Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.334

Verš

pañca, ṣoḍaśa, pañcāśat upacāre arcana
pañca-kāla pūjā ārati, kṛṣṇera bhojana-śayana

Synonyma

pañca — pět; ṣoḍaśa — šestnáct; pañcāśat — padesát; upacāre — s předměty; arcana — uctívání; pañca-kāla — pětkrát; pūjā — uctívání; ārati — provádění ārati; kṛṣṇera bhojana-śayana — takto obětovat Kṛṣṇovi pokrmy a ukládat Jej k odpočinku.

Překlad

„Popiš také uctívání Božstva, při kterém se alespoň pětkrát denně obětuje Kṛṣṇovi jídlo a v náležitou dobu je ukládán na své lůžko. Měl bys také vysvětlit, jak se provádí ārati a jak je Pán uctíván pěti, šestnácti či padesáti předměty.“

Význam

Pět předmětů k uctívání Božstva jsou (1) velmi kvalitní voňavky, (2) velmi kvalitní květiny, (3) vonné tyčinky, (4) lampička a (5) něco k jídlu. Ṣoḍaśopacāra neboli šestnáct předmětů je: (1) nabídnout místo na sezení (āsan), (2) požádat Kṛṣṇu, aby si sedl, (3) nabídnout arghyu, (4) nabídnout vodu na umytí nohou, (5) vypláchnout ústa, (6) nabídnout madhu-parku, (7) nabídnout vodu k vypláchnutí úst, (8) vykoupat Pána, (9) dát Mu oblečení, (10) ozdobit Pánovo tělo ozdobami, (11) nabídnout sladké voňavky, (12) nabídnout pěkně vonící květiny, jako je růže nebo campaka, (13) nabídnout vonné tyčinky, (14) nabídnout lampičku, (15) nabídnout dobré jídlo a (16) přednést modlitby.

V Hari-bhakti-vilāse (11.127–140) je obšírný popis všeho, co je k uctívání Božstva potřeba. Je tam vyjmenováno šedesát čtyři předmětů. V chrámu by mělo pro potěšení Osobnosti Božství probíhat nádherné uctívání se všemi šedesáti čtyřmi předměty. Protože však někdy není možné všech šedesát čtyři předmětů získat, doporučujeme zajistit těchto šedesát čtyři předmětů alespoň v den instalace a poté, co je Pán instalován, pokračovat v uctívání těmito šedesáti čtyřmi předměty, jak je to jen možné. (1) Před chrámovou místností musí viset velký zvon, aby mohl každý, kdo přichází, na tento zvon zazvonit. Tomu se říká prabodhana neboli pokorné odevzdání se Pánu. To je první věc. (2) Návštěvník musí při zazvonění zvolat „Jaya Śrī Rādhā-Govinda!“ nebo „Jaya Śrī Rādhā-Mādhava!“ Každopádně musí říci slovo jaya. (3) Musí okamžitě padnout na zem jako tyč, aby se Pánu poklonil. (4) Pravidelně každé ráno hodinu a půl před východem slunce musí probíhat v chrámu maṅgala-ārati. (5) Před oltářem musí být āsan neboli sedátko pro duchovního mistra. Žák vše nosí duchovnímu mistrovi a on to obětuje Nejvyšší Osobnosti Božství. (6) Po maṅgala-ārati by si mělo Božstvo větvičkou vyčistit zuby; proto se Mu musí nabídnout větvička. (7) Božstvu se musí nabídnout voda na umytí nohou. (8) Musí se nabídnout arghya. (9) Musí se nabídnout voda pro ācaman. (10) Měla by se nabídnout madhu-parka, malá nádoba obsahující madhu (med, trochu ghí, trochu vody, trochu cukru, jogurt a mléko). Tomu se říká madhu-parka-ācaman. (11) Měli bychom před Pána položit dřevěné sandály. (12) Měli bychom masírovat Pánovo tělo. (13) Měli bychom Pánovo tělo masírovat olejem. (14) Jemnou, vlhkou houbičkou bychom pak měli z Pánova těla odstranit veškerý olej. (15) Měli bychom Pána vykoupat ve vodě, ve které byly po nějakou dobu namočené pěkně vonící květy. (16) Po vykoupání Pána ve vodě bychom Jej měli vykoupat v mléce. (17) Potom bychom Jej měli vykoupat v jogurtu. (18) Dále bychom Pána měli vykoupat vghí. (19) Potom bychom Jej měli vykoupat v medu. (20) Potom bychom Jej měli vykoupat v cukrové vodě. (21) Potom bychom měli Božstvo omýt vodou a pronášet tuto mantru:

cintāmaṇi-prakara-sadmasu kalpa-vṛkṣa-
lakṣāvṛteṣu surabhīr abhipālayantam
lakṣmī-sahasra-śata-sambhrama-sevyamānaṁ
govindam ādi-puruṣaṁ tam ahaṁ bhajāmi

(22) Celé tělo Pána musíme utřít ručníkem. (23) Na Pánovo tělo by se měly obléknout nové šaty. (24) Pán musí dostat posvátnou šňůru. (25) Měli bychom Mu nabídnout vodu na vypláchnutí úst (ācaman). (26) Pánovo tělo by se mělo potřít pěkně vonícími oleji, jako je třeba tekutá santálová pasta. (27) Pánu by měly být nasazovány různé druhy ozdob a korun. (28) Potom bychom Mu měli nabídnout girlandy a květy na ozdobení. (29) Musíme zapálit vonné tyčinky. (30) Musíme nabídnout lampičku. (31) Musíme zajistit, aby ateisté a démoni nemohli ublížit tělu Pána. (32) Měli bychom Pánu obětovat jídlo. (33) Měli bychom Mu nabídnout koření ke žvýkání. (34) Měli bychom Mu nabídnout betelové oříšky. (35) V náležitý čas bychom měli zařídit, aby byl Pán uložen na lůžko. (36) Měli bychom Pánu učesat a ozdobit vlasy. (37) Měli bychom Mu nabídnout prvotřídní šaty. (38) Měli bychom nabídnout prvotřídní helmici. (39) Šaty by se měly navonět. (40) Měly by se Mu nabídnout drahokamy Kaustubha a další ozdoby. (41) Měly by se Mu nabídnout různé druhy květů. (42) Měli bychom provést další maṅgala-ārati. (43) Měli bychom Mu nabídnout zrcadlo. (44) Pán by měl být na pěkných nosítkách přenesen na oltář. (45) Měli bychom Pána posadit na trůn. (46) Znovu bychom Mu měli nabídnout vodu na umytí nohou. (47) Měli bychom Mu opět nabídnout něco k jídlu. (48) Měli bychom provést večerní ārati. (49) Měli bychom Pána ovívat cāmarou a nad Jeho hlavou by měl být slunečník. (50) Měli bychom zpívat Hare Kṛṣṇa mantru a schválené písně. (51) Měli bychom hrát na hudební nástroje. (52) Měli bychom před Božstvy tančit. (53) Měli bychom Božstvo obřadně obcházet. (54) Měli bychom se Mu znovu poklonit. (55) Měli bychom u Pánových lotosových nohou přednášet různé druhy modliteb a manter. (56) Měli bychom se hlavou dotknout lotosových nohou Pána. To nemusí být možné pro každého, ale měl by to dělat alespoň pūjārī. (57) Obětované květy z předešlého dne by se měly dotknout naší hlavy. (58) Měli bychom přijmout zbytky Pánova jídla. (59) Měli bychom sedět před Pánem a myslet na to, že Mu masírujeme nohy. (60) Měli bychom Pánovi předtím, než půjde odpočívat, ozdobit lůžko květy. (61) Měli bychom Pánovi podat ruku. (62) Měli bychom Božstvo přemístit na lůžko. (63) Měli bychom Pánovi umýt nohy a posadit Jej na lůžko. (64) Měli bychom Pána uložit a masírovat Mu nohy.

Ārati by se mělo pro Božstva provádět pětkrát denně – časně ráno před východem slunce, později ráno, v poledne, večer a v noci. Znamená to, že by mělo probíhat uctívání a vyměňování oblečení i květin. Co se týče pokrmů, všechny by měly být prvotřídní. Prvotřídní rýže, dál, ovoce, sladká rýže, zelenina a různé druhy jídel, která se lížou, pijí a žvýkají. Všechna jídla nabízená Božstvu by měla být neobyčejně znamenitá. V Evropě ani Americe v současnosti není nedostatek peněz. Lidé nejsou chudí, a když budou následovat tyto zásady uctívání Božstev, pokročí v duchovním životě. Co se týče ukládání Božstva na lůžko, je-li Božstvo velké a těžké, nelze Je přemisťovat každý den. Na lůžko je tedy lepší přemístit malé Božstvo, které je také uctíváno. Přitom by se měla pronášet tato mantra: āgaccha śayana-sthānaṁ priyābhiḥ saha keśava. „Ó Keśavo, pojď prosím společně se Śrīmatī Rādhārāṇī na své lůžko.“ (Hari-bhakti-vilāsa 11.40)

Božstvo by mělo být na lože přemístěno i se Śrīmatī Rādhārāṇī, což má být naznačeno přenesením dřevěných sandálů z oltáře před lůžko. Když je Božstvo uloženo, měli bychom Mu masírovat nohy. Předtím, než Božstvo uložíme, bychom Mu měli nabídnout hrnek mléka s cukrem. Po přijetí tohoto hustého mléka by mělo Božstvo ulehnout a dostat betelové oříšky a koření ke žvýkání.