Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.16

Verš

tāhāra upari-bhāge ‘kṛṣṇa-loka’-khyāti
dvārakā-mathurā-gokula — tri-vidhatve sthiti

Synonyma

tāhāra — ze všech; upari-bhāge — v nejvyšší oblasti; kṛṣṇa-loka-khyāti — planeta známá jako Kṛṣṇaloka; dvārakā-mathurā-gokula — tři místa, známá jako Dvārakā, Mathurā a Vṛndāvan; tri-vidhatve — ve třech částech; sthiti — jsou umístěná.

Překlad

V nejvyšší oblasti tohoto duchovního nebe se nachází duchovní planeta zvaná Kṛṣṇaloka, jež má tři části: Dvāraku, Mathuru a Gokulu.