Skip to main content

Synonyma

vraja-abalāḥ
dívky z Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.20
vraja-adhipaḥ
král Vraji, Nanda Mahārāja — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.17
vraja-arbhakāḥ
všichni pasáčkové z Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.8
vraja-aṅganā
překrásných žen z Vradži — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.74-75
vraja-aṅganānām
žen z Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.46
vraja-aṅganāḥ
mladé dívky z Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.1
vraja-bhuvaḥ
od území zvaného Vraja — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.38
různé oblasti Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.13
vraja-bhuvi
ve vradžské zemi, Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.190
vraja-bhāva
pocity obyvatel Vradži — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.15
vraja-vāsīra bhāve
v náladách obyvatel Vrindávanu, Vradži — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.153
vraja-bhūmera
Vradžabhúmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 4.97
vraja-bhūmi
země známá jako Vradžabhúmi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.254
vrindávanskou zemi — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.146
maṅgala-bhūyiṣṭha-pura-grāma-vraja-ākarāḥ
jejíž mnohá města, vesnice, pastviny a doly vypadaly šťastně a byly upravené a čisté — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.1-5
vraja-bhṛt
obyvatel Vrajabhūmi — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.33
vraja-bālakaiḥ
s dalšími malými dětmi z Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.27
vraja chāḍi'
opouštějící Vrindávan — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.66
vraja-cyutim
poklesek při plnĕní slibu — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.20
vraja-devyaḥ
ó bohynĕ Vṛndāvanu (gopī) — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.12-13
vraja-devī-gaṇa
gopīŚrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.79
vraja-devī
dívek z Vradži — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.74
vraja-devīra
gopīŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.94, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.253
gopī nebo Śrīmatī Rādhārāṇī — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.39
vraja-dhanam
výjimečné bohatství obyvatel Vradži — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.228
vraja-loka- dhāma
oblast jménem Vraja — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.17
vraja-vāma-dṛśām
dívek z Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.188
vraja-gavām
ke krávám z Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.22-23
vraja-vadhū-gaṇera
mladých manželek z Vradži — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.48
vraja-nārī-gaṇera
všech gopī z Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 15.23
vraja-pura-ghare
v domově ve Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.82
pura-grāma-vraja-ādiṣu
ve všech městech, vesnicích a na pastvinách — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.31
po všech městech, vesnicích a osadách. — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.2
vraja-rasa-gīta
písně o náladách Vrindávan-dhámu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.232
vraja haite
z Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.66
vraja-jana-ārti-han
ó Ty, který zmírňuješ veškeré utrpení obyvatel Vrindávanu — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.67
vraja-indra-nandana
Kṛṣṇa, syn krále Vradži — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.79-80
vraja-indra
krále Vradži, Nandy Mahārāje — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.62
vraja-jana
lidí z Vraji — Śrīmad-bhāgavatam 10.31.6
obyvatelé Vrajabhūmi. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.128