Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.110

Verš

bhaktira svabhāva, — brahma haite kare ākarṣaṇa
divya deha diyā karāya kṛṣṇera bhajana

Synonyma

bhaktira — oddané služby; svabhāva — povaha; brahma — realizace neosobního Brahmanu; haite — z; kare — činí; ākarṣaṇa — přitahování; divya — transcendentální; deha — tělo; diyā — dávající; karāya — přiměje vykonávat; kṛṣṇera bhajana — službu Pánu Kṛṣṇovi.

Překlad

„Pro toho, kdo oddaně slouží, je příznačné, že se od neosobního Brahmanu odvrací. Dostane transcendentální tělo, aby mohl sloužit Pánu Kṛṣṇovi.“