Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.30

Verš

apāra aiśvarya kṛṣṇera — nāhika gaṇana
śākhā-candra-nyāye kari dig-daraśana

Synonyma

apāra — neomezený; aiśvarya — majestát; kṛṣṇera — Pána Kṛṣṇy; nāhika gaṇana — nelze odhadnout; śākhā-candra-nyāye — podle logiky sledování měsíce skrze větve stromu; kari — činím; dik-daraśana — pouhý náznak.

Překlad

„Kṛṣṇův majestát je nekonečný, a proto ho nikdo nedokáže odhadnout. Chtěl bych ho však alespoň naznačit, stejně jako člověk vidí měsíc skrze větve stromu.“

Význam

Dítěti nejdříve ukážeme větve stromu a skrze ně potom měsíc. Tomu se říká śākhā-candra-nyāya. Jde o to, že nejdříve je třeba dát jednodušší příklad, a potom je možné vysvětlit složitější pozadí.