Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.218

Verš

kṛṣṇera vallabhā rādhā kṛṣṇa-prāṇa-dhana
tāṅhā vinu sukha-hetu nahe gopī-gaṇa

Synonyma

kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; vallabhā — milovaná; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; kṛṣṇa-prāṇa-dhana — bohatství života Pána Kṛṣṇy; tāṅhā — Ní; vinu — bez; sukha-hetu — příčiny štěstí; nahe — nejsou; gopī-gaṇagopī.

Překlad

Rādhā je milovanou společnicí Kṛṣṇy a bohatstvím Jeho života. Bez Ní Jej gopī nemohou potěšit.