Skip to main content

Synonyma

trai-guṇya
týkající se tří kvalit hmotné přírody — Bg. 2.45
tři kvality přírody — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.2
trai-guṇyaḥ
spojené se třemi kvalitami — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.30
trai-kālika
minulé, současné a budoucí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.44
trai-kālikam
tří fází času — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.16
všech tří fází času (minulosti, přítomnosti a budoucnosti) — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.37
trai-kālikaḥ
existující ve třech fázích času (minulosti, přítomnosti a budoucnosti) — Śrīmad-bhāgavatam 12.7.16
trai-kālikī
fungující ve třech fázích času: minulosti, přítomnosti a budoucnosti — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.28
trai-lokya
ve třech světech — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.31
tři planetární systémy — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.39
všech tří svĕtů — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.38.14
tří svĕtů — Śrīmad-bhāgavatam 10.32.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.34
trai-lokya-mohanam
uchvacující tři světy — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.35-39
trai-lokya-saubhagam
jež je štěstím tří světů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.56
která je štěstím tří světů — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.31
trai-lokyam
třem světům — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.13-14
tři svĕty — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.15
trai-lokye
po celém vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.63
ve třech světech — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.216
trai-māsikasya
toho, kterému byly pouze tři měsíce — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.27
trai-piṣṭapa
polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.14
trai-vidyāḥ
znalci tří Ved — Bg. 9.20
trai-vargikam
tři principy: náboženství, hospodářský rozvoj a smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 2.4.3-4
trai-vargyaḥ
tři zbývající: náboženství, hospodářský rozvoj a smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.35
trai-vargikāḥ
zajímají se o tři způsoby povýšení — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.18
oddaní třem cílům zbožného života, jimiž jsou dharma (zbožnost), artha (ekonomický rozvoj) a kāma (smyslový požitek) — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.16
zajímají se o tři zásady – zbožnost, ekonomický rozvoj a smyslový požitek — Śrīmad-bhāgavatam 12.3.21
trai-vargika
pro tři cíle: náboženství, hospodářský rozvoj a uspokojení smyslů — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.23
trai-vidhyam
tři druhy charakteristik — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.46
pod vlivem tří kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.4
rozmanitost tří druhů (vysoké úrovnĕ, střední a nízké) — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.42
trai-vedyam
uvedené ve třech VedáchŚrīmad-bhāgavatam 6.2.24-25
trai-vargikaḥ
tvořený třemi cíli civilizované existence (náboženství, ekonomického rozvoje a smyslového požitku) — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.68