Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.15

Verš

sarvaga, ananta, vibhu — vaikuṇṭhādi dhāma
kṛṣṇa, kṛṣṇa-avatārera tāhāñi viśrāma

Synonyma

sarva-ga — všudypřítomná; ananta — neomezená; vibhu — největší; vaikuṇṭha-ādi dhāma — všechna místa známá jako Vaikuṇṭhaloka; kṛṣṇa — Pána Śrī Kṛṣṇy; kṛṣṇa-avatārera — inkarnací Pána Kṛṣṇy; tāhāñi — tam; viśrāma — sídlo.

Překlad

Oblast Vaikuṇṭhy se rozprostírá všude, je neomezená a svrchovaná. Je to sídlo Pána Kṛṣṇy a Jeho inkarnací.