královen; yāṅra ṭhāñi — od níž; kalā-vilāsa — šedesát čtyři druhů umění; śikhe — učí se; vraja-rāmā — všechny gopī z Vrindávanu; yāṅra — jejíž; saundarya-ādi — jako je krása; guṇa — vlastnosti; vāñche — touží; lakṣmī — bohyně štěstí; pārvatī — manželka Pána Śivy; yāṅra — jejíž; pati-vratā — cudnosti; dharma — zásada; vāñche — touží po; arundhatī — manželka Vasiṣṭhy Muniho.

Překlad

„Dokonce i Satyabhāmā, jedna z královen Śrī Kṛṣṇy, touží mít tak šťastné postavení a výjimečné vlastnosti jako Śrīmatī Rādhārāṇī. Všechny gopī se od Śrīmatī Rādhārāṇī učí umění oblékání, a dokonce i bohyně štěstí Lakṣmī a žena Pána Śivy Pārvatī touží po Její kráse a vlastnostech. I Arundhatī, slavná počestná žena Vasiṣṭhy, chce napodobovat cudnost a náboženské zásady Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Verš

yāṅra sadguṇa-gaṇane kṛṣṇa nā pāya pāra
tāṅra guṇa gaṇibe kemane jīva chāra

Synonyma

yāṅra — jejíž; sat-guṇa — dobré vlastnosti; gaṇane — při počítání; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; — ne; pāya — získává; pāra — meze; tāṅra — Její; guṇa — vlastnosti; gaṇibe — může spočítat; kemane — jak; jīva — živá bytost; chāra — úplně nepatrná.

Překlad

„Dokonce ani samotný Pán Kṛṣṇa není schopný dospět k mezím transcendentálních vlastností Śrīmatī Rādhārāṇī. Jak by je potom mohla spočítat nepatrná živá bytost?“

Verš

prabhu kahe, — jāniluṅ kṛṣṇa-rādhā-prema-tattva
śunite cāhiye duṅhāra vilāsa-mahattva

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya odpověděl; jāniluṅ — nyní jsem pochopil; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; prema — o milostném vztahu; tattva — pravdu; śunite — slyšet; cāhiye — přeji si; duṅhāra — obou; vilāsa-mahattva — vznešenost požitku.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Nyní jsem pochopil pravdu o milostném vztahu Rādhy a Kṛṣṇy. Nicméně si přesto přeji slyšet, jak velkolepě si oba této lásky užívají.“

Verš

rāya kahe, — kṛṣṇa haya ‘dhīra-lalita’
nirantara kāma-krīḍā — yāṅhāra carita

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — je; dhīra-lalita — ten, kdo svoji přítelkyni dokáže neustále ovládat svými vlastnostmi; nirantara — neustále; kāma-krīḍā — zábavy plné sexuálního požitku; yāṅhāra — jehož; carita — povaha.

Překlad

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Pán Kṛṣṇa je dhīra-lalita, protože je schopný své přítelkyně neustále udržovat ve stavu naprosté podrobenosti. Jediné, o co Mu jde, je užívat si smyslných radostí.“

Význam

Musíme mít vždy na paměti, že Kṛṣṇovo uspokojování smyslů se nedá nikdy srovnávat s uspokojováním smyslů v hmotném světě. Jak jsme již vysvětlili, Kṛṣṇovo uspokojování smyslů je jako zlato. Zvrácený odraz tohoto uspokojování smyslů v hmotném světě je jako železo. Jedná se o to, že Kṛṣṇa není neosobní. Má všechny touhy, které jsou projevené jako zvrácený odraz v tomto hmotném světě. Stejně jako se od sebe liší život a smrt, liší se i duchovní uspokojování smyslů od hmotného.

Verš

vidagdho nava-tāruṇyaḥ
parihāsa-viśāradaḥ
niścinto dhīra-lalitaḥ
syāt prāyaḥ preyasī-vaśaḥ

Synonyma

vidagdhaḥ — chytrý; nava-tāruṇyaḥ — vždy svěžího mládí; parihāsa — v žertování; viśāradaḥ — mistr; niścintaḥ — bezstarostný; dhīra-lalitaḥ — hrdina milostných vztahů; syāt — je; prāyaḥ — téměř vždy; preyasī-vaśaḥ — ten, kdo má své přítelkyně stále pod svou vládou.

Překlad

„,Ten, kdo je velmi vychytralý a stále mladý, mistr na žerty a bezstarostný a kdo si dokáže trvale podmanit své přítelkyně, se nazývá dhīra-lalita.̀“

Význam

Tento verš je z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.230).

Verš

rātri-dina kuñje krīḍā kare rādhā-saṅge
kaiśora vayasa saphala kaila krīḍā-raṅge

Synonyma

rātri-dina — dnem i nocí; kuñje — v zahradách či křovinách Vrindávanu; krīḍā — zábavy; kare — provádí; rādhā-saṅge — s Rādhārāṇī; kaiśora — začínající mládí; vayasa — věk; sa-phala — plodným; kaila — učinil; krīḍā-raṅge — radující se z různých zábav.

Překlad

„Pán Śrī Kṛṣṇa se dnem i nocí ve vrindávanských křovinách těší ze společnosti Śrīmatī Rādhārāṇī. Jeho věk začínajícího mládí je tak díky zábavám se Śrīmatī Rādhārāṇī zcela naplněný.“

Verš

vācā sūcita-śarvarī-rati-kalā-prāgalbhyayā rādhikāṁ
vrīḍā-kuñcita-locanāṁ viracayann agre sakhīnām asau
tad-vakṣoruha-citra-keli-makarī-pāṇḍitya-pāraṁ gataḥ
kaiśoraṁ saphalī-karoti kalayan kuñje vihāraṁ hariḥ

Synonyma

vācā — mluvou; sūcita — vyjevující; śarvarī — nočních; rati — milostných hrátek; kalā — části; prāgalbhyayā — nestoudnost; rādhikām — Śrīmatī Rādhārāṇī; vrīḍā — ze studu; kuñcita-locanām — mající zavřené oči; viracayan — činící; agre — před; sakhīnām — Jejími přítelkyněmi; asau — tento; tat — Její; vakṣaḥ-ruha — na ňadra; citra-keli — s různými zábavami; makarī — v kreslení delfínů; pāṇḍitya — vynalézavosti; pāram — hranice; gataḥ — jenž dosáhl; kaiśoram — věk dospívání; sa-phalī-karoti — činí úspěšným; kalayan — když prováděl; kuñje — v houštinách; vihāram — zábavy; hariḥ — Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.

Překlad

„,Pán Śrī Kṛṣṇa hovořil o Jejich milostných hrátkách předešlé noci a Śrīmatī Rādhārāṇī se tak styděla, že musela zavřít oči. Śrī Kṛṣṇa toho využil a na ňadra Jí nakreslil různé podoby delfínů. Pro všechny gopī se tak stal mistrem umění. Při takovýchto zábavách si Pán užíval naplnění svého mládí.̀“

Význam

Tento citát je také z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (2.1.231).

Verš

prabhu kahe, — eho haya, āge kaha āra
rāya kahe, — ihā va-i buddhi-gati nāhi āra

Synonyma

prabhu kahe — Pán Caitanya Mahāprabhu řekl; eho haya — to je v pořádku; āge kaha āra — pokračuj a řekni více; rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; ihā va-i — mimo toto; buddhi-gati — pohyb mé inteligence; nāhi — není; āra — již.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „To je v pořádku, ale prosím ještě pokračuj.“

Význam

Rāmānanda Rāya tehdy odpověděl: „Myslím, že dál už má inteligence jít nemůže.“

Verš

yebā ‘prema-vilāsa-vivarta’ eka haya
tāhā śuni’ tomāra sukha haya, ki nā haya

Synonyma

yebā — jakékoliv; prema-vilāsa-vivarta' — výsledné zmatení nebo zvrat v extázi milostného vztahu; eka haya — je jedno téma; tāhā — které; śuni' — když uslyšíš; tomāra — Tvoje; sukha — štěstí; haya — je; ki — nebo; — ne; haya — je.

Překlad

Rāmānanda Rāya pak Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi řekl, že se dá rozebírat ještě další téma, známé jako prema-vilāsa-vivarta. „Můžeš o tom ode mne naslouchat,“ řekl Rāmānanda Rāya, „ale nevím, zda Tě to potěší, nebo ne.“

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi píše, že tyto výroky byly předloženy pro naše pochopení. Śrī Caitanya Mahāprabhu v podstatě Rāmānandovi Rāyovi řekl: „Můj milý Rāmānando, to, co jsi tu vysvětlil o smyslu života a zábavách Śrīmatī Rādhārāṇī s Kṛṣṇou, je zajisté pravda. I když je tomu tak, můžeš Mi říci více, je-li co.“ Rāmānanda Rāya na to odpověděl: „Už nevím, co více bych řekl, ale je zde téma známé jako prema-vilāsa-vivarta, které Ti mohu vysvětlit. Nevím, jestli Ti to udělá radost, nebo ne.“

Verš

eta bali’ āpana-kṛta gīta eka gāhila
preme prabhu sva-haste tāṅra mukha ācchādila

Synonyma

eta bali' — když takto promluvil; āpana-kṛta — kterou sám složil; gīta — píseň; eka — jednu; gāhila — zpíval; preme — ve stavu lásky k Bohu; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; sva-haste — vlastní rukou; tāṅra — jeho (Rāmānandy Rāye); mukha — ústa; ācchādila — zakryl.

Překlad

Poté, co Rāmānanda Rāya takto promluvil, začal zpívat píseň, kterou sám složil, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu mu v extázi lásky k Bohu okamžitě vlastní rukou zakryl ústa.

Význam

Témata, která bude Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu s Rāmānandou Rāyem probírat nyní, jsou nepochopitelná jak pro světské básníky, tak pro inteligenci či hmotné vnímání. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že realizaci duchovní nálady může mít pouze ten, kdo se nachází na transcendentální úrovni nad hmotným stádiem dobra. Této úrovni se říká viśuddha-sattva (sattvaṁ viśuddhaṁ vasudeva-śabditam). Realizace úrovně viśuddha-sattvy je za hranicemi hmotného světa a nelze ji vnímat tělesnými smysly či mentální spekulací. Naše ztotožňování se s hrubohmotným tělem a jemnohmotnou myslí se liší od duchovního chápání. Protože jsou inteligence a mysl hmotné, nelze jejich prostřednictvím vnímat milostné zábavy Śrī Rādhy a Kṛṣṇy. Sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam – když jsme prostí veškerého ztotožňování se s hmotou a naše smysly jsou zcela očištěné procesem bhakti, pak můžeme pochopit smyslové činnosti Absolutní Pravdy (hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate).

Duchovní smysly stojí výše než ty hmotné. Materialista je schopný uvažovat pouze o negaci hmotné různorodosti, ale duchovní různorodost nechápe. Myslí si, že duchovní různorodost je pouhým popřením světské různorodosti a že je to nějaká negace nebo prázdno. Takové chápání má však k duchovní realizaci velice daleko. Úžasné činnosti hrubohmotného těla a jemnohmotné mysli jsou vždy nedokonalé. Jsou pod úrovní duchovní realizace a jsou pomíjivé. Duchovní rozpoložení je věčně úžasné a je popsáno jako pūrṇa, śuddha a nitya-mukta neboli úplné, dokonale čisté a věčně osvobozené od všech hmotných pojetí. Když nejsme schopni naplnit své hmotné touhy, zcela určitě se dostaví lítost a zmatenost. To se dá popsat jako vivarta. V duchovním životě však lítost, nečistota či nedokonalost neexistují. Śrīla Rāmānanda Rāya byl odborníkem v realizaci duchovních činností Śrīmatī Rādhārāṇī a Kṛṣṇy, a tuto svou duchovní zkušenost předložil Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi s otázkou, zda Pán jeho realizaci duchovní pravdy schvaluje.

Tomuto tématu se věnují tři významné knihy. Jednu napsal Bhakta dāsa Bāula a jmenuje se Vivarta-vilāsa. Další napsal Jagadānanda Paṇḍita, a ta se jmenuje Prema-vivarta. Kniha Śrī Rāmānandy Rāye se nazývá Prema-vilāsa-vivarta. Vivarta-vilāsa Bhakty dāse Bāuly se od dalších dvou zcela liší. Někdy se tyto transcendentální knihy snaží studovat nějaký univerzitní student či profesor a s cílem získat doktorát se snaží předložit kritický rozbor ze světského pohledu. Taková realizace se ale jistě liší od té, kterou měl Rāmānanda Rāya. Pokud chce někdo opravdu získat doktorát od Śrī Caitanyi Mahāprabhua a chce být uznán Rāmānandou Rāyem, musí se nejprve zbavit všech hmotných označení (sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam). Člověk, který se ztotožňuje se svým hmotným tělem, nemůže tyto rozhovory mezi Śrī Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem pochopit. Člověkem vytvořené náboženské texty a transcendentální filosofické rozhovory jsou dvě zcela odlišné věci, mezi nimiž je propastný rozdíl. Toto téma velmi pečlivě popsal Śrīman Madhvācārya. Světští filosofové uvažují na úrovni hmotného pojetí života, a duchovní prema-vilāsa-vivartu tak nejsou schopni realizovat. Slona nelze vměstnat na talíř. Světští spekulanti podobně svým omezeným pojetím nepolapí duchovního slona. Je to stejné, jako když se žába snaží změřit Atlantský oceán tak, že si představuje, kolikrát je větší než její studna. Materialističtí filosofové a sahajiyové těmto rozhovorům mezi Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem o zábavách Śrī Rādhy a Kṛṣṇy nemohou porozumět. Impersonalisté a prākṛta-sahajiyové tíhnou pouze k úrovni impersonalismu, protože nechápou duchovní různorodost. Když se tedy Rāmānanda Rāya pokusil zazpívat své vlastní verše, Śrī Caitanya Mahāprabhu ho zadržel tak, že mu vlastní rukou zakryl ústa.

Verš

pahilehi rāga nayana-bhaṅge bhela
anudina bāḍhala, avadhi nā gela
nā so ramaṇa, nā hāma ramaṇī
duṅhu-mana manobhava peṣala jāni’
e sakhi, se-saba prema-kāhinī
kānu-ṭhāme kahabi vichurala jāni’
nā khoṅjaluṅ dūtī, nā khoṅjaluṅ ān
duṅhukeri milane madhya ta pāṅca-bāṇa
ab sohi virāga, tuṅhu bheli dūtī
su-purukha-premaki aichana rīti

Synonyma

pahilehi — zpočátku; rāga — připoutanost; nayana-bhaṅge — pohyby očí; bhela — byla; anu-dina — postupně, den za dnem; bāḍhala — zvětšující se; avadhi — hranice; — ne; gela — dosáhla; — ne; so — On; ramaṇa — ten, kdo si užívá; — ne; hāma — Já; ramaṇī — ta, které si užívá; duṅhu-mana — mysli obou; manaḥ-bhava — mentální stav; peṣala — stlačeny dohromady; jāni' — když víš; e — toto; sakhi — Moje drahá přítelkyně; se-saba — všechny tyto; prema-kāhinī — milostné příhody; kānu-ṭhāme — před Kṛṣṇou; kahabi — řekneš; vichurala — On zapomněl; jāni' — když víš; — ne; khoṅjaluṅ — vyhledal; dūtī — posla; — ne; khoṅjaluṅ — hledala; ān — kohokoliv jiného; duṅhukeri — Nás obou; milane — setkáním; madhya — uprostřed; ta — ve skutečnosti; pāṅca-bāṇa — pět Amorových šípů; ab — nyní; sohi — toto; virāga — odloučení; tuṅhu — ty; bheli — stala ses; dūtī — poslíčkem; su-purukha — překrásné osoby; premaki — milostného vztahu; aichana — takový; rīti — výsledek.

Překlad

„,Běda, předtím, než jsme se setkali, mezi Námi existovalo prvotní zalíbení způsobené výměnou pohledů. Tak se vyvinula připoutanost, která postupně rostla a nyní nezná hranic. Tato připoutanost je teď pro Nás přirozená. Není to kvůli Kṛṣṇovi, který si vždy užívá, ani kvůli Mně, protože Já jsem ta, které si užívá. Tak to není. Tato připoutanost vznikla na základě vzájemného setkání a je známá jako manobhava neboli Amor. Kṛṣṇova a Moje mysl splynuly. Nyní, když jsme odloučeni, je velmi těžké tyto projevy lásky vysvětlovat. Moje drahá přítelkyně, i když Kṛṣṇa mohl na všechny tyto věci zapomenout, ty tomu rozumíš a můžeš Mu to dát vědět. U Našeho prvního setkání však žádný poslíček nebyl a Já jsem také nikoho nežádala, aby za Ním šel. Našimi prostředníky bylo ve skutečnosti pět Amorových šípů. Nyní v odloučení tato náklonnost přerostla do dalšího extatického stavu. Moje drahá přítelkyně, jednej prosím jako Můj posel, protože takto to dopadá, když se někdo zamiluje do překrásné osoby.̀“

Význam

Tyto verše původně složil a zpíval samotný Rāmānanda Rāya. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká, že v průběhu milostného požitku může být připoutanost přirovnána k Amorovi. V čase odloučení se však Amor stává poslíčkem této vysoce vyvinuté lásky. Tomu se říká prema-vilāsa-vivarta. Dojde-li k odloučení, milostný požitek se sám o sobě stává poslem, a tohoto posla Śrīmatī Rādhārāṇī oslovuje jako přítelkyni. Podstatou tohoto jednání je skutečnost, že transcendentální projevy lásky jsou stejně lahodné při odloučení jako během milostného požitku. Když byla Śrīmatī Rādhārāṇī plně pohroužená do lásky ke Kṛṣṇovi, spletla si černý tamālový strom s Kṛṣṇou a objala ho. Takovému omylu se říká prema-vilāsa-vivarta.

Verš

rādhāyā bhavataś ca citta-jatunī svedair vilāpya kramād
yuñjann adri-nikuñja-kuñjara-pate nirdhūta-bheda-bhramam
citrāya svayam anvarañjayad iha brahmāṇḍa-harmyodare
bhūyobhir nava-rāga-hiṅgula-bharaiḥ śṛṅgāra-kāruḥ kṛtī

Synonyma

rādhāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhavataḥ ca — a Tvoje; citta-jatunī — dvě mysli jako šelak; svedaiḥ — potem; vilāpya — poté, co se rozpouštějí; kramāt — postupně; yuñjan — vytvářející; adri — kopce Góvardhanu; nikuñja — na odlehlém místě pro požitek; kuñjara-pate — ó králi slonů; nirdhūta — zcela unešen; bheda-bhramam — nepochopení rozdílu; citrāya — pro zvětšování úžasu; svayam — osobně; anvarañjayat — zbarven; iha — v tomto hmotném světě; brahmāṇḍa — vesmíru; harmya-udare — v paláci; bhūyobhiḥ — různými prostředky; nava-rāga — nové náklonnosti; hiṅgula-bharaiḥ — rumělkou; śṛṅgāra — projevů lásky; kāruḥ — řemeslník; kṛtī — velmi zručný.

Překlad

„,Ó můj Pane, žiješ v lese na kopci Góvardhanu a jako král slonů jsi mistrem v umění milostné lásky. Ó Pane vesmíru, Tvoje srdce a srdce Śrīmatī Rādhārāṇī jsou jako šelak a nyní jsou rozpouštěná ve Tvém duchovním potu. Proto již mezi Tebou a Śrīmatī Rādhārāṇī nelze najít rozdíl. Nyní jsi smíchal svou právě probuzenou náklonnost, která je jako rumělka, s Vašimi rozteklými srdci a pro dobro celého světa jsi obě Vaše srdce v tomto velkém vesmírném paláci namaloval na červeno.̀“

Význam

Tento verš citovaný Rāmānandou Rāyem se nachází v Ujjvala-nīlamaṇi (Sthāyi-bhāva-prakaraṇa 155) od Śrīly Rūpy Gosvāmīho.

Verš

prabhu kahe, — ‘sādhya-vastura avadhi’ ei haya
tomāra prasāde ihā jāniluṅ niścaya

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrdil; sādhya-vastura — cíle života; avadhi — meze; ei — toto; haya — je; tomāra — tvou; prasāde — milostí; ihā — toto; jāniluṅ — pochopil jsem; niścaya — nezvratně.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu tyto verše přednesené Śrī Rāmānandou Rāyem potvrdil: „Zde jsou hranice cíle lidského života. Pouze tvou milostí jsem tomu nezvratně porozuměl.“

Verš

‘sādhya-vastu’ ‘sādhana’ vinu keha nāhi pāya
kṛpā kari’ kaha, rāya, pābāra upāya

Synonyma

sādhya-vastu — cíl života; sādhana vinu — bez následování daného postupu; keha nāhi pāya — nikdo nedosáhne; kṛpā kari' — velice milostivě; kaha — prosím vysvětli; rāya — Můj drahý Rāmānando Rāyi; pābāra upāya — způsob dosažení.

Překlad

„,Cíle lidského života nelze dosáhnout, dokud člověk nenásleduje daný postup. Nyní ke Mně buď prosím milostivý a vysvětli Mi způsob, jak tohoto cíle dosáhnout.̀“

Verš

rāya kahe, — yei kahāo, sei kahi vāṇī
ki kahiye bhāla-manda, kichui nā jāni

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; yei — cokoliv; kahāo — Ty zařídíš, abych řekl; sei — to; kahi — říkám; vāṇī — poselství; ki — co; kahiye — říkám; bhāla-manda — dobré, nebo špatné; kichui jāni — nic nevím.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya odpověděl: „Já nevím, co říkám, ale Ty jsi zařídil, abych řekl to, co jsem řekl, ať je to dobré, nebo špatné. Já pouze opakuji toto poselství.“

Verš

tribhuvana-madhye aiche haya kon dhīra
ye tomāra māyā-nāṭe ha-ibeka sthira

Synonyma

tri-bhuvana-madhye — ve třech světech; aiche — tolik; haya — je; kon — kdo; dhīra — trpělivý; ye — kdo; tomāra — Tvém; māyā-nāṭe — při manipulování různými energiemi; ha-ibeka — bude; sthira — nepohnutý.

Překlad

„Kdo v těchto třech světech je tak klidný, aby zůstal nepohnutý, když Ty uvádíš do pohybu svoje různé energie?“

Verš

mora mukhe vaktā tumi, tumi hao śrotā
atyanta rahasya, śuna, sādhanera kathā

Synonyma

mora mukhe — v mých ústech; vaktā — ten, kdo mluví; tumi — Ty jsi; tumi — Ty; hao — jsi; śrotā — posluchač; atyanta rahasya — nanejvýš tajemné; śuna — nyní prosím slyš; sādhanera kathā — rozpravu o postupu.

Překlad

„To Ty ve skutečnosti hovoříš skrze má ústa a zároveň i posloucháš, což je velká záhada. Každopádně však laskavě naslouchej o postupu, kterým lze onoho cíle dosáhnout.“

Význam

Śrīla Sanātana Gosvāmī nám doporučil naslouchat o Kṛṣṇovi od vaiṣṇavy a výslovně zakázal naslouchat od avaiṣṇavy.

avaiṣṇava-mukhodgīrṇaṁ
pūtaṁ hari-kathāmṛtam
śravaṇaṁ naiva kartavyaṁ
sarpocchiṣṭaṁ yathā payaḥ

Tímto citátem z Padma Purāṇy Śrīla Sanātana Gosvāmī varuje, aby lidé neposlouchali nic o Kṛṣṇovi od avaiṣṇavy, i kdyby byl sebevětším světským učencem. Stejně jako má mléko dotčené hadí tlamou jedovaté účinky, tak i hovory o Kṛṣṇovi v podání avaiṣṇavy jsou jedovaté. Vaiṣṇava je však odevzdaný Nejvyšší Osobnosti Božství, a proto jsou jeho slova duchovně mocná. V Bhagavad-gītě (10.10) Nejvyšší Pán říká:

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

„Těm, kteří Mi neustále s láskou slouží, dávám poznání, s jehož pomocí ke Mně mohou dospět.“ Cokoliv čistý vaiṣṇava řekne, je dokonalé. Jak je to možné? Jeho slova řídí ze srdce samotný Kṛṣṇa. Śrīla Rāmānanda Rāya přijímá toto požehnání Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a proto přiznává, že cokoliv řekl, nepocházelo z jeho inteligence, ale od Śrī Caitanyi Mahāprabhua. V Bhagavad-gītě (15.15) stojí:

sarvasya cāhaṁ hṛdi sanniviṣṭo
mattaḥ smṛtir jñānam apohanaṁ ca
vedaiś ca sarvair aham eva vedyo
vedānta-kṛd veda-vid eva cāham

„Sídlím v srdcích všech a ode Mne pochází paměť, poznání i zapomnění. Všechny Védy jsou určeny k poznání Mě; Já jsem sestavil Vedāntu a jsem znalcem Véd.“

Veškerá inteligence pochází od Nejvyšší Osobnosti Božství, Nadduše v srdci každého. Neoddaní chtějí žádat Nejvyššího Pána o smyslový požitek, a proto podléhají vlivu māyi, matoucí energie. Oddaný má však vedení Nejvyšší Osobnosti Božství, a podléhá tedy vlivu yogamāyi. Proto je mezi výroky oddaného a neoddaného propastný rozdíl.

Verš

rādhā-kṛṣṇera līlā ei ati gūḍhatara
dāsya-vātsalyādi-bhāve nā haya gocara

Synonyma

rādhā-kṛṣṇera līlā — zábavy Rādhy a Kṛṣṇy; ei — to je; ati — mnohem; gūḍhatara — důvěrnější; dāsya — služebnictví; vātsalya-ādi — a rodičovské lásky atd.; bhāve — v náladách; haya — nejsou; gocara — pochopené.

Překlad

„Zábavy Rādhy a Kṛṣṇy jsou velmi důvěrné. V náladách služebnictví, přátelství a rodičovství je nelze chápat.“

Verš

sabe eka sakhī-gaṇera ihāṅ adhikāra
sakhī haite haya ei līlāra vistāra

Synonyma

sabe — pouze; eka — jedna; sakhī-gaṇeragopī; ihāṅ — v tomto; adhikāra — způsobilost; sakhīgopī; haite — od; haya — je; ei līlāra — těchto zábav; vistāra — rozšíření.

Překlad

„Jen gopī mají právo chápat tyto transcendentální zábavy a jedině ony mohou tyto zábavy rozšiřovat.“

Verš

sakhī vinā ei līlā puṣṭa nāhi haya
sakhī līlā vistāriyā, sakhī āsvādaya

Synonyma

sakhī vinā — bez gopī; ei līlā — tyto zábavy; puṣṭa — vyživovány; nāhi haya — nejsou nikdy; sakhīgopī; līlā — zábavy; vistāriyā — rozšiřující; sakhīgopī; āsvādaya — vychutnávají tuto náladu.

Překlad

„Bez gopī nemohou být zábavy Rādhy a Kṛṣṇy vyživovány. Tyto zábavy se šíří pouze díky jejich spolupráci a mají na starosti tyto nálady vychutnávat.“

Verš

sakhī vinā ei līlāya anyera nāhi gati
sakhī-bhāve ye tāṅre kare anugati
rādhā-kṛṣṇa-kuñjasevā-sādhya sei pāya
sei sādhya pāite āra nāhika upāya

Synonyma

sakhī vinā — bez gopī; ei līlāya — v těchto zábavách; anyera — jiných; nāhi — není; gati — vstup; sakhī-bhāve — v náladě gopī; ye — každý, kdo; tāṅre — Pána Śrī Kṛṣṇu; kare — činí; anugati — následování; rādhā-kṛṣṇa — pro Rādhu a Kṛṣṇu; kuñja-sevā — služby v kuñjích neboli vrindávanských zahradách; sādhya — cíl; sei pāya — dostane; sei — tento; sādhya — výsledek; pāite — obdržet; āra — jiný; nāhika — není; upāya — způsob.

Překlad

„Bez pomoci gopī nelze do těchto zábav vstoupit. Sloužit Śrī Śrī Rādě a Kṛṣṇovi ve vrindávanských hájích může jedině ten, kdo Pána uctívá v extázi gopī a následuje jejich příkladu. Teprve potom porozumí milostné lásce mezi Rādhou a Kṛṣṇou. Jiný způsob pochopení neexistuje.“

Význam

Prostředkem k návratu domů, zpátky k Bohu, je oddaná služba. Každý má však ve službě Pánu jinou chuť. Někdo může chtít sloužit Pánu v náladě služebníka (dāsya-rasa), přítele (sakhya-rasa) nebo rodiče (vātsalya-rasa), ale žádná z těchto nálad člověku neumožní vstoupit do služby Pánu ve vztahu milostné lásky. K dosažení takové služby je třeba následovat příklad gopī v extázi sakhī-bhāvy. Jedině tehdy lze porozumět transcendentální náladě milostné lásky.

V Ujjvala-nīlamaṇi (Sakhī-prakaraṇa 1) Śrīla Rūpa Gosvāmī radí:

prema-līlā-vihārāṇāṁ
samyag vistārikā sakhī
viśrambha-ratna-peṭī ca

Ten, kdo zvětšuje Kṛṣṇovu milostnou lásku a Jeho požitek s gopīmi, se nazývá sakhī. Taková osoba je v milostných zábavách důvěrnou gopī. Tyto pomocnice jsou jako drahokamy v podobě Kṛṣṇových důvěrných společnic. Skutečné poslání sakhī je popsáno v Ujjvala-nīlamaṇi (Sakhī-prakaraṇa 88–91) takto:

mithaḥ prema-guṇotkīrtis
tayor āsakti-kāritā
abhisāro dvayor eva
sakhyāḥ kṛṣṇe samarpaṇam
narmāśvāsana-nepathyaṁhṛdayodghāṭa-pāṭavam
chidra-saṁvṛtir etasyāḥ
paty-ādeḥ parivañcanā
śikṣā saṅgamanaṁ kālesevanaṁ vyajanādibhiḥ
tayor dvayor upālambhaḥ
sandeśa-preṣaṇaṁ tathā
nāyikā-prāṇa-saṁrakṣāprayatnādyāḥ sakhī-kriyāḥ

V Kṛṣṇových milostných zábavách je Kṛṣṇa hrdina (nāyaka) a Rādhikā je hrdinka (nāyikā). Prvním posláním gopī je opěvovat slávu hrdiny i hrdinky. Druhým posláním je postupně vytvářet situace, ve kterých je hrdina přitahován hrdinkou a naopak. Jejich třetím posláním je přivést oba k tomu, aby se chtěli sejít. Čtvrtým posláním je odevzdat se Kṛṣṇovi, pátým je vytvořit veselou atmosféru, šestým je ujistit Je, že si mohou užívat svých zábav, sedmým je hrdinu i hrdinku obléci a ozdobit, osmým je mistrně vyjadřovat Jejich touhy, devátým je utajovat chyby hrdinky, desátým je klamat své manžely a jiné příbuzné, jedenáctým posláním je vzdělávat, dvanáctým je umožnit hrdinovi a hrdince, aby se mohli setkat ve správný čas, třináctým je hrdinu i hrdinku ovívat, čtrnáctým je někdy hrdinu a hrdinku pokárat, patnáctým je rozproudit konverzaci a šestnáctým je různými způsoby chránit hrdinku.

Někteří materialističtí sahajiyové, kteří nemohou zábavy Rādhy a Kṛṣṇy pochopit, si vytvářejí svoje vlastní životní styly bez odkazu na jakoukoliv autoritu. Takovým sahajiyům se říká sakhī-bhekī a někdy také gaura-nāgarī. Věří, že hmotné tělo, jež se může stát potravou šakalů a psů, je něčím, čeho by si Kṛṣṇa mohl užívat. Proto uměle zdobí svá hmotná těla, aby přivábili Kṛṣṇu, a myslí si o sobě, že jsou sakhī. Kṛṣṇu však umělé zdobení hmotného těla nikdy nepřitahuje. Co se týče Śrīmatī Rādhārāṇī a Jejích přítelkyň gopī, jejich těla, domovy, oblečení, ozdoby, úsilí i činnosti jsou duchovní, protože to vše slouží k uspokojení duchovních smyslů Kṛṣṇy. Ve skutečnosti jsou Kṛṣṇovi tak milé a drahé, že vlivu Śrīmatī Rādhārāṇī a Jejích přítelkyň zcela podléhá. Ony nemají nic společného s čímkoliv světským v rámci čtrnácti planetárních soustav tohoto vesmíru. Přestože Kṛṣṇa přitahuje všechny, sám je přitahován gopīmi a Śrīmatī Rādhārāṇī.

Nikdo by se neměl nechat svést mentálními výmysly a považovat svoje hmotné tělo za dokonalé a sebe za sakhī. To je něco jako ahaṅgrahopāsanā, kdy māyāvādī uctívají svoje vlastní tělo jako Nejvyššího. Śrīla Jīva Gosvāmī varoval materialisty, aby se vzdali těchto představ. Upozornil také, že považovat se za jednoho ze společníků Nejvyššího bez následování příkladu gopī je stejný přestupek jako považovat se za Nejvyššího. Takové uvažování je aparādha. Člověk musí praktikovat život ve Vrindávanu nasloucháním o rozhovorech gopī s Kṛṣṇou. Nikdo by se však neměl považovat za gopī, protože to je nepřístojné.

Verš

vibhur api sukha-rūpaḥ sva-prakāśo ’pi bhāvaḥ
kṣaṇam api na hi rādhā-kṛṣṇayor yā ṛte svāḥ
pravahati rasa-puṣṭiṁ cid-vibhūtīr iveśaḥ
śrayati na padam āsāṁ kaḥ sakhīnāṁ rasa-jñaḥ

Synonyma

vibhuḥ — všemocné; api — i když; sukha-rūpaḥ — zosobněné štěstí; sva-prakāśaḥ — zářící; api — i když; bhāvaḥ — zcela duchovní činnosti; kṣaṇam api — byť jen na okamžik; na — nikdy; hi — jistě; rādhā-kṛṣṇayoḥ — Śrī Śrī Rādhy a Kṛṣṇy; yāḥ — kdo; ṛte — bez; svāḥ — svého doprovodu (gopī); pravahati — vede k; rasa-puṣṭim — naplnění nejvyšší nálady; cit-vibhūtīḥ — duchovní energie; iva — jako; īśaḥ — Nejvyšší Osobnost Božství; śrayati — uchyluje se k; na — ne; padam — postavení; āsām — jich; kaḥ — kdo; sakhīnām — osobních společnic; rasa-jñaḥ — ten, kdo je obeznámený s vědou o náladách.

Překlad

„,Zábavy Rādhy a Kṛṣṇy jsou zářící, neomezené, všemocné a představují zosobněné štěstí. I přesto však duchovní nálady těchto zábav nejsou nikdy úplné bez gopī, Pánových osobních přítelkyň. Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, není nikdy úplný bez svých duchovních energií, a proto nikdo nemůže vstoupit do společnosti Rādhy a Kṛṣṇy, dokud nevyhledá útočiště u gopī. Koho by mohly zajímat Jejich duchovní zábavy, aniž by vyhledal toto útočiště?̀“

Význam

Tento citát je z Govinda-līlāmṛty (10.17).

Verš

sakhīra svabhāva eka akathya-kathana
kṛṣṇa-saha nija-līlāya nāhi sakhīra mana

Synonyma

sakhīragopī; svabhāva — přirozený sklon; eka — jeden; akathya — nevysvětlitelný; kathana — vyprávění; kṛṣṇa-saha — s Kṛṣṇou; nija-līlāya — v Jeho osobních zábavách; nāhi — ne; sakhīragopī; mana — mysl.

Překlad

„Nevysvětlitelnou skutečností ohledně přirozených sklonů gopī je, že si nikdy nechtějí s Kṛṣṇou užívat samy.“

Verš

kṛṣṇa saha rādhikāra līlā ye karāya
nija-sukha haite tāte koṭi sukha pāya

Synonyma

kṛṣṇa saha — s Kṛṣṇou; rādhikāra — Śrīmatī Rādhārāṇī; līlā — zábavy; ye — které; karāya — přinášejí; nija-sukha — osobní štěstí; haite — než; tāte — v tom; koṭi — desetmiliónkrát; sukha — štěstí; pāya — získávají.

Překlad

„Když gopī slouží Śrī Śrī Rādě a Kṛṣṇovi, aby Jim pomohly v Jejich transcendentálních zábavách, jejich štěstí se desetmiliónkrát zvětší.“

Verš

rādhāra svarūpa — kṛṣṇa-prema-kalpalatā
sakhī-gaṇa haya tāra pallava-puṣpa-pātā

Synonyma

rādhāra svarūpa — duchovní povaha Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa-prema — lásky ke Kṛṣṇovi; kalpa-latā — rostlinka; sakhī-gaṇagopī; haya — jsou; tāra — této rostlinky; pallava — větvičky; puṣpa — květy; pātā — a listy.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī je svou povahou jako rostlinka lásky k Bohu a gopī jsou její větvičky, květy a listy.“

Verš

kṛṣṇa-līlāmṛta yadi latāke siñcaya
nija-sukha haite pallavādyera koṭi-sukha haya

Synonyma

kṛṣṇa-līlāmṛta — nektar zábav Pána Kṛṣṇy; yadi — jestliže; latāke — rostlinku; siñcaya — pokropí; nija-sukha haite — než osobní štěstí; pallava-ādyera — větviček, květů a listů; koṭi — desetmiliónkrát; sukha — štěstí; haya — je.

Překlad

„Je-li tato rostlinka pokropena nektarem Kṛṣṇových zábav, štěstí, které získají větvičky, květy a listy, je desetmiliónkrát větší než štěstí samotné rostlinky.“

Význam

Ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura říká: „Śrīmatī Rādhārāṇī je rostlinka lásky k Bohu a gopī jsou jako větvičky, květy a listy. Je-li vodou pokropena rostlinka, získají větvičky, květy a listy nepřímo stejný prospěch jako rostlinka samotná. Přímé kropení větviček, květů a listů však není tak účinné jako zalévání kořene rostlinky. Pokud se gopī sdružují s Kṛṣṇou přímo, nejsou tolik spokojené, jako když napomáhají setkání Śrīmatī Rādhārāṇī s Kṛṣṇou. Jejich transcendentální blaženost spočívá ve spojení tohoto páru.“

Verš

sakhyaḥ śrī-rādhikāyā vraja-kumuda-vidhor hlādinī-nāma-śakteḥ
sārāṁśa-prema-vallyāḥ kisalaya-dala-puṣpādi-tulyāḥ sva-tulyāḥ
iktāyāṁ kṛṣṇa-līlāmṛta-rasa-nicayair ullasantyām amuṣyāṁ
jātollāsāḥ sva-sekāc chata-guṇam adhikaṁ santi yat tan na citram

Synonyma

sakhyaḥ — přítelkyně jako Lalitā a Viśākhā; śrī-rādhikāyāḥ — Śrīmatī Rādhārāṇī; vraja-kumuda — lotosům podobných obyvatel Vradžabhúmi; vidhoḥ — měsíce (Kṛṣṇy); hlādinī — přinášející potěšení; nāma — jména; śakteḥ — energie; sāra-aṁśa — aktivní princip; prema-vallyāḥ — rostlinky lásky k Bohu; kisalaya — čerstvě vyrostlé; dala — listy; puṣpa — květy; ādi — a tak dále; tulyāḥ — rovné; sva-tulyāḥ — rovné Jí samotné; siktāyām — když je pokropena; kṛṣṇa-līlā — zábav Pána Śrī Kṛṣṇy; amṛta — nektaru; rasa-nicayaiḥ — kapkami šťávy; ullasantyām — zářící; amuṣyām — Jí, Śrīmatī Rādhārāṇī; jāta-ullāsāḥ — když probouzí radost; sva-sekāt — než zalití jí samotné; śata-guṇam — stokrát; adhikam — více; santi — jsou; yat — které; tat — to; na — ne; citram — úžasné.

Překlad

„,Všechny gopī, osobní přítelkyně Śrīmatī Rādhārāṇī, jsou Jí rovny. Kṛṣṇa těší obyvatele Vradžabhúmi stejně, jako je měsíc příjemný lotosovému květu. Jeho energie přinášející blaženost se nazývá āhlādinī a Śrīmatī Rādhārāṇī je jejím aktivním principem. Je přirovnána k rostlince s čerstvými květy a lístky. Když je Śrīmatī Rādhārāṇī pokropena nektarem Kṛṣṇových zábav, pak všechny Její přítelkyně, gopī, tuto radost oceňují stokrát víc, než kdyby byly pokropeny samy. To ve skutečnosti není vůbec úžasné.̀“

Význam

Tento verš je také z Govinda-līlāmṛty (10.16).

Verš

yadyapi sakhīra kṛṣṇa-saṅgame nāhi mana
tathāpi rādhikā yatne karāna saṅgama

Synonyma

yadyapi — i když; sakhīragopī; kṛṣṇa-saṅgame — užívat si přímo se Śrī Kṛṣṇou; nāhi — nikoliv; mana — mysl; tathāpi — přesto; rādhikā — Śrīmatī Rādhārāṇī; yatne — s velkou snahou; karāna — zapříčiní; saṅgama — setkání s Kṛṣṇou.

Překlad

„Třebaže si gopī, přítelkyně Śrīmatī Rādhārāṇī, samy nechtějí s Kṛṣṇou užívat přímo, Śrīmatī Rādhārāṇī se všemožně snaží zařídit, aby si Kṛṣṇa s gopīmi užíval.“

Verš

nānā-cchale kṛṣṇe preri’ saṅgama karāya
ātma-kṛṣṇa-saṅga haite koṭi-sukha pāya

Synonyma

nānā-chale — pod různými záminkami; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; preri' — posílající; saṅgama — přímou společnost; karāya — způsobuje; ātma-kṛṣṇa-saṅga — osobní styk s Pánem Kṛṣṇou; haite — než; koṭi-sukha — desetmiliónkrát více štěstí; pāya — Ona získává.

Překlad

„Śrīmatī Rādhārāṇī někdy pod různými záminkami posílá gopī za Kṛṣṇou, jen aby jim umožnila přímo se s Ním sdružovat. Tehdy je desetmiliónkrát šťastnější, než když si v Jeho společnosti užívá sama.“

Verš

anyonye viśuddha preme kare rasa puṣṭa
tāṅ-sabāra prema dekhi’ kṛṣṇa haya tuṣṭa

Synonyma

anyonye — spolu vzájemně; viśuddha — transcendentální; preme — s láskou k Bohu; kare — činí; rasa — náladu; puṣṭa — vyživenou; tāṅ-sabāra — jich všech; prema — lásku k Bohu; dekhi' — když vidí; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; haya — je; tuṣṭa — spokojený.

Překlad

„Toto vzájemné jednání s transcendentální láskou k Bohu dodává této transcendentální náladě výživu. Když Śrī Kṛṣṇa vidí, jak k Němu gopī vyvinuly čistou lásku, je velice spokojený.“

Význam

Śrīmatī Rādhārāṇī a gopī se nezajímají o své vlastní štěstí plynoucí ze styků s Kṛṣṇou. Naopak jsou šťastné, když vidí jedna druhou, jak se sdružují s Kṛṣṇou. Jejich jednání je tak dále vyživováno láskou k Bohu, a když to Kṛṣṇa vidí, má z toho velkou radost.

Verš

sahaja gopīra prema, — nahe prākṛta kāma
kāma-krīḍā-sāmye tāra kahi ‘kāma’-nāma

Synonyma

sahaja — přirozená; gopīragopī; prema — láska k Bohu; nahe — není; prākṛta — hmotný; kāma — chtíč; kāma-krīḍā — smyslné hrátky; sāmye — zdánlivě stejné jako; tāra — takových činností; kahi — říkám; kāma-nāma — jméno „chtíč“.

Překlad

„Je třeba si všimnout, že přirozenou vlastností gopī je milovat Nejvyššího Pána. Jejich chtivou touhu nelze přirovnávat ke světskému chtíči. Jelikož se však někdy zdá, že jejich touha připomíná hmotný chtíč, je tato transcendentální láska ke Kṛṣṇovi někdy jako chtíč označována.“

Význam

Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že Kṛṣṇovi, který oplývá transcendentálním poznáním, nemůžeme nikdy připisovat hmotný chtíč. Ten se nedá ve službě Pánu zaměstnat, protože se týká materialistů, nikoliv Kṛṣṇy. Pro uspokojení Kṛṣṇy se dá použít jedině prema, láska k Bohu. Prema je bezvýhradná služba Pánu. Chtivé hry gopī jsou ve skutečnosti podstatou nejvyšší lásky k Bohu, protože gopī nikdy nejednají pro svoje vlastní uspokojení. Mají radost již z toho, že zapojují jiné gopī do služby Pánu. Gopī jsou transcendentálně šťastnější, když nepřímo zaměstnají druhé gopī ve službě Kṛṣṇovi, než když Mu slouží samy. To je rozdíl mezi hmotným chtíčem a láskou k Bohu. Chtíč se vztahuje na hmotný svět a láska k Bohu se vztahuje pouze na Kṛṣṇu.

Verš

premaiva gopa-rāmāṇāṁ
kāma ity agamat prathām
ity uddhavādayo ’py etaṁ
vāñchanti bhagavat-priyāḥ

Synonyma

premā — láska k Bohu; eva — jistě; gopa-rāmāṇām — všech gopī; kāmaḥ — chtíč; iti — takto; agamat — stal se běžným; prathām — postup; iti — tak; uddhava-ādayaḥ — všichni oddaní, v čele s Uddhavou; api — zajisté; etam — tento druh chování; vāñchanti — přejí si; bhagavat-priyāḥ — ti, kdo jsou nesmírně drazí Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„,I když jsou vztahy gopī ke Kṛṣṇovi na úrovni čisté lásky k Bohu, jsou někdy považovány za chtíč. Protože jsou však naprosto duchovní, Uddhava a všichni ostatní Pánovi drazí oddaní se jich chtějí zúčastnit.̀“

Význam

Toto je citát z Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.285).

Verš

nijendriya-sukha-hetu kāmera tātparya
kṛṣṇa-sukha-tātparya gopī-bhāva-varya

Synonyma

nija-indriya — svých vlastních smyslů; sukha — štěstí; hetu — z důvodu; kāmera — chtivé touhy; tātparya — záměr; kṛṣṇa — Kṛṣṇy; sukha — štěstí; tātparya — záměr; gopī-bhāva-varya — nejvyšší rozpoložení gopī.

Překlad

„Chtivé touhy přicházejí, když se člověk zajímá o uspokojení svých vlastních smyslů. Nálada gopī však není taková. Jejich jedinou touhou je uspokojovat Kṛṣṇovy smysly.“

Verš

nijendriya-sukha-vāñchā nāhi gopikāra
kṛṣṇe sukha dite kare saṅgama-vihāra

Synonyma

nija-indriya-sukha — po uspokojení vlastních smyslů; vāñchā — touha; nāhi — není; gopikāragopī; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; sukha — štěstí; dite — dát; kare — činí; saṅgama-vihāra — sdružování se s Kṛṣṇou a užívání si s Ním.

Překlad

„Mezi gopīmi neexistuje ani špetka touhy po osobním uspokojení. Jejich jedinou touhou je poskytovat radost Kṛṣṇovi, a proto se s Ním stýkají a užívají si s Ním.“

Verš

yat te sujāta-caraṇāmburuhaṁ staneṣu
bhītāḥ śanaiḥ priya dadhīmahi karkaśeṣu
tenāṭavīm aṭasi tad vyathate na kiṁ svit
kūrpādibhir bhramati dhīr bhavad-āyuṣāṁ naḥ

Synonyma

yat — protože; te — Tvoje; sujāta — jemné; caraṇa-ambu-ruham — lotosové nohy; staneṣu — na ňadra; bhītāḥ — obávající se; śanaiḥ — velice opatrně; priya — ó drahý; dadhīmahi — pokládáme; karkaśeṣu — hrubá a tvrdá; tena — takovýma lotosovýma nohama; aṭavīm — lesem; aṭasi — chodíš; tat vyathate — jsou zraňovány; na — ne; kim svit — ať už; kūrpa-ādibhiḥ — malými kamínky; bhramati — mate; dhīḥ — inteligenci; bhavat-āyuṣām — těch, kdo na Tebe myslí jako na svůj život; naḥ — nás.

Překlad

„(Gopī řekly:) ,Drahý Kṛṣṇo, velice opatrně si pokládáme Tvé jemné lotosové nohy na svá tvrdá ňadra. Když chodíš lesem, do Tvých hebkých lotosových nohou se zabodávají malé kamínky. Bojíme se, že Tě to bolí. Jsi pro nás vším, a proto jsou naše mysli velmi rozrušené, když Tvé lotosové nohy zakoušejí bolest.̀“

Význam

Verš

sei gopī-bhāvāmṛte yāṅra lobha haya
veda-dharma-loka tyaji’ se kṛṣṇe bhajaya

Synonyma

sei — tomto; gopīgopī; bhāva-amṛte — v nektaru extáze; yāṅra — jehož; lobha — připoutanost; haya — je; veda-dharma — náboženských zásad Véd; loka — názoru veřejnosti; tyaji' — vzdávající se; se — ten; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; bhajaya — s láskou slouží.

Překlad

„Ten, koho přitahuje tato extatická láska gopī, se nestará o názory veřejnosti ani o usměrňující zásady védského života. Raději se zcela odevzdává Kṛṣṇovi a slouží Mu.“

Verš

rāgānuga-mārge tāṅre bhaje yei jana
sei-jana pāya vraje vrajendra-nandana

Synonyma

rāga-anuga — spontánní připoutanosti; mārge — na cestě; tāṅre — Kṛṣṇu; bhaje — uctívá; yei — který; jana — člověk; sei-jana — ten člověk; pāya — získá; vraje — ve Vrindávanu; vrajendra-nandana — syna Nandy Mahārāje.

Překlad

„V případě, že někdo uctívá Pána na cestě spontánní lásky a odejde do Vrindávanu, získá útočiště u Vrajendra-nandany, syna Nandy Mahārāje.“

Význam

Celkem je vyjmenováno šedesát čtyři prvků oddané služby Kṛṣṇovi, a to jsou usměrňující zásady nařízené śāstrami a dané duchovním mistrem. Každý musí Kṛṣṇovi sloužit podle těchto usměrňujících zásad, ale pokud někdo rozvine spontánní lásku ke Kṛṣṇovi, jak je patrná z činností těch, kdo žijí ve Vradžabhúmi, pak dosáhne úrovně rāgānuga-bhakti. Ten, kdo rozvinul tuto spontánní lásku, je vhodným uchazečem o povýšení na úroveň, které se těší obyvatelé Vradžabhúmi. Ve Vradžabhúmi žádné usměrňující zásady pro službu Kṛṣṇovi neexistují. Vše je vykonáváno se spontánní, přirozenou láskou ke Kṛṣṇovi. Následování zásad védského systému tam vůbec není nutné. Takové zásady se následují v tomto hmotném světě, a dokud je člověk na hmotné úrovni, musí jednat podle nich. Spontánní láska ke Kṛṣṇovi je však transcendentální. Může se zdát, že usměrňující zásady jsou porušovány, ale zde je oddaný na transcendentální úrovni. Této službě se říká guṇātīta neboli nirguṇa, protože není znečištěná třemi kvalitami hmotné přírody.

Verš

vraja-lokera kona bhāva lañā yei bhaje
bhāva-yogya deha pāñā kṛṣṇa pāya vraje

Synonyma

vraja-lokera — planety známé jako Goloka Vṛndāvan; kona — nějakou; bhāva — náladu; lañā — přijímající; yei — každý, kdo; bhaje — vykonává oddanou službu; bhāva-yogya — vhodné pro takovou duchovní náklonnost; deha — tělo; pāñā — dostávající; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇu; pāya — dostane; vraje — ve Vrindávanu.

Překlad

„V osvobozeném stavu je oddaný přitahován jednou z pěti nálad transcendentální láskyplné služby Pánu. S tím, jak dále slouží Pánu v této transcendentální náladě, získá duchovní tělo, aby mohl Kṛṣṇovi sloužit na Goloce Vṛndāvanu.“

Verš

tāhāte dṛṣṭānta — upaniṣad śruti-gaṇa
rāga-mārge bhaji’ pāila vrajendra-nandana

Synonyma

tāhāte — co se toho týče; dṛṣṭānta — příklad; upaniṣad śruti-gaṇa — velcí mudrci známí jako zosobněné Upaniṣady neboli śruti; rāga-mārge — na cestě spontánní lásky; bhaji' — uctívající; pāila — dosáhli; vrajendra-nandana — lotosových nohou Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Názorným příkladem toho jsou světci představující Upaniṣady. Uctíváním Pána na cestě spontánní lásky dosáhli lotosových nohou Vrajendra-nandany, syna Nandy Mahārāje.“

Význam

Na planetě Goloce Vṛndāvanu jsou Kṛṣṇovi služebníci vedení Raktakou a Patrakou. Kṛṣṇovi přátelé jsou vedení Śrīdāmem, Subalem a dalšími. Jsou tam také starší gopī a pastevci vedení Nandou Mahārājem, matkou Yaśodou a dalšími. Všechny tyto osobnosti jsou věčně zapojené do láskyplné služby Pánu v souladu se svými osobitými druhy připoutanosti ke Kṛṣṇovi. Ten, kdo se chce vrátit domů, aby sloužil Pánu přímo, může být ke Kṛṣṇovi přitahován jako služebník, přítel, otec či matka. Pokud někdo během tohoto života Kṛṣṇovi neustále slouží v určité extázi, dostane po opuštění hmotného těla vhodné duchovní tělo, aby mohl Kṛṣṇovi sloužit podle své určité připoutanosti. Může sloužit jako služebník, přítel, otec či matka. Také ten, kdo chce sloužit Kṛṣṇovi s milostnou láskou, může získat tělo, ve kterém bude jednat pod vedením gopī. V této souvislosti jsou nejzářnějším příkladem svaté osobnosti známé jako śruti, představitelé Upaniṣad. Śruti pochopily, že bez služby Kṛṣṇovi a následování příkladu gopī není možné vstoupit do království Boha a sloužit Kṛṣṇovi v náladě milostné lásky. Proto se zapojily do spontánní láskyplné služby Kṛṣṇovi a následovaly příklad gopī.

Verš

nibhṛta-marun-mano ’kṣa-dṛḍha-yoga-yujo hṛdi yan
munaya upāsate tad arayo ’pi yayuḥ smaraṇāt
striya uragendra-bhoga-bhuja-daṇḍa-viṣakta-dhiyo
vayam api te samāḥ sama-dṛśo ’ṅghri-saroja-sudhāḥ

Synonyma

nibhṛta — ovládli; marut — životní vzduch; manaḥ — mysl; akṣa — smysly; dṛḍha — silné; yoga — v procesu mystické yogy; yujaḥ — kdo jsou zapojeni; hṛdi — v srdci; yat — kdo; munayaḥ — velcí mudrci; upāsate — uctívají; tat — toho; arayaḥ — nepřátelé; api — také; yayuḥ — dosáhli; smaraṇāt — vzpomínáním; striyaḥgopī; uraga-indra — hadů; bhoga — jako těla; bhuja — paže; daṇḍa — jako tyče; viṣakta — připoutané; dhiyaḥ — jejichž mysli; vayam api — my také; te — Tvoje; samāḥ — stejné jako ony; sama-dṛśaḥ — mající stejné extatické pocity; aṅghri-saroja — lotosových nohou; sudhāḥ — nektar.

Překlad

„,Velcí mudrci pokořují mysl a smysly praktikováním mystické yogy a ovládáním dechu. Takto zapojeni v mystické yoze vidí Nadduši ve svých srdcích a nakonec vstoupí do neosobního Brahmanu. Tohoto postavení však dosáhnou i nepřátelé Nejvyšší Osobnosti Božství pouhým vzpomínáním na Nejvyššího Pána. Dívky z Vradži, gopī, však byly přitahované Kṛṣṇovou krásou a chtěly jen objímat Jeho a Jeho hadům podobné paže. Gopī tak nakonec okusily nektar Pánových lotosových nohou. Podobným způsobem můžeme nektar Jeho lotosových nohou ochutnat i my, Upaniṣady, následováním příkladu gopī.̀“

Význam

Tento citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.87.23) vyslovily śruti, zosobněné Védy.

Verš

‘sama-dṛśaḥ’-śabde kahe ‘sei bhāve anugati’
‘samāḥ’-śabde kahe śrutira gopī-deha-prāpti

Synonyma

sama-dṛśaḥ śabde — slovy sama-dṛśaḥ; kahe — je řečeno; sei — tom; bhāve — v rozpoložení; anugati — následující; samāḥ śabde — slovem samāḥ; kahe — je řečeno; śrutira — osobností známých jako śruti; gopī-deha — těla gopī; prāpti — získání.

Překlad

„Slova ,sama-dṛśaḥ̀ ve čtvrtém řádku předešlého verše znamenají ,následování nálady gopī̀. Slovo ,samāḥ̀ vyjadřuje, že śruti získaly stejná těla, jako mají gopī.“

Verš

‘aṅghri-padma-sudhā’ya kahe ‘kṛṣṇa-saṅgānanda’
vidhi-mārge nā pāiye vraje kṛṣṇa-candra

Synonyma

aṅghri-padma-sudhāya — nektarem získaným z lotosových nohou Śrī Kṛṣṇy; kahe — je řečeno; kṛṣṇa-saṅga-ānanda — transcendentální blaženost plynoucí z Kṛṣṇovy společnosti; vidhi-mārge — na cestě usměrňujících zásad; pāiye — člověk nezíská; vraje — v Goloce Vṛndāvanu; kṛṣṇa-candra — Pána Kṛṣṇu.

Překlad

„Slova ,aṅghri-padma-sudhā̀ znamenají ,důvěrně se sdružovat se Śrī Kṛṣṇoù. Takové dokonalosti lze dosáhnout jedině spontánní láskou k Bohu. Kṛṣṇu na Goloce Vṛndāvanu nelze získat pouhým sloužením Pánu podle usměrňujících zásad.“

Verš

nāyaṁ sukhāpo bhagavān
dehināṁ gopikā-sutaḥ
jñānināṁ cātma-bhūtānāṁ
yathā bhakti-matām iha

Synonyma

na — ne; ayam — tento Pán Śrī Kṛṣṇa; sukha-āpaḥ — snadno dosažitelný; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; dehinām — pro materialisty, kteří považují tělo za sebe sama; gopikā-sutaḥ — syn matky Yaśody; jñāninām — pro osoby navyklé mentální spekulaci; ca — a; ātma-bhūtānām — pro ty, kdo provádějí přísnou askezi; yathā — jako; bhakti-matām — pro ty, kdo jsou zapojeni ve spontánní oddané službě; iha — v tomto světě.

Překlad

„,Nejvyšší Osobnost Božství, Kṛṣṇa, syn matky Yaśody, je přístupný pro oddané, kteří jsou zapojení ve spontánní láskyplné službě. Avšak ti, kdo se oddávají mentální spekulaci, ti, kdo usilují o seberealizaci přísnou askezí, nebo ti, kdo považují tělo za vlastní já, Ho tak snadno dosáhnout nemohou.̀“

Význam

Tento verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.9.21) vyslovil Śrīla Śukadeva Gosvāmī. Objevuje se v pasáži, ve které oslavuje matku Yaśodu a další oddané Kṛṣṇy popisem toho, jak si dokáží podmanit Pána svou láskou.

Verš

ataeva gopī-bhāva kari aṅgīkāra
rātri-dina cinte rādhā-kṛṣṇera vihāra

Synonyma

ataeva — proto; gopī-bhāva — láskyplná nálada gopī; kari — činící; aṅgīkāra — přijetí; rātri-dina — dnem i nocí; cinte — myslí na; rādhā-kṛṣṇera — Rādhy a Kṛṣṇy; vihāra — zábavy.

Překlad

„Oddaný by proto měl přijmout za své rozpoložení, v jakém slouží gopī. V tomto transcendentálním rozpoložení by měl neustále myslet na zábavy Śrī Rādhy a Kṛṣṇy.“

Verš

siddha-dehe cinti’ kare tāhāṅñi sevana
sakhī-bhāve pāya rādhā-kṛṣṇera caraṇa

Synonyma

siddha-dehe — ve stavu dokonalosti; cinti' — vzpomínáním; kare — vykonává; tāhāñi — v duchovním světě; sevana — službu; sakhī-bhāve — v náladě gopī; pāya — dosáhne; rādhā-kṛṣṇera — Rādhy a Kṛṣṇy; caraṇa — lotosových nohou.

Překlad

„Do duchovního světa je oddaný přemístěn poté, co dlouhou dobu vzpomínal na Rādhu, Kṛṣṇu a Jejich zábavy a zcela se zbavil hmotného znečištění. Tam získá příležitost sloužit Rādě a Kṛṣṇovi jako jedna z gopī.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura vysvětluje, že slova siddha-deha, „dokonalé duchovní tělo“, znamená tělo nacházející se nad hrubohmotným tělem z pěti prvků a subtilním astrálním tělem složeným z mysli, inteligence a falešného ega. Jinými slovy, oddaný dostane zcela duchovní tělo, v němž může sloužit transcendentálnímu páru, Rādě a Kṛṣṇovi: sarvopādhi-vinirmuktaṁ tat-paratvena nirmalam.

Jakmile se oddaný nachází ve svém duchovním těle, které je nad hrubohmotným i jemnohmotným tělem, je způsobilý sloužit Rādě a Kṛṣṇovi. Tomuto tělu se říká siddha-deha. Živá bytost dostane určitý druh hrubohmotného těla podle svých dřívějších činností a mentálního stavu. V tomto životě se mentální stav různě mění a stejná živá bytost dostane další tělo v příštím životě podle svých tužeb. Mysl, inteligence a falešné ego se vždy snaží ovládat hmotnou přírodu. Podle tohoto subtilního astrálního těla dostává živá bytost hrubohmotné tělo, aby si mohla užívat předmětů svých tužeb. Činnostmi současného těla si připravuje další jemnohmotné tělo a podle něho získá další hrubohmotné tělo. Tak probíhá hmotná existence. Pokud je však někdo v duchovním postavení a netouží po hrubohmotném či jemnohmotném těle, získá své původní duchovní tělo. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (4.9): tyaktvā dehaṁ punar janma naiti mām eti so 'rjuna.

Díky duchovnímu tělu je oddaný povýšen do duchovního světa a sídlí buď na Goloce Vṛndāvanu, nebo na jiné vaikuṇṭhské planetě. V duchovním těle již neexistují hmotné touhy a oddaný je plně spokojený se službou Nejvyšší Osobnosti Božství, Rādě a Kṛṣṇovi. To je úroveň bhakti (hṛṣīkeṇa hṛṣīkeśa-sevanaṁ bhaktir ucyate). Teprve tehdy, když jsou duchovní tělo, mysl a smysly zcela očištěné, lze sloužit Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, a Jeho choti. Na Vaikuṇṭhách je chotí Lakṣmī a na Goloce Vṛndāvanu je to Śrīmatī Rādhārāṇī. V duchovním těle prostém veškerého znečištění lze sloužit Rādě a Kṛṣṇovi nebo Lakṣmī a Nārāyaṇovi. Jakmile je někdo takto duchovně umístěn, pak již nemyslí na svůj vlastní smyslový požitek. Tomuto duchovnímu tělu se říká siddha-deha, tělo, se kterým je možné transcendentálně sloužit Rādě a Kṛṣṇovi. Je to proces zapojení transcendentálních smyslů do láskyplné oddané služby. Tento verš konkrétně uvádí sakhī-bhāve pāya rādhā-kṛṣṇera caraṇa – lotosovým nohám Rādhy a Kṛṣṇy mohou sloužit pouze transcendentálně pokročilé osoby v náladě gopī.

Verš

gopī-ānugatya vinā aiśvarya-jñāne
bhajileha nāhi pāya vrajendra-nandane

Synonyma

gopī-ānugatya — podřízenost gopīm; vinā — bez; aiśvarya-jñāne — s poznáním o majestátu; bhajileha — když slouží Nejvyššímu Pánu; nāhi — ne; pāya — dostane; vrajendra-nandane — syna Mahārāje Nandy, Kṛṣṇu.

Překlad

„Dokud člověk nekráčí ve stopách gopī, nemůže získat službu lotosovým nohám Kṛṣṇy, syna Nandy Mahārāje. Ten, kdo je okouzlený poznáním Pánova majestátu, nemůže dosáhnout Jeho lotosových nohou, přestože je zapojený do oddané služby.“

Význam

Lakṣmī-Nārāyaṇa lze uctívat procesem vidhi-mārga neboli uctíváním Pána prostřednictvím usměrňujících zásad podle pokynů śāster a duchovního mistra. Nejvyšší Osobnost Božství, Rādhu a Kṛṣṇu, však nelze přímo uctívat tímto způsobem. Vztahy mezi Rādhou, Kṛṣṇou a gopīmi jsou prosté majestátu Lakṣmī-Nārāyaṇa. Vidhi-mārga, neboli následování usměrňujících zásad, se používá pro uctívání Lakṣmī-Nārāyaṇa, kdežto proces spontánní služby – to znamená následování příkladu gopī, obyvatelek Vrindávanu, – je transcendentálně pokročilejší, a jím se uctívá Rādhā a Kṛṣṇa. Tohoto vznešeného postavení nelze dosáhnout uctíváním Pána obklopeného Jeho majestátem. Ti, kdo jsou přitahováni milostnou láskou Rādhy a Kṛṣṇy, musí kráčet ve stopách gopī. Jedině tak je možné vstoupit do Pánovy služby na Goloce Vṛndāvanu a přímo se stýkat s Rādhou a Kṛṣṇou.

Verš

tāhāte dṛṣṭānta — lakṣmī karila bhajana
tathāpi nā pāila vraje vrajendra-nandana

Synonyma

tāhāte — tohoto; dṛṣṭānta — důkaz; lakṣmī — bohyně štěstí; karila — činila; bhajana — uctívání; tathāpi — přesto; — ne; pāila — dostala; vraje — ve Vrindávanu; vrajendra-nandana — syna Mahārāje Nandy, Kṛṣṇu.

Překlad

„Nevysloveným příkladem je v tomto ohledu bohyně štěstí, která uctívala Pána Kṛṣṇu proto, aby se mohla zúčastnit Jeho zábav ve Vrindávanu. Kvůli svému honosnému životnímu stylu však službu Śrī Kṛṣṇovi ve Vrindávanu nemohla získat.“

Verš

nāyaṁ śriyo ’ṅga u nitānta-rateḥ prasādaḥ
svar-yoṣitāṁ nalina-gandha-rucāṁ kuto ’nyāḥ
rāsotsave ’sya bhuja-daṇḍa-gṛhīta-kaṇṭha-
labdhāśiṣāṁ ya udagād vraja-sundarīṇām

Synonyma

na — ne; ayam — toto; śriyaḥ — bohyně štěstí; aṅge — na hrudi; u — běda; nitānta-rateḥ — která má velice důvěrný vztah; prasādaḥ — přízeň; svaḥ — nebeských planet; yoṣitām — žen; nalina — lotosového květu; gandha — majících vůni; rucām — a tělesný lesk; kutaḥ — mnohem méně; anyāḥ — jiné; rāsa-utsave — při slavnosti tance rāsa; asya — Pána Śrī Kṛṣṇy; bhuja-daṇḍa — pažemi; gṛhīta — objímané; kaṇṭha — jejich krky; labdha-āśiṣām — kterým se dostalo takového požehnání; yaḥ — které; udagāt — se projevilo; vraja-sundarīṇām — překrásných gopī, transcendentálních dívek z Vradžabhúmi.

Překlad

„,Při tanci rāsa Pán Śrī Kṛṣṇa svými pažemi objímal gopī okolo krku. Bohyni štěstí ani jiným společnicím v duchovním světě se takové transcendentální přízně nikdy nedostalo. Nic takového si nedokáží představit ani ty nejkrásnější dívky na nebeských planetách, což jsou dívky, jejichž tělesný lesk a vůně připomínají krásu a vůni lotosových květů. Co potom říci o ženách tohoto světa, které mohou být velmi krásné podle hmotných měřítek?̀“

Význam

Verš

eta śuni’ prabhu tāṅre kaila āliṅgana
dui jane galāgali karena krandana

Synonyma

eta śuni' — když to vše vyslechl; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — Rāmānandy Rāye; kaila — učinil; āliṅgana — objetí; dui jane — oba dva; galāgali — těsné objetí; karena — činili; krandana — pláč.

Překlad

Když to Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl, objal Rāmānandu Rāye a oba dva se v těsném objetí dali do pláče.

Verš

ei-mata premāveśe rātri goṅāilā
prātaḥ-kāle nija-nija-kārye duṅhe gelā

Synonyma

ei-mata — takto; prema-āveśe — v extázi lásky k Bohu; rātri — noc; goṅāilā — strávili; prātaḥ-kāle — ráno; nija-nija-kārye — za svými příslušnými povinnostmi; duṅhe — oba dva; gelā — odešli.

Překlad

Takto strávili celou noc v extázi lásky k Bohu a ráno se rozešli za svými příslušnými povinnostmi.

Verš

vidāya-samaye prabhura caraṇe dhariyā
rāmānanda rāya kahe vinati kariyā

Synonyma

vidāya-samaye — při odchodu; prabhura caraṇe — lotosové nohy Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dhariyā — poté, co uchopil; rāmānanda rāya — Rāmānanda Rāya; kahe — říká; vinati kariyā — s velkou pokorou.

Překlad

Předtím, než odešel, padl Rāmānanda Rāya na zem, uchopil lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua a s pokorou řekl tato slova.

Verš

‘more kṛpā karite tomāra ihāṅ āgamana
dina daśa rahi’ śodha mora duṣṭa mana

Synonyma

more — mně; kṛpā — milost; karite — prokázat; tomāra — Tvůj; ihāṅ — sem; āgamana — příchod; dina daśa rahi' — zůstávající alespoň deset dní; śodha — očisti; mora — moji; duṣṭa mana — znečištěnou mysl.

Překlad

Śrī Rāmānanda Rāya řekl: „Přišel jsi sem jen proto, abys mi prokázal svou bezpříčinnou milost. Zůstaň zde proto alespoň deset dní a očisti mou znečištěnou mysl.“

Verš

tomā vinā anya nāhi jīva uddhārite
tomā vinā anya nāhi kṛṣṇa-prema dite’

Synonyma

tomā vinā — mimo Tebe; anya — kdokoliv jiný; nāhi — není; jīva — živou bytost; uddhārite — osvobodit; tomā vinā — mimo Tebe; anya — kdokoliv jiný; nāhi — není; kṛṣṇa-prema dite — udělit lásku ke Kṛṣṇovi.

Překlad

„Nikdo jiný než Ty nemůže vysvobodit všechny živé bytosti, protože jedině Ty můžeš dát lásku ke Kṛṣṇovi.“

Verš

prabhu kahe, — āilāṅa śuni’ tomāra guṇa
kṛṣṇa-kathā śuni, śuddha karāite mana

Synonyma

prabhu kahe — Pán řekl; āilāṅa — přišel jsem; śuni' — když jsem slyšel; tomāra — o tvých; guṇa — vlastnostech; kṛṣṇa-kathā — tato témata o Śrī Kṛṣṇovi; śuni — poslouchám; śuddha karāite — jen abych očistil; mana — svou mysl.

Překlad

Pán odpověděl: „Dozvěděl jsem se o tvých dobrých vlastnostech, a proto jsem přišel, abych od tebe naslouchal o Kṛṣṇovi a očistil tak svou mysl.“

Verš

yaiche śuniluṅ, taiche dekhiluṅ tomāra mahimā
rādhā-kṛṣṇa-premarasa-jñānera tumi sīmā

Synonyma

yaiche — kolik; śuniluṅ — jsem slyšel; taiche — tolik; dekhiluṅ — jsem viděl; tomāra mahimā — tvou slávu; rādhā-kṛṣṇa-prema-rasa-jñānera — transcendentálního poznání o milostných zábavách Rādhy a Kṛṣṇy; tumi — ty; sīmā — konečný cíl.

Překlad

„Nyní jsem skutečně viděl tvou slávu a všechno, co jsem o tobě slyšel, se potvrdilo. Jsi vrcholem poznání zábav Rādhy a Kṛṣṇy v milostné náladě.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu zjistil, že Rāmānanda Rāya je nejlepší autoritou na transcendentální poznání o milostném vztahu Rādhy a Kṛṣṇy. V tomto verši Pán přímo říká, že Rāmānanda Rāya je vrcholem poznání tohoto druhu.

Verš

daśa dinera kā-kathā yāvat āmi jība’
tāvat tomāra saṅga chāḍite nāriba

Synonyma

daśa dinera — o deseti dnech; -kathā — co říci; yāvat — dokud; āmi — Já; jība' — budu žít; tāvat — tak dlouho; tomāra — tvé; saṅga — společnosti; chāḍite — vzdát se; nāriba — nebudu schopný.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Co říci o deseti dnech! Dokud budu žít, nebudu schopný se vzdát tvé společnosti.“

Verš

nīlācale tumi-āmi thākiba eka-saṅge
sukhe goṅāiba kāla kṛṣṇa-kathā-raṅge

Synonyma

nīlācale — v Džagannáth Purí; tumi — ty; āmi — Já; thākiba — budeme pobývat; eka-saṅge — spolu; sukhe — šťastně; goṅāiba — budeme trávit; kāla — čas; kṛṣṇa-kathā-raṅge — v radosti z rozhovorů o Kṛṣṇovi.

Překlad

„Budeme žít spolu v Džagannáth Purí a trávit čas šťastně v rozhovorech o Kṛṣṇovi a Jeho zábavách.“

Verš

eta bali’ duṅhe nija-nija kārye gelā
sandhyā-kāle rāya punaḥ āsiyā mililā

Synonyma

eta bali' — to když řekli; duṅhe — oba dva; nija-nija — svými příslušnými; kārye — za povinnostmi; gelā — odešli; sandhyā-kāle — večer; rāya — Rāmānanda Rāya; punaḥ — znovu; āsiyā — poté, co tam přišel; mililā — setkali se.

Překlad

Oba se potom rozešli za svými příslušnými povinnostmi. K večeru se Rāmānanda Rāya vrátil, aby Pána Caitanyu Mahāprabhua opět navštívil.

Verš

anyonye mili’ duṅhe nibhṛte vasiyā
praśnottara-goṣṭhī kahe ānandita hañā

Synonyma

anyonye — navzájem; mili' — setkávající se; duṅhe — oba dva; nibhṛte — v ústraní; vasiyā — sedící; praśna-uttara — otázek a odpovědí; goṣṭhī — rozhovor; kahe — hovořili; ānandita — šťastní; hañā — stávající se.

Překlad

Znovu a znovu se scházeli, usedali v ústraní a šťastně formou otázek a odpovědí hovořili o oddané službě.

Verš

prabhu puche, rāmānanda karena uttara
ei mata sei rātre kathā paraspara

Synonyma

prabhu puche — Pán se ptá; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; karena — dává; uttara — odpovědi; ei mata — takto; sei rātre — té noci; kathā — rozhovor; paraspara — vzájemný.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se ptal a Śrī Rāmānanda Rāya odpovídal. Tak rozmlouvali celou noc.

Verš

prabhu kahe, — “kon vidyā vidyā-madhye sāra?”
rāya kahe, — “kṛṣṇa-bhakti vinā vidyā nāhi āra”

Synonyma

prabhu kahe — Pán se zeptal; kon — jaké; vidyā — poznání; vidyā-madhye — mezi veškerým poznáním; sāra — nejdůležitější; rāya kahe — Rāmānanda Rāya odpověděl; kṛṣṇa-bhakti — oddané služby Kṛṣṇovi; vinā — vyjma; vidyā — vzdělání; nāhi — není; āra — jakékoliv jiné.

Překlad

Při jedné příležitosti se Pán zeptal: „Jaký druh vzdělání je ze všech nejdůležitější?“

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Žádné vzdělání není důležité kromě transcendentální oddané služby Kṛṣṇovi.“

Verše 245 až 257 jsou všechno otázky a odpovědi mezi Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Rāmānandou Rāyem, prodchnuté snahou ukázat rozdíl mezi hmotnou a duchovní existencí. Vzdělání ve vědomí Kṛṣṇy je vždy transcendentální a je tím nejlepším druhem vzdělání. Hmotné vzdělání má za cíl rozvíjet hmotné uspokojování smyslů. Nad hmotným uspokojováním smyslů se nachází další negativní podoba poznání, zvaná brahma-vidyā neboli neosobní transcendentální poznání. Nad tímto brahma-vidyā neboli poznáním o neosobním Brahmanu stojí poznání o oddané službě Nejvyššímu Pánu, Viṣṇuovi. Toto poznání je vyšší. A ještě výše stojí oddaná služba Pánu Kṛṣṇovi, což je nejvyšší podoba vzdělání. Śrīmad-Bhāgavatam (4.29.49) uvádí: tat karma hari-toṣaṁ yat sā vidyā tan-matir yayā – „Nejlepší činností je činnost určená k potěšení Nejvyššího Pána a nejlepším vzděláním je vzdělání, které obohacuje naše vědomí Kṛṣṇy.“

Śrīmad-Bhāgavatam (7.5.23–24) dále uvádí:

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam
iti puṁsārpitā viṣṇaubhaktiś cen nava-lakṣaṇā
kriyeta bhagavaty addhā
tan manye ’dhītam uttamam

Toto je výrok Prahlāda Mahārāje, který vyslovil jako odpověď na otázku svého otce. Prahlāda Mahārāja řekl: „Opěvovat Pána Viṣṇua nebo o Něm naslouchat, myslet na Něho, sloužit Jeho lotosovým nohám, uctívat Ho, modlit se k Němu, stát se Jeho služebníkem a přítelem a obětovat vše službě Jemu – to vše jsou různé způsoby oddané služby. O tom, kdo je zapojený v těchto činnostech, se rozumí, že dosáhl nejvyšší dokonalosti ve vzdělání.“

Verš

‘kīrti-gaṇa-madhye jīvera kon baḍa kīrti?’
‘kṛṣṇa-bhakta baliyā yāṅhāra haya khyāti’

Synonyma

kīrti-gaṇa-madhye — mezi slavnými činnostmi; jīvera — živé bytosti; kon — která; baḍa — největší; kīrti — sláva; kṛṣṇa-bhakta — oddaný Pána Kṛṣṇy; baliyā — jako; yāṅhāra — koho; haya — je; khyāti — pověst.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se poté Rāmānandy Rāye zeptal: „Která je nejslavnější ze všech slavných činností?“

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Osoba známá jako oddaný Pána Śrī Kṛṣṇy se těší největší slávě.“

Nejlepší pověst, kterou může živá bytost mít, je být oddaným Kṛṣṇy a jednat s vědomím Kṛṣṇy. V hmotném světě se každý snaží být slavný nahromaděním peněz na kontě nebo hmotného jmění. Mezi karmīmi probíhá neustálá soutěž o rozvoj bohaté společnosti. Celý svět se točí kolem tohoto soutěžení. Taková sláva je však dočasná, protože trvá pouze tak dlouho, dokud existuje dočasné hmotné tělo. Někdo se může stát slavným brahma-jñānīm, neosobním učencem, nebo se může stát po hmotné stránce bohatou osobou. V obou případech je však získaný věhlas nižší než v případě Kṛṣṇova oddaného. V Garuḍa Purāṇě je řečeno:

kalau bhāgavataṁ nāmadurlabhaṁ naiva labhyate
brahma-rudra-padotkṛṣṭaṁ
guruṇā kathitaṁ mama

„V tomto věku Kali je sláva toho, kdo je známý jako velký oddaný, velmi vzácná. Toto postavení je nicméně vyšší než postavení velkých polobohů, jako jsou Brahmā a Mahādeva. To je názor všech duchovních mistrů.“

V Itihāsa-samuccayi říká Nārada Puṇḍarīkovi:

janmāntara-sahasreṣuyasya syād buddhir īdṛśī
dāso ’haṁ vāsudevasya
  sarvāḻ lokān samuddharet

„Ten, kdo po mnoha a mnoha životech realizoval, že je věčným služebníkem Vāsudevy, může vysvobodit všechny světy.“

V Ādi Purāṇě, v rozhovoru mezi Kṛṣṇou a Arjunou, je řečeno: bhaktānām anugacchanti muktayaḥ śrutibhiḥ saha – „Nejvznešenější úroveň osvobození poskytuje védské poznání. Všichni kráčejí ve stopách oddaného.“ V Bṛhan-nāradīya Purāṇě se dále říká: adyāpi ca muni-śreṣṭhā brahmādyā api devatāḥ – „Až do této chvíle neznali vliv oddaného ani velcí polobozi, jako jsou Brahmā a Pán Śiva.“ Také Garuḍa Purāṇa uvádí:

brāhmaṇānāṁ sahasrebhyaḥsatra-yājī viśiṣyate
satra-yājī-sahasrebhyaḥ
sarva-vedānta-pāragaḥ
sarva-vedānta-vit-koṭyāviṣṇu-bhakto viśiṣyate
vaiṣṇavānāṁ sahasrebhya
ekānty eko viśiṣyate

„Je řečeno, že z tisíců brāhmaṇů je pouze jeden kvalifikovaný vykonávat oběti a z mnoha tisíců takových kvalifikovaných brāhmaṇů ovládajících vykonávání obětí možná jeden překonal veškeré védské poznání. Ten je mezi všemi brāhmaṇy považován za nejlepšího. Přesto ještě mezi tisíci brāhmaṇů, kteří překonali védské poznání, je možná jeden viṣṇu-bhaktou, a ten je považován za nejslavnějšího. Z tisíců takových vaiṣṇavů je nejslavnější ten, který je zcela upevněný ve službě Pánu Kṛṣṇovi. Ten, kdo je bezvýhradně oddaný službě Pánu, se jistě vrátí domů, zpátky k Bohu.“

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.13.4) se objevuje následující výrok:

śrutasya puṁsāṁ sucira-śramasya
nanv añjasā sūribhir īḍito ’rthaḥ
tat-tad-guṇānuśravaṇaṁ mukunda-
pādāravindaṁ hṛdayeṣu yeṣām

„Člověk vysoce učený ve védské literatuře se po velkém snažení nepochybně stane velmi slavným. Jisté však je, že lepší je ten, kdo ve svém srdci neustále poslouchá a opěvuje slávu lotosových nohou Mukundy.“

V Nārāyaṇa-vyūha-stavě se uvádí:

nāhaṁ brahmāpi bhūyāsaṁtvad-bhakti-rahito hare
tvayi bhaktas tu kīṭo ’pi
bhūyāsaṁ janma-janmasu

„Nestojím o to, narodit se jako Brahmā, není-li to oddaný Pána. Budu spokojený, když se narodím jako obyčejný hmyz, pokud budu moci zůstat v domě oddaného.“

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu existuje mnoho podobných veršů, zvláště 3.25.38, 4.24.29, 4.31.22, 7.9.24 a 10.14.30.

Byl to Pán Śiva, kdo řekl: „Já neznám pravdu o Kṛṣṇovi, ale oddaný Pána Kṛṣṇy zná veškerou pravdu. Prahlāda je ze všech oddaných Pána Kṛṣṇy největší.“

Pokročilejší než Prahlāda jsou údajně Pāṇḍuovci a nad nimi stojí členové yaduovské dynastie, kteří jsou ještě pokročilejší. V yaduovské dynastii je nejpokročilejší Uddhava a nad Uddhavou stojí dívky z Vradža-dhámu, samotné gopī.

V Bṛhad-vāmana Purāṇě říká Pán Brahmā Bhṛguovi:

ṣaṣṭi-varṣa-sahasrāṇimayā taptaṁ tapaḥ purā
nanda-gopa-vraja-strīṇāṁ
pāda-reṇūpalabdhaye

„Šedesát tisíc let jsem meditoval a podstupoval askezi jen proto, abych pochopil prach z lotosových nohou gopī. Přesto jsem ho nepochopil. Co je však důležitější, neporozuměli mu dokonce ani Pán Śiva, Pán Śeṣa a bohyně štěstí Lakṣmī.“

V Ādi Purāṇě samotný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, říká:

na tathā me priyatamobrahmā rudraś ca pārthiva
na ca lakṣmīr na cātmā ca
yathā gopī-jano mama

„Pán Brahmā, Pán Śiva, bohyně štěstí, a dokonce ani Mé vlastní Já Mi není tak drahé jako gopī.“ Nejpřednější ze všech gopī je Śrīmatī Rādhārāṇī. Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī jsou nejvznešenějšími služebníky Śrīmatī Rādhārāṇī a Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Ti, kdo jim věrně slouží, jsou známí jako oddaní rūpānugové. Caitanya-candrāmṛta (26) obsahuje o Śrīlovi Rūpovi Gosvāmīm následující výrok:

āstāṁ vairāgya-koṭir bhavatu śama-dama-kṣānti-maitry-ādi-koṭis
tattvānudhyāna-koṭir bhavatu bhavatu vā vaiṣṇavī bhakti-koṭiḥ
koṭy-aṁśo ’py asya na syāt tad api guṇa-gaṇo yaḥ svataḥ-siddha āste
śrīmac-caitanyacandra-priya-caraṇa-nakha-jyotir āmoda-bhājām

Vlastnosti toho, kdo se věnuje službě Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi, jako je dobrá pověst, odříkání a poznání, se s dobrými vlastnostmi jiných lidí nemají srovnávat. Tak dokonalý je oddaný, který neustále slouží Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

‘sampattira madhye jīvera kon sampatti gaṇi?’
‘rādhā-kṛṣṇe prema yāṅra, sei baḍa dhanī’

Synonyma

sampattira — bohatství; madhye — z; jīvera — živých bytostí; kon — jaké; sampatti — bohatství; gaṇi — přijímáme; rādhā-kṛṣṇe — Śrīmatī Rādhārāṇī a Śrī Kṛṣṇovi; prema — láskyplná služba; yāṅra — jehož; sei — on; baḍa — velký; dhanī — boháč.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Kdo je největší boháč?“

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Největší boháč je ten, kdo je nejbohatší láskou k Rādě a Kṛṣṇovi.“

Každý v tomto světě se snaží hromadit majetek, aby uspokojil svoje smysly. Nikdo se ve skutečnosti nestará o nic jiného než o hromadění majetku a jeho udržování. Boháči jsou obvykle považováni za nejdůležitější osobnosti tohoto hmotného světa, ale když porovnáme světského boháče s tím, kdo vlastní bohatství oddané služby Rādě a Kṛṣṇovi, je větším boháčem ten druhý. Śrīmad-Bhāgavatam (10.39.2) uvádí:

kim alabhyaṁ bhagavati
prasanne śrī-niketane
tathāpi tat-parā rājan
na hi vāñchanti kiñcana

„Co je těžké pro oddané Pána Kṛṣṇy, který je útočištěm bohyně štěstí? Ó králi, i když mohou tito oddaní získat cokoliv, netouží po ničem.“

Verš

‘duḥkha-madhye kona duḥkha haya gurutara?’
‘kṛṣṇa-bhakta-viraha vinā duḥkha nāhi dekhi para’

Synonyma

duḥkha-madhye — mezi strastiplnými životními podmínkami; kona — jaké; duḥkha — utrpení; haya — je; gurutara — bolestivější; kṛṣṇa-bhakta-viraha — odloučení od oddaného Pána Kṛṣṇy; vinā — mimo to; duḥkha — neštěstí; nāhi — není; dekhi — vidím; para — jiné.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Které je nejbolestivější ze všech druhů utrpení?“

Śrī Rāmānanda Rāya odpověděl: „Neznám jiné nesnesitelné utrpení než odloučení od oddaného Kṛṣṇy.“

Význam

Ve védské literatuře o tom Pán říká:

mām anārādhya duḥkhārtaḥkuṭumbāsakta-mānasaḥ
sat-saṅga-rahito martyo
vṛddha-sevā-paricyutaḥ

„Ten, kdo Mne neuctívá, je příliš připoutaný k rodině a nevykonává oddanou službu, musí být považován za velice nešťastnou osobu. Velmi nešťastný je také ten, kdo se nesdružuje s vaiṣṇavy nebo neslouží svým představeným.“

V Bṛhad-bhāgavatāmṛtě (1.5.44) se nachází také následující výrok:

sva-jīvanādhikaṁ prārthyaṁśrī-viṣṇu-jana-saṅgataḥ
vicchedena kṣaṇaṁ cātra
na sukhāṁśaṁ labhāmahe

„Ze všech druhů kýžených věcí, které může živá bytost v životě získat, je společnost oddaných Pána tou nejlepší. Pokud jsme byť jen na okamžik odloučeni od oddaného, nemůžeme zakoušet štěstí.“

Verš

‘mukta-madhye kon jīva mukta kari’ māni?’
‘kṛṣṇa-prema yāṅra, sei mukta-śiromaṇi’

Synonyma

mukta-madhye — mezi osvobozenými; kon — kterou; jīva — živou bytost; mukta — osvobozenou; kari' — považující za; māni — přijímáme; kṛṣṇa-prema — láska ke Śrī Kṛṣṇovi; yāṅra — jehož; sei — taková osoba; mukta-śiromaṇi — největší ze všech osvobozených duší.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se pak zeptal: „Která z osvobozených duší má být považována za největší?“

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Nejvyššího stupně osvobození dosáhl ten, kdo rozvinul lásku ke Kṛṣṇovi.“

muktānām api siddhānāṁ
nārāyaṇa-parāyaṇaḥ
su-durlabhaḥ praśāntātmā
koṭiṣv api mahā-mune

„Ó velký mudrci, mezi mnoha milióny osvobozených osobností a těch, kdo dosáhli dokonalosti, je oddaný Pána Nārāyaṇa velice vzácný. On je tou nejdokonalejší a nejklidnější osobou.“

Verš

‘gāna-madhye kona gāna — jīvera nija dharma?’
‘rādhā-kṛṣṇera prema-keli’ — yei gītera marma’

Synonyma

gāna-madhye — z písní; kona gāna — která píseň; jīvera — živé bytosti; nija — její vlastní; dharma — náboženství; rādhā-kṛṣṇera prema-keli — milostné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy; yei — které; gītera — písně; marma — význam.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se dále Rāmānandy Rāye zeptal: „Která z mnoha písní má být považována za skutečné náboženství živé bytosti?“

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Píseň popisující milostné zábavy Śrī Rādhy a Kṛṣṇy předčí všechny ostatní.“

anugrahāya bhaktānāṁ
mānuṣaṁ deham āsthitaḥ
bhajate tādṛśīḥ krīḍā
yāḥ śrutvā tat-paro bhavet

„Pán Kṛṣṇa se zdánlivě zjevuje jako lidská bytost a projevuje své transcendentální zábavy ve Vrindávanu, aby obrátil pozornost podmíněné duše k naslouchání o Jeho transcendentálních činnostech.“ Neoddaným je přísně zakázáno zúčastňovat se zpívání, ve kterém jsou oslavovány milostné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy. Pokud člověk není oddaný, je pro něho velice nebezpečné poslouchat písně o zábavách Rādhy a Kṛṣṇy, které napsali Jayadeva Gosvāmī, Caṇḍīdāsa a další vznešení oddaní. Pán Śiva vypil oceán jedu, ale to by nikdo neměl napodobovat. Nejdříve se musíme stát čistými oddanými Pána Kṛṣṇy, a potom si můžeme vychutnávat naslouchání Jayadevovým písním a prožívat transcendentální blaženost. Když někdo jen napodobuje činnosti Pána Śivy a pije jed, pak jistě zemře.

Rozhovory mezi Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Rāmānandou Rāyem jsou určeny pouze pro pokročilé oddané. Ti, kdo setrvávají na světské úrovni a studují tyto rozhovory pouze proto, aby předložili nějakou disertační práci a získali tak doktorát, jim nebudou moci porozumět. Na ně budou mít tyto rozpravy naopak jedovaté účinky.

Verš

‘śreyo-madhye kona śreyaḥ jīvera haya sāra?’
‘kṛṣṇa-bhakta-saṅga vinā śreyaḥ nāhi āra’

Synonyma

śreyaḥ-madhye — z prospěšných činností; kona — která; śreyaḥ — prospěšná činnost; jīvera — živé bytosti; haya — je; sāra — podstatou; kṛṣṇa-bhakta-saṅga — sdružování se s oddanými Pána Kṛṣṇy; vinā — vyjma; śreyaḥ — prospěšná činnost; nāhi — není; āra — jiná.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se potom zeptal: „Která ze všech příznivých a prospěšných činností je pro živou bytost nejlepší?“

Význam

Rāmānanda Rāya: „Jedinou příznivou činností je sdružování se s oddanými Kṛṣṇy.“

ata ātyantikaṁ kṣemaṁ
pṛcchāmo bhavato 'naghāḥ
saṁsāre 'smin kṣaṇārdho 'pi
sat-saṅgaḥ śevadhir nṛṇām

„Řekni nám prosím, co je nejdokonalejší dobročinností. Já si myslím, že největší pokladnicí lidstva v tomto hmotném světě je společnost oddaných, i kdyby trvala pouhý okamžik.“

Verš

‘kāṅhāra smaraṇa jīva karibe anukṣaṇa?’
‘kṛṣṇa’-nāma-guṇa-līlā — pradhāna smaraṇa’

Synonyma

kāṅhāra — na koho; smaraṇa — vzpomínání; jīva — živá bytost; karibe — měla by dělat; anukṣaṇa — neustále; kṛṣṇa-nāma — svaté jméno Pána Kṛṣṇy; guṇa-līlā — Jeho vlastnosti a zábavy; pradhāna smaraṇa — nejdůležitější vzpomínání.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Na co by měly všechny živé bytosti neustále vzpomínat?“

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Těmi hlavními předměty vzpomínání jsou vždy Pánovo svaté jméno, vlastnosti a zábavy.“

Śrīmad-Bhāgavatam (2.2.36) uvádí:

tasmāt sarvātmanā rājan
hariḥ sarvatra sarvadā
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca
smartavyo bhagavān nṛṇām

Śukadeva Gosvāmī dochází k tomuto závěru: „Povinností živé bytosti je neustále a za všech okolností vzpomínat na Nejvyšší Osobnost Božství. Všechny lidské bytosti by měly naslouchat o Pánu, opěvovat Ho a vzpomínat na Něj.“

Verš

‘dhyeya-madhye jīvera kartavya kon dhyāna?’
‘rādhā-kṛṣṇa-padāmbuja-dhyāna — pradhāna’

Synonyma

dhyeya-madhye — ze všemožných druhů meditace; jīvera — živé bytosti; kartavya — povinnost; kon — jaká; dhyāna — meditace; rādhā-kṛṣṇa-pada-ambuja — o lotosových nohou Rādhy a Kṛṣṇy; dhyāna — meditace; pradhāna — je hlavní.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se dále zeptal: „Která z mnohých meditací je potřebná pro všechny živé bytosti?“

Význam

Śrīla Rāmānanda Rāya odpověděl: „Hlavní povinností každé živé bytosti je meditovat o lotosových nohou Rādhy a Kṛṣṇy.“

Śrīmad-Bhāgavatam (1.2.14) uvádí:

tasmād ekena manasā
bhagavān sātvatāṁ patiḥ
śrotavyaḥ kīrtitavyaś ca
dhyeyaḥ pūjyaś ca nityadā

Sūta Gosvāmī odpověděl mudrcům v čele se Śaunakou: „Každý by měl velmi pozorně naslouchat o zábavách Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, opěvovat Jeho činnosti a pravidelně o Něm meditovat.“

Verš

‘sarva tyaji’ jīvera kartavya kāhāṅ vāsa?’
‘vraja-bhūmi vṛndāvana yāhāṅ līlā-rāsa’

Synonyma

sarva — všeho; tyaji' — když se vzdá; jīvera — živé bytosti; kartavya — je třeba udělat; kāhāṅ — kde; vāsa — sídlo; vraja-bhūmi — země známá jako Vradžabhúmi; vṛndāvana — svaté místo jménem Vrindávan; yāhāṅ — kde; līlā-rāsa — Pán Kṛṣṇa tančil svůj tanec rāsa.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Kde by se měla živá bytost usadit poté, co opustí všechna ostatní místa?“

Význam

Rāmānanda Rāya na to odpověděl: „Měla by žít na svatém místě známém jako Vrindávan nebo Vradžabhúmi, kde Pán tančil svůj tanec rāsa.“

Śrīmad-Bhāgavatam (10.47.61) uvádí:

āsām aho caraṇa-reṇu-juṣām ahaṁ syāṁ
vṛndāvane kim api gulma-latauṣadhīnām
yā dustyajaṁ sva-janam ārya-pathaṁ ca hitvā
bhejur mukunda-padavīṁ śrutibhir vimṛgyām

Uddhava řekl: „Chci se stát jednou z rostlin ve Vrindávanu, po kterých šlapou gopī, jež se vzdaly všech styků se svými rodinami a přáteli a rozhodly se uctívat lotosové nohy Mukundy. Tyto lotosové nohy hledají všechny vznešené svaté osoby, zběhlé ve studiu védské literatury.“

Verš

‘śravaṇa-madhye jīvera kon śreṣṭha śravaṇa?’
‘rādhā-kṛṣṇa-prema-keli karṇa-rasāyana’

Synonyma

śravaṇa-madhye — ze všech témat k naslouchání; jīvera — živé bytosti; kon — jaké; śreṣṭha — nejdůležitější; śravaṇa — téma k naslouchání; rādhā-kṛṣṇa-prema-keli — milostné zábavy Rādhy a Kṛṣṇy; karṇa-rasa-ayana — velice lahodící uchu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Které z témat, jimž lidé naslouchají, je pro všechny živé bytosti nejlepší?“

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Naslouchání o milostných zábavách Rādhy a Kṛṣṇy velice lahodí uchu.“

vikrīḍitaṁ vraja-vadhūbhir idaṁ ca viṣṇoḥ
śraddhānvito 'nuśṛṇuyād atha varṇayed yaḥ
bhaktiṁ parāṁ bhagavati pratilabhya kāmaṁ
hṛd-rogam āśv apahinoty acireṇa dhīraḥ

„Ten, kdo s vírou naslouchá o jednání mezi Pánem Kṛṣṇou a gopīmi při tanci rāsa a kdo tyto činnosti popisuje, dosáhne dokonalé úrovně oddané služby a zároveň ztratí hmotné chtivé touhy.“

Osvobozená osoba, jež naslouchá o milostných zábavách Rādhy a Kṛṣṇy, netíhne k chtivým touhám. Jeden světský darebák jednou řekl, že když vaiṣṇavové zpívají jméno „Rādhā, Rādhā,“ vzpomene si na ženu holiče, která se jmenuje Rādhā. To je praktický příklad. Dokud člověk není osvobozený, neměl by se snažit naslouchat o milostných zábavách Rādhy a Kṛṣṇy. Pokud někdo, kdo není osvobozený, poslouchá vyprávění o tanci rāsa, může vzpomínat na svoje světské činnosti a nedovolené vztahy s jakousi ženou, jejíž jméno může být také Rādhā. V podmíněném stavu by se člověk vůbec neměl snažit na takové věci myslet. Následováním usměrňujících zásad by se měl člověk pozvednout na úroveň spontánní náklonnosti ke Kṛṣṇovi. Jedině tehdy by měl naslouchat o rādhā-kṛṣṇa-līle. I když může být naslouchání o těchto záležitostech příjemné jak osvobozené, tak i podmíněné duši, podmíněná duše by o nich naslouchat neměla. Hovory mezi Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem probíhají na osvobozené úrovni.

Verš

‘upāsyera madhye kon upāsya pradhāna?’
‘śreṣṭha upāsya — yugala ‘rādhā-kṛṣṇa’ nāma’

Synonyma

upāsyera — předměty uctívání; madhye — mezi; kon — který; upāsya — předmět uctívání; pradhāna — hlavní; śreṣṭha — hlavní; upāsya — předmět hodný uctívání; yugala — pár; rādhā-kṛṣṇa nāma — svaté jméno Rādhā-Kṛṣṇa neboli Hare Kṛṣṇa.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se zeptal: „Který ze všech předmětů uctívání je nejpřednější?“

Význam

Rāmānanda Rāya odvětil: „Hlavním předmětem hodným uctívání je svaté jméno Rādhy a Kṛṣṇy neboli Hare Kṛṣṇa mantra.“

Śrīmad-Bhāgavatam (6.3.22) uvádí:

etāvān eva loke 'smin
puṁsāṁ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ
bhakti-yogo bhagavati
tan-nāma-grahaṇādibhiḥ

„V tomto hmotném světě je jediným posláním živé bytosti přijmout cestu bhakti-yogy a zpívat svaté jméno Pána.“

Verš

‘mukti, bhukti vāñche yei, kāhāṅ duṅhāra gati?’
‘sthāvara-deha, deva-deha yaiche avasthiti’

Synonyma

mukti — osvobození; bhukti — smyslový požitek; vāñche — touží; yei — ten, kdo; kāhāṅ — kde; duṅhāra — obou; gati — cíl; sthāvara-deha — tělo stromu; deva-deha — tělo poloboha; yaiche — jako; avasthiti — umístěni.

Překlad

„A jaký je osud těch, kdo touží po osvobození, a těch, kdo touží po smyslovém požitku?“ zeptal se Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Význam

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Ti, kdo se snaží splynout s Nejvyšším Pánem, budou muset přijmout těla podobná stromům a ti, kdo příliš tíhnou ke smyslovému požitku, získají těla polobohů.“

Ti, kdo touží po osvobození splynutím s existencí Boha, již nechtějí smyslový požitek v hmotném světě. Na druhou stranu však postrádají poznání o službě lotosovým nohám Pána. Proto jsou odsouzeni stát po mnoho tisíc let jako stromy. Stromy jsou sice živé bytosti, ale nepohybují se. Osvobozená duše, která splyne s Pánem, není o nic lepší než stromy. Stromy také stojí v Pánově existenci, protože hmotná energie a Pánova energie jsou stejné. Záře Brahmanu je také energie Nejvyššího Pána. Je tedy jedno, zůstane-li někdo v záři Brahmanu nebo v oblasti hmotné energie, protože na obou místech scházejí duchovní činnosti. Lépe na tom jsou ti, kdo touží po uspokojování smyslů a povýšení na nebeské planety. Tito lidé si chtějí užívat jako obyvatelé nebes v rajských zahradách. Oni si alespoň ponechávají svoji osobnost, aby se mohli těšit ze života. Impersonalisté se však snaží ztratit svou osobnost, čímž přicházejí o hmotné i duchovní štěstí. Konečným osudem buddhistických filosofů je být jako nehybný kámen, který neprovádí hmotné ani duchovní činnosti. Co se týče těžce pracujících karmīch, Śrīmad-Bhāgavatam (11.10.23) uvádí:

iṣṭveha devatā yajñaiḥ
svar-lokaṁ yāti yājñikaḥ
bhuñjīta deva-vat tatra
bhogān divyān nijārjitān

„Poté, co karmī vykonali různé obětní obřady pro dosažení nebeských planet, mohou tam jít a užívat si s polobohy do té míry, nakolik jim to výsledky jejich zbožných činností dovolí.“

V Bhagavad-gītě (9.20–21) Pán Kṛṣṇa říká:

trai-vidyā māṁ soma-pāḥ pūta-pāpā
yajñair iṣṭvā svar-gatiṁ prārthayante
te puṇyam āsādya surendra-lokam
aśnanti divyān divi deva-bhogān
te taṁ bhuktvā svarga-lokaṁ viśālaṁ
kṣīṇe puṇye martya-lokaṁ viśanti
evaṁ trayī-dharmam anuprapannā
gatāgataṁ kāma-kāmā labhante

„Ti, kdo studují Védy a pijí šťávu soma, aby se dostali na nebeské planety, Mě uctívají nepřímo. Očištěni od hříšných reakcí se narodí na zbožné nebeské planetě Indry, kde si užívají božských rozkoší. Poté, co si tak užili hojných nebeských požitků a vyčerpali výsledky svých zbožných činností, se vracejí zpátky na tuto planetu smrti. Ti, kdo touží po uspokojování smyslů následováním zásad tří Véd, tedy získávají pouze opakované zrození a smrt.“

Karmī se proto po vyčerpání výsledků svých zbožných činností vracejí v podobě dešťových kapek na tuto planetu a začínají svůj život v evolučním procesu jako tráva a jiné rostliny.

Verš

arasa-jña kāka cūṣe jñāna-nimba-phale
rasa-jña kokila khāya premāmra-mukule

Synonyma

arasa-jña — ti, kdo postrádají nálady; kāka — vrány; cūṣe — sají; jñāna — poznání; nimba-phale — hořkého plodu nimba; rasa-jña — ti, kdo prožívají transcendentální nálady; kokila — kukačky; khāya — pojídají; prema-āmra-mukule — mangová poupata lásky k Bohu.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „Ti, kdo nemají přístup k transcendentálním náladám, jsou jako vrány, které sají šťávu hořkých plodů nimbovníku poznání, kdežto ti, kdo prožívají různé nálady, jsou jako kukačky pojídající poupata mangovníku lásky k Bohu.“

Význam

Spekulativní postup empirické filosofie je hořký jako plod stromu nimba. Takové plody pojídají vrány. Filosofický postup realizace Absolutní Pravdy je jinými slovy postupem, který přijímají lidé podobní vránám. Oddaní podobní kukačkám však mají sladké hlasy, jimiž zpívají svaté jméno Pána, a pochutnávají si na sladkých plodech mangovníku lásky k Bohu. Tito oddaní vychutnávají sladké nálady ve společnosti Pána.

Verš

abhāgiyā jñānī āsvādaye śuṣka jñāna
kṛṣṇa-premāmṛta pāna kare bhāgyavān

Synonyma

abhāgiyā — nešťastní; jñānī — filosofičtí spekulanti; āsvādaye — ochutnávají; śuṣka — suché; jñāna — empirické poznání; kṛṣṇa-prema-amṛta — nektar lásky ke Kṛṣṇovi; pāna — pití; kare — činí; bhāgyavān — šťastní.

Překlad

Rāmānanda Rāya na závěr prohlásil: „Nešťastní empiričtí filosofové ochutnávají suchý proces filosofického poznání, kdežto oddaní pravidelně pijí nektar lásky ke Kṛṣṇovi. Proto jsou ze všech nejšťastnější.“

Verš

ei-mata dui jana kṛṣṇa-kathā-rase
nṛtya-gīta-rodane haila rātri-śeṣe

Synonyma

ei-mata — takto; dui jana — oba (Pán Caitanya a Rāmānanda Rāya); kṛṣṇa-kathā-rase — v náladách rozhovorů o Kṛṣṇovi; nṛtya-gīta — při tančení a zpěvu; rodane — při naříkání; haila — byl; rātri-śeṣe — konec noci.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu a Rāmānanda Rāya tak strávili celou noc vychutnáváním nálad kṛṣṇa-kathā, rozhovorů o Kṛṣṇovi. Zatímco zpívali, tančili a plakali, noc skončila.

Verš

doṅhe nija-nija-kārye calilā vihāne
sandhyā-kāle rāya āsi’ mililā āra dine

Synonyma

doṅhe — oba dva; nija-nija-kārye — každý za svými povinnostmi; calilā — odešli; vihāne — ráno; sandhyā-kāle — večer; rāya — Rāmānanda Rāya; āsi' — přicházející znovu; mililā — setkali se; āra — dalšího; dine — dne.

Překlad

Ráno se oba rozešli za svými příslušnými povinnostmi, ale večer se Rāmānanda Rāya vrátil, aby se s Pánem znovu setkal.

Verš

iṣṭa-goṣṭhī kṛṣṇa-kathā kahi’ kata-kṣaṇa
prabhu-pada dhari’ rāya kare nivedana

Synonyma

iṣṭa-goṣṭhī — duchovní rozhovor; kṛṣṇa-kathā — témata o Kṛṣṇovi; kahi' — hovořící; kata-kṣaṇa — nějaký čas; prabhu-pada — lotosové nohy Pána; dhari' — poté, co uchopil; rāya — Rāmānanda Rāya; kare — činí; nivedana — prosbu.

Překlad

Toho večera, poté, co nějakou dobu hovořili o Kṛṣṇovi, Rāmānanda Rāya uchopil Pánovy lotosové nohy a promluvil následovně.

Verš

‘kṛṣṇa-tattva’, ‘rādhā-tattva’, ‘prema-tattva-sāra’
‘rasa-tattva’ ‘līlā-tattva’ vividha prakāra

Synonyma

kṛṣṇa-tattva — pravda o Śrī Kṛṣṇovi; rādhā-tattva — pravda o Śrīmatī Rādhārāṇī; prema-tattva-sāra — podstata Jejich milostného vztahu; rasa-tattva — pravda o transcendentálních náladách; līlā-tattva — pravda o zábavách Pána; vividha prakāra — různých druhů.

Překlad

„Existují různé transcendentální pravdy – pravda o Kṛṣṇovi, pravda o Rādhārāṇī, pravda o Jejich milostném vztahu, pravda o transcendentálních náladách a pravda o Pánových zábavách.“

Verš

eta tattva mora citte kaile prakāśana
brahmāke veda yena paḍāila nārāyaṇa

Synonyma

eta tattva — všechny tyto různé pravdy; mora citte — v mém srdci; kaile — Ty jsi učinil; prakāśana — projevení; brahmāke — Pánu Brahmovi; veda — védské poznání; yena — jako; paḍāila — učil; nārāyaṇa — Nejvyšší Pán.

Překlad

„Ty jsi všechny tyto pravdy projevil v mém srdci. Přesně tak učil Nārāyaṇa Pána Brahmu.“

Význam

Brahmā byl v srdci osvícen Nejvyšší Osobností Božství. Tato védská informace se nachází ve Śvetāśvatara Upaniṣadě (6.18):

yo brahmāṇaṁ vidadhāti pūrvaṁ
yo vai vedāṁś ca prahiṇoti tasmai
taṁ ha devam ātma-buddhi-prakāśaṁ
mumukṣur vai śaraṇam ahaṁ prapadye

„Jelikož toužím po osvobození, odevzdávám se Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství, který nejprve ze srdce osvítil Pána Brahmu védským poznáním. Tento Pán je původním zdrojem veškerého osvícení a duchovního pokroku.“ Další související odkazy lze nalézt také ve Śrīmad-Bhāgavatamu 2.9.30–35, 11.14.3, 12.4.40 a 12.13.19.

Verš

antaryāmī īśvarera ei rīti haye
bāhire nā kahe, vastu prakāśe hṛdaye

Synonyma

antaryāmī — Nadduše; īśvarera — Osobnosti Božství; ei — tento; rīti — systém; haye — je; bāhire — navenek; kahe — nemluví; vastu — skutečnosti; prakāśe — projevuje; hṛdaye — v srdci.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „Pán jako Nadduše v srdcích všech bytostí nepromlouvá zvenku, ale zevnitř. Poučuje oddané ve všech ohledech, a toto je způsob, jak to dělá.“

Význam

Śrī Rāmānanda Rāya zde uznává, že Śrī Caitanya Mahāprabhu je Nadduše. To Nadduše inspiruje oddaného, a tudíž je původním zdrojem mantry Gāyatrī: oṁ bhūr bhuvaḥ svaḥ tat savitur vareṇyaṁ bhargo devasya dhīmahi dhiyo yo naḥ pracodayāt. Savitā je původní zdroj veškeré inteligence. Tento Savitā je Pán Caitanya Mahāprabhu. To je potvrzeno ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.22):

pracoditā yena purā sarasvatī
vitanvatājasya satīṁ smṛtiṁ hṛdi
sva-lakṣaṇā prādurabhūt kilāsyataḥ
sa me ṛṣīṇām ṛṣabhaḥ prasīdatām

„Kéž je Pán, jenž na počátku stvoření rozšířil mocné poznání Brahmy z jeho srdce a naplnil ho úplným poznáním o stvoření a o sobě samém a jenž se zdánlivě zjevil z Brahmových úst, kéž je se mnou spokojen.“ To jsou slova Śukadevy Gosvāmīho, když před přednesením Śrīmad-Bhāgavatamu Mahārājovi Parīkṣitovi žádal o požehnání Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

janmādy asya yato ’nvayād itarataś cārtheṣv abhijñaḥ sva-rāṭ
tene brahma hṛdā ya ādi-kavaye muhyanti yat sūrayaḥ
tejo-vāri-mṛdāṁ yathā vinimayo yatra tri-sargo ’mṛṣā
dhāmnā svena sadā nirasta-kuhakaṁ satyaṁ paraṁ dhīmahi

Synonyma

janma-ādi — stvoření, udržování a zničení; asya — tohoto (vesmíru); yataḥ — z koho; anvayāt — přímo z duchovního styku; itarataḥ — nepřímo bez hmotného styku; ca — také; artheṣu — ve všech záležitostech; abhijñaḥ — dokonale vědomý; sva-rāṭ — nezávislý; tene — sdělil; brahma — Absolutní Pravdu; hṛdā — do srdce; yaḥ — který; ādi-kavaye — Pánu Brahmovi; muhyanti — jsou zmatené; yat — v němž; sūrayaḥ — velké osobnosti jako Pán Brahmā a další polobozi či velcí brāhmaṇové; tejaḥ-vāri-mṛdām — ohně, vody a země; yathā — jako; vinimayaḥ — výměna; yatra — v němž; tri-sargaḥ — hmotné stvoření tří kvalit; amṛṣā — skutečné; dhāmnā — se sídlem; svena — svým vlastním; sadā — vždy; nirasta-kuhakam — zbavené veškeré iluze; satyam — pravdě; param — absolutní; dhīmahi — meditujme o.

Překlad

„,Ó můj Pane, Śrī Kṛṣṇo, synu Vasudevy, všudypřítomná Nejvyšší Osobnosti Božství, s úctou se Ti klaním. Medituji o Pánu Śrī Kṛṣṇovi, protože On je Absolutní Pravda a prvotní příčina všech příčin stvoření, udržování a zničení projevených vesmírů. Je si přímo i nepřímo vědom všech projevů a je nezávislý, protože nad Ním žádná jiná příčina neexistuje. On sám jako první vložil védské poznání do srdce Brahmājīho, původní živé bytosti. To On způsobuje, že i velcí mudrci a polobozi jsou zmateni iluzí, jako když někoho uhrane iluzorní představa, že vidí vodu v ohni nebo zemi na vodě. Pouze Jeho přičiněním se hmotné vesmíry, dočasně projevené působením tří kvalit přírody, zdají být skutečné, i když skutečné nejsou. Medituji proto o Něm, Pánu Śrī Kṛṣṇovi, jenž věčně přebývá ve svém transcendentálním sídle, které je navždy prosté vlivu iluzorních představ hmotného světa. Medituji o Něm, protože On je Absolutní Pravda.̀“

Význam

Toto je úvodní vzývání ze Śrīmad-Bhāgavatamu (1.1.1).

Verš

eka saṁśaya mora āchaye hṛdaye
kṛpā kari’ kaha more tāhāra niścaye

Synonyma

eka saṁśaya — jedna pochybnost; mora — moje; āchaye — je; hṛdaye — v srdci; kṛpā kari' — buď milostivý a; kaha — prosím pověz; more — mi; tāhāra — toho; niścaye — rozřešení.

Překlad

Poté Rāmānanda Rāya řekl, že má v srdci jednu pochybnost, a požádal Pána: „Buď ke mně prosím milostivý a odstraň mou pochybnost.“

Verš

pahile dekhiluṅ tomāra sannyāsi-svarūpa
ebe tomā dekhi muñi śyāma-gopa-rūpa

Synonyma

pahile — na začátku; dekhiluṅ — viděl jsem; tomāra — Tvoji; sannyāsi-svarūpa — podobu osoby ve stavu odříkání; ebe — nyní; tomā — Tebe; dekhi — vidím; muñi — já; śyāma-gopa-rūpa — podobu pasáčka Śyāmasundara.

Překlad

Rāmānanda Rāya pak Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi řekl: „Nejdříve jsem Tě viděl jako sannyāsīho, ale nyní Tě vidím jako pasáčka Śyāmasundara.“

Verš

tomāra sammukhe dekhi kāñcana-pañcālikā
tāṅra gaura-kāntye tomāra sarva aṅga ḍhākā

Synonyma

tomāra sammukhe — před Tebou; dekhi — vidím; kāñcana-pañcālikā — zlatou panenku; tāṅra — její; gaura-kāntye — zlatou pletí; tomāra — Tvoje; sarva — celé; aṅga — tělo; ḍhākā — pokryv.

Překlad

„Vidím Tě jako zlatou panenku a celé Tvé tělo se zdá být zahalené zlatou září.“

Význam

Śyāmasundara je načernalý, ale zde Rāmānanda Rāya říká, že vidí Śrī Caitanyu Mahāprabhua, jako by byl zlatý. Skvoucí tělo Śrī Caitanyi Mahāprabhua bylo zahalené barvou pleti Śrīmatī Rādhārāṇī.

Verš

tāhāte prakaṭa dekhoṅ sa-vaṁśī vadana
nānā bhāve cañcala tāhe kamala-nayana

Synonyma

tāhāte — v tom; prakaṭa — projevený; dekhoṅ — vidím; sa-vaṁśī — s flétnou; vadana — obličej; nānā bhāve — v různých náladách; cañcala — neklidné; tāhe — v tom; kamala-nayana — lotosové oči.

Překlad

„Vidím, jak držíš flétnu u svých úst a Tvé lotosové oči se neklidně pohybují díky různým extázím.“

Verš

ei-mata tomā dekhi’ haya camatkāra
akapaṭe kaha, prabhu, kāraṇa ihāra

Synonyma

ei-mata — takto; tomā — Tebe; dekhi' — když vidím; haya — je; camatkāra — úžas; akapaṭe — bez neupřímnosti; kaha — prosím řekni; prabhu — můj Pane; kāraṇa — příčinu; ihāra — toho.

Překlad

„Já Tě tak opravdu vidím, a to je úžasné. Řekni mi prosím upřímně, můj Pane, co je toho příčinou.“

Verš

prabhu kahe, — kṛṣṇe tomāra gāḍha-prema haya
premāra svabhāva ei jāniha niścaya

Synonyma

prabhu kahe — Pán odpověděl; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; tomāra — tvoje; gāḍha-prema — hluboká láska; haya — je; premāra — této transcendentální lásky; svabhāva — povaha; ei — to; jāniha — prosím věz; niścaya — zajisté.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl: „Cítíš hlubokou lásku ke Śrī Kṛṣṇovi, a kdo prožívá tak hlubokou extatickou lásku k Pánu, se přirozeně dívá takovým pohledem. Přijmi to prosím ode Mne jako jistou věc.“

Verš

mahā-bhāgavata dekhe sthāvara-jaṅgama
tāhāṅ tāhāṅ haya tāṅra śrī-kṛṣṇa-sphuraṇa

Synonyma

mahā-bhāgavata — prvotřídní pokročilý oddaný; dekhe — vidí; sthāvara-jaṅgama — pohyblivé a nehybné; tāhāṅ tāhāṅ — tady i tam; haya — je; tāṅra — jeho; śrī-kṛṣṇa-sphuraṇa — projev Pána Kṛṣṇy.

Překlad

„Oddaný na pokročilé duchovní úrovni vidí vše pohyblivé i nehybné jako Nejvyššího Pána. Pro něho je vše, co kde vidí, jen projevem Pána Kṛṣṇy.“

Verš

sthāvara-jaṅgama dekhe, nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti

Synonyma

sthāvara-jaṅgama — pohyblivé i nehybné; dekhe — vidí; — ne; dekhe — vidí; tāra — toho; mūrti — podobu; sarvatra — všude; haya — je; nija — jeho; iṣṭa-deva — uctívaný Pán; sphūrti — projev.

Překlad

„Mahā-bhāgavata, pokročilý oddaný, samozřejmě vidí vše pohyblivé i nehybné, ale nevidí přímo podoby těchto objektů. Spíše všude okamžitě vidí projevenou podobu Nejvyššího Pána.“

Význam

Mahā-bhāgavata vidí díky své hluboké extatické lásce ke Śrī Kṛṣṇovi všude pouze Kṛṣṇu a nic jiného. To je potvrzeno v Brahma-saṁhitě (5.38): premāñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaḥ sadaiva hṛdayeṣu vilokayanti.

Jakmile oddaný něco vidí, ať pohyblivého či nehybného, okamžitě si vzpomene na Kṛṣṇu. Pokročilý oddaný má pokročilé poznání. Toto poznání je pro oddaného zcela přirozené, protože v Bhagavad-gītě četl, jak probouzet vědomí Kṛṣṇy. Pán Kṛṣṇa v Bhagavad-gītě (7.8) říká:

raso 'ham apsu kaunteya
prabhāsmi śaśi-sūryayoḥ
praṇavaḥ sarva-vedeṣu
śabdaḥ khe pauruṣaṁ nṛṣu

„Ó synu Kuntī (Arjuno), jsem chuť vody, světlo slunce a měsíce, slabika oṁ ve védských mantrách, zvuk v éteru a schopnost v člověku.“

Jakmile tedy oddaný pije vodu nebo jakoukoliv jinou tekutinu, okamžitě si vzpomene na Kṛṣṇu. Pro oddaného na tom není nic těžkého probouzet vědomí Kṛṣṇy dvacet čtyři hodin denně. Proto zde Caitanya Mahāprabhu říká:

sthāvara jaṅgama dekhe nā dekhe tāra mūrti
sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti

Svatá osoba, pokročilý oddaný, vidí dvacet čtyři hodin denně Kṛṣṇu a nic jiného. Co se týče pohyblivých a nehybných věcí, oddaný je všechny vidí jako proměny Kṛṣṇovy energie. V Bhagavad-gītě (7.4) Pán Kṛṣṇa říká:

bhūmir āpo 'nalo vāyuḥ
khaṁ mano buddhir eva ca
ahaṅkāra itīyaṁ me
bhinnā prakṛtir aṣṭadhā

„Země, voda, oheň, vzduch, éter, mysl, inteligence a falešné ego – všech těchto osm prvků dohromady tvoří Mé oddělené energie.“

Nic není ve skutečnosti od Kṛṣṇy oddělené. Když oddaný vidí strom, ví, že je to spojení dvou energií: hmotné a duchovní. Nižší, hmotná energie tvoří tělo stromu, ale uvnitř stromu přebývá živá bytost, duchovní jiskra, která je nedílnou částí Kṛṣṇy. Ta je Kṛṣṇovou vyšší energií v tomto světě. Vše živé, co vidíme, je spojením těchto dvou energií. Když pokročilý oddaný myslí na tyto energie, je si vědom toho, že se jedná o projevy Nejvyššího Pána. Jakmile ráno vidíme vycházet slunce, vstaneme a jdeme vykonat své ranní povinnosti. Stejně tak oddaný, jakmile vidí Pánovu energii, si okamžitě vzpomene na Pána Śrī Kṛṣṇu. To je vysvětleno v tomto verši: sarvatra haya nija iṣṭa-deva-sphūrti.

Oddaný, který se očistil oddanou službou, ve svém životě na každém kroku vidí pouze Kṛṣṇu. To je také vysvětleno v dalším verši, citovaném ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.2.45).

Verš

sarva-bhūteṣu yaḥ paśyed
bhagavad-bhāvam ātmanaḥ
bhūtāni bhagavaty ātmany
eṣa bhāgavatottamaḥ

Synonyma

sarva-bhūteṣu — ve všech předmětech (ve hmotě, v duchovní energii i v jejich spojení); yaḥ — každý, kdo; paśyet — vidí; bhagavat-bhāvam — schopnost zapojit se do služby Pánu; ātmanaḥ — nejvyšší duše neboli Transcendence mimo hmotné pojetí života; bhūtāni — všechny bytosti; bhagavati — v Nejvyšší Osobnosti Božství; ātmani — základní princip veškeré existence; eṣaḥ — toto; bhāgavata-uttamaḥ — osoba pokročilá v oddané službě.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „,Ten, kdo je pokročilý v oddané službě, vidí ve všem duši všech duší, Nejvyšší Osobnost Božství, Śrī Kṛṣṇu, a následkem toho vždy vidí podobu Nejvyššího Pána jako příčinu všech příčin a chápe, že vše se nachází v Něm.̀“

Verš

vana-latās tarava ātmani viṣṇuṁ
vyañjayantya iva puṣpa-phalāḍhyāḥ
praṇata-bhāra-viṭapā madhu-dhārāḥ
prema-hṛṣṭa-tanavo vavṛṣuḥ sma

Synonyma

vana-latāḥ — byliny a rostliny; taravaḥ — stromy; ātmani — v Nejvyšší Duši; viṣṇum — Nejvyšší Osobnosti Božství; vyañjayantyaḥ — projevující se; iva — jako; puṣpa-phala-āḍhyāḥ — plné ovoce a květů; praṇata-bhāra — přetížené se ohýbaly; viṭapāḥ — stromy; madhu-dhārāḥ — spršky medu; prema-hṛṣṭa — inspirované láskou k Bohu; tanavaḥ — jejichž těla; vavṛṣuḥ — neustále sesílaly; sma — zajisté.

Překlad

„,Byliny, popínavé rostliny i stromy byly z extatické lásky ke Śrī Kṛṣṇovi plné ovoce a květů, až se přetížené klaněly k zemi. Byly inspirované tak hlubokou láskou ke Kṛṣṇovi, že neustále ronily proudy medu. Tak viděly gopī všechny vrindávanské lesy.̀“

Význam

Tento verš (Śrīmad-Bhāgavatam 10.35.9) je jednou z písní, které gopī zpívaly v Kṛṣṇově nepřítomnosti. Vždy, když byl Kṛṣṇa nepřítomný, byly gopī pohroužené v myšlenkách na Něho. Mahā-bhāgavata, pokročilý oddaný, podobně vidí, jak vše ve své podstatě slouží Pánu. Śrīla Rūpa Gosvāmī říká:

prāpañcikatayā buddhyā
hari-sambandhi-vastunaḥ
mumukṣubhiḥ parityāgo
vairāgyaṁ phalgu kathyate

(Bhakti-rasāmṛta-sindhu 1.2.126)

Pokročilý oddaný nevidí nic odděleně od Kṛṣṇy. Na rozdíl od māyāvādských filosofů nevidí oddaný tento hmotný svět jako falešný, protože ví, že vše v hmotném světě je spojené s Kṛṣṇou. Ví, jak vše zapojit do služby Kṛṣṇovi, a to je charakteristickým znakem mahā-bhāgavaty. Gopī viděly, jak jsou popínavé i jiné rostliny a stromy přetížené ovocem a květy, připravené sloužit Kṛṣṇovi, a tak si okamžitě vzpomněly na svého uctívaného Pána Śrī Kṛṣṇu. Neviděly jenom byliny, rostliny a stromy, jak je vidí obyčejný materialista.

Verš

rādhā-kṛṣṇe tomāra mahā-prema haya
yāhāṅ tāhāṅ rādhā-kṛṣṇa tomāre sphuraya

Synonyma

rādhā-kṛṣṇe — k Rādě a Kṛṣṇovi; tomāra — tvoje; mahā-prema — velká láska; haya — je; yāhāṅ tāhāṅ — všude; rādhā-kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa a Śrīmatī Rādhārāṇī; tomāre — tobě; sphuraya — se zjevují.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Můj drahý Rāyi, jsi pokročilý oddaný, neustále naplněný extatickou láskou k Rādě a Kṛṣṇovi, a proto vše, co kde vidíš, pouze probouzí tvé vědomí Kṛṣṇy.“

Verš

rāya kahe, — prabhu tumi chāḍa bhāri-bhūri
mora āge nija-rūpa nā kariha curi

Synonyma

rāya kahe — Rāmānanda Rāya řekl; prabhu — můj Pane; tumi — Ty; chāḍa — zanech; bhāri-bhūri — těchto vážných řečí; mora āge — přede mnou; nija-rūpa — Tvé skutečné podoby; — ne; kariha — dělej; curi — krádež.

Překlad

Rāmānanda Rāya odpověděl: „Můj drahý Pane, neříkej prosím takové vážné věci a neschovávej přede mnou svou pravou podobu.“

Verš

rādhikāra bhāva-kānti kari’ aṅgīkāra
nija-rasa āsvādite kariyācha avatāra

Synonyma

rādhikāra — Śrī Rādhiky; bhāva-kānti — extatická láska a záře; kari' — činící; aṅgīkāra — přijetí; nija-rasa — svoji transcendentální náladu; āsvādite — vychutnávat; kariyācha — učinil jsi; avatāra — inkarnaci.

Překlad

Rāmānanda Rāya pokračoval: „Můj drahý Pane, chápu, že jsi přijal extázi a barvu pleti Śrīmatī Rādhārāṇī a že tak vychutnáváš svou vlastní transcendentální náladu. Proto ses zjevil jako Śrī Caitanya Mahāprabhu.“

Verš

nija-gūḍha-kārya tomāra — prema āsvādana
ānuṣaṅge prema-maya kaile tribhuvana

Synonyma

nija-gūḍha-kārya — své vlastní důvěrné záměry; tomāra — Tvoje; prema — transcendentální lásky; āsvādana — vychutnávání; ānuṣaṅge — zároveň; prema-maya — změněný láskou k Bohu; kaile — učinil jsi; tri-bhuvana — celý svět.

Překlad

„Můj drahý Pane, v této inkarnaci Pána Caitanyi jsi sestoupil ze svých osobních důvodů. Přišel jsi vychutnávat svou vlastní duchovní blaženost a zároveň měníš celý svět šířením extáze lásky k Bohu.“

Verš

āpane āile more karite uddhāra
ebe kapaṭa kara, — tomāra kona vyavahāra

Synonyma

āpane — osobně; āile — přišel jsi; more — ke mně; karite — učinit; uddhāra — osvobození; ebe — nyní; kapaṭa — neupřímnost; kara — projevuješ; tomāra — Tvoje; kona — jaké; vyavahāra — chování.

Překlad

„Můj drahý Pane, ze své bezpříčinné milosti ses přede mnou zjevil, abys mě osvobodil. Nyní však něco předstíráš. Proč se tak chováš?“

Verš

tabe hāsi’ tāṅre prabhu dekhāila svarūpa
‘rasa-rāja’, ‘mahābhāva’ — dui eka rūpa

Synonyma

tabe — proto; hāsi' — s úsměvem; tāṅre — jemu (Rāmānandovi Rāyovi); prabhu — Pán; dekhāila — ukázal; svarūpa — svou osobní podobu; rasa-rāja — král všech transcendentálních nálad; mahā-bhāva — stav extatické lásky; dui — dvě; eka — jedna; rūpa — podoba.

Překlad

Śrī Kṛṣṇa je zdrojem veškeré blaženosti a Śrīmatī Rādhārāṇī je zosobněním extatické lásky k Bohu. Tyto dvě podoby se spojily v jednu ve Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy Rāmānandovi Rāyovi vyjevil svou skutečnou podobu.

Význam

To je popsáno jako rādhā-bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam. Pán Śrī Kṛṣṇa byl pohroužený v rysech Śrīmatī Rādhārāṇī. To bylo Rāmānandovi Rāyovi vyjeveno, když uviděl Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua. Pokročilý oddaný může pochopit, co znamená śrī-kṛṣṇa-caitanya, rādhā-kṛṣṇa nahe anya. Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu je spojením Rādhy a Kṛṣṇy, a proto se od Rādhy a Kṛṣṇy dohromady neliší. To vysvětluje Svarūpa Dāmodara Gosvāmī:

rādhā kṛṣṇa-praṇaya-vikṛtir hlādinī śaktir asmād
ekātmānāv api bhuvi purā deha-bhedaṁ gatau tau
caitanyākhyaṁ prakaṭam adhunā tad-dvayaṁ caikyam āptaṁ
rādhā-bhāva-dyuti-suvalitaṁ naumi kṛṣṇa-svarūpam

(Caitanya-caritāmṛta Ādi 1.5)

Rādhā-Kṛṣṇa jsou jedna osoba. Rādhā-Kṛṣṇa jsou Kṛṣṇa a Kṛṣṇova energie blaženosti spojení dohromady. Když Kṛṣṇa projeví svou energii blaženosti, jeví se jako dvě osoby – Rādhā a Kṛṣṇa. Jinak jsou Rādhā a Kṛṣṇa jedna osoba. Tuto jednotu mohou milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua vnímat pokročilí oddaní, což byl také případ Rāmānandy Rāye. Každý se může snažit dosáhnout takového postavení, ale neměl by napodobovat mahā-bhāgavatu.

Verš

dekhi’ rāmānanda hailā ānande mūrcchite
dharite nā pāre deha, paḍilā bhūmite

Synonyma

dekhi' — když viděl tuto podobu; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; hailā — byly; ānande — v extázi; mūrcchite — mdloby; dharite — udržet se; — ne; pāre — schopen; deha — tělo; paḍilā — upadlo; bhūmite — na zem.

Překlad

Jakmile Rāmānanda Rāya uviděl tuto podobu, ve stavu transcendentální blaženosti ztratil vědomí. Neudržel se na nohou a zhroutil se k zemi.

Verš

prabhu tāṅre hasta sparśi’ karāilā cetana
sannyāsīra veṣa dekhi’ vismita haila mana

Synonyma

prabhu — Pán; tāṅre — Rāmānandy Rāye; hasta — ruky; sparśi' — dotýkající se; karāilā — učinil; cetana — vědomí; sannyāsīrasannyāsīho; veṣa — oděv; dekhi' — když viděl; vismita — užaslá; haila — stala se; mana — mysl.

Překlad

Když Rāmānanda Rāya upadl v bezvědomí na zem, Caitanya Mahāprabhu se dotkl jeho ruky a on se okamžitě probral. Byl však udiven, protože najednou viděl Pána Caitanyu v rouchu sannyāsīho.

Verš

āliṅgana kari’ prabhu kaila āśvāsana
tomā vinā ei-rūpa nā dekhe anya-jana

Synonyma

āliṅgana kari' — objímající ho; prabhu — Pán; kaila — učinil; āśvāsana — uklidnění; tomā vinā — kromě tebe; ei-rūpa — tuto podobu; — ne; dekhe — vidí; anya-jana — kdokoliv jiný.

Překlad

Pán Rāmānandu Rāye objal, uklidnil ho a řekl mu: „Kromě tebe tuto podobu nikdo nikdy neviděl.“

Význam

V Bhagavad-gītě (7.25) Pán Kṛṣṇa říká:

nāhaṁ prakāśaḥ sarvasya
yoga-māyā-samāvṛtaḥ
mūḍho 'yaṁ nābhijānāti
loko mām ajam avyayam

„Nikdy se nezjevuji hloupým a neinteligentním lidem. Pro ně jsem zahalený svou vnitřní energií (yogamāyou), a proto neznají Mě, jenž jsem nezrozený a nepomíjivý.“

Pán si věčně vyhrazuje právo nezjevovat se každému. Oddaní se však neustále věnují službě Pánu – slouží svým jazykem tak, že zpívají Hare Kṛṣṇa mantru a jedí mahā-prasādam. Upřímný oddaný časem potěší Nejvyšší Osobnost Božství a Nejvyšší Pán se mu zjeví. Není možné spatřit Nejvyššího Pána vlastním úsilím. Je-li však Pán se službou oddaného spokojený, zjeví se sám.

Verš

mora tattva-līlā-rasa tomāra gocare
ataeva ei-rūpa dekhāiluṅ tomāre

Synonyma

mora — Moje; tattva-līlā — pravda a zábavy; rasa — a nálady; tomāra — tvém; gocare — v poznání; ataeva — proto; ei-rūpa — tuto podobu; dekhāiluṅ — ukázal jsem; tomāre — tobě.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potvrdil: „Máš veškeré poznání pravdy o Mých zábavách a náladách. Proto jsem ti tuto podobu ukázal.“

Verš

gaura aṅga nahe mora — rādhāṅga-sparśana
gopendra-suta vinā teṅho nā sparśe anya-jana

Synonyma

gaura — světlé; aṅga — tělo; nahe — ne; mora — Moje; rādhā-aṅga — těla Śrīmatī Rādhārāṇī; sparśana — dotek; gopendra-suta — syn Nandy Mahārāje; vinā — kromě; teṅho — Śrīmatī Rādhārāṇī; — ne; sparśe — dotýká se; anya-jana — kohokoliv jiného.

Překlad

„Moje tělo ve skutečnosti není světlé. Jenom tak vypadá, neboť se dotklo těla Śrīmatī Rādhārāṇī. Ona se však nedotýká nikoho jiného než syna Nandy Mahārāje.“

Verš

tāṅra bhāve bhāvita kari’ ātma-mana
tabe nija-mādhurya kari āsvādana

Synonyma

tāṅra — Śrīmatī Rādhārāṇī; bhāve — v extázi; bhāvita — osvícené; kari' — činící; ātma-mana — tělo a mysl; tabe — načež; nija-mādhurya — svou vlastní transcendentální náladu; kari — činím; āsvādana — vychutnávání.

Překlad

„Nyní jsem přeměnil své tělo a mysl v extázi Śrīmatī Rādhārāṇī, a tak si v této podobě vychutnávám svou vlastní sladkost.“

Význam

Gaurasundara zde Śrī Rāmānandovi Rāyovi říká: „Můj drahý Rāmānando Rāyi, ve skutečnosti jsi viděl oddělenou osobu s tělem světlé pleti. Já ale nemám světlou pleť. Já jsem Śrī Kṛṣṇa, syn Nandy Mahārāje, a Má pleť je černá. Když však přijdu do styku se Śrīmatī Rādhārāṇī, Moje pleť navenek zesvětlá. Śrīmatī Rādhārāṇī se nedotýká nikoho jiného než Kṛṣṇy. Vychutnávám si své vlastní transcendentální rysy tak, že přijímám barvu pleti Śrīmatī Rādhārāṇī. Bez Ní nemůže nikdo okusit transcendentální blaženost Kṛṣṇovy milostné lásky.“ V tomto ohledu Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poukazuje na prākṛta-sahajiyā-sampradāyu, která říká, že se od sebe těla Kṛṣṇy a Caitanyi Mahāprabhua liší. Mylně vykládají slova gaura aṅga nahe mora ve verši 287. Z těchto dvou veršů (287 a 288) můžeme pochopit, že se Pán Caitanya Mahāprabhu od Kṛṣṇy neliší. Oba jsou stejná Nejvyšší Osobnost Božství. V podobě Kṛṣṇy si Pán užívá duchovní blaženosti a zůstává útočištěm všech oddaných, viṣaya-vigrahou. Ve své podobě Gaurāṅgy si Kṛṣṇa vychutnává odloučení od Kṛṣṇy v extázi Śrīmatī Rādhārāṇī. Touto extatickou podobou je Śrī Kṛṣṇa Caitanya. Śrī Kṛṣṇa je vždy transcendentální studnicí veškeré blaženosti, čemuž se odborně říká dhīra-lalita. Śrīmatī Rādhārāṇī je ztělesněním duchovní energie zosobněné jako extatická láska ke Kṛṣṇovi, a proto se Jí může dotknout jedině Kṛṣṇa. Rys dhīra-lalita nelze spatřit u žádné jiné Pánovy podoby, včetně Viṣṇua nebo Nārāyaṇa. Śrīmatī Rādhārāṇī je proto známá jako Govinda-nandinī a Govinda-mohinī, protože je jediným zdrojem blaženosti pro Śrī Kṛṣṇu a jedinou osobou, která může okouzlit Jeho mysl.

Verš

tomāra ṭhāñi āmāra kichu gupta nāhi karma
lukāile prema-bale jāna sarva-marma

Synonyma

tomāra ṭhāñi — před tebou; āmāra — Moje; kichu — cokoliv; gupta — skrytého; nāhi — není; karma — činnost; lukāile — i když skryji; prema-bale — mocí tvé lásky; jāna — znáš; sarva-marma — všechny podrobnosti.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu potom svému čistému oddanému, Rāmānandovi Rāyovi, přiznal: „Nyní už není žádná důvěrná činnost, kterou bys neznal. I když se své činnosti snažím skrýt, ty díky své pokročilé lásce ke Mně všemu dopodrobna rozumíš.“

Verš

gupte rākhiha, kāhāṅ nā kario prakāśa
āmāra bātula-ceṣṭā loke upahāsa

Synonyma

gupte — v tajnosti; rākhiha — uchovej; kāhāṅ — kdekoliv; — ne; kario — čiň; prakāśa — vyjevení; āmāra — Moje; bātula-ceṣṭā — chování šílence; loke — mezi obyčejnými lidmi; upahāsa — smích.

Překlad

Pán pak Rāmānandu Rāye požádal: „Udržuj všechny tyto rozhovory v tajnosti a nikde o nich nemluv. Moje činnosti vypadají jako jednání šílence, a tak by je lidé brali na lehkou váhu a smáli by se jim.“

Verš

āmi — eka bātula, tumi — dvitīya bātula
ataeva tomāya āmāya ha-i sama-tula

Synonyma

āmi — Já; eka — jeden; bātula — šílenec; tumi — ty; dvitīya — druhý; bātula — šílenec; ataeva — tedy; tomāya — ty; āmāya — Já; ha-i — jsme; sama-tula — na stejné úrovni.

Překlad

Potom Caitanya Mahāprabhu řekl: „Já jsem opravdu šílenec a ty také. Proto jsme oba dva na stejné úrovni.“

Význam

Všechny tyto rozhovory mezi Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem připadají obyčejnému člověku, který není oddaný, absurdní. Celý svět je plný světských představ a lidé podmínění světskou filosofií nejsou schopni tyto rozhovory pochopit. Ti, kdo jsou příliš připoutaní ke světským činnostem, nemohou těmto extatickým rozhovorům mezi Rāmānandou Rāyem a Caitanyou Mahāprabhuem porozumět. Pán proto Rāmānandu Rāye požádal, aby všechny tyto rozhovory uchoval v tajnosti a nevyjevoval je obyčejným lidem. Těmto důvěrným rozhovorům může porozumět osoba s pokročilým vědomím Kṛṣṇy; jinak se zdají být bláznivé. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto Rāmānandovi Rāyovi řekl, že oba vypadají jako blázni, a jsou proto na stejné úrovni. To je potvrzeno v Bhagavad-gītě (2.69):

yā niśā sarva-bhūtānāṁ
tasyāṁ jāgarti saṁyamī
yasyāṁ jāgrati bhūtāni
sā niśā paśyato muneḥ

„Co je nocí pro všechny bytosti, je časem bdění pro toho, kdo se ovládá, a čas bdění všech bytostí je nocí pro mudrce, který zkoumá své nitro.“

Vědomí Kṛṣṇy někdy světským lidem připadá jako určitý druh bláznovství, stejně jako Kṛṣṇy si vědomý člověk považuje za bláznivé činnosti materialistů.

Verš

ei-rūpa daśa-rātri rāmānanda-saṅge
sukhe goṅāilā prabhu kṛṣṇa-kathā-raṅge

Synonyma

ei-rūpa — takto; daśa-rātri — deset nocí; rāmānanda saṅge — s Rāmānandou Rāyem; sukhe — šťastně; goṅāilā — strávil; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; kṛṣṇa-kathā-raṅge — v transcendentální blaženosti z rozhovorů o Kṛṣṇovi.

Překlad

Pán Caitanya Mahāprabhu a Rāmānanda Rāya strávili deset nocí ve šťastných rozhovorech o Kṛṣṇových zábavách.

Verš

nigūḍha vrajera rasa-līlāra vicāra
aneka kahila, tāra nā pāila pāra

Synonyma

nigūḍha — velice důvěrné; vrajera — Vrindávanu neboli Vradžabhúmi; rasa-līlāra — zábav milostné lásky mezi Kṛṣṇou a gopīmi; vicāra — uvážení; aneka — různých; kahila — hovořili; tāra — toho; — ne; pāila — dosáhli; pāra — meze.

Překlad

Tyto rozhovory Rāmānandy Rāye a Śrī Caitanyi Mahāprabhua obsahují nejdůvěrnější témata týkající se milostné lásky Rādhy a Kṛṣṇy ve Vrindávanu (Vradžabhúmi). A přestože o těchto zábavách hovořili velmi obšírně, nemohli dospět k jejich mezím.

Verš

tāmā, kāṅsā, rūpā, sonā, ratna-cintāmaṇi
keha yadi kāhāṅ potā pāya eka-khāni

Synonyma

tāmā — měď; kāṅsā — zvonovina; rūpā — stříbro; sonā — zlato; ratna-cintāmaṇi — zázračný kámen, základ všech kovů; keha — někdo; yadi — pokud; kāhāṅ — někde; potā — skryté v zemi; pāya — najde; eka-khāni — na jednom místě.

Překlad

Tyto rozhovory jsou ve skutečnosti jako velký důl, kde lze z jednoho místa získat různé druhy kovů, jako je měď, zvonovina, stříbro či zlato, a také zázračný kámen, základ všech kovů.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura shrnuje rozhovor mezi Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem následovně. Rāmānanda Rāya odpověděl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi na pět otázek, a ty jsou i s odpověďmi zaznamenány ve verších 57–67. První odpověď je přirovnána k mědi, druhá k lepšímu kovu – zvonovině, třetí ke stříbru, které je ještě lepší, a čtvrtá k nejlepšímu kovu ze všech – ke zlatu. Pátá odpověď je však přirovnána k nejvzácnějšímu drahokamu, zázračnému kameni, protože se týká ryzí oddanosti jakožto konečného cíle duchovního života a osvětluje čtyři předchozí, podřadné odpovědi.

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává, že ve Vradžabhúmi teče řeka Jamuna s písčitými břehy, jsou tam kadambové stromy, krávy, Kṛṣṇovy hůlky, kterými pohání krávy, a Kṛṣṇova flétna – to vše náleží do śānta-rasy, nálady neutrality v oddané službě. Přebývají tam také přímí Kṛṣṇovi služebníci, jako je Citraka, Patraka a Raktaka, kteří jsou zosobněním služby ve služebnické náladě. Dále tam žijí přátelé jako Śrīdāmā a Sudāmā, kteří ztělesňují službu v přátelském vztahu. Nanda Mahārāja a matka Yaśodā jsou ztělesnění rodičovské lásky. Nad těmi všemi stojí Śrīmatī Rādhārāṇī a Její pomocnice gopī jako Lalitā, Viśākhā a další, které ztělesňují milostnou lásku. Ve Vradžabhúmi tak věčně existuje všech těchto pět nálad – śānta, dāsya, sakhya, vātsalya a mādhurya, které jsou jedna po druhé postupně přirovnány k mědi, zvonovině, stříbru, zlatu a zázračnému kameni, základu všech kovů. Proto se Śrīla Kavirāja Gosvāmī zmiňuje o dolu, který věčně existuje ve Vrindávanu, Vradžabhúmi.

Verš

krame uṭhāite seha uttama vastu pāya
aiche praśnottara kaila prabhu-rāmarāya

Synonyma

krame — postupně; uṭhāite — pozvednout; seha — ta osoba; uttama — nejlepší; vastu — kov; pāya — získá; aiche — tak také; praśna-uttara — otázky a odpovědi; kaila — činili; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rāma-rāya — a Rāmānanda Rāya.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu a Rāmānanda Rāya pracovali jako horníci a těžili různé druhy drahých kovů, jeden lepší než druhý. Jejich otázky a odpovědi jsou přesně takové.

Verš

āra dina rāya-pāśe vidāya māgilā
vidāyera kāle tāṅre ei ājñā dilā

Synonyma

āra dina — dalšího dne; rāya-pāśe — před Rāmānandou Rāyem; vidāya māgilā — požádal o rozloučení; vidāyera kāle — v čase odchodu; tāṅre — jemu; ei — toto; ājñā — nařízení; dilā — dal.

Překlad

Dalšího dne Śrī Caitanya Mahāprabhu poprosil Rāmānandu Rāye, aby Mu dovolil odejít, a když se loučili, dal mu Pán následující nařízení.

Verš

viṣaya chāḍiyā tumi yāha nīlācale
āmi tīrtha kari’ tāṅhā āsiba alpa-kāle

Synonyma

viṣaya — hmotné zaměstnání; chāḍiyā — opouštějící; tumi — ty; yāha — jdi; nīlācale — do Džagannáth Purí; āmi — Já; tīrtha kari' — poté, co ukončím svou pouť; tāṅhā — tam; āsiba — vrátím se; alpa-kāle — velmi brzy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu mu řekl: „Zanech veškerého hmotného zaměstnání a přijď do Džagannáth Purí. Já se tam velmi brzy vrátím, až ukončím svou pouť.“

Verš

dui-jane nīlācale rahiba eka-saṅge
sukhe goṅāiba kāla kṛṣṇa-kathā-raṅge

Synonyma

dui-jane — oba dva; nīlācale — v Džagannáth Purí; rahiba — budeme pobývat; eka-saṅge — spolu; sukhe — ve štěstí; goṅāiba — budeme trávit; kāla — čas; kṛṣṇa-kathā-raṅge — v radosti z rozmlouvání o Kṛṣṇovi.

Překlad

„Budeme spolu pobývat v Džagannáth Purí a šťastně trávit čas rozmlouváním o Kṛṣṇovi.“

Verš

eta bali’ rāmānande kari’ āliṅgana
tāṅre ghare pāṭhāiyā karila śayana

Synonyma

eta bali' — když to řekl; rāmānande — Śrī Rāmānandovi Rāyovi; kari' — poté, co učinil; āliṅgana — objetí; tāṅre — jeho; ghare — domů; pāṭhāiyā — poté, co poslal; karila — učinil; śayana — ulehnutí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom Śrī Rāmānandu Rāye objal, poslal ho domů a sám se uložil k odpočinku.

Verš

prātaḥ-kāle uṭhi’ prabhu dekhi’ hanumān
tāṅre namaskari’ prabhu dakṣiṇe karilā prayāṇa

Synonyma

prātaḥ-kāle — ráno; uṭhi' — poté, co vstal; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; dekhi' — když navštívil; hanumān — místní božstvo Hanumāna; tāṅre — jemu; namaskari' — poté, co se poklonil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; dakṣiṇe — na jih; karilā — učinil; prayāṇa — odchod.

Překlad

Když dalšího dne ráno Śrī Caitanya Mahāprabhu vstal z lůžka, navštívil místní chrám, ve kterém sídlilo božstvo Hanumāna. Pán se mu poklonil a vydal se do jižní Indie.

Význam

Téměř ve všech indických městech jsou chrámy Hanumānjīho, věčného služebníka Pána Rāmacandry. Jeden chrám Hanumāna se nachází dokonce i nedaleko Govindajīho chrámu ve Vrindávanu. Tento chrám stál původně před chrámem Gopālajīho, ale toto Božstvo odešlo do Urísy a zůstalo tam jako Sākṣi-gopāla. Hanumānjī je věčný služebník Pána Rāmacandry a jako takový je s úctou uctíván již po mnoho stovek a tisíc let. Zde i Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu dává příklad, jak je třeba Hanumānjīmu prokazovat úctu.

Verš

‘vidyāpūre’ nānā-mata loka vaise yata
prabhu-darśane ‘vaiṣṇava’ haila chāḍi’ nija-mata

Synonyma

vidyāpūre — ve městě Vidjánagaru; nānā-mata — různé názory; loka — lidé; vaise — sídlí; yata — všichni; prabhu-darśane — když viděli Śrī Caitanyu Mahāprabhua; vaiṣṇava — oddaní Pána Viṣṇua; haila — stali se; chāḍi' — vzdávající se; nija-mata — vlastních názorů.

Překlad

Všichni obyvatelé Vidjánagaru měli různé druhy víry, ale poté, co viděli Śrī Caitanyu Mahāprabhua, se jich vzdali a stali se vaiṣṇavy.

Verš

rāmānanda hailā prabhura virahe vihvala
prabhura dhyāne rahe viṣaya chāḍiyā sakala

Synonyma

rāmānanda — Śrīla Rāmānanda Rāya; hailā — stal se; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; virahe — v odloučení; vihvala — ochromený; prabhura dhyāne — v meditaci o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; rahe — setrvává; viṣaya — světské zaměstnání; chāḍiyā — vzdávající se; sakala — všeho.

Překlad

Když Rāmānanda Rāya pocítil odloučení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zcela ho to ochromilo. S meditací o Pánu zanechal všeho svého světského působení.

Verš

saṅkṣepe kahiluṅ rāmānandera milana
vistāri’ varṇite nāre sahasra-vadana

Synonyma

saṅkṣepe — v krátkosti; kahiluṅ — popsal jsem; rāmānandera milana — setkání se Śrīlou Rāmānandou Rāyem; vistāri' — rozšiřující; varṇite — popsat; nāre — neschopen; sahasra-vadana — Pán Śeṣa Nāga s tisíci hlavami.

Překlad

Krátce jsem tak popsal setkání Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua s Rāmānandou Rāyem. Nikdo ve skutečnosti nemůže toto setkání popsat vyčerpávajícím způsobem. Nedokáže to ani Pán Śeṣa Nāga, který má tisíce hlav.

Verš

sahaje caitanya-caritra — ghana-dugdha-pūra
rāmānanda-caritra tāhe khaṇḍa pracura

Synonyma

sahaje — obecně; caitanya-caritra — činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ghana-dugdha-pūra — jak kondenzované mléko; rāmānanda-caritra — příběh Rāmānandy Rāye; tāhe — v tom; khaṇḍa — cukrkandl; pracura — velké množství.

Překlad

Činnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou jak kondenzované mléko a činnosti Rāmānandy Rāye jsou jak spousty cukrkandlu.

Verš

rādhā-kṛṣṇa-līlā — tāte karpūra-milana
bhāgyavān yei, sei kare āsvādana

Synonyma

rādhā-kṛṣṇa-līlā — zábavy Śrī Rādhy a Kṛṣṇy; tāte — v té směsi; karpūra — kafr; milana — přísada; bhāgyavān — šťastný; yei — ten, kdo; sei — taková osoba; kare — činí; āsvādana — vychutnávání.

Překlad

Jejich setkání je jako směs kondenzovaného mléka s cukrkandlem. Pokud spolu hovoří o zábavách Rādhy a Kṛṣṇy, je to, jako když se přidá kafr. Ten, kdo ochutnává tuto směs, je nejšťastnější z lidí.

Verš

ye ihā eka-bāra piye karṇa-dvāre
tāra karṇa lobhe ihā chāḍite nā pāre

Synonyma

ye — každý, kdo; ihā — toto; eka-bāra — jednou; piye — pije; karṇa-dvāre — nasloucháním; tāra — jeho; karṇa — uši; lobhe — dychtí; ihā — toto; chāḍite — zanechat; — ne; pāre — jsou schopné.

Překlad

Toto úžasné jídlo se musí přijímat nasloucháním. Jakmile ho člověk ochutná, dychtí dostat ho ještě víc.

Verš

‘rasa-tattva-jñāna’ haya ihāra śravaṇe
‘prema-bhakti’ haya rādhā-kṛṣṇera caraṇe

Synonyma

rasa-tattva-jñāna — transcendentální poznání o náladách milostné lásky mezi Rādhou a Kṛṣṇou; haya — je; ihāra — toho; śravaṇe — posloucháním; prema-bhakti — čistá láska k Bohu; haya — je umožněna; rādhā-kṛṣṇera caraṇe — u lotosových nohou Rādhy a Kṛṣṇy.

Překlad

Díky naslouchání rozhovorům mezi Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem je člověk osvícen transcendentálním poznáním o náladách zábav Rādhy a Kṛṣṇy. Tak může rozvinout ryzí lásku k lotosovým nohám Rādhy a Kṛṣṇy.

Verš

caitanyera gūḍha-tattva jāni ihā haite
viśvāsa kari’ śuna, tarka nā kariha citte

Synonyma

caitanyera — o Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; gūḍha-tattva — důvěrnou pravdu; jāni — můžeme se dozvědět; ihā haite — z těchto rozhovorů; viśvāsa kari' — s pevnou vírou; śuna — poslouchejte; tarka — argumenty; — ne; kariha — čiňte; citte — v srdci.

Překlad

Autor každého čtenáře žádá, aby tyto rozhovory poslouchal s vírou a bez argumentování. Pokud je bude takto studovat, bude schopný pochopit důvěrnou pravdu o Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.

Verš

alaukika līlā ei parama nigūḍha
viśvāse pāiye, tarke haya bahu-dūra

Synonyma

alaukika — neobvyklé; līlā — zábavy; ei — tyto; parama — nanejvýš; nigūḍha — důvěrné; viśvāse — s vírou; pāiye — můžeme získat; tarke — s argumenty; haya — je; bahu-dūra — daleko.

Překlad

Tato část zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua je nanejvýš důvěrná. S vírou z ní lze rychle získat prospěch, ale argumentujícímu člověku zůstane vždy vzdálená.

Verš

śrī-caitanya-nityānanda-advaita-caraṇa
yāṅhāra sarvasva, tāṅre mile ei dhana

Synonyma

śrī-caitanya — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nityānanda — Pána Śrī Nityānandy; advaita — a Śrī Advaity Prabhua; caraṇa — lotosové nohy; yāṅhāra sarva-sva — pro něhož jsou vším; tāṅre — jeho; mile — potká; ei — tento; dhana — poklad.

Překlad

Ten, pro něhož se lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua, Nityānandy Prabhua a Advaity Prabhua staly vším, může tento transcendentální poklad získat.

Význam

Śrī Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že Kṛṣṇy mohou dosáhnout ti, kdo mají víru, ale pro ty, kdo jsou zvyklí argumentovat, zůstane Kṛṣṇa nesmírně vzdálený. Také tyto rozhovory mezi Rāmānandou Rāyem a Śrī Caitanyou Mahāprabhuem může pochopit ten, kdo má pevnou víru. Ti, kdo nepatří k učednické posloupnosti, aśrauta-panthī, nemohou mít v tyto rozhovory víru. Neustále pochybují a zabývají se mentálními výmysly. Takoví náladoví lidé nemohou tyto rozhovory pochopit. Těm, kdo se zabývají světskými argumenty, zůstávají transcendentální témata na hony vzdálená. Védské mantry Kaṭha Upaniṣady (1.2.9) v tomto ohledu uvádějí: naiṣā tarkeṇa matir āpaneyā proktānyenaiva su-jñānāya preṣṭha. Podle Muṇḍaka Upaniṣady (3.2.3):

nāyam ātmā pravacanena labhyo
na medhayā na bahunā śrutena
yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas
tasyaiṣa ātmā vivṛṇute tanūṁ svām

A Brahma-sūtra (2.1.11) uvádí: tarkāpratiṣṭhānāt.

Veškerá védská literatura prohlašuje, že transcendentálním tématům nelze porozumět pouze argumenty a logikou. Duchovní témata dalece přesahují experimentální poznání. Jedině milostí Kṛṣṇy může ten, kdo se o ně opravdu zajímá, pochopit Jeho transcendentální milostné zábavy. Pokud se někdo snaží těmto transcendentálním tématům porozumět pouze svou mozkovou hmotou, jeho snaha bude marná, bez ohledu na to, zda se jedná o prākṛta-sahajiyu, světského oportunistu nebo učence. Jeho snaha pochopit tato témata hmotnými prostředky nakonec vyzní naprázdno. Je tedy třeba zanechat všech světských snah a snažit se stát čistým oddaným Pána Viṣṇua. Oddanému, který následuje usměrňující zásady, bude pravda o těchto rozhovorech vyjevena. To potvrzuje Bhakti-rasāmṛta-sindhu (1.2.234):

ataḥ śrī-kṛṣṇa-nāmādi
na bhaved grāhyam indriyaiḥ
sevonmukhe hi jihvādau
svayam eva sphuraty adaḥ

Pánovo svaté jméno, zábavy, podobu, vlastnosti nebo doprovod nemůže nikdo poznat svými tupými hmotnými smysly. Jsou-li však smysly očištěné neustálou službou, duchovní pravda o zábavách Rādhy a Kṛṣṇy se vyjeví. To je potvrzeno v Muṇḍaka Upaniṣadě: yam evaiṣa vṛṇute tena labhyas. Transcendentálním rysům Śrī Caitanyi Mahāprabhua může porozumět jedině ten, kdo si získal přízeň Nejvyšší Osobnosti Božství.

Verš

rāmānanda rāye mora koṭī namaskāra
yāṅra mukhe kaila prabhu rasera vistāra

Synonyma

rāmānanda rāye — Śrī Rāmānandovi Rāyovi; mora — mých; koṭī — deset miliónů; namaskāra — poklon; yāṅra mukhe — v jehož ústech; kaila — učinil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; rasera vistāra — rozšíření transcendentálních nálad.

Překlad

Skládám deset miliónů poklon u lotosových nohou Śrī Rāmānandy Rāye, protože skrze jeho ústa Śrī Caitanya Mahāprabhu rozšířil mnoho duchovního poznání.

Verš

dāmodara-svarūpera kaḍacā-anusāre
rāmānanda-milana-līlā karila pracāre

Synonyma

dāmodara-svarūpera — Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho; kaḍacā — se zápisky; anusāre — v souladu; rāmānanda-milana-līlā — Pánovy zábavy setkání s Rāmānandou; karila — učinil; pracāre — představení.

Překlad

Pokusil jsem se představit zábavy setkání Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua s Rāmānandou Rāyem v souladu se zápisky Śrī Svarūpy Dāmodara.

Význam

Na konci každé kapitoly autor uznává důležitost učednické posloupnosti. Nikde netvrdí, že tuto transcendentální knihu napsal na základě nějakých výzkumů. Jednoduše přiznává svoji zadluženost za zápisky Svarūpy Dāmodara, Raghunātha dāse Gosvāmīho a dalších autoritativních osobností. To je způsob, jak psát transcendentální literaturu, která není nikdy určena takzvaným učencům a badatelům. Správný postup je mahā-jano yena gataḥ sa pantāḥ – je třeba přísně následovat velké osobnosti a ācāryi. Ācārya-vān puruṣo veda – ten, kdo má přízeň ācāryi, zná všechno. Tento výrok Kavirāje Gosvāmīho je velmi cenný pro všechny čisté oddané. Prakṛtā-sahajiyové někdy tvrdí, že slyšeli pravdu od svého gurua. Transcendentální poznání však nelze získat nasloucháním od gurua, který není pravý. Guru musí být pravý a musel naslouchat svému guruovi, který byl také pravý. Teprve potom lze jeho poselství přijmout jako pravé. Pán Kṛṣṇa to potvrzuje v Bhagavad-gītě (4.1):

śrī-bhagavān uvāca
imaṁ vivasvate yogaṁ
proktavān aham avyayam
vivasvān manave prāha
manur ikṣvākave 'bravīt

„Nejvyšší Pán pravil: ,Vyložil jsem tuto nehynoucí vědu o yoze bohu Slunce Vivasvānovi, Vivasvān ji sdělil Manuovi, otci lidstva, a Manu ji potom předal Ikṣvākuovi.̀“

Poselství je tak předáváno v pravé duchovní posloupnosti od pravého duchovního mistra k pravému studentovi. Śrīla Kavirāja Gosvāmī proto jako obvykle tuto kapitolu uzavírá potvrzením své víry v lotosové nohy šesti Gosvāmīch. Z toho důvodu je schopen předložit tuto transcendentální knihu, Śrī Caitanya-caritāmṛtu.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu s názvem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu po vzoru Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady k osmé kapitole Madhya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, popisující rozhovory mezi Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a Rāmānandou Rāyem.