Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.19

Verš

brahmāṇḍe prakāśa tāra kṛṣṇera icchāya
eka-i svarūpa tāra, nāhi dui kāya

Synonyma

brahmāṇḍe — v hmotném světě; prakāśa — projevení; tāra — toho; kṛṣṇera icchāya — svrchovanou vůlí Pána Kṛṣṇy; eka-i — je stejná; svarūpa — totožnost; tāra — toho; nāhi — ne; dui — dvě; kāya — těla.

Překlad

Toto sídlo je v hmotném světě projeveno vůlí Pána Kṛṣṇy a je totožné s původní Gokulou. Nejedná se o dvě různá těla.

Význam

Všemocnou vůlí Pána Kṛṣṇy jsou výše zmíněné dhāmy pohyblivé. Když se na povrchu Země zjeví Śrī Kṛṣṇa, může zde také projevit svoje dhāmy, aniž by změnil jejich původní vnitřní uspořádání. Neměli bychom rozlišovat mezi dhāmy na Zemi a v duchovním světě, považujíce ty na Zemi za hmotné a ty původní za duchovní. Všechny jsou duchovní. Jen kvůli nám, kteří ve svém současném podmíněném stavu nejsme schopni vnímat nic než hmotu, se zjevují dhāmy a Pán ve své podobě arcā, jako kdyby byli hmotní, aby nám umožnili vidět to, co je duchovní, hmotnýma očima. Pro začátečníka může být těžké tyto věci chápat, ale postupem času, když pokročí v oddané službě, to bude snadnější a bude schopen vnímat Pánovu přítomnost v těchto hmatatelných podobách.