Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.17

Verš

sarvopari śrī-gokula — vrajaloka-dhāma
śrī-goloka, śvetadvīpa, vṛndāvana nāma

Synonyma

sarva-upari — nade všemi; śrī-gokula — místo známé jako Gokula; vraja-loka- dhāma — oblast jménem Vraja; śrī-goloka — oblast jménem Goloka; śveta- dvīpa — bílý ostrov; vṛndāvana nāma — také pod jménem Vṛndāvan.

Překlad

Śrī Gokula leží ze všech nejvýše a je známá také pod jmény Vraja, Goloka, Śvetadvīp a Vṛndāvan.