Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.65

Verš

kubuddhi chāḍiyā kara śravaṇa-kīrtana
acirāt pābe tabe kṛṣṇera caraṇa

Synonyma

ku-buddhi — inteligence nepříznivé vůči oddané službě; chāḍiyā — vzdej se a; kara — čiň; śravaṇa-kīrtana — naslouchání a zpívání; acirāt — velmi brzy; pābe — získáš; tabe — potom; kṛṣṇera caraṇa — lotosové nohy Kṛṣṇy.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu: „Vzdej se všech svých nesmyslných tužeb, protože ty nejsou příznivé pro získání útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou. Věnuj se zpívání a naslouchání! Potom nepochybně brzy dosáhneš útočiště u Kṛṣṇy.“