Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.152

Verš

‘antaraṅgā’, ‘bahiraṅgā’, ‘taṭasthā’ kahi yāre
antaraṅgā ‘svarūpa-śakti’ — sabāra upare

Synonyma

antaraṅgā — vnitřní; bahiraṅgā — vnější; taṭa-sthā — okrajová; kahi — říkáme; yāre — komu; antaraṅgā — vnitřní energie; svarūpa-śakti — osobní energie; sabāra upare — nade všemi.

Překlad

„Toto jsou jinými slovy energie Boha: vnitřní, vnější a okrajová. Vnitřní energie je ale Pánovou osobní energií a stojí nad oběma zbývajícími.“