Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.217

Verš

rādhā-saha krīḍā rasa-vṛddhira kāraṇa
āra saba gopī-gaṇa rasopakaraṇa

Synonyma

rādhā-saha — se Śrīmatī Rādhārāṇī; krīḍā — zábavy; rasa — nálady; vṛddhira — zvětšení; kāraṇa — příčina; āra — ostatní; saba — všechny; gopī-gaṇagopī; rasa-upakaraṇa — doplňky nálad.

Překlad

Všechny ostatní gopī pomáhají zvětšovat blaženost Kṛṣṇových zábav s Rādhārāṇī a jednají jako nástroje Jejich vzájemného požitku.

Význam

Gopī jsou rozděleny do pěti skupin: sakhī, nitya-sakhī, prāṇa-sakhī, priya-sakhī a parama-preṣṭha-sakhī. Všechny tyto společnice Śrīmatī Rādhārāṇī, královny Vrindávan-dhámu, mají světlou pleť a umějí dokonale podněcovat Kṛṣṇovy erotické city. Parama-preṣṭha-sakhī je osm a v extatických stycích Kṛṣṇy a Rādhy stojí někdy na straně Kṛṣṇy a jindy na straně Rādhārāṇī, aby vznikla situace, ve které to vypadá, že přejí jednomu na úkor druhého. To činí výměnu nálad ještě příjemnější.