Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.219

Verš

kaṁsārir api saṁsāra-
vāsanā-baddha-śṛṅkhalām
rādhām ādhāya hṛdaye
tatyāja vraja-sundarīḥ

Synonyma

kaṁsa-ariḥ — Pán Kṛṣṇa, nepřítel Kaṁsy; api — kromě toho; saṁsāra — kvůli esenci požitku (rāsa-līle); vāsanā — touhou; baddha — spoutal; śṛṅkhalām — která byla jako řetězy; rādhām — Śrīmatī Rādhārāṇī; ādhāya — když přijal; hṛdaye — do srdce; tatyāja — opustil; vraja-sundarīḥ — ostatní gopī.

Překlad

„Během tance rāsa opustil Pán Kṛṣṇa, nepřítel Kaṁsy, ostatní gopī a do svého srdce přijal Śrīmatī Rādhārāṇī, protože Ona Mu pomáhá v uskutečnění samotné podstaty Jeho tužeb.“

Význam

V tomto verši z Gīta-govindy (3.1) Jayadeva Gosvāmī popisuje situaci, kdy Kṛṣṇa opustil rāsa-līlu a šel hledat Śrīmatī Rādhārāṇī.