Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.18

Verš

sarvaga, ananta, vibhu, kṛṣṇa-tanu-sama
upary-adho vyāpiyāche, nāhika niyama

Synonyma

sarva-ga — všudypřítomná; ananta — neomezená; vibhu — největší; kṛṣṇa-tanu-sama — přesně jako Kṛṣṇovo transcendentální tělo; upari-adhaḥ — nahoru a dolů; vyāpiyāche — šíří se; nāhika — bez; niyama — omezení.

Překlad

Stejně jako transcendentální tělo Pána Kṛṣṇy je také Gokula všudypřítomná, nekonečná a svrchovaná. Bez jakéhokoliv omezení se šíří nahoru i dolů.

Význam

Śrīla Jīva Gosvāmī, velká autorita a filosof v posloupnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua, hovoří o sídle Kṛṣṇy ve svém díle Kṛṣṇa-sandarbha. V Bhagavad-gītě Pán poukazuje na „Mé sídlo“. Při zkoumání povahy sídla Śrī Kṛṣṇy se Śrīla Jīva Gosvāmī odvolává na Skanda Purāṇu, která uvádí:

yā yathā bhuvi vartante
puryo bhagavataḥ priyāḥ
tās tathā santi vaikuṇṭhe
tat-tal-līlārtham ādṛtāḥ

„Sídla Boha v hmotném světě, jako je Dváraka, Mathura a Gókula, jsou přesné kopie a zastoupení sídel Boha v Božím království, neboli Vaikuṇṭha-dhāmu.“ Neomezené duchovní prostředí tohoto Vaikuṇṭha-dhāmu se nachází daleko za tímto hmotným vesmírem, což je potvrzeno v Svāyambhuva-tantře, v rozhovoru mezi Pánem Śivou a Pārvatī týkajícím se účinků zpívání čtrnáctislabičné mantry. Je tam řečeno:

nānā-kalpa-latākīrṇaṁ
vaikuṇṭhaṁ vyāpakaṁ smaret
adhaḥ sāmyaṁ guṇānāṁ ca
prakṛtiḥ sarva-kāraṇam

„Při zpívání této mantry by měl člověk neustále myslet na duchovní svět, který je velice rozsáhlý a plný stromů, jež mohou splnit jakékoliv přání. Pod touto oblastí Vaikuṇṭhy se nachází neprojevená hmotná energie, která je příčinou hmotného projevu.“ Místa Kṛṣṇových zábav, jako je Dvārakā, Mathurā a Vṛndāvan, existují věčně na Kṛṣṇaloce a jsou zcela nezávislá. Jsou to skutečná sídla Pána Kṛṣṇy a není pochyb o tom, že existují nad hmotným vesmírným projevem.

Sídlo zvané Vṛndāvan neboli Gokula je také známé pod jménem Goloka. V Brahma-saṁhitě se říká, že Gokula, nejvyšší oblast v království Boha, připomíná lotos o tisíci okvětních lístcích. Vnější část této lotosu podobné planety tvoří prostor tvaru čtverce, známý jako Śvetadvīp. Ve vnitřní části Gokuly se nachází důmyslně konstruované sídlo pro Śrī Kṛṣṇu a Jeho věčné společníky, jako je Nanda a Yaśodā. Toto transcendentální sídlo existuje díky energii Śrī Baladevy, který je původním celkem, z něhož pochází Śeṣa neboli Ananta. Tyto popisy jsou potvrzeny také v tantrách, kde je řečeno, že sídlo Śrī Anantadevy, úplné části Baladevy, se nazývá království Boha. Vṛndāvan-dhām je nejvnitřnějším sídlem ve čtvercové oblasti Śvetadvīpu, která se rozkládá za hranicemi Gokuly Vṛndāvanu.

Podle Jīvy Gosvāmīho se Vaikuṇṭha nazývá též Brahmaloka. V Nārada-pañcarātře je výrok týkající se tajemství Vijayi, který líčí:

tat sarvopari goloke
tatra lokopari svayam
viharet paramānandī
govindo 'tula-nāyakaḥ

„Govinda, Pán gopī a hlavní Božstvo Gokuly, si neustále užívá na místě zvaném Goloka, které se nachází v nejvyšší oblasti duchovního nebe.“

Z těchto autorizovaných důkazů citovaných Jīvou Gosvāmīm můžeme učinit závěr, že Kṛṣṇaloka je nejvyšší planetou v duchovním nebi, které se nachází daleko za tímto hmotným světem. Pro požitek z transcendentální různorodosti mají Kṛṣṇovy zábavy v duchovním světě tři části a odehrávají se ve třech sídlech, Dvārace, Mathuře a Gokule. Když Kṛṣṇa sestupuje do tohoto vesmíru, užívá si zábav ve stejně pojmenovaných místech. Tato sídla na Zemi se od původních posvátných míst v transcendentálním světě nijak neliší, protože jsou to jejich přesné kopie. Jsou na stejné úrovni jako samotný Kṛṣṇa a také stejně hodná uctívání. Pán Caitanya prohlásil, že Pán Kṛṣṇa, který se představuje jako syn krále Vradži, je hoden uctívání a Vrindávan-dhám také.