Skip to main content

KAPITOLA ČTVRTÁ

Sanātana Gosvāmī navštěvuje Pána v Džagannáth Purí

Bhaktivinoda Ṭhākura shrnuje čtvrtou kapitolu ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi následovně. Śrīla Sanātana Gosvāmī šel sám z Mathury do Džagannáth Purí navštívit Pána Caitanyu. Protože se však během putování po cestě přes les Džhárkhand koupal ve špatné vodě a neměl každý den dostatek jídla, dostal nemoc, která způsobovala svědění celého jeho těla. Hodně tímto svěděním trpěl, a tak se rozhodl, že se v přítomnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua vrhne pod kola Jagannāthova vozu a spáchá tak sebevraždu.

Po příchodu do Džagannáth Purí zůstal Sanātana Gosvāmī nějaký čas v péči Haridāse Ṭhākura a Śrī Caitanya Mahāprabhu měl velkou radost, že ho vidí. Pán mu řekl o smrti jeho mladšího bratra Anupamy, který měl velkou víru v lotosové nohy Pána Rāmacandry. Jednoho dne Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu: „Tvoje rozhodnutí spáchat sebevraždu pochází z kvality nevědomosti. Lásku k Bohu nelze získat pouhou sebevraždou. Svůj život a tělo jsi již zasvětil službě Mně, proto ti tvé tělo nepatří a nemáš ani právo spáchat sebevraždu. Musím skrze tvé tělo vykonat hodně oddané služby. Chci, abys kázal oddanou službu a šel do Vrindávanu odhalit ztracená posvátná místa.“ Takto Śrī Caitanya Mahāprabhu promluvil a pak odešel. Haridāsa Ṭhākura a Sanātana Gosvāmī o tomto tématu potom dlouho hovořili.

Jednoho dne zavolal Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanu Gosvāmīho na místo zvané Jaméšvara-tóta. Sanātana Gosvāmī za Pánem přišel po pláži podél moře. Śrī Caitanya Mahāprabhu se Sanātany Gosvāmīho zeptal, kudy přišel, a on odpověděl: „Po cestě okolo brány Simha-dvára Jagannāthova chrámu chodí mnoho služebníků Pána Jagannātha, tak jsem šel raději po pláži.“ Sanātana Gosvāmī si nebyl vědom toho, že se mu od horkého písku udělaly na nohou palčivé puchýře. Śrī Caitanya Mahāprabhu velmi rád slyšel, jak velkou úctu Sanātana Gosvāmī chová vůči chrámu Pána Śrī Jagannātha.

Sanātana Gosvāmī měl kvůli své nemoci po celém těle mokvající boláky, a tak Śrī Caitanyu Mahāprabhua neobjímal. Pán ho však vždy násilím obejmul. Sanātana Gosvāmī z toho byl velmi nešťastný a ptal se Jagadānandy Paṇḍita, co má dělat. Jagadānanda mu poradil, aby se po Jagannāthově slavnosti vrátil do Vrindávanu, ale jakmile se o tom dozvěděl Śrī Caitanya Mahāprabhu, Jagadānandu Paṇḍita pokáral a upozornil ho na to, že Sanātana Gosvāmī je starší než on a také učenější. Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu, že je čistý oddaný, a tak Mu jeho tělesný stav není vůbec na obtíž. Protože byl sannyāsī, nepovažoval jedno tělo za lepší než druhé. Řekl mu také, že o něho i o ostatní oddané pečuje jako otec. Hnis vytékající ze Sanātanovy svědící kůže proto Pána vůbec neovlivňoval. Pán Sanātanu Gosvāmīho poté, co k němu takto promluvil, znovu obejmul, a toto objetí Sanātanu zbavilo jeho nemoci. Pán mu nařídil, aby s Ním ten rok zůstal, a po příští slavnosti Ratha-yātrā Sanātana Gosvāmī opustil Purušóttama-kšétru a vrátil se do Vrindávanu.

Śrī Rūpa Gosvāmī se po setkání se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem vrátil do Bengálska, kde zůstal celý jeden rok. Všechny peníze, které měl, rozdělil mezi příbuzné, brāhmaṇy a chrámy, čímž se všeho zřekl a vrátil se do Vrindávanu, aby se tam sešel se Sanātanou Gosvāmīm.

Po vyprávění těchto událostí předložil Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī seznam hlavních knih Sanātany Gosvāmīho, Śrīly Rūpy Gosvāmīho a Jīvy Gosvāmīho.

Verš

vṛndāvanāt punaḥ prāptaṁ
śrī-gauraḥ śrī-sanātanam
deha-pātād avan snehāt
śuddhaṁ cakre parīkṣayā

Synonyma

vṛndāvanāt — z Vrindávanu; punaḥ — znovu; prāptam — přivítal; śrī-gauraḥ — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; śrī-sanātanam — Śrī Sanātanu Gosvāmīho; deha-pātāt — před opuštěním těla; avan — poté, co ochránil; snehāt — náklonností; śuddham — čistého; cakre — učinil; parīkṣayā — zkouškou.

Překlad

Sanātana Gosvāmī se vrátil z Vrindávanu a Śrī Caitanya Mahāprabhu ho láskyplně zachránil od jeho odhodlání spáchat sebevraždu. Poté, co jej vyzkoušel, Śrī Caitanya Mahāprabhu očistil jeho tělo.

Verš

jaya jaya śrī-caitanya jaya nityānanda
jayādvaita-candra jaya gaura-bhakta-vṛnda

Synonyma

jaya jaya — sláva; śrī-caitanya — Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; jaya — sláva; nityānanda — Nityānandovi Prabhuovi; jaya — sláva; advaita-candra — Śrī Advaitovi Ācāryovi; jaya — sláva; gaura-bhakta-vṛnda — oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Překlad

Sláva Pánu Caitanyovi! Sláva Pánu Nityānandovi! Sláva Advaitacandrovi! Sláva všem oddaným Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua!

Verš

nīlācala haite rūpa gauḍe yabe gelā
mathurā haite sanātana nīlācala āilā

Synonyma

nīlācala haite — z Níláčaly (Džagannáth Purí); rūpa — Śrīla Rūpa Gosvāmī; gauḍe — do Bengálska; yabe — když; gelā — šel; mathurā haite — z Mathury; sanātana — Sanātana Gosvāmī; nīlācala āilā — přišel do Džagannáth Purí.

Překlad

Zatímco se Śrīla Rūpa Gosvāmī vracel z Džagannáth Purí do Bengálska, Sanātana Gosvāmī šel z Mathury do Džagannáth Purí navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

jhārikhaṇḍa-vanapathe āilā ekelā caliyā
kabhu upavāsa, kabhu carvaṇa kariyā

Synonyma

jhārikhaṇḍa — známým jako Džhárkhand; vana-pathe — cestou lesem ve střední Indii; āilā — přišel; ekelā — sám; caliyā — jdoucí; kabhu — někdy; upavāsa — půst; kabhu — někdy; carvaṇa kariyā — žvýkající.

Překlad

Sanātana Gosvāmī šel sám cestou přes les Džhárkhand ve střední Indii. Někdy se postil a někdy jedl.

Verš

jhārikhaṇḍera jalera doṣe, upavāsa haite
gātre kaṇḍu haila, rasā paḍe khājuyāite

Synonyma

jhārikhaṇḍera — v oblasti známé jako Džhárkhand; jalera — vody; doṣe — kvůli špatné kvalitě; upavāsa haite — kvůli půstům; gātre — na těle; kaṇḍu — boláky; haila — byly; rasā — tekutina; paḍe — vytéká; khājuyāite — kvůli svědění.

Překlad

Ze špatné vody v lese Džhárkhand a z půstů dostal Sanātana Gosvāmī nemoc, která způsobovala svědění a hnisající boláky po celém těle.

Verš

nirveda ha-ila pathe, karena vicāra
‘nīca-jāti, deha mora — atyanta asāra

Synonyma

nirveda ha-ila — bylo zklamání; pathe — na cestě; karena vicāra — uvažoval; nīca-jāti — nižší kasty; deha mora — moje tělo; atyanta — zcela; asāra — nepoužitelné pro oddanou službu.

Překlad

Sanātana Gosvāmī zklamaně uvažoval: „Jsem nízké kasty a moje tělo se nedá použít pro oddanou službu.“

Verš

jagannāthe gele tāṅra darśana nā pāimu
prabhura darśana sadā karite nārimu

Synonyma

jagannāthe — do Džagannáth Purí; gele — když půjdu; tāṅra — Jeho; darśana — návštěvu; pāimu — nedostanu; prabhura darśana — pohled na Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; sadā — neustále; karite — činit; nārimu — nebudu schopen.

Překlad

„Pokud půjdu do Džagannáth Purí, nebudu moci navštívit Pána Jagannātha a Śrī Caitanyu Mahāprabhua také nebudu moci vždy vidět.“

Verš

mandira-nikaṭe śuni tāṅra vāsā-sthiti
mandira-nikaṭe yāite mora nāhi śakti

Synonyma

mandira-nikaṭe — poblíž chrámu; śuni — slyším; tāṅra — Jeho; vāsa-sthiti — obydlí; mandira-nikaṭe — poblíž chrámu; yāite — jít; mora — moje; nāhi śakti — není síla.

Překlad

„Slyšel jsem, že Śrī Caitanya Mahāprabhu bydlí nedaleko Jagannāthova chrámu. Já ale nebudu mít sílu se k chrámu přiblížit.“

Verš

jagannāthera sevaka phere kārya-anurodhe
tāṅra sparśa haile mora habe aparādhe

Synonyma

jagannāthera — Pána Jagannātha; sevaka — různí služebníci; phere — chodí okolo; kārya-anurodhe — za různými povinnostmi; tāṅra — jich; sparśa — dotykem; haile — bude-li; mora — můj; habe — bude; aparādhe — přestupek.

Překlad

„Obvykle tam chodí za svými povinnostmi služebníci Pána Jagannātha, a kdyby se mě dotkli, dopustil bych se přestupku.“

Verš

tāte yadi ei deha bhāla-sthāne diye
duḥkha-śānti haya āra sad-gati pāiye

Synonyma

tāte — proto; yadi — jestliže; ei — toto; deha — tělo; bhāla-sthāne — na dobrém místě; diye — obětuji; duḥkha-śānti — zmírnění neštěstí; haya — je; āra — a; sat-gati — dobré místo určení; pāiye — dosáhnu.

Překlad

„Pokud své tělo obětuji na dobrém místě, s mým neštěstím bude konec a dosáhnu vznešené další existence.“

Verš

jagannātha ratha-yātrāya ha-ibena bāhira
tāṅra ratha-cākāya chāḍimu ei śarīra

Synonyma

jagannātha ratha-yātrāya — u příležitosti slavnosti vozů Pána Jagannātha; ha-ibena bāhira — bude venku; tāṅra — Jeho; ratha-cākāya — pod koly vozu; chāḍimu — vzdám se; ei śarīra — tohoto těla.

Překlad

„Vzdám se tohoto těla pod koly vozu Pána Jagannātha při slavnosti Ratha-yātrā, kdy Pán vychází z chrámu.“

Verš

mahāprabhura āge, āra dekhi’ jagannātha
rathe deha chāḍimu, — ei parama-puruṣārtha’

Synonyma

mahāprabhura āge — před Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; āra — a; dekhi' jagannātha — po zhlédnutí Pána Jagannātha; rathe — pod vozem; deha chāḍimu — vzdám se tohoto těla; ei — to; parama-puruṣa-artha — nejvyšší požehnání života.

Překlad

„Po zhlédnutí Pána Jagannātha se vzdám svého těla pod koly vozu v přítomnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua. To bude největší požehnání mého života.“

Verš

ei ta’ niścaya kari’ nīlācale āilā
loke puchi’ haridāsa-sthāne uttarilā

Synonyma

ei ta' — takto; niścaya kari' — poté, co se rozhodl; nīlācale āilā — přišel do Džagannáth Purí; loke puchi' — ptající se lidí; haridāsa-sthāne — obydlí Haridāse Ṭhākura; uttarilā — přišel do.

Překlad

S tímto rozhodnutím šel Sanātana Gosvāmī do Níláčaly. Tam se od lidí nechal nasměrovat až k obydlí Haridāse Ṭhākura.

Verš

haridāsera kailā teṅha caraṇa vandana
jāni’ haridāsa tāṅre kailā āliṅgana

Synonyma

haridāsera — Haridāse Ṭhākura; kailā — učinil; teṅha — on; caraṇa vandana — uctívání lotosových nohou; jāni' — jelikož znal; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; tāṅre — jeho; kailā āliṅgana — obejmul.

Překlad

Uctil lotosové nohy Haridāse Ṭhākura, který ho znal, a tak ho obejmul.

Verš

mahāprabhu dekhite tāṅra utkaṇṭhita mana
haridāsa kahe, — ‘prabhu āsibena ekhana’

Synonyma

mahāprabhu — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; dekhite — vidět; tāṅra — jeho; utkaṇṭhita — dychtivá; mana — mysl; haridāsa kahe — Haridāsa řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āsibena ekhana — přijde sem.

Překlad

Sanātana Gosvāmī nesmírně toužil zhlédnout lotosové nohy Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Haridāsa Ṭhākura proto řekl: „Pán sem brzy přijde.“

Verš

hena-kāle prabhu ‘upala-bhoga’ dekhiyā
haridāse milite āilā bhakta-gaṇa lañā

Synonyma

hena-kāle — tehdy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; upala-bhoga — obětování Pánu Jagannāthovi, zvané upala-bhoga; dekhiyā — po zhlédnutí; haridāse — s Haridāsem; milite — setkat se; āilā — přišel; bhakta-gaṇa lañā — společně s dalšími oddanými.

Překlad

A právě v tu chvíli tam společně se svými dalšími oddanými přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívit Haridāse Ṭhākura poté, co se byl v chrámu Pána Jagannātha podívat na obětování upala-bhogy (ranního občerstvení).

Verš

prabhu dekhi’ duṅhe paḍe daṇḍavat hañā
prabhu āliṅgilā haridāsere uṭhāñā

Synonyma

prabhu dekhi' — když uviděli Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; duṅhe — oba; paḍe — padli; daṇḍavat hañā — jako tyče; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āliṅgilā — obejmul; haridāsere — Haridāse Ṭhākura; uṭhāñā — poté, co zvedl.

Překlad

Jakmile Haridāsa Ṭhākura a Sanātana Gosvāmī uviděli Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua, okamžitě padli k zemi jako tyče, aby se Pánu poklonili. Pán zvedl Haridāse a obejmul ho.

Verš

haridāsa kahe, — ‘sanātana kare namaskāra’
sanātane dekhi’ prabhu hailā camatkāra

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa řekl; sanātana — Sanātana Gosvāmī; kare namaskāra — klaní se; sanātane dekhi' — když uviděl Sanātanu Gosvāmīho; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hailā camatkāra — byl velice překvapený.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura řekl Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi: „Zde se Ti klaní Sanātana Gosvāmī.“ Pán Caitanya byl velice překvapený, že tam Sanātanu Gosvāmīho vidí.

Verš

sanātane āliṅgite prabhu āgu hailā
pāche bhāge sanātana kahite lāgilā

Synonyma

sanātane — Sanātanu Gosvāmīho; āliṅgite — obejmout; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āgu hailā — vykročil; pāche — zpátky; bhāge — couvl; sanātana — Sanātana Gosvāmī; kahite lāgilā — začal hovořit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu vykročil, aby obejmul i Sanātanu, ale on ustoupil a promluvil následovně:

Verš

“more nā chuṅiha, prabhu, paḍoṅ tomāra pāya
eke nīca-jāti adhama, āra kaṇḍu-rasā gāya”

Synonyma

more — mě; chuṅiha — prosím nedotýkej se; prabhu — můj Pane; paḍoṅ — padám; tomāra pāya — u Tvých nohou; eke — na jedné straně; nīca-jāti — nízké kasty; adhama — nejnižší z lidí; āra — a; kaṇḍu-rasā — nemoc mokvajících, svědivých ran; gāya — na těle.

Překlad

„Můj Pane, prosím nedotýkej se mě. Padám ke Tvým lotosovým nohám. Jsem nejnižší z lidí, protože jsem se narodil v nízké kastě. Kromě toho mám po celém těle infekci.“

Verš

balātkāre prabhu tāṅre āliṅgana kaila
kaṇḍu-kleda mahāprabhura śrī-aṅge lāgila

Synonyma

balātkāre — silou; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; āliṅgana kaila — obejmul; kaṇḍu-kleda — tekutina z mokvajících boláků; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śrī — transcendentálního; aṅge — těla; lāgila — dotkla se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu však Sanātanu Gosvāmīho násilím objal a tekutina z mokvajících boláků se tak dotkla Jeho transcendentálního těla.

Verš

saba bhakta-gaṇe prabhu milāilā sanātane
sanātana kailā sabāra caraṇa vandane

Synonyma

saba — všechny; bhakta-gaṇe — oddané; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; milāilā — představil; sanātane — Sanātanovi Gosvāmīmu; sanātana — Sanātana Gosvāmī; kailā — provedl; sabāra — všech; caraṇa vandane — uctívání lotosových nohou.

Překlad

Pán představil Sanātanovi Gosvāmīmu všechny oddané, a ten se s úctou poklonil u lotosových nohou každého z nich.

Verš

prabhu lañā vasilā piṇḍāra upare bhakta-gaṇa
piṇḍāra tale vasilā haridāsa sanātana

Synonyma

prabhu lañā — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; vasilā — posadili se; piṇḍāra upare — na vyvýšené místo; bhakta-gaṇa — všichni oddaní; piṇḍāra tale — pod stupínkem; vasilā — sedli si; haridāsa sanātana — Haridāsa Ṭhākura a Sanātana Gosvāmī.

Překlad

Pán se se svými oddanými posadil na vyvýšené místo a Haridāsa Ṭhākura se Sanātanou Gosvāmīm si sedli níž.

Verš

kuśala-vārtā mahāprabhu puchena sanātane
teṅha kahena, — ‘parama maṅgala dekhinu caraṇe’

Synonyma

kuśala — jak se daří; vārtā — co je nového; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; puchena — ptá se; sanātane — Sanātany Gosvāmīho; teṅha kahena — ten řekl; parama maṅgala — vše je příznivé; dekhinu caraṇe — viděl jsem Tvé lotosové nohy.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu se Sanātany Gosvāmīho zeptal, jak se mu daří, a Sanātana odpověděl: „Protože jsem teď spatřil Tvé lotosové nohy, všechno je příznivé.“

Verš

mathurāra vaiṣṇava-sabera kuśala puchilā
sabāra kuśala sanātana jānāilā

Synonyma

mathurāra — z Mathury; vaiṣṇava-sabera — všech vaiṣṇavů; kuśala puchilā — ptal se na blaho; sabāra kuśala — jak se jim všem daří; sanātana — Sanātana Gosvāmī; jānāilā — informoval.

Překlad

Pán se zeptal, jak se daří všem vaiṣṇavům z Mathury, a Sanātana Gosvāmī Mu sdělil, že jsou všichni zdraví a šťastní.

Verš

prabhu kahe, — “ihāṅ rūpa chila daśa-māsa
ihāṅ haite gauḍe gelā, haila dina daśa

Synonyma

prabhu kahe — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; ihāṅ — zde; rūpa — Rūpa Gosvāmī; chila — byl; daśa-māsa — deset měsíců; ihāṅ haite — odtud; gauḍe gelā — šel do Bengálska; haila — bylo; dina — dní; daśa — deset.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu sdělil Sanātanovi Gosvāmīmu: „Śrīla Rūpa Gosvāmī tu byl deset měsíců a právě před deseti dny odešel do Bengálska.“

Verš

tomāra bhāi anupamera haila gaṅgā-prāpti
bhāla chila, raghunāthe dṛḍha tāra bhakti”

Synonyma

tomāra bhāi — tvého bratra; anupamera — Anupamy; haila — byla; gaṅgā-prāpti — smrt; bhāla chila — byl to velmi dobrý člověk; raghunāthe — vůči Pánu Raghunāthovi (Pánu Rāmacandrovi); dṛḍha — pevná; tāra bhakti — jeho oddanost.

Překlad

„Tvůj bratr Anupama je nyní po smrti. Byl to velmi dobrý oddaný, který měl pevnou víru v Raghunātha (Pána Rāmacandru).“

Verš

sanātana kahe, — “nīca-vaṁśe mora janma
adharma anyāya yata, — āmāra kula-dharma

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; nīca-vaṁśe — v nízké rodině; mora janma — mé zrození; adharma — bezbožnost; anyāya — hříšné činnosti; yata — všechny; āmāra — moje; kula-dharma — rodinné činnosti.

Překlad

Sanātana Gosvāmī řekl: „Narodil jsem se v nízké rodině, která se dopouští různých bezbožných činností, jež porušují nařízení písem.“

Verš

hena vaṁśa ghṛṇā chāḍi’ kailā aṅgīkāra
tomāra kṛpāya vaṁśe maṅgala āmāra

Synonyma

hena — takové; vaṁśa — rodiny; ghṛṇā — nenávisti; chāḍi' — bez; kailā — učinil jsi; aṅgīkāra — přijetí; tomāra — svou; kṛpāya — milostí; vaṁśe — v rodině; maṅgala — vše příznivé; āmāra — mojí.

Překlad

„Můj Pane, Tys mě bez nenávisti vůči naší rodině přijal za svého služebníka. Je to jen Tvoje milost, že mou rodinu potkalo štěstí.“

Verš

sei anupama-bhāi śiśu-kāla haite
raghunātha-upāsanā kare dṛḍha-citte

Synonyma

sei — tento; anupama-bhāi — bratr Anupama; śiśu-kāla haite — již od útlého dětství; raghunātha — Pána Rāmacandry; upāsanā — uctívání; kare — provádí; dṛḍha-citte — s velkým odhodláním.

Překlad

„Můj mladší bratr Anupama byl již od útlého dětství velkým oddaným Raghunātha (Pána Rāmacandry) a uctíval Ho s nesmírným odhodláním.“

Verš

rātri-dine raghunāthera ‘nāma’ āra ‘dhyāna’
rāmāyaṇa niravadhi śune, kare gāna

Synonyma

rātri-dine — dnem i nocí; raghunāthera — Pána Rāmacandry; nāma — svaté jméno; āra — a; dhyāna — meditace; rāmāyaṇa — epos o činnostech Pána Rāmacandry známý jako Rāmāyaṇa; niravadhi — neustále; śune — poslouchá; kare gāna — opěvuje.

Překlad

„Neustále zpíval svaté jméno Raghunātha a meditoval o Něm. Bez ustání naslouchal o Pánových činnostech z Rāmāyaṇy a opěvoval je.“

Verš

āmi āra rūpa — tāra jyeṣṭha-sahodara
āmā-doṅhā-saṅge teṅha rahe nirantara

Synonyma

āmi — já; āra — a; rūpa — Rūpa Gosvāmī; tāra — jeho; jyeṣṭha-sahodara — starší bratři; āmā-doṅhā — námi dvěma; saṅge — s; teṅha — on; rahe — pobývá; nirantara — neustále.

Překlad

„Rūpa a já jsme jeho starší bratři. Byl neustále s námi.“

Verš

āmā-sabā-saṅge kṛṣṇa-kathā, bhāgavata śune
tāhāra parīkṣā kailuṅ āmi-dui-jane

Synonyma

āmā-sabā — námi všemi; saṅge — s; kṛṣṇa-kathā — rozhovory o Pánu Kṛṣṇovi; bhāgavata śune — poslouchá Śrīmad-Bhāgavatam; tāhāra — jeho; parīkṣā — zkoušení; kailuṅ — činili jsme; āmi-dui-jane — my dva.

Překlad

„Poslouchal s námi Śrīmad-Bhāgavatam a hovory o Pánu Kṛṣṇovi a my jsme ho oba zkoušeli.“

Verš

śunaha vallabha, kṛṣṇa — parama-madhura
saundarya, mādhurya, prema-vilāsa — pracura

Synonyma

śunaha — prosím poslouchej; vallabha — drahý Vallabho; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; parama-madhura — svrchovaně přitažlivý; saundarya — krása; mādhurya — sladkost; prema-vilāsa — zábavy lásky; pracura — neomezené.

Překlad

„Říkali jsme mu: ,Drahý Vallabho, prosím poslouchej. Pán Kṛṣṇa je svrchovaně přitažlivý. Jeho krása, sladkost a láskyplné zábavy jsou neomezené.̀  “

Verš

kṛṣṇa-bhajana kara tumi āmā-duṅhāra saṅge
tina bhāi ekatra rahimu kṛṣṇa-kathā-raṅge”

Synonyma

kṛṣṇa-bhajana — oddané službě Pánu Kṛṣṇovi; kara — věnuj se; tumi — ty; āmā-duṅhāra — námi dvěma; saṅge — s; tina bhāi — tři bratři; ekatra — na jednom místě; rahimu — budeme zůstávat; kṛṣṇa-kathā — ze zábav Pána Kṛṣṇy; raṅge — v požitku.

Překlad

„  ,Věnuj se s námi oddané službě Kṛṣṇovi. My tři bratři budeme zůstávat spolu a budeme se těšit z rozhovorů o zábavách Pána Kṛṣṇy.̀  “

Verš

ei-mata bāra-bāra kahi dui-jana
āmā-duṅhāra gaurave kichu phiri’ gela mana

Synonyma

ei-mata — takto; bāra-bāra — znovu a znovu; kahi — mluvíme; dui-jana — dvě osoby; āmā-duṅhāra — k nám dvěma; gaurave — z úcty; kichu — nějak; phiri' gela — obrátil; mana — mysl.

Překlad

„Znovu a znovu jsme k němu takto promlouvali a on díky tomuto přesvědčování a z úcty k nám nějak obrátil svou mysl k našim pokynům.“

Verš

“tomā-duṅhāra ājñā āmi kemane laṅghimu?
dīkṣā-mantra deha’ kṛṣṇa-bhajana karimu”

Synonyma

tomā — vás; duṅhāra — obou; ājñā — pokyn; āmi — já; kemane — jak; laṅghimu — mohu neuposlechnout; dīkṣā — zasvěcení; mantramantru; deha' — dejte; kṛṣṇa-bhajana — oddanou službu Kṛṣṇovi; karimu — budu provádět.

Překlad

„Vallabha odpověděl: ,Moji drazí bratři, jak bych mohl neuposlechnout vaše pokyny? Zasvěťte mě do Kṛṣṇa-mantry, abych mohl vykonávat oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi.̀  “

Verš

eta kahi’ rātri-kāle karena cintana
kemane chāḍimu raghunāthera caraṇa

Synonyma

eta kahi' — poté, co takto promluvil; rātri-kāle — v noci; karena cintana — uvažoval; kemane — jak; chāḍimu — vzdám se; raghunāthera caraṇa — lotosových nohou Pána Raghunātha.

Překlad

„V noci potom, co to řekl, uvažoval: ,Jak se dokáži vzdát lotosových nohou Pána Raghunātha?̀  “

Verš

saba rātri krandana kari’ kaila jāgaraṇa
prātaḥ-kāle āmā-duṅhāya kaila nivedana

Synonyma

saba rātri — celou noc; krandana — pláč; kari' — činící; kaila jāgaraṇa — zůstal vzhůru; prātaḥ-kāle — ráno; āmā-duṅhāya — nám dvěma; kaila — přednesl; nivedana — žádost.

Překlad

„Celou noc byl vzhůru a plakal. Ráno za námi přišel a přednesl svoji žádost.

Verš

‘raghunāthera pāda-padme veciyāchoṅ māthā
kāḍite nā pāroṅ māthā, pāṅa baḍa vyathā

Synonyma

raghunāthera — Pána Rāmacandry; pāda-padme — u lotosových nohou; veciyāchoṅ māthā — prodal jsem svou hlavu; kāḍite — vzít zpět; pāroṅ — nedokážu; māthā — hlavu; pāṅa — zakouším; baḍa vyathā — příliš velkou bolest.

Překlad

„  ,Prodal jsem svou hlavu lotosovým nohám Pána Rāmacandry a teď ji nedokážu vzít zpět. Bylo by to pro mě příliš bolestivé.̀  “

Verš

kṛpā kari’ more ājñā deha’ dui-jana
janme-janme sevoṅ raghunāthera caraṇa

Synonyma

kṛpā kari' — buďte milostiví a; more — mně; ājñā deha' — dejte nařízení; dui-jana — oba; janme-janme — život za životem; sevoṅ — nechte mě sloužit; raghunāthera caraṇa — lotosovým nohám Pána Raghunātha.

Překlad

„  ,Buďte ke mně prosím oba milostiví a dejte mi takové pokyny, abych mohl život za životem sloužit lotosovým nohám Pána Raghunātha.̀  “

Verš

raghunāthera pāda-padma chāḍāna nā yāya
chāḍibāra mana haile prāṇa phāṭi’ yāya’

Synonyma

raghunāthera — Pána Raghunātha; pāda-padma — lotosových nohou; chāḍāna yāya — není možné se vzdát; chāḍibāra — vzdání se; mana haile — když uvažuji o; prāṇa — moje srdce; phāṭi' yāya — puká.

Překlad

„  ,Já se lotosových nohou Pána Raghunātha nedokáži vzdát. Srdce mi puká už při pomyšlení na to, že bych se jich měl vzdát.̀  “

Verš

tabe āmi-duṅhe tāre āliṅgana kailuṅ
‘sādhu, dṛḍha-bhakti tomāra ’ — kahi’ praśaṁsiluṅ

Synonyma

tabe — tehdy; āmi-duṅhe — my oba; tāre — jeho; āliṅgana kailuṅ — objali jsme; sādhu — velmi dobré; dṛḍha — velmi odhodlaná; bhakti — oddanost; tomāra — tvoje; kahi' — říkající; praśaṁsiluṅ — vychvalovali jsme.

Překlad

„Když jsme to vyslechli, oba jsme ho objali a povzbudili jsme ho slovy: ,Jsi velký svatý oddaný, protože tvoje odhodlání v oddané službě je pevné.̀ Takto jsme ho chválili.“

Verš

ye vaṁśera upare tomāra haya kṛpā-leśa
sakala maṅgala tāhe khaṇḍe saba kleśa’

Synonyma

ye vaṁśera — kterou rodinu; upare — na; tomāra — Tvoje; haya — je; kṛpā-leśa — trocha milosti; sakala maṅgala — vše příznivé; tāhe — tím; khaṇḍe — jsou zničeny; saba — všechny; kleśa — strasti.

Překlad

„Můj drahý Pane, rodina, které udělíš byť jen trochu své milosti, je vždy požehnaná, protože tato milost odstraní veškeré utrpení.“

Verš

gosāñi kahena, — “ei-mata murāri-gupta
pūrve āmi parīkṣiluṅ tāra ei rīta

Synonyma

gosāñi kahena — Śrī Caitanya Mahāprabhu odpověděl; ei-mata — takto; murāri-gupta — Murāriho Guptu; pūrve — dříve; āmi — Já; parīkṣiluṅ — zkoušel jsem; tāra — jeho; ei — tímto; rīta — způsobem.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Podobná věc se stala s Murārim Guptou. Kdysi jsem ho zkoušel a jeho odhodlání bylo stejné.“

Verš

sei bhakta dhanya, ye nā chāḍe prabhura caraṇa
sei prabhu dhanya, ye nā chāḍe nija-jana

Synonyma

sei bhakta — ten oddaný; dhanya — slavný; ye — který; — ne; chāḍe — vzdá se; prabhura caraṇa — lotosových nohou Pána; sei prabhu — ta Osobnost Božství; dhanya — slavná; ye — která; — ne; chāḍe — vzdá se; nija-jana — svého služebníka.

Překlad

„Slavný je takový oddaný, který se nevzdá útočiště u svého Pána, a slavný je takový Pán, který neopustí svého služebníka.“

Verš

durdaive sevaka yadi yāya anya sthāne
sei ṭhākura dhanya tāre cule dhari’ āne

Synonyma

durdaive — nešťastnou náhodou; sevaka — služebník; yadi — jestliže; yāya — jde; anya sthāne — na jiné místo; sei ṭhākura — ten pán; dhanya — oslavovaný; tāre — jeho; cule — za vlasy; dhari' — chytí a; āne — přivede zpět.

Překlad

„Jestliže služebník nešťastnou náhodou poklesne a odejde někam jinam, slavný je pak ten pán, který ho chytí za vlasy a přivede zpátky.“

Verš

bhāla haila, tomāra ihāṅ haila āgamane
ei ghare raha ihāṅ haridāsa-sane

Synonyma

bhāla haila — bylo velmi dobře; tomāra — tvůj; ihāṅ — sem; haila — byl; āgamane — příchod; ei ghare — v této místnosti; raha — zůstaň; ihāṅ — zde; haridāsa-sane — s Haridāsem Ṭhākurem.

Překlad

„Je velmi dobře, že jsi sem přišel. Nyní zůstaň v této místnosti s Haridāsem Ṭhākurem.“

Verš

kṛṣṇa-bhakti-rase duṅhe parama pradhāna
kṛṣṇa-rasa āsvādana kara, laha kṛṣṇa-nāma”

Synonyma

kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; bhakti-rase — v transcendentálních náladách oddané služby; duṅhe — oba; parama pradhāna — velcí odborníci; kṛṣṇa-rasa — transcendentální chuti Kṛṣṇy; āsvādana — vychutnávání; kara — čiňte; laha kṛṣṇa-nāma — zpívejte svaté jméno Kṛṣṇy.

Překlad

„Oba jste odborníky v chápání nálad oddané služby Pánu Kṛṣṇovi. Měli byste si proto i nadále vychutnávat tyto činnosti a zpívat Hare Kṛṣṇa mahā-mantru.“

Verš

eta bali’ mahāprabhu uṭhiyā calilā
govinda-dvārāya duṅhe prasāda pāṭhāilā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; uṭhiyā calilā — vstal a odešel; govinda-dvārāya — po Govindovi; duṅhe — oběma; prasāda pāṭhāilā — poslal prasādam.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil, a potom se zvedl a odešel. Po Govindovi jim poslal prasādam.

Verš

ei-mata sanātana rahe prabhu-sthāne
jagannāthera cakra dekhi’ karena praṇāme

Synonyma

ei-mata — takto; sanātana — Sanātana Gosvāmī; rahe — zůstává; prabhu-sthāne — v péči Śrī Caitanyi Mahāprabhua; jagannāthera — Pána Jagannātha; cakra — kolo na vrcholu chrámu; dekhi' — když hleděl na; karena praṇāme — s úctou se klaněl.

Překlad

Sanātana Gosvāmī tak zůstal v péči Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Často se díval na kolo na vrcholku Jagannāthova chrámu a s úctou se klaněl.

Verš

prabhu āsi’ prati-dina milena dui-jane
iṣṭa-goṣṭhī, kṛṣṇa-kathā kahe kata-kṣaṇe

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āsi' — přicházející; prati-dina — každý den; milena dui-jane — setkává se s oběma; iṣṭa-goṣṭhī — rozhovory; kṛṣṇa-kathā — témata o Pánu Kṛṣṇovi; kahe — mluví; kata-kṣaṇe — nějakou dobu.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu chodil každý den na návštěvu k těmto dvěma velkým oddaným a nějakou dobu s nimi vždy probíral témata o Kṛṣṇovi.

Verš

divya prasāda pāya nitya jagannātha-mandire
tāhā āni’ nitya avaśya dena doṅhākāre

Synonyma

divya — prvotřídní; prasādaprasādam; pāya — dostává; nitya — každý den; jagannātha-mandire — v chrámu Pána Jagannātha; tāhā āni' — přinášející to; nitya — každý den; avaśya — zajisté; dena — dává; doṅhākāre — oběma.

Překlad

Prasādam z chrámu Pána Jagannātha bylo té nejvyšší kvality. Śrī Caitanya Mahāprabhu je vždy přinesl a dal těmto dvěma oddaným.

Verš

eka-dina āsi’ prabhu duṅhāre mililā
sanātane ācambite kahite lāgilā

Synonyma

eka-dina — jednoho dne; āsi' — když přišel; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; duṅhāre mililā — setkal se s oběma; sanātane — k Sanātanovi Gosvāmīmu; ācambite — najednou; kahite lāgilā — začal mluvit.

Překlad

Jednoho dne, když za nimi Pán přišel, začal znenadání promlouvat k Sanātanovi Gosvāmīmu:

Verš

“sanātana, deha-tyāge kṛṣṇa yadi pāiye
koṭi-deha kṣaṇeke tabe chāḍite pāriye

Synonyma

sanātana — Můj drahý Sanātano; deha-tyāge — spácháním sebevraždy; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; yadi — kdybych; pāiye — mohl dosáhnout; koṭi-deha — miliónů těl; kṣaṇeke — v okamžiku; tabe — potom; chāḍite pāriye — mohu se vzdát.

Překlad

„Můj drahý Sanātano,“ řekl, „kdybych mohl dosáhnout Kṛṣṇy spácháním sebevraždy, neváhal bych ani okamžik vzdát se miliónů těl.“

Verš

deha-tyāge kṛṣṇa nā paī, pāiye bhajane
kṛṣṇa-prāptyera upāya kona nāhi ‘bhakti’ vine

Synonyma

deha-tyāge — opuštěním těla; kṛṣṇa — Pána Kṛṣṇy; pāi — nedosáhnu; pāiye — dosáhnu; bhajane — oddanou službou; kṛṣṇa-prāptyera — získat útočiště u Kṛṣṇy; upāya — způsob; kona — jakýkoliv; nāhi — není; bhakti vine — bez oddané služby.

Překlad

„Měl bys vědět, že Kṛṣṇy není možné dosáhnout pouhým vzdáním se těla. Kṛṣṇy lze dosáhnout oddanou službou. Jiný způsob, jak Ho dosáhnout, neexistuje.“

Verš

deha-tyāgādi yata, saba — tamo-dharma
tamo-rajo-dharme kṛṣṇera nā pāiye marma

Synonyma

deha-tyāga-ādi — počínaje vzdáním se těla; yata — kolik; saba — všechny; tamaḥ-dharma — činnosti pod vlivem kvality nevědomosti; tamaḥ-rajaḥ-dharme — setrváváním na úrovni kvalit vášně a nevědomosti; kṛṣṇera — o Pánu Kṛṣṇovi; pāiye — nemohu dosáhnout; marma — pravdu.

Překlad

„Činnosti, jako je sebevražda, jsou ovlivněné kvalitou nevědomosti, a pod vlivem nevědomosti a vášně nelze pochopit, kdo je Kṛṣṇa.“

Verš

‘bhakti’ vinā kṛṣṇe kabhu nahe ‘premodaya’
prema vinā kṛṣṇa-prāpti anya haite naya

Synonyma

bhakti vinā — bez oddané služby; kṛṣṇe — Kṛṣṇovi; kabhu — kdykoliv; nahe — není; prema-udaya — rozvinutí spící lásky ke Kṛṣṇovi; prema vinā — bez lásky ke Kṛṣṇovi; kṛṣṇa-prāpti — dosažení Kṛṣṇy; anya — něčeho jiného; haite — od; naya — není možné.

Překlad

„Bez vykonávání oddané služby nelze probudit svou spící lásku ke Kṛṣṇovi, a jiný způsob, jak Jej dosáhnout, než probuzení této dřímající lásky neexistuje.“

Verš

na sādhayati māṁ yogo
na sāṅkhyaṁ dharma uddhava
na svādhyāyas tapas tyāgo
yathā bhaktir mamorjitā

Synonyma

na — nikdy; sādhayati — zapříčiní spokojenost; mām — Mě; yogaḥ — proces ovládání; na — ani; sāṅkhyam — proces získávání filosofického poznání Absolutní Pravdy; dharmaḥ — taková činnost; uddhava — Můj milý Uddhavo; na — ani; svādhyāyaḥ — studium Véd; tapaḥ — askeze; tyāgaḥ — odříkání, přijetí sannyāsu či rozdávání milodarů; yathā — tak jako; bhaktiḥ — oddaná služba; mama — Mně; ūrjitā — rozvinutá.

Překlad

„(Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, pravil:) ,Můj milý Uddhavo, ani prostřednictvím aṣṭāṇga-yogy (systému mystické yogy pro ovládnutí smyslů), ani neosobním monismem nebo analytickým studiem Absolutní Pravdy, ani studiem Véd, askezí, rozdáváním milodarů či přijetím sannyāsu Mě nelze potěšit tak, jako rozvinutím ryzí oddané služby Mně.̀  “

Význam

Tento verš pochází ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.14.20).

Verš

deha-tyāgādi tamo-dharma — pātaka-kāraṇa
sādhaka nā pāya tāte kṛṣṇera caraṇa

Synonyma

deha-tyāga — vzdáním se hmotného těla sebevraždou; ādi — počínaje; tamaḥ-dharma — na úrovni kvality nevědomosti; pātaka-kāraṇa — příčina hříšných činností; sādhaka — oddaný; pāya — nezíská; tāte — tím; kṛṣṇera caraṇa — lotosové nohy Kṛṣṇy.

Překlad

„Kroky, jako je sebevražda, jsou příčinami hříchu. Takovými činy oddaný nikdy útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy nezíská.“

Verš

premī bhakta viyoge cāhe deha chāḍite
preme kṛṣṇa mile, seha nā pāre marite

Synonyma

premī bhakta — oddaný láskou připoutaný ke Kṛṣṇovi; viyoge — v odloučení; cāhe — chce; deha chāḍite — vzdát se těla; preme — díky této extatické lásce; kṛṣṇa mile — potká Kṛṣṇu; seha — takový oddaný; pāre marite — nemůže zemřít.

Překlad

„Vznešený oddaný si někdy chce vzít život z pocitu odloučení od Kṛṣṇy. Díky této extatické lásce se však s Kṛṣṇou setká, a tehdy už si život vzít nemůže.“

Verš

gāḍhānurāgera viyoga nā yāya sahana
tāte anurāgī vāñche āpana maraṇa

Synonyma

gāḍha-anurāgera — toho, kdo má hlubokou připoutanost; viyoga — odloučení; — ne; yāya sahana — snášené; tāte — proto; anurāgī — hluboce připoutaný oddaný; vāñche — touží; āpana maraṇa — po vlastní smrti.

Překlad

„Ten, kdo je do Kṛṣṇy hluboce zamilovaný, nedokáže snést odloučení od Pána. Takový oddaný chce proto zemřít.“

Verš

yasyāṅghri-paṅkaja-rajaḥ-snapanaṁ mahānto
vāñchanty umā-patir ivātma-tamo-’pahatyai
yarhy ambujākṣa na labheya bhavat-prasādaṁ
jahyām asūn vrata-kṛśāñ chata-janmabhiḥ syāt

Synonyma

yasya — jehož; aṅghri — nohou; paṅkaja — lotosu; rajaḥ — v prachu; snapanam — po koupeli; mahāntaḥ — velké osobnosti; vāñchanti — touží; umā-patiḥ — Pán Śiva; iva — jako; ātma — osobní; tamaḥ — nevědomost; apahatyai — odehnat; yarhi — když; ambuja-akṣa — ó Ty s lotosovýma očima; na labheya — nezískám; bhavat-prasādam — Tvou milost; jahyām — vzdám se; asūn — života; vrata-kṛśān — zkráceného dodržováním slibů; śata-janmabhiḥ — stovkami zrození; syāt — pokud je možné.

Překlad

„  ,Ó Ty s lotosovýma očima, velké osobnosti jako Pána Śiva touží po koupeli v prachu Tvých lotosových nohou, aby odehnaly nevědomost. Když nedostanu Tvou milost, přijmu sliby, které zkrátí délku mého života, a je-li tak možné dosáhnout Tvé milosti, budu se takto vzdávat těl po stovky životů.̀  “

Význam

Tento verš vyslovila ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.52.43) Rukmiṇīdevī, dcera krále Bhīṣmaky, která slyšela o Kṛṣṇových transcendentálních vlastnostech a chtěla Jej získat za manžela. Její starší bratr Rukmī naneštěstí Kṛṣṇu nenáviděl a chtěl ji provdat za Śiśupāla. Když se to Rukminī dozvěděla, velmi ji to zarmoutilo. Napsala proto Kṛṣṇovi důvěrný dopis, který Mu předal a přečetl brāhmaṇský posel. Tento verš pochází z onoho dopisu.

Verš

siñcāṅga nas tvad-adharāmṛta-pūrakeṇa
hāsāvaloka-kala-gīta-ja-hṛc-chayāgnim
no ced vayaṁ viraha-jāgny-upayukta-dehā
dhyānena yāma padayoḥ padavīṁ sakhe te

Synonyma

siñca — jen pokrop; aṅga — ó můj drahý Kṛṣṇo; naḥ — naše; tvat — Tvých; adhara — ze rtů; amṛta — nektaru; pūrakeṇa — proudem; hāsa — úsměvem; avaloka — pohledem; kala — melodickou; gīta — řečí; ja — vytvořeném; hṛt — v srdci; śaya — spočívající; agnim — v ohni; na u cet — pokud ne; vayam — my; viraha — z odloučení; ja — vytvořeným; agni — ohněm; upayukta — spálená; dehāḥ — jejichž těla; dhyānena — pomocí meditace; yāma — půjdeme; padayoḥ — lotosových nohou; padavīm — na místo; sakhe — ó můj drahý příteli; te — Tvých.

Překlad

„  ,Drahý Kṛṣṇo, svými úsměvnými pohledy a melodickou řečí jsi v našich srdcích zažehl oheň chtivých tužeb. Nyní bys měl tento oheň uhasit proudem nektaru ze svých rtů tak, že nás budeš líbat. Udělej to prosím. Jinak, drahý příteli, z odloučení od Tebe spálí oheň, který máme v srdcích, naše těla na popel. V meditaci si pak budeme činit nároky na útočiště u Tvých lotosových nohou.̀  “

Význam

Tento verš (Bhāgavatam 10.29.35) vyslovily gopī, když je v měsíčním podzimním světle přitahovala melodie Kṛṣṇovy flétny. Všechny z toho zešílely a přišly za Kṛṣṇou, ale ten jim, jen aby zvětšil jejich extatickou lásku, dal pokyny o morálce, aby se vrátily domů. Gopī na tyto pokyny nedbaly. Chtěly, aby je Kṛṣṇa líbal, protože za Ním přišly s chtivými touhami a chtěly s Ním tančit.

Verš

kubuddhi chāḍiyā kara śravaṇa-kīrtana
acirāt pābe tabe kṛṣṇera caraṇa

Synonyma

ku-buddhi — inteligence nepříznivé vůči oddané službě; chāḍiyā — vzdej se a; kara — čiň; śravaṇa-kīrtana — naslouchání a zpívání; acirāt — velmi brzy; pābe — získáš; tabe — potom; kṛṣṇera caraṇa — lotosové nohy Kṛṣṇy.

Překlad

Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu: „Vzdej se všech svých nesmyslných tužeb, protože ty nejsou příznivé pro získání útočiště u Kṛṣṇových lotosových nohou. Věnuj se zpívání a naslouchání! Potom nepochybně brzy dosáhneš útočiště u Kṛṣṇy.“

Verš

nīca-jāti nahe kṛṣṇa-bhajane ayogya
sat-kula-vipra nahe bhajanera yogya

Synonyma

nīca-jāti — člověk nízkého původu; nahe — není; kṛṣṇa-bhajane — pro oddanou službu; ayogya — nezpůsobilý; sat-kula-viprabrāhmaṇa narozený ve velmi úctyhodné urozené rodině; nahe — není; bhajanera yogya — způsobilý pro oddanou službu.

Překlad

„Neznamená to, že ten, kdo se narodil v nízké rodině, nemůže vykonávat oddanou službu Pánu Kṛṣṇovi, ale člověk také není způsobilý k oddané službě jen tím, že se narodil v urozené rodině brāhmaṇů.“

Verš

yei bhaje sei baḍa, abhakta — hīna, chāra
kṛṣṇa-bhajane nāhi jāti-kulādi-vicāra

Synonyma

yei bhaje — každý, kdo začne s oddanou službou; sei — on; baḍa — vznešený; abhakta — neoddaný; hīna chāra — nanejvýš zavržený a odporný; kṛṣṇa-bhajane — v oddané službě; nāhi — není; jāti — kasty; kula — rodiny; ādi — a tak dále; vicāra — kritérium.

Překlad

„Každý, kdo začne s oddanou službou, je vznešený, kdežto neoddaný je vždy odsouzeníhodný a odporný. Při vykonávání oddané služby Pánu se proto postavení rodiny člověka nebere v úvahu.“

Verš

dīnere adhika dayā kare bhagavān
kulīna, paṇḍita, dhanīra baḍa abhimāna

Synonyma

dīnere — pokorným; adhika — více; dayā — milosti; kare — prokazuje; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; kulīna — urozený; paṇḍita — učenec; dhanīra — bohatého člověka; baḍa abhimāna — velká pýcha.

Překlad

„Pán Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je vždy příznivě nakloněný pokorným, ale aristokraté, učenci a boháči jsou neustále pyšní na svá postavení.“

Verš

viprād dvi-ṣaḍ-guṇa-yutād aravinda-nābha-
pādāravinda-vimukhāt śva-pacaṁ variṣṭham
manye tad-arpita-mano-vacanehitārtha-
prāṇaṁ punāti sa kulaṁ na tu bhūri-mānaḥ

Synonyma

viprāt — než brāhmaṇa; dvi-ṣaṭ-guṇa-yutāt — který má dvanáct brāhmaṇských vlastností; aravinda-nābha — Pána Viṣṇua, jenž má pupek podobný lotosu; pāda-aravinda — lotosovým nohám; vimukhāt — než člověk bez oddanosti; śvapacamcaṇḍāla neboli člověk zvyklý jíst psy; variṣṭham — slavnější; manye — myslím; tat-arpita — zasvěcená Jemu; manaḥ — mysl; vacana — slova; īhita — činnosti; artha — bohatství; prāṇam — život; punāti — očistí; saḥ — on; kulam — svou rodinu; na tu — ale ne; bhūri-mānaḥbrāhmaṇa pyšný na své vlastnosti.

Překlad

„  ,Pokud se někdo narodil v rodině brāhmaṇů a má všech dvanáct brāhmaṇských vlastností, ale není oddaný lotosovým nohám Pána Kṛṣṇy, jenž má pupek podobný lotosu, nevyrovná se caṇḍālovi, který svoji mysl, slova, činy, majetek a život zasvětil službě Pánu. Pouze se narodit v rodině brāhmaṇů nebo mít brāhmaṇské vlastnosti nestačí. Člověk se musí stát čistým oddaným Pána. Śva-paca neboli caṇḍāla, který je oddaným, osvobodí nejen sebe, ale také celou svoji rodinu, kdežto neoddaný brāhmaṇa, který má jen brāhmaṇské vlastnosti, nedokáže očistit ani sebe, natož svoji rodinu.̀  “

Význam

Verš

bhajanera madhye śreṣṭha nava-vidhā bhakti
‘kṛṣṇa-prema’, ‘kṛṣṇa’ dite dhare mahā-śakti

Synonyma

bhajanera madhye — v oddané službě; śreṣṭha — nejlepší; nava-vidhā bhakti — devět předepsaných způsobů oddané služby; kṛṣṇa-prema — extatickou lásku ke Kṛṣṇovi; kṛṣṇa — a Kṛṣṇu; dite — předat; dhare — vlastní; mahā-śakti — velkou moc.

Překlad

„Mezi způsoby oddané služby je devět předepsaných druhů těmi nejlepšími, protože mají velkou moc předat Kṛṣṇu a extatickou lásku k Němu.“

Význam

O těchto devíti způsobech oddané služby se zmiňuje Śrīmad-Bhāgavatam (7.5.23).

śravaṇaṁ kīrtanaṁ viṣṇoḥ
smaraṇaṁ pāda-sevanam
arcanaṁ vandanaṁ dāsyaṁ
sakhyam ātma-nivedanam

Jedná se o naslouchání, opěvování, vzpomínání na Kṛṣṇu, sloužení lotosovým nohám Kṛṣṇy, uctívání v chrámu, přednášení modliteb, jednání jako služebník, přátelení se s Kṛṣṇou a bezvýhradné odevzdání se Kṛṣṇovi. Těchto devět způsobů oddané služby dokáže oddanému zpřístupnit Kṛṣṇu a extatickou lásku k Němu. Na začátku musí oddaný vykonávat oddanou službu podle usměrňujících zásad, ale postupně, jak se pro něho oddaná služba stává vším, dosáhne té nejvznešenější úrovně extatické lásky ke Kṛṣṇovi. Kṛṣṇa je v konečném smyslu cílem života. Pro dosažení lotosových nohou Kṛṣṇy není nutné narodit se v urozené brāhmaṇské rodině, a ani člověk narozený v nízké rodině není k dosažení lotosových nohou Kṛṣṇy nezpůsobilý. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.33.7) říká Devahūti Kapilovi:

aho bata śva-paco 'to garīyān
yaj-jihvāgre vartate nāma tubhyam
tepus tapas te juhuvuḥ sasnur āryā
brahmānūcur nāma gṛṇanti ye te

„Ó můj Pane, dokonce i člověk narozený v nízké rodině pojídačů psů je slavný, pokud neustále zpívá svaté jméno Pána. Takový člověk již vykonal všechny druhy askeze a védských obětí, vykoupal se již ve všech svatých řekách a prostudoval celou védskou literaturu. Tak se stal vznešenou osobností.“ Podobně promlouvá i Kuntīdevī k Pánu Kṛṣṇovi:

janmaiśvarya-śruta-śrībhir
edhamāna-madaḥ pumān
naivārhaty abhidhātuṁ vai
tvām akiñcana-gocaram

„Ten, kdo je pyšný na svůj původ, bohatství, poznání a krásu, Tvých lotosových nohou nedosáhne. Jsi dostupný jen pokorným, nikoliv pyšným.“ (Bhāgavatam 1.8.26).

Verš

tāra madhye sarva-śreṣṭha nāma-saṅkīrtana
niraparādhe nāma laile pāya prema-dhana

Synonyma

tāra madhye — z devíti různých způsobů oddané služby; sarva-śreṣṭha — nejdůležitější ze všech; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména Pána; niraparādhe — bez přestupků; nāma laile — když někdo zpívá svaté jméno; pāya — získá; prema-dhana — nejcennější extatickou lásku.

Překlad

„Nejdůležitějším z těchto devíti způsobů oddané služby je neustálé zpívání svatého jména Pána. Ten, kdo to dělá a vyhýbá se zároveň deseti druhům přestupků, snadno dosáhne té nejcennější lásky k Bohu.“

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī ve své Bhakti-sandarbě (270) předkládá následující pokyny:

iyaṁ ca kīrtanākhyā bhaktir bhagavato dravya-jāti-guṇa-kriyābhir dīna-janaika-viṣayāpāra-karuṇā-mayīti śruti-purāṇādi-viśrutiḥ. ata eva kalau svabhāvata evāti-dīneṣu lokeṣu āvirbhūya tān anāyāsenaiva tat-tad-yuga-gata-mahā-sādhanānāṁ sarvam eva phalaṁ dadānā sā kṛtārthayati. yata eva tayaiva kalau bhagavato viśeṣataś ca santoṣo bhavati.

„Zpívání svatého jména Pána je hlavní prostředek pro dosažení lásky k Bohu. Toto zpívání neboli oddaná služba nezávisí na žádném vybavení ani na zrození v dobré rodině. Kṛṣṇovu pozornost na sebe upoutáme pokorou. To je výrok všech Véd. Pokud je tedy někdo velice pokorný, může v tomto věku Kali snadno dosáhnout lotosových nohou Kṛṣṇy. To je naplněním všech velkých obětí a askeze, protože dosažením extatické lásky k Bohu oddaný dosáhne naprosté životní dokonalosti. Vše, co v rámci oddané služby děláme, tedy musí být doprovázeno neustálým zpíváním svatého jména Pána.“ Zpívání svatého jména Kṛṣṇy – Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare – vychvaluje Śrīla Rūpa Gosvāmī ve své Nāmāṣṭace (1):

nikhila-śruti-mauli-ratna-mālā-
dyuti-nīrājita-pāda-paṅkajānta
ayi mukta-kulair upāsyamānaṁ
paritas tvāṁ hari-nāma saṁśrayāmi

„Ó Hari-nāme! Špičky prstů Tvých lotosových nohou jsou neustále uctívány září vycházející ze šňůr drahokamů známých jako Upaniṣady, jež jsou korunními klenoty všech Véd. Osvobozené duše jako Nārada a Śukadeva Tě věčně oslavují. Ó Hari-nāme! Zcela se Ti odevzdávám.“

Podobně vychvaluje zpívání svatého jména Śrīla Sanātana Gosvāmī ve své Bṛhad-bhāgavatāmṛtě (1.1.9):

jayati jayati nāmānanda-rūpaṁ murārer
viramita-nija-dharma-dhyāna-pūjādi-yatnam
katham api sakṛd āttaṁ mukti-daṁ prāṇināṁ yat
paramam amṛtam ekaṁ jīvanaṁ bhūṣaṇaṁ me

„Sláva, sláva dokonale blaženému svatému jménu Śrī Kṛṣṇy, které způsobuje, že se oddaný vzdá všech běžných náboženských povinností, meditace a uctívání. Pokud živá bytost byť jen jednou vysloví svaté jméno, získá od Něho osvobození. Svaté jméno Kṛṣṇy je ten největší nektar. Je to celý můj život a jediný poklad.“

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.1.11) Śukadeva Gosvāmī říká:

etan nirvidyamānānāmicchatām akuto-bhayam
yogināṁ nṛpa nirṇītaṁ
harer nāmānukīrtanam

„Ó králi, neustálé zpívání svatého jména Pána po vzoru velkých autorit je cestou, po které bez pochyb a beze strachu dojdou k úspěchu všichni, včetně těch, kdo jsou zcela prosti hmotných tužeb, těch, kdo touží po veškerém hmotném požitku, i těch, kdo jsou díky transcendentálnímu poznání spokojení sami v sobě.“

Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (6.3.22) Yamarāja říká:

etāvān eva loke ’sminpuṁsāṁ dharmaḥ paraḥ smṛtaḥ
bhakti-yogo bhagavati
tan-nāma-grahaṇādibhiḥ

„Oddaná služba, která začíná zpíváním svatého jména Pána, je pro živou bytost v lidské společnosti nejvyšším náboženským principem.“

Také Śrī Caitanya Mahāprabhu říká ve své Śikṣāṣṭace (3):

tṛṇād api su-nīcenataror iva sahiṣṇunā
amāninā māna-dena
kīrtanīyaḥ sadā hariḥ

„Člověk by měl zpívat svaté jméno Pána s pokornou myslí a považovat se za nižšího než tráva na ulici. Má být snášenlivější než strom, bez jediné stopy falešné ctižádosti a připravený vzdávat úctu druhým. V takovém rozpoložení mysli lze zpívat svaté jméno Pána neustále.“ Pojednání o deseti přestupcích při zpívání svatého jména Pána se nachází v Ādi-līle 8.24.

Verš

eta śuni’ sanātanera haila camatkāra
prabhure nā bhāya mora maraṇa-vicāra

Synonyma

eta śuni' — když to vyslechl; sanātanera — Sanātany Gosvāmīho; haila camatkāra — bylo překvapení; prabhure bhāya — Śrī Caitanya Mahāprabhu neschvaluje; mora — moje; maraṇa-vicāra — rozhodnutí spáchat sebevraždu.

Překlad

Když to Sanātana Gosvāmī slyšel, nesmírně ho to překvapilo. Pochopil: „Śrī Caitanya Mahāprabhu příliš neoceňuje moje rozhodnutí spáchat sebevraždu.“

Verš

sarvajña mahāprabhu niṣedhilā more
prabhura caraṇa dhari’ kahena tāṅhāre

Synonyma

sarva-jña — jenž ví vše; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; niṣedhilā — zakázal; more — mně; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa — nohou; dhari' — dotýkající se; kahena tāṅhāre — promluvil k Němu.

Překlad

Sanātana Gosvāmī dospěl k závěru: „Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu, který zná vše z minulosti, současnosti i budoucnosti, mi zakázal spáchat sebevraždu.“ Potom padl na zem, dotkl se lotosových nohou Pána a řekl následující slova:

Verš

“sarvajña, kṛpālu tumi īśvara svatantra
yaiche nācāo, taiche nāci, — yena kāṣṭha-yantra

Synonyma

sarva-jña — vševědoucí; kṛpālu — milostivý; tumi — Ty; īśvara — Nejvyšší Pán; svatantra — nezávislý; yaiche — jak; nācāo — roztančíš; taiche — tak; nāci — já tančím; yena — jako kdyby; kāṣṭha-yantra — dřevěný nástroj.

Překlad

„Můj Pane, jsi vševědoucí, milostivý, nezávislý Nejvyšší Pán. Jako dřevěný nástroj tančím, jak mě vedeš.“

Verš

nīca, adhama, pāmara muñi pāmara-svabhāva
more jiyāile tomāra kibā habe lābha?”

Synonyma

nīca — nízkého původu; adhama — nejnižší; pāmara — zavržený; muñi — já; pāmara-svabhāva — přirozeně hříšný; more jiyāile — jestliže mě zachráníš; tomāra — Tvůj; kibā — co; habe — bude; lābha — zisk.

Překlad

„Jsem nízkého původu. Ve skutečnosti jsem ten nejnižší. Jsem zatracen, protože mám všechny vlastnosti hříšného člověka. K čemu bude dobré, když mne budeš udržovat naživu?“

Verš

prabhu kahe, — “tomāra deha mora nija-dhana
tumi more kariyācha ātma-samarpaṇa

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu říká; tomāra deha — tvoje tělo; mora — Moje; nija-dhana — osobní vlastnictví; tumi — ty; more — Mně; kariyācha — učinil jsi; ātma-samarpaṇa — plné odevzdání se.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tvoje tělo je Můj majetek. Už ses Mi odevzdal, a proto na své tělo už nemáš nárok.“

Verš

parera dravya tumi kene cāha vināśite?
dharmādharma vicāra kibā nā pāra karite?

Synonyma

parera dravya — majetek někoho jiného; tumi — ty; kene — proč; cāha — chceš; vināśite — zničit; dharma-adharma — co je zbožné a co bezbožné; vicāra — úvaha; kibā — proč; — ne; pāra — můžeš; karite — udělat.

Překlad

„Proč chceš zničit majetek někoho jiného? Nevíš snad, co je správné, a co ne?“

Verš

tomāra śarīra — mora pradhāna ‘sādhana’
e śarīre sādhimu āmi bahu prayojana

Synonyma

tomāra śarīra — tvoje tělo; mora — Můj; pradhāna — hlavní; sādhana — nástroj; e śarīre — skrze toto tělo; sādhimu — vykonám; āmi — Já; bahu — mnoho; prayojana — potřebného.

Překlad

„Tvoje tělo je Můj hlavní nástroj pro vykonání mnoha potřebných činností. Skrze tvé tělo splním mnoho úkolů.“

Verš

bhakta-bhakti-kṛṣṇaprema-tattvera nirdhāra
vaiṣṇavera kṛtya, āra vaiṣṇava-ācāra

Synonyma

bhakta — oddaný; bhakti — oddaná služba; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; tattvera — pravdy o; nirdhāra — definice; vaiṣṇavera kṛtya — povinnosti vaiṣṇavy; āra — a; vaiṣṇava-ācāra — vlastnosti vaiṣṇavy.

Překlad

„Definuješ hlavní zásady oddaného, oddané služby, lásky k Bohu, vaiṣṇavské povinnosti a vaiṣṇavské vlastnosti.“

Verš

kṛṣṇa-bhakti, kṛṣṇaprema-sevā-pravartana
lupta-tīrtha-uddhāra, āra vairāgya-śikṣaṇa

Synonyma

kṛṣṇa-bhakti — oddaná služba Kṛṣṇovi; kṛṣṇa-prema — láska ke Kṛṣṇovi; sevā — služby; pravartana — ustanovení; lupta-tīrtha — ztracených poutních míst; uddhāra — odhalení; āra — a; vairāgya-śikṣaṇa — pokyny ke stavu odříkání.

Překlad

„Vysvětlíš také oddanou službu Kṛṣṇovi, založíš střediska pro rozvíjení lásky ke Kṛṣṇovi, odhalíš ztracená poutní místa a budeš učit lidi, jak přijmout stav odříkání.“

Verš

nija-priya-sthāna mora — mathurā-vṛndāvana
tāhāṅ eta dharma cāhi karite pracāraṇa

Synonyma

nija — vlastní; priya-sthāna — velmi drahé sídlo; mora — Moje; mathurā-vṛndāvana — Mathura a Vrindávan; tāhāṅ — tam; eta — tolik; dharma — činností; cāhi — chci; karite — dělat; pracāraṇa — kázání.

Překlad

„Mathura-Vrindávan je Moje vlastní, Mně velmi drahé sídlo. Je toho hodně, co tam chci vykonat pro kázání vědomí Kṛṣṇy.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl skrze výklady Śrīly Sanātany Gosvāmīho uskutečnit mnoho záměrů. Nejprve napsal Sanātana Gosvāmī knihu s názvem Bṛhad-bhāgavatāmṛta, aby lidi naučil, jak se stát oddanými, jak vykonávat oddanou službu a jak dosáhnout lásky ke Kṛṣṇovi. Potom sestavil Hari-bhakti-vilāsu, ve které shromáždil autoritativní pokyny z písem ohledně vaiṣṇavského chování. Pouze díky úsilí Śrī Sanātany Gosvāmīho byla odhalena veškerá ztracená poutní místa v oblasti Vrindávanu. Instaloval Madana-mohana, první Božstvo v oblasti Vrindávanu, a vlastním jednáním učil, jak se chovat ve stavu odříkání, zcela odevzdaný službě Pánu. Svým osobním příkladem učil, jak žít ve Vrindávanu a vykonávat tam oddanou službu. Hlavní misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua bylo kázat vědomí Kṛṣṇy. Mathura a Vrindávan jsou sídla Pána Kṛṣṇy. Tato dvě místa jsou proto Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi velmi drahá a skrze Sanātanu Gosvāmīho chtěl rozšířit jejich slávu.

Verš

mātāra ājñāya āmi vasi nīlācale
tāhāṅ ‘dharma’ śikhāite nāhi nija-bale

Synonyma

mātāra — Mé matky; ājñāya — na pokyn; āmi — Já; vasi — sídlím; nīlācale — v Džagannáth Purí; tāhāṅ — v Mathuře a Vrindávanu; dharma śikhāite — učit náboženské zásady; nāhi — ne; nija-bale — v Mých silách.

Překlad

„Na pokyn své matky jsem se usadil tady v Džagannáth Purí. Proto nemohu jít do Mathury nebo Vrindávanu učit tam lidi žít podle náboženských zásad.“

Verš

eta saba karma āmi ye-dehe karimu
tāhā chāḍite cāha tumi, kemane sahimu?”

Synonyma

eta saba — veškerou tuto; karma — práci; āmi — Já; ye-dehe — skrze jaké tělo; karimu — vykonám; tāhā — toho; chāḍite — vzdát se; cāha tumi — ty chceš; kemane — jak; sahimu — mohu tolerovat.

Překlad

„Veškerou tuto práci musím vykonat skrze tvé tělo, ale ty se ho chceš vzdát. Jak to mohu tolerovat?“

Verš

tabe sanātana kahe, — “tomāke namaskāre
tomāra gambhīra hṛdaya ke bujhite pāre?

Synonyma

tabe — tehdy; sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; tomāke namaskāre — s úctou se Ti klaním; tomāra — Tvoje; gambhīra — hluboké; hṛdaya — srdce; ke — kdo; bujhite pāre — dokáže pochopit.

Překlad

Sanātana Gosvāmī tehdy Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi řekl: „S úctou se Ti klaním. Nikdo nerozumí hlubokým myšlenkám, které rozvíjíš ve svém srdci.“

Verš

kāṣṭhera putalī yena kuhake nācāya
āpane nā jāne, putalī kibā nāce gāya!

Synonyma

kāṣṭhera putalī — dřevěnou loutku; yena — jako; kuhake nācāya — kouzelník roztančí; āpane — osobně; jāne — neví; putalī — loutka; kibā — jak; nāce — tančí; gāya — zpívá.

Překlad

„Dřevěná loutka zpívá a tančí podle vůle kouzelníka, aniž by věděla, jak se to děje.“

Verš

yāre yaiche nācāo, se taiche kare nartane
kaiche nāce, kebā nācāya, seha nāhi jāne”

Synonyma

yāre — kohokoliv; yaiche — jak; nācāo — roztančíš; se — ten; taiche — tak; kare nartane — tančí; kaiche — jak; nāce — tančí; kebā nācāya — kdo způsobuje, že tančí; seha — on; nāhi jāne — neví.

Překlad

„Můj drahý Pane, ten, koho roztančíš, tančí podle Tvého přání, ale sám neví, jak tančí ani kdo ho roztančil.“

Verš

haridāse kahe prabhu, — “śuna, haridāsa
parera dravya iṅho cāhena karite vināśa

Synonyma

haridāse — Haridāse Ṭhākura; kahe prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu oslovil; śuna haridāsa — Můj drahý Haridāsi, prosím poslouchej; parera dravya — majetek někoho jiného; iṅho — tento Sanātana Gosvāmī; cāhena — chce; karite vināśa — zničit.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu potom řekl Haridāsovi Ṭhākurovi: „Můj drahý Haridāsi, prosím poslouchej. Tento ušlechtilý muž chce zničit majetek někoho jiného.“

Verš

parera sthāpya dravya keha nā khāya, vilāya
niṣedhiha iṅhāre, — yena nā kare anyāya”

Synonyma

parera — někoho jiného; sthāpya — který má být opatrovaný; dravya — majetek; keha khāya — nikdo nepoužije; vilāya — rozdá; niṣedhiha — zakaž; iṅhāre — jemu; yena — takže; kare — neudělá; anyāya — něco nezákonného.

Překlad

„Ten, komu je svěřen cizí majetek, ho nerozdá ani nepoužije pro své vlastní účely. Řekni mu proto, aby takové nezákonné věci nedělal.“

Verš

haridāsa kahe, — “mithyā abhimāna kari
tomāra gambhīra hṛdaya bujhite nā pāri

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa Ṭhākura odpověděl; mithyā — neprávem; abhimāna kari — jsme pyšní; tomāra — Tvoje; gambhīra — hluboké; hṛdaya — záměry; bujhite pāri — nechápeme.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura odpověděl: „Jsme neprávem pyšní na svoje schopnosti. Ve skutečnosti nechápeme Tvoje hluboké záměry.“

Verš

kon kon kārya tumi kara kon dvāre
tumi nā jānāile keha jānite nā pāre

Synonyma

kon kon kārya — jakou práci; tumi — Ty; kara — provádíš; kon dvāre — skrze co; tumi jānāile — dokud neumožníš pochopit; keha jānite pāre — nikdo nepochopí.

Překlad

„Dokud nám to nesdělíš, nebudeme vědět, jaký je Tvůj záměr ani co chceš skrze koho vykonat.“

Verš

etādṛśa tumi iṅhāre kariyācha aṅgīkāra
eta saubhāgya ihāṅ nā haya kāhāra”

Synonyma

etādṛśa — takového; tumi — Ty; iṅhāre — jeho; kariyācha aṅgīkāra — přijal jsi; eta saubhāgya — tolik požehnání; ihāṅ — jemu; haya — není možné; kāhāra — pro kohokoliv jiného.

Překlad

„Můj drahý Pane, protože jsi Ty, velká osobnost, Sanātanu Gosvāmīho přijal, je velmi požehnaný. Nikdo nemá takové štěstí jako on.“

Verš

tabe mahāprabhu kari’ duṅhāre āliṅgana
‘madhyāhna’ karite uṭhi’ karilā gamana

Synonyma

tabe — potom; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kari' duṅhāre āliṅgana — poté, co oba obejmul; madhya-ahna karite — vykonat své polední povinnosti; uṭhi' — vstal a; karilā gamana — odešel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu nato Haridāse Ṭhākura i Sanātanu Gosvāmīho objal a poté vstal a odešel vykonat své polední povinnosti.

Verš

sanātane kahe haridāsa kari’ āliṅgana
“tomāra bhāgyera sīmā nā yāya kathana

Synonyma

sanātane — Sanātanovi Gosvāmīmu; kahe — řekl; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; kari' āliṅgana — objímající; tomāra — tvého; bhāgyera — štěstí; sīmā — hranice; yāya kathana — nelze popsat.

Překlad

„Můj drahý Sanātano,“ řekl Haridāsa Ṭhākura a obejmul ho, „tvé štěstí nezná hranic.“

Verš

tomāra deha kahena prabhu ‘mora nija-dhana’
tomā-sama bhāgyavān nāhi kona jana

Synonyma

tomāra deha — tvoje tělo; kahena prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu říká; mora — Moje; nija-dhana — osobní vlastnictví; tomā-sama — jako ty; bhāgyavān — šťastlivec; nāhi — není; kona jana — jakýkoliv člověk.

Překlad

„Śrī Caitanya Mahāprabhu považuje tvé tělo za své vlastnictví. Nikdo proto nemůže mít stejné štěstí jako ty.“

Verš

nija-dehe ye kārya nā pārena karite
se kārya karāibe tomā, seha mathurāte

Synonyma

nija-dehe — svým vlastním tělem; ye kārya — jakoukoliv činnost; pārena karite — nemůže udělat; se kārya — ty věci; karāibe — nechá udělat; tomā — tebe; seha — to; mathurāte — v Mathuře.

Překlad

„To, co Śrī Caitanya Mahāprabhu nemůže udělat vlastním tělem, chce učinit skrze tebe a chce to udělat v Mathuře.“

Verš

ye karāite cāhe īśvara, sei siddha haya
tomāra saubhāgya ei kahiluṅ niścaya

Synonyma

ye — cokoliv; karāite — nechá učinit; cāhe — chce; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; sei — to; siddha — úspěšné; haya — je; tomāra saubhāgya — tvoje velké štěstí; ei — toto; kahiluṅ — řekl jsem; niścaya — svůj uvážený názor.

Překlad

„Vše, co si Nejvyšší Osobnost Božství přeje, abychom učinili, bude úspěšné. Podle mého zralého názoru je to tvé velké štěstí.“

Verš

bhakti-siddhānta, śāstra-ācāra-nirṇaya
tomā-dvāre karāibena, bujhiluṅ āśaya

Synonyma

bhakti-siddhānta — závěr v oddané službě; śāstra — podle nařízení písem; ācāra-nirṇaya — zjištění chování; tomā-dvāre — tebou; karāibena — nechá učinit; bujhiluṅ — chápu; āśaya — Jeho touha.

Překlad

„Ze slov Śrī Caitanyi Mahāprabhua je mi jasné, že chce, abys napsal knihy o závěrech oddané služby a o usměrňujících zásadách zjištěných ze zjevených písem.“

Verš

āmāra ei deha prabhura kārye nā lāgila
bhārata-bhūmite janmi’ ei deha vyartha haila”

Synonyma

āmāra — moje; ei — toto; deha — tělo; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kārye — ke službě; lāgila — nehodilo se; bhārata-bhūmite — v Indii; janmi' — i když se narodilo; ei deha — toto tělo; vyartha haila — je k ničemu.

Překlad

„Moje tělo se ke službě Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi použít nedalo. Je proto k ničemu, přestože se narodilo v Indii.“

Význam

Další vysvětlení důležitosti Bhárata-bhúmi lze najít v Ādi-līle 9.41 a také ve Śrīmad-Bhāgavatamu 5.19.19–27. Zvláštním rysem zrození v Indii je, že člověk narozený v Indii si je automaticky vědomý Boha. V každé části Indie, a zvláště na svatých poutních místech, mají dokonce i nevzdělaní lidé sklon být si vědomí Kṛṣṇy, a jakmile vidí oddaného Kṛṣṇy, okamžitě se mu pokloní. Indie má mnoho svatých řek, jako jsou Ganga, Jamuna, Narmada, Kávérí a Krišna, a jen pouhou koupelí v těchto řekách se lidé osvobodí a dosáhnou vědomí Kṛṣṇy. Śrī Caitanya Mahāprabhu proto říká:

bhārata-bhūmite haila manuṣya-janma yāra
janma sārthaka kari' kara para-upakāra

Ten, kdo se narodil v Bhárata-bhúmi, Indii, by měl tohoto zrození plně využít. Měl by se důkladně seznámit s poznáním Véd a duchovní kulturou, a praktické poznání vědomí Kṛṣṇy by měl šířit po celém světě. Lidé celého světa šílí po smyslovém požitku, čímž znehodnocují své lidské životy a riskují tak, že se v příštím životě stanou zvířaty nebo ještě něčím nižším. Je třeba zachránit lidskou společnost před touto riskantní civilizací a nebezpečím animalismu probuzením vědomí Boha, vědomí Kṛṣṇy. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy bylo založeno právě za tímto účelem. Nepředpojatí lidé z nejvyšších kruhů by proto měli studovat zásady hnutí pro vědomí Kṛṣṇy a plně s ním spolupracovat na záchraně lidské společnosti.

Verš

sanātana kahe, — “tomā-sama kebā āche āna
mahāprabhura gaṇe tumi — mahā-bhāgyavān!

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī řekl; tomā-sama — jako ty; kebā — kdo; āche — je; āna — další; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; gaṇe — mezi osobními společníky; tumi — ty; mahā-bhāgyavān — nejpožehnanější.

Překlad

Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Ó Haridāsi Ṭhākure, kdo se ti vyrovná? Jsi jedním ze společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua, a proto jsi nejpožehnanější ze všech.“

Verš

avatāra-kārya prabhura — nāma-pracāre
sei nija-kārya prabhu karena tomāra dvāre

Synonyma

avatāra-kārya — mise inkarnace; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; nāma-pracāre — šířit důležitost svatého jména Pána; sei — tuto; nija-kārya — misi svého života; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; karena — koná; tomāra dvāre — skrze tebe.

Překlad

„Misí Śrī Caitanyi Mahāprabhua, kvůli které sestoupil jako inkarnace, je šířit důležitost zpívání svatého jména Pána. Nyní, místo aby to dělal sám, ji šíří skrze tebe.“

Verš

pratyaha kara tina-lakṣa nāma-saṅkīrtana
sabāra āge kara nāmera mahimā kathana

Synonyma

prati-aha — každý den; kara — činíš; tina-lakṣa — 300 000; nāma-saṅkīrtana — zpívání svatého jména; sabāra āge — před každým; kara — činíš; nāmera — svatého jména; mahimā kathana — hovory o slávě.

Překlad

„Můj drahý pane, každý den pronášíš 300 000 svatých jmen a každému říkáš o důležitosti tohoto zpívání.“

Verš

āpane ācare keha, nā kare pracāra
pracāra karena keha, nā karena ācāra

Synonyma

āpane — osobně; ācare — chová se; keha — někdo; kare pracāra — nekáže; pracāra karena — káže; keha — někdo; karena ācāra — nechová se striktně podle zásad.

Překlad

„Někteří se chovají příkladně, ale nešíří vědomí Kṛṣṇy, zatímco jiní kážou, ale nechovají se správně.“

Verš

‘ācāra’, ‘pracāra’, — nāmera karaha ‘dui’ kārya
tumi — sarva-guru, tumi jagatera ārya

Synonyma

ācāra pracāra — správné chování a kázání; nāmera — svatého jména; karaha — činíš; dui — dvě; kārya — činnosti; tumi — ty; sarva-guru — duchovní mistr všech; tumi — ty; jagatera ārya — nejpokročilejší oddaný v tomto světě.

Překlad

„Ty však svým chováním a svým kázáním vykonáváš obě povinnosti najednou. Jsi proto duchovním mistrem celého světa, neboť jsi ten nejpokročilejší oddaný na světě.“

Význam

Sanātana Gosvāmī zde jasně definuje pravého duchovního mistra celého světa. Kvalifikacemi uvedenými v této souvislosti jsou jednat v souladu s pokyny písem a současně kázat. Ten, kdo to dělá, je pravý duchovní mistr. Haridāsa Ṭhākura byl ideální duchovní mistr, protože na své japě pravidelně zpíval předepsaný počet kol. Pronášel svaté jméno Pána ne méně než 300 000 krát denně. Také členové tohoto hnutí pro vědomí Kṛṣṇy zpívají minimálně šestnáct kol každý den, což není nijak těžké, a zároveň musí kázat učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua podle Bhagavad-gīty takové, jaká je. Ten, kdo to dělá, je plně způsobilý stát se duchovním mistrem celého světa.

Verš

ei-mata dui-jana nānā-kathā-raṅge
kṛṣṇa-kathā āsvādaya rahi’ eka-saṅge

Synonyma

ei-mata — takto; dui-jana — ti dva; nānā-kathā-raṅge — šťastní, když hovoří o různých tématech; kṛṣṇa-kathā — hovory o Kṛṣṇovi; āsvādaya — vychutnávají si; rahi' eka-saṅge — pobývající spolu.

Překlad

Oba trávili čas rozhovory o tématech týkajících se Kṛṣṇy, a tak společně zakoušeli radost ze života.

Verš

yātrā-kāle āilā saba gauḍera bhakta-gaṇa
pūrvavat kailā sabe ratha-yātrā daraśana

Synonyma

yātrā-kāle — během slavnosti vozů; āilā — přišli; saba — všichni; gauḍera bhakta-gaṇa — oddaní z Bengálska; pūrvavat — jako dříve; kailā — učinili; sabe — všichni; ratha-yātrā daraśana — návštěvu slavnosti vozů Pána Jagannātha.

Překlad

Během Ratha-yātry přišli všichni oddaní z Bengálska, aby se této slavnosti vozů zúčastnili, tak jako dříve.

Verš

ratha-agre prabhu taiche karilā nartana
dekhi camatkāra haila sanātanera mana

Synonyma

ratha-agre — před vozem; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; taiche — podobně; karilā nartana — tančil; dekhi — když to viděl; camatkāra haila — žasla; sanātanera mana — Sanātanova mysl.

Překlad

Při slavnosti Ratha-yātrā Śrī Caitanya Mahāprabhu znovu tančil před Jagannāthovým vozem. Když to Sanātana Gosvāmī viděl, jeho mysl byla naplněna úžasem.

Verš

varṣāra cāri-māsa rahilā saba nija bhakta-gaṇe
sabā-saṅge prabhu milāilā sanātane

Synonyma

varṣāra cāri-māsa — čtyři měsíce období dešťů; rahilā — zůstali; saba — všichni; nija bhakta-gaṇe — oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua; sabā-saṅge — se všemi; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; milāilā — seznámil; sanātane — Sanātanu.

Překlad

Pánovi oddaní z Bengálska zůstali v Džagannáth Purí po čtyři měsíce období dešťů a Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu jim všem Sanātanu Gosvāmīho představil.

Verš

advaita, nityānanda, śrīvāsa, vakreśvara
vāsudeva, murāri, rāghava, dāmodara
purī, bhāratī, svarūpa, paṇḍita-gadādhara
sārvabhauma, rāmānanda, jagadānanda, śaṅkara
kāśīśvara, govindādi yata bhakta-gaṇa
sabā-sane sanātanera karāilā milana

Synonyma

advaita — Advaita Ācārya; nityānanda — Nityānanda Prabhu; śrīvāsa — Śrīvāsa Ṭhākura; vakreśvara — Vakreśvara Paṇḍita; vāsudeva — Vāsudeva Datta; murāri — Murāri Gupta; rāghava — Rāghava Paṇḍita; dāmodara — Dāmodara Paṇḍita; purī — Paramānanda Purī; bhāratī — Brahmānanda Bhāratī; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; paṇḍita-gadādhara — Gadādhara Paṇḍita; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; rāmānanda — Rāmānanda Rāya; jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; śaṅkara — Śaṅkara Paṇḍita; kāśīśvara — Kāśīśvara; govinda — Govinda; ādi — a další; yata bhakta-gaṇa — všichni oddaní; sabā-sane — se všemi; sanātanera — Sanātanu Gosvāmīho; karāilā milana — seznámil.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu představil Sanātanu Gosvāmīho těmto a dalším vybraným oddaným: Advaitovi Ācāryovi, Nityānandovi Prabhuovi, Śrīvāsovi Ṭhākurovi, Vakreśvarovi Paṇḍitovi, Vāsudevovi Dattovi, Murārimu Guptovi, Rāghavovi Paṇḍitovi, Dāmodarovi Paṇḍitovi, Paramānandovi Purīmu, Brahmānandovi Bhāratīmu, Svarūpovi Dāmodarovi, Gadādharovi Paṇḍitovi, Sārvabhaumovi Bhaṭṭācāryovi, Rāmānandovi Rāyovi, Jagadānandovi Paṇḍitovi, Śaṅkarovi Paṇḍitovi, Kāśīśvarovi a Govindovi.

Verš

yathā-yogya karāila sabāra caraṇa vandana
tāṅre karāilā sabāra kṛpāra bhājana

Synonyma

yathā-yogya — jak se sluší; karāila — řekl mu, aby udělal; sabāra — všech; caraṇa vandana — uctívání lotosových nohou; tāṅre — jej; karāilā — učinil; sabāra — všech; kṛpāra bhājana — příjemcem milosti.

Překlad

Pán Sanātanu Gosvāmīho požádal, aby se každému z oddaných náležitým způsobem poklonil. Tak jim všem Sanātanu Gosvāmīho představil jen proto, aby ho učinil příjemcem jejich milosti.

Verš

sad-guṇe, pāṇḍitye, sabāra priya — sanātana
yathā-yogya kṛpā-maitrī-gaurava-bhājana

Synonyma

sat-guṇe — ohledně dobrých vlastností; pāṇḍitye — ohledně učenosti; sabāra priya — drahý každému; sanātana — Sanātana Gosvāmī; yathā-yogya — jak se sluší; kṛpā — milost; maitrī — přátelství; gaurava — úctu; bhājana — hoden obdržet.

Překlad

Sanātana Gosvāmī byl všem drahý díky svým vznešeným vlastnostem a učenosti. Podle svého postavení jej tedy obdařili svou milostí, přátelstvím a úctou.

Verš

sakala vaiṣṇava yabe gauḍa-deśe gelā
sanātana mahāprabhura caraṇe rahilā

Synonyma

sakala — všichni; vaiṣṇava — oddaní; yabe — když; gauḍa-deśe — do Bengálska; gelā — vrátili se; sanātana — Sanātana Gosvāmī; mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇe rahilā — zůstal u lotosových nohou.

Překlad

Po slavnosti Ratha-yātrā se všichni ostatní oddaní vrátili do Bengálska a Sanātana Gosvāmī zůstal pod ochranou lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Verš

dola-yātrā-ādi prabhura saṅgete dekhila
dine-dine prabhu-saṅge ānanda bāḍila

Synonyma

dola-yātrā — slavnost Dola-yātrā; ādi — a další; prabhura saṅgete — se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem; dekhila — zhlédl; dine-dine — den za dnem; prabhu-saṅge — ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ānanda bāḍila — jeho blaženost se zvětšovala.

Překlad

Sanātana Gosvāmī s Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem zhlédl slavnost Dola-yātrā. Tak se v Pánově společnosti zvětšovala jeho blaženost.

Verš

pūrve vaiśākha-māse sanātana yabe āilā
jyaiṣṭha-māse prabhu tāṅre parīkṣā karilā

Synonyma

pūrve — původně; vaiśākha-māse — v měsíci pokrývajícím část dubna a května; sanātana — Sanātana Gosvāmī; yabe — když; āilā — přišel; jyaiṣṭha-māse — v měsíci pokrývajícím část května a června; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; parīkṣā karilā — zkoušel.

Překlad

Sanātana Gosvāmī přišel do Džagannáth Purí navštívit Śrī Caitanyu Mahāprabhua na přelomu dubna a května, a v květnu až červnu ho Śrī Caitanya Mahāprabhu zkoušel.

Verš

jyaiṣṭha-māse prabhu yameśvara-ṭoṭā āilā
bhakta-anurodhe tāhāṅ bhikṣā ye karilā

Synonyma

jyaiṣṭha-māse — v měsíci pokrývajícím část května a června; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yameśvara-ṭoṭā — do zahrady Pána Śivy, Yameśvary; āilā — přišel; bhakta-anurodhe — na žádost oddaných; tāhāṅ — tam; bhikṣā ye karilā — přijal prasādam.

Překlad

V tom samém měsíci přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu do zahrady Yameśvary (Pána Śivy), kde na žádost oddaných přijal prasādam.

Verš

madhyāhna-bhikṣā-kāle sanātane bolāila
prabhu bolāilā, tāṅra ānanda bāḍila

Synonyma

madhya-ahna — v poledne; bhikṣā-kāle — v čase oběda; sanātane — Sanātanu Gosvāmīho; bolāila — zavolal; prabhu bolāilā — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu zavolal; tāṅra — jeho; ānanda — štěstí; bāḍila — zvětšilo se.

Překlad

V poledne, když přišel čas oběda, Pán zavolal Sanātanu Gosvāmīho, jehož radost se tím ještě zvětšila.

Verš

madhyāhne samudra-vālu hañāche agni-sama
sei-pathe sanātana karilā gamana

Synonyma

madhya-ahne — v poledne; samudra-vālu — písek na pláži; hañāche — byl; agni-sama — rozpálený jako oheň; sei-pathe — tou cestou; sanātana — Sanātana Gosvāmī; karilā gamana — přišel.

Překlad

V poledne byl písek na pláži rozpálený jako oheň, ale Sanātana Gosvāmī si přesto zvolil tuto cestu.

Verš

‘prabhu bolāñāche’, — ei ānandita mane
tapta-vālukāte pā poḍe, tāhā nāhi jāne

Synonyma

prabhu bolāñāche — Pán zavolal; ei — toto; ānandita — šťastný; mane — v mysli; tapta-vālukāte — od horkého písku; — chodidla; poḍe — pálila; tāhā — toto; nāhi jāne — neuvědomoval si.

Překlad

Jelikož byl Sanātana Gosvāmī celý bez sebe radostí z toho, že ho Pán zavolal, ani necítil, že ho do nohou pálí horký písek.

Verš

dui pāye phoskā haila, tabu gelā prabhu-sthāne
bhikṣā kari’ mahāprabhu kariyāchena viśrāme

Synonyma

dui pāye — na chodidlech; phoskā haila — byly puchýře; tabu — přesto; gelā — přišel; prabhu-sthāne — ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; bhikṣā kari' — po obědě; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kariyāchena viśrāme — odpočíval.

Překlad

Kvůli žáru měl nohy samý puchýř, ale přesto šel za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem. Tam zjistil, že Pán odpočívá po obědě.

Verš

bhikṣā-avaśeṣa-pātra govinda tāre dilā
prasāda pāñā sanātana prabhu-pāśe āilā

Synonyma

bhikṣā-avaśeṣa — se zbytky jídla; pātra — tác; govinda — Govinda; tāre dilā — dal mu; prasāda pāñā — poté, co tyto zbytky jídla snědl; sanātana — Sanātana Gosvāmī; prabhu-pāśe — k Pánu Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; āilā — přišel.

Překlad

Govinda dal Sanātanovi Gosvāmīmu podnos se zbytky jídla Pána Caitanyi. Ten prasādam snědl a odebral se za Pánem Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Verš

prabhu kahe, — ‘kon pathe āilā, sanātana?’
teṅha kahe, — ‘samudra-pathe, kariluṅ āgamana’

Synonyma

prabhu kahe — Pán se zeptal; kon pathe — kterou cestou; āilā sanātana — přišel jsi, Sanātano; teṅha kahe — on odpověděl; samudra-pathe — cestou podél moře; kariluṅ āgamana — přišel jsem.

Překlad

Pán se zeptal: „Kterou cestou jsi přišel?“ Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Přišel jsem cestou po pláži.“

Verš

prabhu kahe, — “tapta-vālukāte kemane āilā?
siṁha-dvārera patha — śītala, kene nā āilā?

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; tapta-vālukāte — po rozžhaveném písku; kemane āilā — jak jsi přišel; siṁha-dvārera patha — cesta okolo brány Simha-dvára; śītala — chladná; kene — proč; āilā — jsi nešel.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Jak to, že jsi šel po pláži, když je tam tak horký písek? Proč jsi nepřišel cestou okolo brány Simha-dvára, která je příjemně chladivá?“

Význam

Simha-dvára je hlavní brána na východní straně Jagannāthova chrámu.

Verš

tapta-vālukāya tomāra pāya haila vraṇa
calite nā pāra, kemane karilā sahana?”

Synonyma

tapta-vālukāya — kvůli horkému písku; tomāra — tvých; pāya — na chodidlech; haila — byly; vraṇa — puchýře; calite pāra — nemůžeš jít; kemane — jak; karilā sahana — jsi to vydržel.

Překlad

„Musíš mít z toho horkého písku na chodidlech puchýře. A teď nemůžeš chodit. Jak jsi to mohl vydržet?“

Verš

sanātana kahe, — “dukha bahuta nā pāiluṅ
pāye vraṇa hañāche tāhā nā jāniluṅ

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī odpověděl; dukha — bolest; bahuta — velkou; pāiluṅ — necítil jsem; pāye — na chodidlech; vraṇa hañāche — byly puchýře; tāhā — to; jāniluṅ — nevěděl jsem.

Překlad

Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Necítil jsem žádnou velkou bolest. Ani jsem nevěděl, že se mi nějaké puchýře ztoho žáru udělaly.“

Verš

siṁha-dvāre yāite mora nāhi adhikāra
viśeṣe — ṭhākurera tāhāṅ sevakera pracāra

Synonyma

siṁha-dvāre — před hlavní bránou známou jako Simha-dvára; yāite — jít; mora — moje; nāhi adhikāra — není právo; viśeṣe — zvláště; ṭhākurera — Pána Jagannātha; tāhāṅ — tam; sevakera pracāra — hodně služebníků.

Překlad

„Já nemám právo chodit okolo Simha-dváry, protože tam neustále přecházejí služebníci Pána Jagannātha.“

Verš

sevaka gatāgati kare, nāhi avasara
tāra sparśa haile, sarva-nāśa habe mora”

Synonyma

sevaka — služebníci; gatāgati kare — přicházejí a odcházejí; nāhi avasara — bez přestání; tāra sparśa haile — kdybych se jich dotkl; sarva-nāśa habe mora — byl by se mnou konec.

Překlad

„Tito služebníci bez přestání přicházejí a odcházejí. Kdybych se jich dotkl, byl by se mnou konec.“

Význam

Zde je zcela jasně řečeno, že kněží, kteří uctívají Božstvo, musí dbát na to, aby se udržovali naprosto čistí, a nikdo z venku se jich nesmí dotknout. Sanātana Gosvāmī a Haridāsa Ṭhākura se na základě svých dřívějších styků s muslimy považovali za mlecchy a yavany, a tak nevstupovali do chrámu, a dokonce ani nechodili po cestě před chrámovou branou. V indických chrámech je zvykem, že se kněží nedotýkají nikoho zvenku, a pokud se jich někdo takový dotkne, pak nevstoupí na oltář. To je velmi důležitý prvek chrámového uctívání.

Verš

śuni’ mahāprabhu mane santoṣa pāilā
tuṣṭa hañā tāṅre kichu kahite lāgilā

Synonyma

śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; mane — v mysli; santoṣa pāilā — byl velmi šťastný; tuṣṭa hañā — jelikož byl potěšený; tāṅre — jemu; kichu — něco; kahite lāgilā — začal říkat.

Překlad

Když si Śrī Caitanya Mahāprabhu vyslechl všechny tyto podrobnosti, s velkým potěšením řekl toto:

Verš

“yadyapio tumi hao jagat-pāvana
tomā-sparśe pavitra haya deva-muni-gaṇa
tathāpi bhakta-svabhāva — maryādā-rakṣaṇa
maryādā-pālana haya sādhura bhūṣaṇa

Synonyma

yadyapio — i když; tumi — ty; hao — jsi; jagat-pāvana — osvoboditel celého vesmíru; tomā — tebe; sparśe — dotekem; pavitra — očištění; haya — stávají se; deva-muni-gaṇa — polobozi a velcí světci; tathāpi — přesto; bhakta-svabhāva — přirozenost oddaného; maryādā — etiketu; rakṣaṇa — ochránit a dodržovat; maryādā pālana — udržovat etiketu; haya — je; sādhura bhūṣaṇa — ozdobou oddaných.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, i když jsi osvoboditel celého vesmíru a polobozi i velcí světci se očistí, když se tě dotknou, vlastností oddaného je dodržovat a ochraňovat vaiṣṇavskou etiketu. Udržování vaiṣṇavské etikety je ozdobou oddaného.“

Verš

maryādā-laṅghane loka kare upahāsa
iha-loka, para-loka — dui haya nāśa

Synonyma

maryādā-laṅghane — porušováním etikety; loka — lidé; kare upahāsa — tropí si žerty; iha-loka — tento svět; para-loka — příští svět; dui — dva; haya nāśa — jsou zničeny.

Překlad

„Z toho, kdo porušuje pravidla etikety, si lidé tropí žerty, a to je jeho konec v tomto i příštím světě.“

Verš

maryādā rākhile, tuṣṭa kaile mora mana
tumi aiche nā karile kare kon jana?”

Synonyma

maryādā rākhile — protože dodržuješ etiketu; tuṣṭa kaile — uspokojil jsi; mora mana — Moji mysl; tumi — ty; aiche — takto; karile — kdybys nejednal; kare — dělal by; kon jana — kdo.

Překlad

„Dodržováním etikety jsi potěšil Mou mysl. Kdo jiný než ty by mohl dát tento příklad?“

Verš

eta bali’ prabhu tāṅre āliṅgana kaila
tāṅra kaṇḍu-rasā prabhura śrī-aṅge lāgila

Synonyma

eta bali' — to když řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; āliṅgana kaila — obejmul; tāṅra — jeho; kaṇḍu-rasā — hnis vytékající z vředů; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śrī-aṅge lāgila — potřísnil tělo.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pak Sanātanu Gosvāmīho obejmul, a hnis vytékající z boláků na Sanātanově těle potřísnil tělo Pána.

Verš

bāra bāra niṣedhena, tabu kare āliṅgana
aṅge rasā lāge, duḥkha pāya sanātana

Synonyma

bāra bāra — znovu a znovu; niṣedhena — zakazuje; tabu — přesto; kare āliṅgana — On objímá; aṅge — těla; rasā lāge — dotýká se vytékající hnis; duḥkha — neštěstí; pāya — zažívá; sanātana — Sanātana Gosvāmī.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanu Gosvāmīho objímal, i když Mu to Sanātana opakovaně zakazoval. Jeho tělo tak bylo potřísněné hnisem ze Sanātanova těla, což Sanātanu nesmírně rmoutilo.

Verš

ei-mate sevaka-prabhu duṅhe ghara gelā
āra dina jagadānanda sanātanere mililā

Synonyma

ei-mate — takto; sevaka-prabhu — služebník a pán; duṅhe — oba; ghara gelā — vrátili se do svých obydlí; āra dina — dalšího dne; jagadānanda — Jagadānanda; sanātanere mililā — navštívil Sanātanu.

Překlad

Služebník i Pán se potom vrátili do svých obydlí. Dalšího dne přišel Sanātanu Gosvāmīho navštívit Jagadānanda Paṇḍita.

Verš

dui-jana vasi’ kṛṣṇa-kathā-goṣṭhī kailā
paṇḍitere sanātana duḥkha nivedilā

Synonyma

dui-jana vasi' — oba sedící; kṛṣṇa-kathā — témata o Pánu Kṛṣṇovi; goṣṭhī — rozhovor; kailā — vedli; paṇḍitere — Jagadānandovi Paṇḍitovi; sanātana — Sanātana Gosvāmī; duḥkha nivedilā — řekl o svém neštěstí.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita a Sanātana Gosvāmī si spolu sedli, a když začali hovořit o Kṛṣṇovi, Sanātana Gosvāmī řekl Jagadānandovi Paṇḍitovi o příčině svého neštěstí.

Verš

“ihāṅ āilāṅa prabhure dekhi’ duḥkha khaṇḍāite
yebā mane, tāhā prabhu nā dilā karite

Synonyma

ihāṅ — sem (do Džagannáth Purí); āilāṅa — přišel jsem; prabhure — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dekhi' — zhlédnutím; duḥkha khaṇḍāite — zmenšit své utrpení; yebā mane — co bylo v mé mysli; tāhā — to; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; dilā karite — nedovolil mi udělat.

Překlad

„Přišel jsem, abych pohledem na Śrī Caitanyu Mahāprabhua zmenšil své utrpení, ale Pán mi nedovolil udělat, co jsem měl na mysli.“

Verš

niṣedhite prabhu āliṅgana karena more
mora kaṇḍu-rasā lāge prabhura śarīre

Synonyma

niṣedhite — i když zakazuji; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; āliṅgana — objetí; karena — činí; more — mně; mora kaṇḍu-rasā — moje mokvající boláky; lāge — dotýkají se; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; śarīre — těla.

Překlad

„I když Mu to zakazuji, Śrī Caitanya Mahāprabhu mě přesto objímá, a Jeho tělo je potom znečištěné hnisem z mých boláků.“

Verš

aparādha haya mora, nāhika nistāra
jagannātheha nā dekhiye, — e duḥkha apāra

Synonyma

aparādha — přestupek; haya — je; mora — můj; nāhika nistāra — není osvobození; jagannātheha — také Pána Jagannātha; dekhiye — nemohu spatřit; e — toto; duḥkha apāra — velké neštěstí.

Překlad

„Dopouštím se tak přestupků u Jeho lotosových nohou, od kterých mě nic neosvobodí. Zároveň nemohu vidět Pána Jagannātha, a to mi způsobuje velký zármutek.“

Verš

hita-nimitta āilāṅa āmi, haila viparīte
ki karile hita haya nāri nirdhārite”

Synonyma

hita-nimitta — pro dobro; āilāṅa — přišel jsem; āmi — já; haila viparīte — stal se pravý opak; ki karile — jak; hita haya — bude užitek; nāri nirdhārite — nejsem schopen zjistit.

Překlad

„Přišel jsem vzájmu svého dobra, ale nyní vidím, že získávám naprostý opak. Nevím, ani nejsem schopen zjistit, jaký prospěch z toho budu mít.“

Verš

paṇḍita kahe, — “tomāra vāsa-yogya ‘vṛndāvana’
ratha-yātrā dekhi’ tāhāṅ karaha gamana

Synonyma

paṇḍita kahe — Jagadānanda Paṇḍita řekl; tomāra — tvoje; vāsa-yogya — vhodné sídlo; vṛndāvana — Vrindávan; ratha-yātrā dekhi' — po zhlédnutí slavnosti Ratha-yātrā; tāhāṅ — tam; karaha gamana — jdi.

Překlad

Jagadānanda Paṇḍita řekl: „Nejvhodnějším místem pro tebe je Vrindávan. Po slavnosti Ratha-yātrā se tam můžeš vrátit.“

Verš

prabhura ājñā hañāche tomā’ dui bhāye
vṛndāvane vaisa, tāhāṅ sarva-sukha pāiye

Synonyma

prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ājñā — nařízení; hañāche — bylo; tomā' — vám; dui bhāye — dvěma bratrům; vṛndāvane vaisa — usaďte se ve Vrindávanu; tāhāṅ — tam; sarva-sukha — veškeré štěstí; pāiye — dostanete.

Překlad

„Pán vám oběma bratrům již nařídil, abyste se usadili ve Vrindávanu. Tam dosáhnete veškerého štěstí.“

Verš

ye-kārye āilā, prabhura dekhilā caraṇa
rathe jagannātha dekhi’ karaha gamana”

Synonyma

ye-kārye — za jakým účelem; āilā — přišel jsi; prabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dekhilā — viděl jsi; caraṇa — nohy; rathe — na voze; jagannātha — Pána Jagannātha; dekhi' — až uvidíš; karaha gamana — jdi.

Překlad

„Účel tvého příchodu už je splněný, protože jsi viděl lotosové nohy Pána. Po zhlédnutí Pána Jagannātha na ratha-yātrovém voze tedy můžeš odejít.“

Verš

sanātana kahe, — “bhāla kailā upadeśa
tāhāṅ yāba, sei mora ‘prabhu-datta deśa’ ”

Synonyma

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī odpověděl; bhāla kailā upadeśa — dobře jsi poradil; tāhāṅ yāba — půjdu tam; sei — to; mora — moje; prabhu-datta — Pánem přidělená; deśa — země pobytu.

Překlad

Sanātana Gosvāmī odpověděl: „Dobře jsi mi poradil. Zajisté tam půjdu, protože to je místo, které mi Pán přidělil, abych tam žil.“

Význam

Slova prabhu-datta deśa jsou velmi významná. Škola oddanosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua každého učí, aby neseděl na jednom místě, ale aby kázal učení o oddané službě po celém světě. Pán poslal Sanātanu Gosvāmīho a Rūpu Gosvāmīho do Vrindávanu, aby tam odhalili a obnovili svatá místa a odtamtud ustanovili učení bhakti. Sanātana Gosvāmī a Rūpa Gosvāmī tedy Vrindávan dostali jako místo svého pobytu. Všichni v posloupnosti oddanosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua by měli podobně přijmout slova duchovního mistra a šířit tak hnutí pro vědomí Kṛṣṇy. Měli by jít do všech částí světa a přijmout tato místa jako prabhu-datta deśa, místa přidělená duchovním mistrem či Pánem Kṛṣṇou. Jelikož je duchovní mistr zástupcem Pána Kṛṣṇy, rozumí se, že ten, kdo plní pokyny duchovního mistra, plní pokyny Kṛṣṇy neboli Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrī Caitanya Mahāprabhu chtěl, aby se učení o oddané službě šířilo po celém světě (pṛithivīte āche yata nagarādi grāma). Oddaní, kteří rozvíjejí vědomí Kṛṣṇy, se proto musí rozjet do různých částí světa a kázat, jak nařizuje duchovní mistr. To uspokojí Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Verš

eta bali’ duṅhe nija-kārye uṭhi’ gelā
āra dina mahāprabhu milibāre āilā

Synonyma

eta bali' — poté, co takto hovořili; duṅhe — Jagadānanda Paṇḍita i Sanātana Gosvāmī; nija-kārye — za svými povinnostmi; uṭhi' — vstali a; gelā — odešli; āra dina — dalšího dne; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; milibāre āilā — přišel se setkat.

Překlad

Po tomto rozhovoru se Sanātana Gosvāmī i Jagadānanda Paṇḍita vrátili ke svým povinnostem. Následující den přišel Śrī Caitanya Mahāprabhu navštívit Haridāse a Sanātanu Gosvāmīho.

Verš

haridāsa kailā prabhura caraṇa vandana
haridāse kailā prabhu prema-āliṅgana

Synonyma

haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; kailā — učinil; prabhura — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; caraṇa vandana — uctívání lotosových nohou; haridāse — Haridāse; kailā — učinil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; prema-āliṅgana — objetí v extázi lásky.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura se uctivě poklonil u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pán jej v extázi lásky objal.

Verš

dūra haite daṇḍa-paraṇāma kare sanātana
prabhu bolāya bāra bāra karite āliṅgana

Synonyma

dūra haite — zdálky; daṇḍa-paraṇāma — poklony a daṇḍavaty; kare — složil; sanātana — Sanātana Gosvāmī; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; bolāya — volá; bāra bāra — znovu a znovu; karite āliṅgana — aby obejmul.

Překlad

Sanātana Gosvāmī skládal poklony a daṇḍavaty na dálku, ale Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu ho znovu a znovu volal, aby ho mohl obejmout.

Verš

aparādha-bhaye teṅha milite nā āila
mahāprabhu milibāre sei ṭhāñi gela

Synonyma

aparādha-bhaye — ze strachu z přestupků; teṅha — Sanātana Gosvāmī; milite — setkat se; āila — nepřišel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; milibāre — setkat se; sei ṭhāñi — k Sanātanovi Gosvāmīmu; gela — šel.

Překlad

Sanātana Gosvāmī se obával, aby se nedopouštěl nějakých přestupků, a tak se ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nepřibližoval. Pán se však vydal za ním.

Verš

sanātana bhāgi’ pāche karena gamana
balātkāre dhari, prabhu kailā āliṅgana

Synonyma

sanātana — Sanātana Gosvāmī; bhāgi' — utíkající; pāche — dozadu; karena gamana — jde; balātkāre — násilím; dhari — poté, co chytil; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kailā āliṅgana — obejmul.

Překlad

Sanātana Gosvāmī couval, ale Śrī Caitanya Mahāprabhu ho chytil a násilím ho obejmul.

Verš

dui jana lañā prabhu vasilā piṇḍāte
nirviṇṇa sanātana lāgilā kahite

Synonyma

dui jana lañā — beroucí je oba; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; vasilā — usedl; piṇḍāte — na oltář; nirviṇṇa — pokročilý v odříkání; sanātana — Sanātana Gosvāmī; lāgilā kahite — začal mluvit.

Překlad

Pán je potom oba vzal a posadili se na posvěceném místě. Sanātana Gosvāmī, jenž byl pokročilý v odříkání, potom promluvil.

Verš

“hita lāgi’ āinu muñi, haila viparīta
sevā-yogya nahi, aparādha karoṅ niti niti

Synonyma

hita lāgi' — získat prospěch; āinu muñi — přišel jsem; haila viparīta — stal se opak; sevā-yogya nahi — nejsem způsobilý sloužit; aparādha karoṅ — dopouštím se přestupků; niti niti — den za dnem.

Překlad

„Přišel jsem získat nějaký prospěch,“ řekl, „ale vidím, že získávám pravý opak. Nejsem způsobilý sloužit. Den za dnem se jen dopouštím přestupků.“

Verš

sahaje nīca-jāti muñi, duṣṭa, ‘pāpāśaya’
more tumi chuṅile mora aparādha haya

Synonyma

sahaje — povahou; nīca-jāti — nízkého původu; muñi — já; duṣṭa — hříšný; pāpa-āśaya — zdroj všech hříšných činností; more — mne; tumi chuṅile — jestli se dotkneš; mora — můj; aparādha haya — je přestupek.

Překlad

„Jsem nízkého původu a jsem nečistým zdrojem hříšných činností. Jestli se mne Pane dotkneš, dojde zmé strany kvelkému přestupku.“

Verš

tāhāte āmāra aṅge kaṇḍu-rasā-rakta cale
tomāra aṅge lāge, tabu sparśaha tumi bale

Synonyma

tāhāte — mimoto; āmāra — mém; aṅge — na těle; kaṇḍu-rasā — z mokvajících svědících boláků; rakta — krev; cale — vytéká; tomāra aṅge lāge — dotýká se Tvého těla; tabu — přesto; sparśaha — dotýkáš se; tumi — Ty; bale — násilím.

Překlad

„Z mých svědících boláků navíc vytéká krev, která třísní Tvé tělo, ale Ty se mne přesto násilím dotýkáš.“

Verš

bībhatsa sparśite nā kara ghṛṇā-leśe
ei aparādhe mora habe sarva-nāśe

Synonyma

bībhatsa — hrozné; sparśite — dotknout se; kara — nedáváš najevo; ghṛṇā-leśe — ani trochu odporu; ei aparādhe — kvůli tomuto přestupku; mora — moje; habe — bude; sarva-nāśe — ztráta všeho příznivého.

Překlad

„Můj drahý Pane, ani trochu se neštítíš dotýkat se mého těla, které je v hrozném stavu. Tento přestupek zničí vše, co pro mne bylo příznivé.“

Verš

tāte ihāṅ rahile mora nā haya ‘kalyāṇa’
ājñā deha’ — ratha dekhi’ yāṅa vṛndāvana

Synonyma

tāte — kvůli tomu; ihāṅ — zde; rahile — když zůstanu; mora — moje; — ne; haya — je; kalyāṇa — příznivost; ājñā deha' — prosím nařiď; ratha dekhi' — po zhlédnutí slavnosti Ratha-yātrā; yāṅa vṛndāvana — mohu se vrátit do Vrindávanu.

Překlad

„Proto vidím, že pobytem zde nic příznivého nezískám. Dovol mi prosím, abych se po slavnosti Ratha-yātrā mohl vrátit do Vrindávanu.“

Verš

jagadānanda-paṇḍite āmi yukti puchila
vṛndāvana yāite teṅha upadeśa dila”

Synonyma

jagadānanda-paṇḍite — od Jagadānandy Paṇḍita; āmi — já; yukti — na radu; puchila — ptal jsem se; vṛndāvana yāite — odejít do Vrindávanu; teṅha — on; upadeśa dila — dal pokyn.

Překlad

„Ptal jsem se na názor Jagadānandy Paṇḍita a on mi také poradil, abych se vrátil do Vrindávanu.“

Verš

eta śuni’ mahāprabhu saroṣa-antare
jagadānande kruddha hañā kare tiraskāre

Synonyma

eta śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sa-roṣa-antare — rozhněvaný; jagadānande — na Jagadānandu Paṇḍita; kruddha hañā — jelikož se velmi rozzlobil; kare tiraskāre — kárá.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu uslyšel, rozhněval se a začal Jagadānandu Paṇḍita kárat.

Verš

“kālikāra baṭuyā jagā aiche garvī haila
tomā-sabāreha upadeśa karite lāgila

Synonyma

kālikāra — nový; baṭuyā — chlapec; jagā — Jagadānanda Paṇḍita; aiche — tak; garvī haila — zpyšněl; tomā-sabāreha — osoby jako ty; upadeśa karite — poučovat; lāgila — začal.

Překlad

„Jagā (Jagadānanda Paṇḍita) je pouze nový hoch, ale tak zpyšněl, že se považuje za způsobilého poučovat osoby, jako jsi ty.“

Verš

vyavahāre-paramārthe tumi — tāra guru-tulya
tomāre upadeśe, nā jāne āpana-mūlya

Synonyma

vyavahāre — v běžném jednání; parama-arthe — v duchovních záležitostech; tumi — ty; tāra — jeho; guru-tulya — jako duchovní mistr; tomāre — tebe; upadeśe — poučuje; jāne — nezná; āpana-mūlya — svou cenu.

Překlad

„Jak v oblasti duchovního pokroku, tak i v běžných záležitostech jsi na úrovni jeho duchovního mistra. On však, aniž by znal svou cenu, se tě opovažuje poučovat.“

Verš

āmāra upadeṣṭā tumi — prāmāṇika ārya
tomāreha upadeśe — bālakā kare aiche kārya

Synonyma

āmāra — Můj; upadeṣṭā — rádce; tumi — ty; prāmāṇika ārya — autorizovaná osoba; tomāreha — dokonce tebe; upadeśe — poučuje; bālakā — chlapec; kare — činí; aiche — takové; kārya — věci.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, protože jsi autorizovaná osoba, jsi na úrovni Mého rádce. Jagā tě ale chce poučovat, a to není nic jiného než drzost nevychovaného chlapce.“

Verš

śuni’ sanātana pāye dhari’ prabhure kahila
‘jagadānandera saubhāgya āji se jānila

Synonyma

śuni' — když to slyšel; sanātana — Sanātana Gosvāmī; pāye dhari' — poté, co uchopil nohy; prabhure kahila — začal Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi říkat; jagadānandera — Jagadānandy Paṇḍita; saubhāgya — štěstí; āji — nyní; se — to; jānila — chápu.

Překlad

Jak Śrī Caitanya Mahāprabhu takto Jagadānandu Paṇḍita káral, Sanātana Gosvāmī padl k Pánovým nohám a řekl: „Nyní chápu, jaké štěstí Jagadānanda má.“

Verš

āpanāra ‘asaubhāgya’ āji haila jñāna
jagate nāhi jagadānanda-sama bhāgyavān

Synonyma

āpanāra — svoje; asaubhāgya — neštěstí; āji — dnes; haila jñāna — chápu; jagate — v tomto světě; nāhi — není; jagadānanda-sama — jako Jagadānanda Paṇḍita; bhāgyavān — šťastný člověk.

Překlad

„Chápu také své neštěstí. V tomto světě nemá nikdo takové štěstí jako Jagadānanda.“

Verš

jagadānande piyāo ātmīyatā-sudhā-rasa
more piyāo gaurava-stuti-nimba-niśindā-rasa

Synonyma

jagadānande — Jagadānandovi Paṇḍitovi; piyāo — dáváš pít; ātmīyatā-sudhā-rasa — nektar láskyplných vztahů; more — mně; piyāo — dáváš pít; gaurava-stuti — uctivé modlitby; nimba-niśindā-rasa — džus z plodů nimba a niśindā.

Překlad

„Pane, Jagadānandovi umožňuješ pít nektar láskyplných vztahů, kdežto mně, tím že mne uctivým způsobem opěvuješ, dáváš pít hořký džus plodů nimba a niśindā.“

Verš

ājiha nahila more ātmīyatā-jñāna!
mora abhāgya, tumi — svatantra bhagavān!”

Synonyma

ājiha — doposud; nahila — nebyl; more — vůči mně; ātmīyatā-jñāna — pocit jednoho z Tvých blízkých; mora abhāgya — moje neštěstí; tumi — Ty; svatantra bhagavān — nezávislá Osobnost Božství.

Překlad

„To je mým neštěstím, že jsi mne nepřijal za jednoho ze svých blízkých. Ty jsi však zcela nezávislý Nejvyšší Pán, Osobnost Božství.“

Verš

śuni’ mahāprabhu kichu lajjita hailā mane
tāṅre santoṣite kichu balena vacane

Synonyma

śuni' — když to slyšel; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; kichu — poněkud; lajjita — zahanbený; hailā — byl; mane — v mysli; tāṅre — jeho; santoṣite — aby uspokojil; kichu — nějaká; balena — řekl; vacane — slova.

Překlad

Když to Śrī Caitanya Mahāprabhu slyšel, trochu se zastyděl. Jen proto, aby Sanātanu Gosvāmīho uspokojil, řekl následující slova.

Verš

‘jagadānanda priya āmāra nahe tomā haite
maryādā-laṅghana āmi nā pāroṅ sahite

Synonyma

jagadānanda — Jagadānanda Paṇḍita; priya — dražší; āmāra — Mně; nahe — není; tomā haite — než ty; maryādā-laṅghana — porušení etikety; āmi — Já; — ne; pāroṅ — mohu; sahite — snášet.

Překlad

„Můj drahý Sanātano, prosím nemysli si, že je Mi Jagadānanda dražší než ty. Porušování etikety však nemohu snášet.“

Verš

kāhāṅ tumi — prāmāṇika, śāstre pravīṇa!
kāhāṅ jagā — kālikāra baṭuyā navīna!

Synonyma

kāhāṅ — kde; tumi — ty; prāmāṇika — autorita; śāstre pravīṇa — zkušená ve studiu śāster; kāhāṅ — kde; jagā — Jagā; kālikāra — čerstvý; baṭuyā — mladík; navīna — nový.

Překlad

„Ty jsi zkušenou autoritou na śāstry, kdežto Jagā je jen pouhý mladý chlapec.“

Verš

āmākeha bujhāite tumi dhara śakti
kata ṭhāñi bujhāñācha vyavahāra-bhakti

Synonyma

āmākeha — dokonce Mne; bujhāite — přesvědčit; tumi — ty; dhara — máš; śakti — schopnost; kata ṭhāñi — na kolika místech; bujhāñācha — přesvědčil jsi; vyavahāra-bhakti — běžné chování i oddaná služba.

Překlad

„Ty máš schopnost přesvědčit i Mě. Tolikrát už jsi Mě přesvědčil ohledně běžného chování i oddané služby.“

Verš

tomāre upadeśa kare, nā yāya sahana
ataeva tāre āmi kariye bhartsana

Synonyma

tomāre — tebe; upadeśa kare — poučuje; yāya sahana — nemohu snášet; ataeva — proto; tāre — jemu; āmi — Já; kariye — činím; bhartsana — kárání.

Překlad

„To, že tě Jagā poučuje, je pro Mě nesnesitelné, proto ho kárám.“

Verš

bahiraṅga-jñāne tomāre nā kari stavana
tomāra guṇe stuti karāya yaiche tomāra guṇa

Synonyma

bahiraṅga-jñāne — považující tě za někoho bez důvěrného vztahu se Mnou; tomāre — tebe; kari — nečiním; stavana — chválu; tomāra — tvými; guṇe — schopnostmi; stuti karāya — nucen opěvovat; yaiche — jako; tomāra — tvoje; guṇa — vznešené vlastnosti.

Překlad

„Nechválím tě proto, že bys se Mnou postrádal důvěrný vztah, ale proto, že jsi skutečně tak kvalifikovaný, že člověk nemůže jinak než chválit tvé vznešené vlastnosti.“

Verš

yadyapi kāhāra ‘mamatā’ bahu-jane haya
prīti-svabhāve kāhāte kona bhāvodaya

Synonyma

yadyapi — i když; kāhāra — něčí; mamatā — náklonnost; bahu-jane — vůči mnoha osobám; haya — je; prīti-svabhāve — podle jeho náklonnosti; kāhāte — u někoho; kona — nějaké; bhāva-udaya — probuzení extatické lásky.

Překlad

„I když člověk cítí náklonnost vůči mnoha osobám, podle povahy jednotlivých vztahů se probouzejí různé druhy extatické lásky.“

Verš

tomāra deha tumi kara bībhatsa-jñāna
tomāra deha āmāre lāge amṛta-samāna

Synonyma

tomāra deha — svoje tělo; tumi — ty; kara bībhatsa-jñāna — považuješ za děsivé; tomāra deha — tvoje tělo; āmāre — Mně; lāge — jeví se; amṛta-samāna — jak stvořené z nektaru.

Překlad

„Ty své tělo považuješ za nebezpečné a děsivé, ale Já si myslím, že je jako nektar.“

Verš

aprākṛta-deha tomāra ‘prākṛta’ kabhu naya
tathāpi tomāra tāte prākṛta-buddhi haya

Synonyma

aprākṛta — transcendentální; deha — tělo; tomāra — tvoje; prākṛta — hmotné; kabhu naya — nikdy není; tathāpi — přesto; tomāra — tvoje; tāte — v tomto; prākṛta-buddhi — hmotné pojetí; haya — je.

Překlad

„Tvé tělo je ve skutečnosti transcendentální, nikdy ne hmotné. Ty však o něm uvažuješ v rámci hmotného pojetí.“

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura předkládá svůj názor ohledně toho, jak někdo, kdo se plně věnuje oddané službě Pánu, přemění své tělo z hmotného na transcendentální. Říká: „Čistý oddaný věnující se službě Pánu Kṛṣṇovi netouží po uspokojení svých smyslů, a tak nikdy nic nepřijímá za tímto účelem. Touží jen po tom, aby byl šťastný Nejvyšší Pán, Osobnost Božství Kṛṣṇa, a tak veden svou extatickou láskou ke Kṛṣṇovi jedná různými způsoby. Karmī si myslí, že hmotné tělo je nástroj pro smyslový požitek, a to je důvod, proč velmi tvrdě pracují. Oddaný však nemá takové touhy. Vždy se celým svým srdcem věnuje službě Pánu a na tělesné pojetí a tělesné činnosti zapomíná. Tělo karmīho se nazývá hmotné, protože je příliš pohroužený do hmotných činností a neustále dychtí užívat si hmotných prostředků, ale tělo oddaného, který se snaží, jak nejlépe umí, tvrdě pracovat pro uspokojení Kṛṣṇy tím, že se plně věnuje oddané službě, musí být přijato jako transcendentální. Karmī se zajímají pouze o uspokojení svých smyslů, kdežto oddaní pracují pro uspokojení Nejvyššího Pána. Ten, kdo nedokáže rozlišit oddanost od obyčejné karmy, proto může chybně považovat tělo čistého oddaného za hmotné. Ten, kdo má poznání, se takové chyby nedopouští. Neoddaní, kteří si myslí, že činnosti oddané služby a obyčejné hmotné činnosti jsou na stejné úrovni, se dopouštějí přestupku proti zpívání transcendentálního svatého jména Pána. Čistý oddaný ví, že tělo oddaného je vždy transcendentální, a je tudíž způsobilé pro službu Pánu.

Oddaný na nejvyšší úrovni oddané služby si o sobě vždy pokorně myslí, že žádnou oddanou službu nevykonává. Myslí si, že jeho oddaná služba je nedostatečná a že jeho tělo je hmotné. Sahajiyové si o sobě naopak pošetile myslí, že jejich hmotná těla jsou transcendentální. Tím se navždy připravují o společnost čistých oddaných, a proto se nemohou chovat jako vaiṣṇavové. Když Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura pozoroval chyby sahajiyů a ve své knize Kalyāṇa-kalpataru poté zpíval:

āmi ta' vaiṣṇava,

e-buddhi ha-ile,
amānī nā haba āmi
pratiṣṭhāśā āsi',

hṛdaya dūṣibe,
ha-iba niraya-gāmī
nije śreṣṭha jāni',

ucchiṣṭādi-dāne,
habe abhimāna bhāra
tāi śiṣya tava,

thākiyā sarvadā,
nā la-iba pūjā kāra

,Když si budu myslet, že jsem vaiṣṇava, budu vyhlížet projevy úcty od druhých. A jakmile touha po slávě a váženosti znečistí mé srdce, půjdu jistě do pekla. Budu dávat druhým zbytky svého jídla, a tak se budu považovat za nadřazeného a budu zatížen břemenem falešné pýchy. Proto nebudu od nikoho přijímat jakékoliv uctívání a zůstanu vždy tvým odevzdaným žákem.̀ Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī napsal (Antya-līlā 20.28):

premera svabhāva — yāhāṅ premera sambandha
sei māne, —`kṛṣṇe mora nāhi prema-gandha'

„  ,Tam, kde existuje vztah lásky k Bohu, je přirozeným znakem to, že se oddaný nepovažuje za oddaného, ale vždy si myslí, že nemá ani kapku lásky ke Kṛṣṇovi.̀  “

Verš

‘prākṛta’ haile ha tomāra vapu nāri upekṣite
bhadrābhadra-vastu-jñāna nāhika ‘prākṛte’

Synonyma

prākṛta — hmotné; haile ha — i kdyby bylo; tomāra — tvoje; vapu — tělo; nāri — nemohu; upekṣite — opomíjet; bhadra-abhadra — dobré a špatné; vastu-jñāna — vnímání věcí; nāhika — není; prākṛte — v hmotném světě.

Překlad

„Tvé tělo bych neopomíjel, ani kdyby bylo hmotné, protože hmotné tělo by se nemělo považovat ani za dobré, ani za špatné.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl Sanātanovi Gosvāmīmu: „Protože jsi vaiṣṇava, tvoje tělo není hmotné, ale duchovní. Neměl bys ho proto vidět jako něco, co musí mít vyšší či nižší vlastnosti. Navíc jsem sannyāsī. I kdyby tedy tvé tělo bylo hmotné, sannyāsī by mezi dobrým a špatným tělem neměl dělat rozdíl.“

Verš

kiṁ bhadraṁ kim abhadraṁ vā
dvaitasyāvastunaḥ kiyat
vācoditaṁ tad anṛtaṁ
manasā dhyātam eva ca

Synonyma

kim — co; bhadram — dobré; kim — co; abhadram — špatné; — nebo; dvaitasya — z tohoto hmotného světa; avastunaḥ — dočasné; kiyat — kolik; vācā — slovy; uditam — vysloveno; tat — to; anṛtam — bez trvalé existence; manasā — myslí; dhyātam — vnímáno; eva — zajisté; ca — a.

Překlad

„  ,Cokoliv, co nevnímáme ve vztahu s Kṛṣṇou, je třeba chápat jako iluzi (māyu). Žádná z iluzí vyřčených slovy nebo vnímaných myslí není skutečná. A protože je iluze neskutečná, není rozdíl mezi tím, co považujeme za dobré a co za špatné. V hovorech o Absolutní Pravdě takové spekulace nemají místo.`  “

Význam

Verš

‘dvaite’ bhadrābhadra-jñāna, saba — ‘manodharma’
‘ei bhāla, ei manda’, — ei saba ‘bhrama’

Synonyma

dvaite — v hmotném světě; bhadra-abhadra-jñāna — pochopení dobra a zla; saba — všechno; manaḥ-dharma — spekulativní výtvory mysli; ei bhāla — to je dobré; ei manda — to je špatné; ei — toto; saba — všechno; bhrama — chyba.

Překlad

„Veškerá pojetí dobra a zla v hmotném světě jsou mentální spekulace. Říkat o něčem ,To je dobré̀ a o něčem ,To je špatné̀, je proto vždy chyba.“

Význam

Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, je Absolutní Pravda věčně existující s různými energiemi. Ten, kdo je pohroužený v Kṛṣṇově iluzorní energii a není schopný Kṛṣṇovi porozumět, nedokáže rozlišit, co je pro něho dobré a co špatné. Veškerá pojetí dobra a zla jsou představy neboli mentální spekulace. Ten, kdo zapomene, že je věčným služebníkem Kṛṣṇy, si chce podle různých plánů užívat hmotného světa. Tehdy začne rozlišovat, které hmotné plány jsou dobré a které špatné. Ve skutečnosti jsou však všechny nesprávné.

Verš

vidyā-vinaya-sampanne
brāhmaṇe gavi hastini
śuni caiva śva-pāke ca
paṇḍitāḥ sama-darśinaḥ

Synonyma

vidyā — poznáním; vinaya — laskavostí; sampanne — obdaření; brāhmaṇe — vůči brāhmaṇovi; gavi — vůči krávě; hastini — vůči slonu; śuni — vůči psu; ca — a; eva — také; śva-pāke — vůči pojídači psů; ca — také; paṇḍitāḥ — ti, kdo jsou opravdu vzdělaní v duchovním poznání; sama-darśinaḥ — vyrovnaní.

Překlad

„  ,Díky pravému poznání vidí pokorní mudrci stejně učeného a mírného brāhmaṇu, krávu, slona, psa i pojídače psů.̀  “

Význam

Toto je citát z Bhagavad-gīty (5.18).

Verš

jñāna-vijñāna-tṛptātmā
kūṭa-stho vijitendriyaḥ
yukta ity ucyate yogī
sama-loṣṭrāśma-kāñcanaḥ

Synonyma

jñāna — díky získanému poznání; vijñāna — realizovanému poznání; tṛpta — spokojená; ātmā — živá bytost; kūṭa-sthaḥ — upevněná ve svém přirozeném postavení; vijita — ovládnuté; indriyaḥ — jejíž smysly; yuktaḥ — ve styku s Nejvyšším; iti — tak; ucyate — je řečeno; yogīyogī; sama — stejné; loṣṭra — hroudy; aśma — kámen; kāñcanaḥ — zlato.

Překlad

„  ,Ten, kdo je zcela spokojený díky získanému poznání, které prakticky uplatnil v životě, je neustále odhodlaný a neochvějný ve svém duchovním postavení, zcela ovládá své smysly a vidí hroudy, kameny a zlato na stejné úrovni, je dokonalý yogī.̀  “

Význam

Toto je také citát z Bhagavad-gīty (6.8).

Verš

āmi ta’ — sannyāsī, āmāra ‘sama-dṛṣṭi’ dharma
candana-paṅkete āmāra jñāna haya ‘sama’

Synonyma

āmi — Já; ta' — zajisté; sannyāsī — ve stavu odříkání; āmāra — Moje; sama-dṛṣṭi — vidění všeho na stejné úrovni; dharma — povinnost; candana-paṅkete — mezi santálovou pastou a blátem; āmāra — Moje; jñāna — poznání; haya — je; sama — stejné.

Překlad

,  „Jsem ve stavu odříkání, a proto je Mou povinností nerozlišovat a být vyrovnaný. Se svým poznáním musím stejně přistupovat k santálové pastě i špinavému blátu.̀  “

Význam

Sannyāsī neboli člověk ve stavu odříkání musí být vždy vyrovnaný, a to je také povinností učeného člověka a vaiṣṇavy. Vaiṣṇava, sannyāsī nebo učený člověk nemá žádné pojetí hmotného světa, což znamená, že pro něho cokoliv hmotného postrádá jakoukoliv důležitost. Netouží po santálové pastě pro svůj požitek, ani ho uspokojování smyslů nevede k tomu, že by nenáviděl bláto. Sannyāsīho, vaiṣṇavu nebo učeného člověka vůbec nezajímá přijímání či odmítání hmotných věcí. Pokročilý oddaný si netouží něčeho užívat a něco odmítat. Jeho jedinou povinností je přijmout cokoliv, co je příznivé pro rozvoj vědomí Kṛṣṇy. Vaiṣṇava by měl být netečný vůči světskému požitku i vůči odříkání a neustále by měl toužit po duchovním životě v podobě služby Pánu.

Verš

ei lāgi’ tomā tyāga karite nā yuyāya
ghṛṇā-buddhi kari yadi, nija-dharma yāya”

Synonyma

ei lāgi' — z toho důvodu; tomā — tebe; tyāga karite — odmítnout; yuyāya — nehodí se; ghṛṇā-buddhi kari — přistupuji se záští; yadi — pokud; nija-dharma yāya — odchyluji se od své povinnosti.

Překlad

„Z toho důvodu tě nemohu zavrhnout. Kdybych k tobě choval zášť, odchýlil bych se od své předepsané povinnosti.“

Verš

haridāsa kahe, — “prabhu, ye kahilā tumi
ei ‘bāhya pratāraṇā’ nāhi māni āmi

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa řekl; prabhu — můj Pane; ye — co; kahilā — řekl jsi; tumi — Ty; ei — to; bāhya pratāraṇā — vnější formalita; nāhi māni āmi — neuznávám.

Překlad

Haridāsa řekl: „Můj drahý Pane, to, co jsi řekl, se týká vnějších formalit a já to neuznávám.“

Verš

āmā-saba adhame ye kariyācha aṅgīkāra
dīna-dayālu-guṇa tomāra tāhāte pracāra”

Synonyma

āmā-saba — my všichni; adhame — nanejvýš pokleslí; ye — to; kariyācha — učinil jsi; aṅgīkāra — přijetí; dīna-dayālu — milostivý k pokleslým duším; guṇa — vlastnost; tomāra — Tvoje; tāhāte — to; pracāra — vyhlášení.

Překlad

„Můj Pane, jsme všichni pokleslí, ale Ty jsi nás přijal, protože máš tu vlastnost, že jsi milostivý k pokleslým. To je známé po celém světě.“

Verš

prabhu hāsi’ kahe, — “śuna, haridāsa, sanātana
tattvataḥ kahi tomā-viṣaye yaiche mora mana

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; hāsi' — s úsměvem; kahe — řekl; śuna — poslouchejte; haridāsa — Můj drahý Haridāsi; sanātana — Můj drahý Sanātano; tattvataḥ — v pravdě; kahi — říkám; tomā-viṣaye — o vás; yaiche — jak; mora mana — Moje mysl.

Překlad

Pán Caitanya se usmál a řekl: „Haridāsi a Sanātano, poslouchejte. Nyní řeknu pravdu o tom, jak je k vám Moje mysl připoutaná.“

Verš

tomāre ‘lālya’, āpanāke ‘lālaka’ abhimāna
lālakera lālye nahe doṣa-parijñāna

Synonyma

tomāre — o vás; lālya — opatrovaní; āpanāke — o Mně; lālaka — opatrovatel; abhimāna — pojetí; lālakera — opatrovatele; lālye — opatrovanému; nahe — ne; doṣa — chyba; parijñāna — pochopení.

Překlad

„Můj drahý Haridāsi a Sanātano, pro Mě jste malí chlapci, které musím opatrovat. Opatrovatel nikdy nebere vážně přestupky toho, koho opatruje.“

Význam

Když otec pečuje o dítě a dítě je v jeho péči, otec nikdy nebere vážně chyby dítěte. I když to jsou opravdu chyby, otce neobtěžují.

Verš

āpanāre haya mora amānya-samāna
tomā-sabāre karoṅ muñi bālaka-abhimāna

Synonyma

āpanāre — Mně samotnému; haya — je; mora — Moje; amānya — nezasluhování si úcty; samāna — jako; tomā-sabāre — vůči vám všem; karoṅ — činím; muñi — Já; bālaka-abhimāna — považování za své syny.

Překlad

„O sobě si vždy myslím, že si nezasloužím žádnou úctu, ale vás vždy z náklonnosti považuji za své malé děti.“

Verš

mātāra yaiche bālakera ‘amedhya’ lāge gāya
ghṛṇā nāhi janme, āra mahā-sukha pāya

Synonyma

mātāra — matky; yaiche — jako; bālakera — dítěte; amedhya — výkaly a moč; lāge gāya — dotýká se těla; ghṛṇā — nenávist; nāhi janme — nevzniká; āra — více; mahā-sukha — velkou radost; pāya — získá.

Překlad

„Když se výkaly a moč dítěte dotýkají těla matky, necítí k dítěti žádnou nenávist. Naopak je šťastná, že je může umýt.“

Verš

‘lālyāmedhya’ lālakera candana-sama bhāya
sanātanera klede āmāra ghṛṇā nā upajāya”

Synonyma

lālya — opatrovaného dítěte; amedhya — výkaly a moč; lālakera — opatrovatelce; candana-sama — jako santálová pasta; bhāya — připadá; sanātanera — Sanātany Gosvāmīho; klede — k hnisu z boláků; āmāra — Moje; ghṛṇā — nenávist; — ne; upajāya — povstává.

Překlad

„Výkaly a moč dítěte připadají matce jako santálová pasta. Podobně ani Já nechovám k Sanātanovi nenávist, i když se Mého těla dotýká odporný hnis vytékající z jeho boláků.“

Verš

haridāsa kahe, — “tumi īśvara dayā-maya
tomāra gambhīra hṛdaya bujhana nā yāya

Synonyma

haridāsa kahe — Haridāsa Ṭhākura řekl; tumi — Ty; īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; dayā-maya — milostivý; tomāra — Tvoje; gambhīra — hluboké; hṛdaya — srdce; bujhana yāya — nelze pochopit.

Překlad

Haridāsa Ṭhākura řekl: „Můj drahý Pane, jsi Nejvyšší Osobnost Božství a jsi k nám nesmírně milostivý. Nikdo nemůže pochopit, co se nachází ve Tvém hluboce milujícím srdci.“

Verš

vāsudeva — galat-kuṣṭhī, tāte aṅga — kīḍā-maya
tāre āliṅgana kailā hañā sadaya

Synonyma

vāsudeva — Vāsudeva; galat-kuṣṭhī — trpící leprou; tāte — mimoto; aṅga — tělo; kīḍā-maya — plné červů; tāre — jeho; āliṅgana — objetí; kailā — učinil jsi; hañā sa-daya — protože jsi milostivý.

Překlad

„Objal jsi i Vāsudevu, který měl lepru a tělo zachvácené červy. Jsi tak laskavý, že jsi ho objal i v takovém stavu.“

Verš

āliṅgiyā kailā tāra kandarpa-sama aṅga
bujhite nā pāri tomāra kṛpāra taraṅga”

Synonyma

āliṅgiyā — objetím; kailā — učinil jsi; tāra — jeho; kandarpa-sama — krásné jako Amorovo; aṅga — tělo; bujhite pāri — nechápeme; tomāra — Tvoje; kṛpāra taraṅga — vlny milosti.

Překlad

„Tvým objetím získal tělo tak krásné, jako má Amor. Nedokážeme pochopit vlny Tvé milosti.“

Verš

prabhu kahe, — “vaiṣṇava-deha ‘prākṛta’ kabhu naya
‘aprākṛta’ deha bhaktera ‘cid-ānanda-maya’

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl; vaiṣṇava deha — tělo vaiṣṇavy; prākṛta — hmotné; kabhu naya — nikdy není; aprākṛta — transcendentální; deha — tělo; bhaktera — oddaného; cit-ānanda-maya — plné transcendentální blaženosti.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Tělo oddaného není nikdy hmotné. Je považováno za transcendentální, plné duchovní blaženosti.“

Význam

Śrī Caitanya Mahāprabhu se snaží Haridāse Ṭhākura a Sanātanu Gosvāmīho přesvědčit o tom, že oddaný, jehož život je zasvěcený službě Pánu, nepodléhá nikdy hmotnému pojetí. Protože se vždy věnuje službě Pánu, jeho tělo je transcendentální a plné duchovní blaženosti. Nikdy bychom jeho tělo neměli považovat za hmotné, stejně jako bychom nikdy neměli považovat tělo Božstva uctívaného v chrámu za výtvor z kamene či dřeva. Božstvo je ve skutečnosti bez jakýchkoliv pochyb přímo Nejvyšší Osobnost Božství. Pokyny Padma Purāṇy proto říkají: arcye viṣṇau śilā-dhīr guruṣu nara-matir vaiṣṇave jāti-buddhiḥ ... yasya vā nārakī saḥ – „Ten, kdo považuje Božstvo uctívané v chrámu za kámen či dřevo, duchovního mistra za obyčejného člověka a tělo vaiṣṇavy zcela odevzdaného službě Pánu za projev tří kvalit hmotné přírody, je obyvatel pekla.“

Verš

dīkṣā-kāle bhakta kare ātma-samarpaṇa
sei-kāle kṛṣṇa tāre kare ātma-sama

Synonyma

dīkṣā-kāle — v čase zasvěcení; bhakta — oddaný; kare — činí; ātma — sebe; samarpaṇa — plné odevzdání se; sei-kāle — tehdy; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; tāre — jeho; kare — činí; ātma-sama — stejně duchovním, jako je On sám.

Překlad

„V čase zasvěcení, když se oddaný zcela odevzdá službě Pánu, ho Kṛṣṇa přijme za stejně dobrého, jako je On sám.“

Verš

sei deha kare tāra cid-ānanda-maya
aprākṛta-dehe tāṅra caraṇa bhajaya

Synonyma

sei deha — to tělo; kare — učiní; tāra — jeho; cit-ānanda-maya — plné transcendentální blaženosti; aprākṛta-dehe — v tomto transcendentálním těle; tāṅra — Jeho; caraṇa — nohy; bhajaya — uctívá.

Překlad

„Oddaný pak v tomto těle, které bylo přeměněno na transcendentální, slouží lotosovým nohám Pána.“

Verš

martyo yadā tyakta-samasta-karmā
niveditātmā vicikīrṣito me
tadāmṛtatvaṁ pratipadyamāno
mayātma-bhūyāya ca kalpate vai

Synonyma

martyaḥ — živá bytost podléhající zrození a smrti; yadā — jakmile; tyakta — vzdávající se; samasta — všech; karmāḥ — plodonosných činností; nivedita-ātmā — plně odevzdaná duše; vicikīrṣitaḥ — touží jednat; me — podle Mě; tadā — tehdy; amṛtatvam — nesmrtelnosti; pratipadyamānaḥ — poté, co dosáhne; mayā — se Mnou; ātma-bhūyāya — mít stejnou povahu; ca — také; kalpate — je schopná; vai — zajisté.

Překlad

„  ,Živá bytost podléhající zrození a smrti dosáhne nesmrtelnosti, když se vzdá všech hmotných činností, zasvětí svůj život plnění Mých nařízení a jedná podle Mých rad. Tak dosáhne způsobilosti vychutnávat si transcendentální blaženost pocházející z výměny láskyplných nálad se Mnou.̀  “

Význam

Toto je citát ze Śrīmad-Bhāgavatamu (11.29.34). V čase zasvěcení se oddaný vzdává všech svých hmotných pojetí. Dostává se do styku s Nejvyšší Osobností Božství, a proto je na transcendentální úrovni. Jelikož tak dosáhl poznání a transcendentální úrovně, neustále se věnuje službě duchovnímu tělu Kṛṣṇy. Poté, co je takto oproštěn od styků s hmotou, stává se jeho tělo okamžitě duchovním a Kṛṣṇa přijímá jeho službu. Od člověka s hmotným pojetím života však Kṛṣṇa nepřijme nic. Jakmile již oddaný nemá žádnou touhu po hmotném uspokojování smyslů, pak ve své duchovní totožnosti slouží Pánu, protože se probudí jeho spící duchovní vědomí. Toto probuzení duchovního vědomí učiní jeho tělo duchovním a to ho uschopňuje ke službě Pánu. Karmī mohou tělo oddaného považovat za hmotné, ale tak tomu ve skutečnosti není, protože oddaný se vzdal pojetí hmotného požitku. Pokud si někdo myslí, že tělo čistého oddaného je hmotné, stává se rouhačem, neboť se dopouští vaiṣṇava-aparādhy. V tomto ohledu se lze obrátit na Bṛhad-bhāgavatāmṛtu (1.3.45 a 2.3.139) Śrīly Sanātany Gosvāmīho.

Verš

sanātanera dehe kṛṣṇa kaṇḍu upajāñā
āmā parīkṣite ihāṅ dilā pāṭhāñā

Synonyma

sanātanera — Sanātany Gosvāmīho; dehe — v těle; kṛṣṇa — Pán Kṛṣṇa; kaṇḍu — boláky; upajāñā — projevující; āmā — Mě; parīkṣite — aby vyzkoušel; ihāṅ — sem; dilā pāṭhāñā — poslal.

Překlad

„Kṛṣṇa nějakým způsobem projevil na těle Sanātany Gosvāmīho tyto boláky a poslal ho sem, aby Mě vyzkoušel.“

Verš

ghṛṇā kari’ āliṅgana nā karitāma yabe
kṛṣṇa-ṭhāñi aparādha-daṇḍa pāitāma tabe

Synonyma

ghṛṇā kari' — pociťující odpor; āliṅgana — objetí; karitāma — neučinil bych; yabe — když; kṛṣṇa-ṭhāñi — vůči Pánu Kṛṣṇovi; aparādha-daṇḍa — trest za přestupky; pāitāma — dostal bych; tabe — potom.

Překlad

„Kdybych cítil k Sanātanovi Gosvāmīmu odpor a neobjal ho, byl bych jistě potrestán za přestupky vůči Kṛṣṇovi.“

Verš

pāriṣada-deha ei, nā haya durgandha
prathama divase pāiluṅ catuḥsama-gandha”

Synonyma

pāriṣada-deha — tělo Kṛṣṇova společníka; ei — toto; haya — není; durgandha — zapáchající; prathama divase — první den; pāiluṅ — dostal jsem; catuḥsama-gandha — vůni catuḥsamy, směsi santálové pasty, kafru, aguru a pižma.

Překlad

„Sanātana Gosvāmī je jedním z Kṛṣṇových společníků. Na jeho těle nemůže nic zapáchat. Hned první den, kdy jsem ho objal, jsem ucítil vůni catuḥsamy (směsi santálové pasty, kafru, aguru a pižma).“

Význam

Společníkem Pána je ten, jehož tělo je plně zaměstnané oddanou službou Pánu. Materialista mohl vidět tělo Sanātany Gosvāmīho jako plné svědících a zapáchajících boláků, ze kterých vytéká odporný hnis. Śrī Caitanya Mahāprabhu však řekl, že jeho tělo ve skutečnosti voní úžasnou vůní směsi santálové pasty, kafru, pižma a aguru. V Garuda Purāṇě je tato směs, zvaná catuḥsama, popsána následovně:

kastūrikāyā dvau bhāgau
catvāraś candanasya tu
kuṅkumasya trayaś caikaḥ
śaśinaḥ syāt catuḥsamam

„Dva díly pižma, čtyři díly santálové pasty, tři díly aguru nebo šafránu a jeden díl kafru společně tvoří catuḥsamu.“ Aroma catuḥsamy je velmi příjemné. Zmínka o ní se nachází také v Hari-bhakti-vilāse (šestá vilāsa).

Verš

vastutaḥ prabhu yabe kailā āliṅgana
tāṅra sparśe gandha haila candanera sama

Synonyma

vastutaḥ — ve skutečnosti; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yabe — když; kailā — učinil; āliṅgana — objetí; tāṅra sparśe — Jeho dotekem; gandha haila — byla vůně; candanera sama — jako vůně santálové pasty.

Překlad

Ve skutečnosti však tělo Sanātany Gosvāmīho vydávalo vůni santálové pasty teprve poté, co ho Śrī Caitanya Mahāprabhu obejmul.

Verš

prabhu kahe, — “sanātana, nā māniha duḥkha
tomāra āliṅgane āmi pāi baḍa sukha

Synonyma

prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval; sanātana — Můj drahý Sanātano; māniha duḥkha — nebuď nešťastný; tomāra āliṅgane — když tě objímám; āmi — Já; pāi — získávám; baḍa sukha — velké štěstí.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu pokračoval: „Můj drahý Sanātano, nebuď smutný, protože kdykoliv tě obejmu, zažívám velkou radost.“

Verš

e-vatsara tumi ihāṅ raha āmā-sane
vatsara rahi’ tomāre āmi pāṭhāimu vṛndāvane

Synonyma

e-vatsara — tento rok; tumi — ty; ihāṅ — zde; raha — zůstaň; āmā-sane — se Mnou; vatsara — rok; rahi' — poté, co zůstaneš; tomāre — tebe; āmi — Já; pāṭhāimu vṛndāvane — pošlu do Vrindávanu.

Překlad

„Zůstaň jeden rok se Mnou v Džagannáth Purí a potom tě pošlu do Vrindávanu.“

Verš

eta bali’ punaḥ tāṅre kailā āliṅgana
kaṇḍu gela, aṅga haila suvarṇera sama

Synonyma

eta bali' — to když řekl; punaḥ — znovu; tāṅre — jeho; kailā — učinil; āliṅgana — objetí; kaṇḍu gela — svědící boláky zmizely; aṅga — tělo; haila — stalo se; suvarṇera sama — jako zlato.

Překlad

Po těchto slovech Śrī Caitanya Mahāprabhu Sanātanu Gosvāmīho znovu obejmul. Sanātanovy boláky tak okamžitě zmizely a celé jeho tělo získalo barvu zlata.

Verš

dekhi’ haridāsa mane hailā camatkāra
prabhure kahena, — “ei bhaṅgī ye tomāra

Synonyma

dekhi' — když to viděl; haridāsa — Haridāsa Ṭhākura; mane — v mysli; hailā camatkāra — žasl; prabhure kahena — promluvil k Pánu; ei — toto; bhaṅgī — transcendentální čin; ye — jenž; tomāra — Tvůj.

Překlad

Když Haridāsa Ṭhākura viděl tu změnu, s úžasem Pánovi řekl: „To je Tvoje zábava.“

Verš

sei jhārikhaṇḍera pānī tumi khāoyāilā
sei pānī-lakṣye iṅhāra kaṇḍu upajāilā

Synonyma

sei — tuto; jhārikhaṇḍera — z Džárkhandu; pānī — vodu; tumi — Ty; khāoyāilā — přiměl jsi pít; sei pānī-lakṣye — kvůli té vodě; iṅhāra — Sanātany Gosvāmīho; kaṇḍu upajāilā — vytvořil jsi boláky.

Překlad

„Můj drahý Pane, Ty jsi přiměl Sanātanu Gosvāmīho, aby pil vodu z Džárkhandu, a ve skutečnosti jsi to byl Ty, kdo na jeho těle následně projevil ty svědící boláky.“

Verš

kaṇḍu kari’ parīkṣā karile sanātane
ei līlā-bhaṅgī tomāra keha nāhi jāne”

Synonyma

kaṇḍu kari' — tím, že jsi vytvořil svědící boláky; parīkṣā — zkoušku; karile — učinil jsi; sanātane — Sanātany Gosvāmīho; ei — toto; līlā — zábav; bhaṅgī — trik; tomāra — Tvůj; keha nāhi jāne — nikdo nezná.

Překlad

„Vyvolal jsi tyto svědící boláky, a tak jsi Sanātanu Gosvāmīho zkoušel. Tvým transcendentálním zábavám nemůže nikdo porozumět.“

Verš

duṅhe āliṅgiyā prabhu gelā nijālaya
prabhura guṇa kahe duṅhe hañā prema-maya

Synonyma

duṅhe — oba; āliṅgiyā — poté, co obejmul; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — odešel; nija-ālaya — do svého obydlí; prabhura guṇa — vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kahe — rozebírali; duṅhe — oba; hañā — jsoucí; prema-maya — zaplaveni extází.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Haridāse Ṭhākura i Sanātanu Gosvāmīho objal a vrátil se do svého sídla. Haridāsa Ṭhākura se Sanātanou Gosvāmīm pak ve velké extázi lásky hovořil o Pánových transcendentálních vlastnostech.

Verš

ei-mata sanātana rahe prabhu-sthāne
kṛṣṇa-caitanya-guṇa-kathā haridāsa-sane

Synonyma

ei-mata — takto; sanātana — Sanātana Gosvāmī; rahe — zůstal; prabhu-sthāne — pod ochranou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; kṛṣṇa-caitanya — Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; guṇa — o vlastnostech; kathā — rozhovory; haridāsa-sane — s Haridāsem Ṭhākurem.

Překlad

Sanātana Gosvāmī takto zůstal v péči Śrī Caitanyi Mahāprabhua a rozmlouval s Haridāsem Ṭhākurem o Jeho transcendentálních vlastnostech.

Verš

dola-yātrā dekhi’ prabhu tāṅre vidāya dilā
vṛndāvane ye karibena, saba śikhāilā

Synonyma

dola-yātrā — slavnost Dola-yātrā; dekhi' — poté, co viděli; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jemu; vidāya dilā — dal sbohem; vṛndāvane — ve Vrindávanu; ye karibena — co měl udělat; saba — o všem; śikhāilā — poučil.

Překlad

Po zhlédnutí slavnosti Dola-yātrā Caitanya Mahāprabhu Sanātanu Gosvāmīho beze zbytku poučil o tom, co má ve Vrindávanu dělat, a rozloučil se s ním.

Verš

ye-kāle vidāya hailā prabhura caraṇe
dui-janāra viccheda-daśā nā yāya varṇane

Synonyma

ye-kāle — když; vidāya — loučení; hailā — bylo; prabhura caraṇe — u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua; dui-janāra — obou; viccheda-daśā — stav odloučení; yāya varṇane — nelze popsat.

Překlad

Výjev odloučení, který se odehrál, když se Sanātana Gosvāmī a Śrī Caitanya Mahāprabhu rozešli, byl tak dojemný, že se to zde nedá popsat.

Verš

yei vana-pathe prabhu gelā vṛndāvana
sei-pathe yāite mana kailā sanātana

Synonyma

yei — které; vana-pathe — po lesní cestě; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā vṛndāvana — šel do Vrindávanu; sei-pathe — po stejné cestě; yāite — jít; mana — mysl; kailā — učinil; sanātana — Sanātana Gosvāmī.

Překlad

Sanātana Gosvāmī se rozhodl jít do Vrindávanu stejnou lesní cestou, kterou šel předtím Śrī Caitanya Mahāprabhu.

Verš

ye-pathe, ye-grāma-nadī-śaila, yāhāṅ yei līlā
balabhadra-bhaṭṭa-sthāne saba likhi’ nilā

Synonyma

ye-pathe — po které cestě; ye — které; grāma — vesnice; nadī — řeky; śaila — hory; yāhāṅ — kde; yei — které; līlā — zábavy; balabhadra-bhaṭṭa-sthāne — od Balabhadry Bhaṭṭy; saba — vše; likhi' — poté, co zapsal; nilā — vzal.

Překlad

Sanātana Gosvāmī si podle vyprávění Balabhadry Bhaṭṭācāryi zapsal všechny vesnice, řeky a hory, kde Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl své zábavy.

Verš

mahāprabhura bhakta-gaṇe sabāre miliyā
sei-pathe cali’ yāya se-sthāna dekhiyā

Synonyma

mahāprabhura — Śrī Caitanyi Mahāprabhua; bhakta-gaṇe — oddanými; sabāre — se všemi; miliyā — poté, co se setkal; sei-pathe — po té cestě; cali' yāya — procházel; se — tato; sthāna — místa; dekhiyā — navštěvující.

Překlad

Sanātana Gosvāmī se setkal se všemi oddanými Śrī Caitanyi Mahāprabhua a potom putoval stejnou cestou, po které šel Śrī Caitanya Mahāprabhu, a navštěvoval místa, kterými Pán procházel.

Význam

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura píše v jedné ze svých písní (Śaraṇāgati 31.3):

gaura āmāra,

ye saba sthāne,
karala bhramaṇa raṅge
se-saba sthāna,

heriba āmi,
praṇayi-bhakata-saṅge.

„Kéž bych mohl navštívit všechna svatá místa spojená s līlami Pána Caitanyi a Jeho oddaných.“ Oddaný by měl chtít navštívit všechna místa, kde Śrī Caitanya Mahāprabhu prováděl své zábavy. Čistí oddaní Śrī Caitanyi Mahāprabhua si přejí vidět i místa, kde Pán pobyl i jen pár hodin či minut.

Verš

ye-ye-līlā prabhu pathe kailā ye-ye-sthāne
tāhā dekhi’ premāveśa haya sanātane

Synonyma

ye-ye — všechny, které; līlā — zábavy; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; pathe — cestou; kailā — prováděl; ye-ye-sthāne — na všech místech, kde; tāhā — těchto míst; dekhi' — díky spatření; prema-āveśa — extatická láska; haya — je; sanātane — v Sanātanovi Gosvāmīm.

Překlad

Jakmile Sanātana Gosvāmī navštívil nějaké místo, kde Śrī Caitanya Mahāprabhu cestou prováděl své zábavy, ihned ho naplnila extatická láska.

Verš

ei-mate sanātana vṛndāvane āilā
pāche āsi’ rūpa-gosāñi tāṅhāre mililā

Synonyma

ei-mate — takto; sanātana — Sanātana Gosvāmī; vṛndāvane āilā — přišel do Vrindávanu; pāche āsi' — přicházející po; rūpa-gosāñi — Śrīla Rūpa Gosvāmī; tāṅhāre — s ním; mililā — setkal se.

Překlad

Tak došel Sanātana Gosvāmī až do Vrindávanu. Později přišel Rūpa Gosvāmī a setkal se s ním.

Verš

eka-vatsara rūpa-gosāñira gauḍe vilamba haila
kuṭumbera ‘sthiti’-artha vibhāga kari’ dila

Synonyma

eka-vatsara — jeden rok; rūpa-gosāñira — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; gauḍe — v Bengálsku; vilamba — zdržení; haila — bylo; kuṭumbera — příbuzných; sthiti-artha — majetek pro zaopatření; vibhāga — podíly; kari' — poté, co vytvořil; dila — dal.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī se zdržel rok v Bengálsku, protože své peníze rozděloval mezi příbuzné, které chtěl zabezpečit v jejich postavení.

Význam

I když se Śrīla Rūpa Gosvāmī zřekl rodinného života, nebyl ke svým rodinným příslušníkům nespravedlivý. Dokonce i po přijetí stavu odříkání se vrátil do Bengálska, kde správným způsobem rozdělil všechny peníze, které měl, a dal je svým příbuzným, aby nežili v nouzi.

Verš

gauḍe ye artha chila, tāhā ānāilā
kuṭumba-brāhmaṇa-devālaye bāṅṭi’ dilā

Synonyma

gauḍe — v Bengálsku; ye — všechny, které; artha — peníze; chila — byly; tāhā — ty; ānāilā — nashromáždil; kuṭumba — příbuzným; brāhmaṇabrāhmaṇům; devālaye — chrámům; bāṅṭi' dilā — rozdělil a rozdal.

Překlad

Vzal všechny peníze, které v Bengálsku našetřil, a rozdělil je mezi své příbuzné, brāhmaṇy a chrámy.

Verš

saba manaḥ-kathā gosāñi kari’ nirvāhaṇa
niścinta hañā śīghra āilā vṛndāvana

Synonyma

saba — všechna; manaḥ-kathā — rozhodnutí; gosāñi — Rūpa Gosvāmī; kari' nirvāhaṇa — když náležitě vykonal; niścinta hañā — zbavený veškeré úzkosti; śīghra āilā — velmi brzy se vrátil; vṛndāvana — do Vrindávanu.

Překlad

Poté, co dokončil všechny úkoly, které měl na mysli, se naprosto spokojený vrátil do Vrindávanu.

Verš

dui bhāi mili’ vṛndāvane vāsa kailā
prabhura ye ājñā, duṅhe saba nirvāhilā

Synonyma

dui bhāi — oba bratři; mili' — poté, co se setkali; vṛndāvane — ve Vrindávanu; vāsa kailā — pobývali; prabhura ye ājñā — co nařídil Śrī Caitanya Mahāprabhu; duṅhe — oba; saba — vše; nirvāhilā — vykonávali.

Překlad

Bratři se setkali ve Vrindávanu, kde potom zůstali, aby plnili vůli Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Význam

VÝZNAM:

śrī-caitanya-mano-'bhīṣṭaṁ
sthāpitaṁ yena bhū-tale
svayaṁ rūpaḥ kadā mahyaṁ
dadāti sva-padāntikam

„Kdy mi Śrīla Rūpa Gosvāmī Prabhupāda, který v tomto hmotném světě ustanovil misi pro splnění touhy Pána Caitanyi, poskytne útočiště u svých lotosových nohou?“ Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī byli dříve ministry přímo řídícími vládu navába Husaina Šáha a byli také hospodáři, ale později se stali gosvāmīmi. Gosvāmī je tedy ten, kdo plní vůli Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Titul gosvāmī není dědičné označení; je určen pro toho, kdo ovládl své uspokojování smyslů a svůj život zasvětil vykonávání pokynů Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Sanātana Gosvāmī a Śrīla Rūpa Gosvāmī se tedy stali ryzími gosvāmīmi poté, co své životy zasvětili službě Pánu.

Verš

nānā-śāstra āni’ lupta-tīrtha uddhārilā
vṛndāvane kṛṣṇa-sevā prakāśa karilā

Synonyma

nānā-śāstra — různé druhy zjevených písem; āni' — poté, co shromáždili; lupta-tīrtha — ztracená svatá místa; uddhārilā — odhalili; vṛndāvane — ve Vrindávanu; kṛṣṇa-sevā — přímou službu Pánu Kṛṣṇovi; prakāśa karilā — projevili.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī a Sanātana Gosvāmī shromáždili mnoho zjevených písem a na základě důkazů z těchto písem odhalili všechna ztracená poutní místa. Tak založili chrámy pro uctívání Pána Kṛṣṇy.

Verš

sanātana grantha kailā ‘bhāgavatāmṛte’
bhakta-bhakti-kṛṣṇa-tattva jāni yāhā haite

Synonyma

sanātana — Sanātana Gosvāmī; grantha — knihy; kailā — sestavil; bhāgavatāmṛte — v Bṛhad-bhāgavatāmṛtě; bhakta — oddaný; bhakti — oddaná služba; kṛṣṇa-tattva — Kṛṣṇa, Absolutní Pravda; jāni — známe; yāhā haite — z které.

Překlad

Śrīla Sanātana Gosvāmī sestavil Bṛhad-bhāgavatāmṛtu. Z této knihy můžeme pochopit, kdo je oddaný, co je proces oddané služby a kdo je Kṛṣṇa, Absolutní Pravda.

Verš

siddhānta-sāra grantha kailā ‘daśama-ṭippanī’
kṛṣṇa-līlā-rasa-prema yāhā haite jāni

Synonyma

siddhānta-sāra — zralé pochopení; grantha — knihu; kailā — sepsal; daśama-ṭippanī — komentář k desátému zpěvu; kṛṣṇa-līlā — zábav Pána Kṛṣṇy; rasa — transcendentálních nálad; prema — extatickou lásku; yāhā haite — ze které; jāni — můžeme pochopit.

Překlad

Śrīla Sanātana Gosvāmī napsal komentář k desátému zpěvu známý jako Daśama-ṭippanī, ze kterého můžeme porozumět transcendentálním zábavám a extatické lásce k Pánu Kṛṣṇovi.

Verš

‘hari-bhakti-vilāsa’-grantha kailā vaiṣṇava-ācāra
vaiṣṇavera kartavya yāhāṅ pāiye pāra

Synonyma

hari-bhakti-vilāsa — s názvem Hari-bhakti-vilāsa; grantha — knihu; kailā — sepsal; vaiṣṇava-ācāra — standardní chování vaiṣṇavy; vaiṣṇavera — oddaného; kartavya — povinnost; yāhāṅ — ze které; pāiye pāra — lze pochopit do té nejvyšší míry.

Překlad

Sepsal také Hari-bhakti-vilāsu, ze které můžeme porozumět standardnímu chování oddaného a plnému rozsahu povinností vaiṣṇavy.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura píše: „Hari-bhakti-vilāsu původně sestavil Śrīla Sanātana Gosvāmī. Gopāla Bhaṭṭa Gosvāmī později vytvořil její zkrácenou verzi, kterou doplnil Dig-darśinī-ṭīkou. Hari-bhakti-vilāsa obsahuje tolik citátů z písem kategorie sātvata, že si někteří lidé kladou otázku, jak je mohou ateističtí smārtové odmítat a místo nich si vymýšlet nějaké jiné názory. Vše, co je zapsáno v Hari-bhakti-vilāse, je přísně v souladu s védskými písmy a bezpochyby čisté, ale postoj karmīch je vždy odmítat závěry čistého vaiṣṇavského pochopení. Protože jsou velice připoutaní k tomuto světu a hmotným činnostem, snaží se neustále prosazovat ateistické zásady, které odporují pochopení vaiṣṇavů.“

Verš

āra yata grantha kailā, tāhā ke kare gaṇana
‘madana-gopāla-govindera sevā’-prakāśana

Synonyma

āra yata — všechny ostatní, které; grantha — knihy; kailā — sepsal; tāhā — to; ke kare gaṇana — kdo dokáže vyčíslit; madana-gopāla — Božstvo jménem Madana-mohana; govindera — Božstva jménem Śrī Govinda; sevā — služby; prakāśana — projevení.

Překlad

Śrīla Sanātana Gosvāmī také sestavil mnoho dalších knih. Kdo je dokáže spočítat? Základním principem všech těchto knih je ukázat nám, jak milovat Madana-mohana a Govindajīho.

Význam

Bhakti-ratnākara se odkazuje na následující knihy Śrīly Sanātany Gosvāmīho: (1) Bṛhad-bhāgavatāmṛta, (2) Hari-bhakti-vilāsa a její komentář zvaný Dig-darśinī, (3) Līlā-stava a (4) komentář k desátému zpěvu Śrīmad-Bhāgavatamu známý jako Vaiṣṇava-toṣaṇī. Sanātana Gosvāmī sestavil velké množství knih s cílem vysvětlit, jak sloužit hlavním Božstvům Vrindávanu – Govindovi a Madana-gopālovi. Později byla postupně instalována další Božstva a důležitost Vrindávanu vzrostla.

Verš

rūpa-gosāñi kailā ‘rasāmṛta-sindhu’ sāra
kṛṣṇa-bhakti-rasera yāhāṅ pāiye vistāra

Synonyma

rūpa-gosāñi — Śrīla Rūpa Gosvāmī; kailā — sestavil; rasāmṛta-sindhu — knihu známou jako Bhakti-rasāmṛta-sindhu; sāra — esenci poznání o oddané službě; kṛṣṇa-bhakti-rasera — transcendentálních nálad oddané služby; yāhāṅ — v níž; pāiye — můžeme získat; vistāra — obšírné pojednání.

Překlad

Také Śrīla Rūpa Gosvāmī napsal mnoho knih a mezi nimi nejslavnější je Bhakti-rasāmṛta-sindhu. Z této knihy můžeme pochopit podstatu oddané služby Kṛṣṇovi a transcendentální nálady, které lze z této služby získat.

Verš

‘ujjvala-nīlamaṇi’-nāma grantha kaila āra
rādhā-kṛṣṇa-līlā-rasa tāhāṅ pāiye pāra

Synonyma

ujjvala-nīlamaṇiUjjvala-nīlamaṇi; nāma — jménem; grantha — písmo; kaila — sestavil; āra — také; rādhā-kṛṣṇa-līlā-rasa — transcendentální nálady zábav Rādhy a Kṛṣṇy; tāhāṅ — tam; pāiye — získáváme; pāra — v nejvyšší možné míře.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī dále napsal knihu jménem Ujjvala-nīlamaṇi, ze které můžeme do nejvyšší možné míry porozumět milostným vztahům Śrī Śrī Rādhy a Kṛṣṇy.

Verš

‘vidagdha-mādhava’, ‘lalita-mādhava, — nāṭaka-yugala
kṛṣṇa-līlā-rasa tāhāṅ pāiye sakala

Synonyma

vidagdha-mādhavaVidagdha-mādhava; lalita-mādhavaLalita-mādhava; nāṭaka-yugala — dvě divadelní hry; kṛṣṇa-līlā-rasa — nálady získané ze zábav Pána Kṛṣṇy; tāhāṅ — tam; pāiye sakala — můžeme všechny pochopit.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī také složil dvě důležité divadelní hry s názvy Vidagdha-mādhava a Lalita-mādhava, ze kterých můžeme pochopit veškeré nálady pramenící ze zábav Pána Kṛṣṇy.

Verš

‘dāna-keli-kaumudī’ ādi lakṣa-grantha kaila
sei saba granthe vrajera rasa vicārila

Synonyma

dāna-keli-kaumudī — kniha s názvem Dāna-keli-kaumudī; ādi — počínaje; lakṣa — 100 000; grantha — veršů; kaila — sestavil; sei — těchto; saba — všech; granthe — v písmech; vrajera — Vrindávanu; rasa vicārila — obšírně vysvětlil transcendentální nálady.

Překlad

Śrīla Rūpa Gosvāmī sestavil 100 000 veršů, počínaje knihou s názvem Dāna-keli-kaumudī. Ve všech těchto písmech obšírně vysvětlil transcendentální nálady vrindávanských činností.

Význam

Co se týče slov lakṣa-grantha („100 000 veršů“), Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura říká, že Śrīla Rūpa Gosvāmī napsal celkem 100 000 veršů (eka-lakṣa nebo lakṣa-grantha). Opisovači počítají verše i prózu sanskrtských děl. Nikdo by se neměl mylně domnívat, že Śrīla Rūpa Gosvāmī sestavil 100 000 knih. Napsal ve skutečnosti šestnáct knih, jak je uvedeno v první vlně Bhakti-ratnākary (śrī-rūpa-gosvāmī grantha ṣoḍaśa karila).

Verš

tāṅra laghu-bhrātā — śrī-vallabha-anupama
tāṅra putra mahā-paṇḍita — jīva-gosāñi nāma

Synonyma

tāṅra — jeho; laghu-bhrātā — mladší bratr; śrī-vallabha-anupama — jménem Śrī Vallabha neboli Anupama; tāṅra putra — jeho syn; mahā-paṇḍita — velký učenec; jīva-gosāñi — Śrīla Jīva Gosvāmī; nāma — jménem.

Překlad

Syn Śrī Vallabhy neboli Anupamy, mladšího bratra Śrīly Rūpy Gosvāmīho, byl velký učenec jménem Śrīla Jīva Gosvāmī.

Verš

sarva tyaji’ teṅho pāche āilā vṛndāvana
teṅha bhakti-śāstra bahu kailā pracāraṇa

Synonyma

sarva tyaji' — poté, co se zřekl všeho; teṅho — on (Śrīla Jīva Gosvāmī); pāche — později; āilā vṛndāvana — přišel do Vrindávanu; teṅha — on; bhakti-śāstra — knih o oddané službě; bahu — mnoho; kailā — činil; pracāraṇa — šíření.

Překlad

Śrīla Jīva Gosvāmī se všeho zřekl a odešel do Vrindávanu. Později také napsal mnoho knih o oddané službě a rozšířil kázání.

Verš

‘bhāgavata-sandarbha’-nāma kaila grantha-sāra
bhāgavata-siddhāntera tāhāṅ pāiye pāra

Synonyma

bhāgavata-sandarbhaBhāgavata-sandarbhu, která je také známá jako Ṣaṭ-sandarbha; nāma — s názvem; kaila — sestavil; grantha-sāra — esenci veškerých písem; bhāgavata-siddhāntera — závěrů o Nejvyšším Pánu, Osobnosti Božství, a službě Jemu; tāhāṅ — tam; pāiye — získáme; pāra — hranice.

Překlad

Zásadním dílem Śrīly Jīvy Gosvāmīho je kniha s názvem Bhāgavata-sandarbha neboli Ṣaṭ-sandarbha, která je esencí všech písem. Z této knihy lze získat konečné pochopení oddané služby Nejvyššímu Pánu, Osobnosti Božství.

Verš

‘gopāla-campū’ nāma grantha sāra kaila
vraja-prema-līlā-rasa-sāra dekhāila

Synonyma

gopāla-campūGopāla-campū; nāma — s názvem; grantha sāra — esence veškerých védských písem; kaila — sestavil; vraja — Vrindávanu; prema — lásky; līlā — zábav; rasa — nálad; sāra — esenci; dekhāila — vyjevil.

Překlad

Napsal také knihu s názvem Gopāla-campū, která je esencí veškerých védských písem. V této knize vyjevil extatické láskyplné výměny a zábavy Rādhy a Kṛṣṇy ve Vrindávanu.

Verš

‘ṣaṭ sandarbhe’ kṛṣṇa-prema-tattva prakāśila
cāri-lakṣa grantha teṅho vistāra karila

Synonyma

ṣaṭ sandarbhe — v Ṣaṭ-sandarbě; kṛṣṇa-prema-tattva — pravdu o transcendentální lásce ke Kṛṣṇovi; prakāśila — vysvětlil; cāri-lakṣa grantha — 400 000 veršů; teṅho — on; vistāra karila — rozvedl.

Překlad

V Ṣaṭ-sandarbě Śrīla Jīva Gosvāmī vysvětlil skutečnosti o transcendentální lásce ke Kṛṣṇovi. Ve všech svých knihách tak vypsal 400 000 veršů.

Verš

jīva-gosāñi gauḍa haite mathurā calilā
nityānanda-prabhu-ṭhāñi ājñā māgilā

Synonyma

jīva-gosāñi — Śrīpāda Jīva Gosvāmī; gauḍa haite — z Bengálska; mathurā calilā — vydal se do Mathury; nityānanda-prabhu-ṭhāñi — u Śrīly Nityānandy Prabhua; ājñā māgilā — vyžádal si svolení.

Překlad

Když chtěl Jīva Gosvāmī odejít z Bengálska do Mathury, požádal o svolení Śrīlu Nityānandu Prabhua.

Verš

prabhu prītye tāṅra māthe dharilā caraṇa
rūpa-sanātana-sambandhe kailā āliṅgana

Synonyma

prabhu prītye — milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua; tāṅra — jeho; māthe — na hlavu; dharilā caraṇa — položil své lotosové nohy; rūpa-sanātana-sambandhe — díky svému vztahu s Rūpou Gosvāmīm a Sanātanou Gosvāmīm; kailā āliṅgana — obejmul.

Překlad

Díky vztahu Jīvy Gosvāmīho s Rūpou Gosvāmīm a Sanātanou Gosvāmīm, ke kterým Śrī Caitanya Mahāprabhu choval velkou náklonnost, položil Pán Nityānanda Prabhu své nohy na hlavu Śrīly Jīvy Gosvāmīho a obejmul ho.

Verš

ājñā dilā, — “śīghra tumi yāha vṛndāvane
tomāra vaṁśe prabhu diyāchena sei-sthāne

Synonyma

ājñā dilā — dal nařízení; śīghra — co nejdříve; tumi — ty; yāha — jdi; vṛndāvane — do Vrindávanu; tomāra — tvé; vaṁśe — rodině; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; diyāchena — dal; sei-sthāne — to místo.

Překlad

Pán Nityānanda Prabhu nařídil: „Ano, co nejdříve odejdi do Vrindávanu. To místo Śrī Caitanya Mahāprabhu přidělil tvé rodině, tvému otci a strýcům, a proto tam musíš okamžitě odejít.“

Verš

tāṅra ājñāya āilā, ājñā-phala pāilā
śāstra kari’ kata-kāla ‘bhakti’ pracārilā

Synonyma

tāṅra ājñāya — na Jeho pokyn; āilā — přišel; ājñā-phala — výsledek Jeho pokynu; pāilā — dostal; śāstra kari' — když sestavil různá písma; kata-kāla — dlouho; bhakti pracārilā — kázal oddanou službu.

Překlad

Na pokyn Nityānandy Prabhua tedy odešel do Vrindávanu a opravdu se mu podařilo dosáhnout ovoce tohoto pokynu, protože dlouhou dobu sepisoval mnoho knih a kázal odtamtud učení o bhakti.

Verš

ei tina-guru, āra raghunātha-dāsa
iṅhā-sabāra caraṇa vandoṅ, yāṅra muñi ‘dāsa’

Synonyma

ei — tito; tina-guru — tři duchovní mistři; āra — také; raghunātha-dāsa — Raghunātha dāsa Gosvāmī; iṅhā-sabāra — jich všech; caraṇa — lotosové nohy; vandoṅ — uctívám; yāṅra — jejichž; muñi — já; dāsa — služebník.

Překlad

Tito tři – Rūpa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī a Jīva Gosvāmī – jsou mými duchovními mistry, stejně jako Raghunātha dāsa Gosvāmī. Modlím se proto u jejich lotosových nohou, neboť jsem jejich služebník.

Verš

ei ta’ kahiluṅ punaḥ sanātana-saṅgame
prabhura āśaya jāni yāhāra śravaṇe

Synonyma

ei ta' kahiluṅ — tak jsem popsal; punaḥ — znovu; sanātana-saṅgame — setkání se Sanātanou Gosvāmīm; prabhura āśaya — touze Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; jāni — rozumím; yāhāra — o čemž; śravaṇe — díky naslouchání.

Překlad

Takto jsem popsal, jak se Pán znovu setkal se Sanātanou Gosvāmīm. Nasloucháním o této události mohu porozumět Pánově touze.

Verš

caitanya-caritra ei — ikṣu-daṇḍa-sama
carvaṇa karite haya rasa-āsvādana

Synonyma

caitanya-caritra — vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua; ei — toto; ikṣu-daṇḍa-sama — přesně jako cukrová třtina; carvaṇa karite — při žvýkání; haya — je; rasa-āsvādana — chuť šťávy.

Překlad

Tyto vlastnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua jsou jako cukrová třtina, kterou lze žvýkat a vychutnávat si tak transcendentální šťávu.

Verš

śrī-rūpa-raghunātha-pade yāra āśa
caitanya-caritāmṛta kahe kṛṣṇadāsa

Synonyma

śrī-rūpa — Śrīly Rūpy Gosvāmīho; raghunātha — Śrīly Raghunātha dāse Gosvāmīho; pade — u lotosových nohou; yāra — jehož; āśa — očekávání; caitanya-caritāmṛta — knihu jménem Caitanya-caritāmṛta; kahe — popisuje; kṛṣṇa-dāsa — Śrīla Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī.

Překlad

Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

Význam

Takto končí Bhaktivedantovy výklady ke čtvrté kapitole Antya-līly Śrī Caitanya-caritāmṛty, pojednávající o tom, jak Sanātana Gosvāmī pobýval s Pánem v Džagannáth Purí.