Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.216

Verš

trai-lokye pṛthivī dhanyā
yatra vṛndāvanaṁ purī
tatrāpi gopikāḥ pārtha
yatra rādhābhidhā mama

Synonyma

trai-lokye — ve třech světech; pṛthivī — Země; dhanyā — požehnaná; yatra — kde; vṛndāvanam — Vrindávan; purī — město; tatra — tam; api — jistě; gopikāḥgopī; pārtha — ó Arjuno; yatra — kde; rādhā — Śrīmatī Rādhārāṇī; abhidhā — jménem; mama — Moje.

Překlad

„Ó Pārtho, Země je ve všech třech planetárních systémech obzvláště požehnanou, protože se na ní nachází město Vrindávan. A ve Vrindávanu jsou zvláště slavné gopī, protože mezi ně patří Moje Śrīmatī Rādhārāṇī.“

Význam

Tento verš řekl Pán Kṛṣṇa Arjunovi a nachází se v Ādi Purāṇě.